Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Forventningsafstemning

Følgegruppeinterviewene viser, at hvis der tidligt i byggeprocessen bliver foretaget

en forventningsafstemning mellem aktørerne, vil mange af de efterfølgende

driftsproblemer kunne undgås. Forventningsafstemningen bevirker,

at modsatrettede interesser kommer frem i lyset meget tidligt i byggeprocessen,

således at mange uventede og dyre overraskelser ikke dukker op senere i

byggeprocessen. Dermed opnås en dialog mellem aktørerne i stedet for ”skyttegravskrig”(FLG1).

Denne opgave vil først og fremmest skulle overvejes og

implementeres af bygherre, fordi det er i de tidlige faser af byggeriet, dette

skal initieres.

Totaløkonomi, partnering og OPP

Totaløkonomi er netop et af de redskaber, som kan anvendes til at inddrage

drift i byggeri. Anvendelse af totaløkonomi viser imidlertid først sin effekt på

længere sigt, da vaner hos aktørerne skal ændres (E&B, 2002). Metoden bygger

på sammenligning af flere alternativer, hvor alle udgifter tilbagediskonteres

til nutidsværdien, hvorefter et gennemsnit beregnes f.eks. kr./m 2 over

bygningens levetid (E&B, 2002). Dermed bliver de forskellige løsninger i byggeprocessen

ikke kun vurderet ud fra anlægsprisen, men også ud fra de efterfølgende

driftsomkostninger.

En metode til at få driftsøkonomiske overvejelser ind i byggeprocessen er ved

at anvende OPP (Offentlig-Privat-Partnerskaber). OPP er en form for udlicitering,

som er karakteriseret ved at finansiering, design, etablering og drift vurderes

allerede i udbuddet af projektet. Metoden indebærer et skift væk fra

fokus på anlægsprisen til totaløkonomi. Erhvervs- og Selskabsstyren har opstillet

3 kriterier for at der reelt er tale om et OPP-projekt:

”Privat finansiering. Den private del af investeringen i projektet er substantiel.

Helhedsfokus. Finansiering, design (eller projektering), udførelse og drift er

samlet i et udbud. Risikodeling. Der foretages en systematisk, økonomisk

funderet deling af risici mellem den offentlige og den private part, således at

en given risiko allokeres til den part, der bedst kan forudse og håndtere risikoen,

og som dermed kan sætte den laveste pris på risikoen.” (EBST, 2005, s.

11)

OPP-metoder er tiltag til fremme af kompetenceudvikling og vidensdeling

mellem den offentlige og private part (EBST, 2005), hvorfor det er en relevant

løsningsmodel til at inddrage drift i byggeriet. Erhvervs- & Byggestyrelsen

(2005) peger imidlertid på, at der er en række barrierer for at inddrage OPP i

byggeri, hvilke er finansielle barrierer, kulturelle og vidensmæssige barrierer,

regulatoriske og styringsmæssige barrierer, markedsmæssige barrierer, politiske

barrierer, projektmæssige barrierer. En nærmere undersøgelse af hvordan

OPP kan forbedre totaløkonomiske beslutninger, samt hvordan disse barrierer

imødekommes vil være relevant at analysere nærmere i den fremtidige forskningsindsats,

eksempelvis via CFM.

41

More magazines by this user
Similar magazines