Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

som er karakteriseret ved envejs kommunikation. Barrett (2000) foreslår, at

der kun laves minimale investeringer i en sådan relation. Det stærkeste niveau

for en relation er ved niveau 5 kaldet innovationsnetværket, hvor tavs

og eksplicit viden udveksles løbende. Aktører i et sådan netværk er centrale at

investere i for, at FM kan løftes op på et strategisk niveau og ikke blot være

reaktiv (Barrett, 2000).

Figur 5 – Niveauer for relationer

Niveau 5:

Innovations netværk

Niveau 4:

Innovationskæde

Niveau 3

Videnssamarbejde

Niveau 2:

Vidensudveksling

Niveau 1:

Informationsudveksling

Kilde: Barrett (2000), s. 426.

Niveauer af innovation

gennem supply chain

Værdien af langvarige relationer for vidensfastholdelse og -overførsel er beskrevet

ovenfor. Samtidigt er det gjort klart, at hvis drift skal inddrages tidligt i

byggeprocessen, så er det vigtigt, at de enkelte projekter ikke kommer til at

stå for meget isoleret ift. andre projekter. Barretts illustration viser, hvordan

dette kan ske på flere trin. Den illustrere eksempelvis, hvordan niveauer i

samarbejdet, der eksempelvis vil styrke inddragelsen af driftsviden, kan bliver

øget jo tættere og dybere samarbejdet bliver.

Tillid nævnes ofte, som en nøgle til øget samarbejde og tættere relationer, og

det er et centralt begreb i denne forbindelse. En ændring af aktørernes holdning

til drift ændrer sig ikke fra en dag til den anden. En ændring kræver, at

driften får ændret status, således at aktørerne har tillid til facilities manageren.

Men tillid til facilities manageren skabes ikke via udveksling af informationer.

Det udvikles først når to eller flere parter får fælles erfaringer. Det skal

dog understreges, at professionskulturen og de store erfaringer med projektorganiseringen

betyder, at byggeriet ofte kan foregå uden den store tillid.

Parterne indenfor byggeriet kan arbejde sammen på grundlag af de rutiner og

normer, som følger med mange års konkurrencemæssig udbudstræning. Her

44

More magazines by this user
Similar magazines