Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

nen, Bryggen i Vejle af Steen & Strøm og Trade City Kolding er alle projekter,

som har formået at få driftserfaringer implementeret i byggeprocessen med

forholdsvis stor succes. Trods gode eksempler viste undersøgelsen dog klart,

at det er de dårlige eksempler, der dominerer i forhold til at få drift ind i byggeprocessen.

”Der har været et enkelt projekt, som du beskriver, hvor vi allerede blev

trukket ind under projekteringen. Det var egentlig også usædvanligt...”(Frederik

Karmdahl, Seniorbyggeteknisk Rådgiver, Kuben Ejendomsadministration)

En større fokus på de gode eksempler i fremtidig formidlings- og kompetenceudviklingsarbejde

i byggebranchen kunne få fokus vendt fra, at det ikke kan

lykkes, til at det kan lykkes at få driftserfaringer implementeret i byggeprocessen.

”Det ender med, at man går ud og sælger varmt luft, fordi du ikke har noget

konkret, du kan bevise det på”. (Følgegruppemøde den 28. August 2008)

Synliggørelse af best-practice projekter vil kunne give, driftspersonale og andre

de argumenter der er nødvendige for, at det kan lykkes, når de skal præsentere,

hvorfor der skal mere driftsviden med i byggeprocessen til aktørerne

i byggeprocessen. Driftspersonalet kunne blive klædt på med disse bestpractice

eksempler, hvis der var en tilgængelig og kommunikativ hjemmeside.

En sådan hjemmeside kunne oplagt udvikles og udbydes i regi af CFM.

Inddragelse af bygherre og driftsherre

Undersøgelsen viser, at når bygherre er den samme person eller organisation,

som driftsherre er incitamentet større til at få FM inddraget i byggeprocessen.

Derfor kunne en kortsigtet, men meget effektfuld løsning være, at parterne

omkring byggeriet ganske enkelt sikrede, at bygherren og driftsherren var i

tæt dialog fra starten af byggeprocessen.

Visualisering

Bedre visualisering af fordelene ved at inddrage drift blev nævnt som en mulig

løsning på at inddrage drift (FLG2), således at facilities manageren eller

driftschefen kan vise økonomiske beregninger for aktørerne og dermed undgå

ikke driftsvenlige løsninger. Der efterspørges fra rådgivernes side derfor en

model, som kunne være internetbaseret, hvor data kan indtastes og efterfølgende

komme med bud på forskellig i driftsomkostningerne ved de udbudte

løsninger (FLG2). Dermed tvinger man aktørerne til at tage stilling til driften,

hvorfor valgene i byggeriet pludselig bliver begrundede. Uforberedte overraskelser

på efterfølgende driftsomkostninger elimineres, fordi der allerede fra

starten af byggeprocessen har været driftsovervejelser i beslutningerne. Disse

værktøjer ville med fordel kunne linkes og placeres på de hjemmesider, der

illustrerer best-practice, og som CFM oplagt bør udarbejde (se ovenfor).

40

More magazines by this user
Similar magazines