Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

tive vidensopsamlings- og videns-overførelseseffekter ved konkurrenceudbudsformen.

Forskning, der er rettet mod at finde løsninger, så byggerier kan bevæge sig,

så der ikke blot foregår informationsudveksling men også vidensudveksling og

op til innovationsnetværk, vil kunne bidrage til, at driftsviden i højere grad

indgår i byggeriet. Det er en forskning, der ofte vil kræve flerfaglighed og CFM

vil derfor være en ideel organisering af denne forskning, enten som erhvervsph.d.

eller konkrete forskningsprojekter, hvor forskellige samarbejdsregimer

undersøges og afprøves.

Uddannelse

For at driften kan opnå bedre social status og dermed større indflydelse kan

facilities managere uddannes bedre, således at de kan forstå arkitekten, bygherren

og ingeniøren og dermed sige ”De rigtige ting på de rigtige tidspunkter”.

Dermed opnås også baggrunden for at facilites managerne også gerne

selv vil deltage i byggeprocessen. De senere år er FM blevet stadig mere professionaliseret,

hvor nye FM-uddannelser er oprettet. Derfor forventes det, at

fremtiden for den statusmæssige placering af FM ser mere lovende ud. Uddannelsernes

gennemslagskraft vil imidlertid afhænge af, hvordan de resterende

aktører modtager de nyuddannede FM-aktører. Det er således også en

uddannelsesmæssig udfordring for andre aktører i byggeprocessen, som giver

dem redskaberne til at forstå, på hvilke områder og hvornår facilities manageren

kan bidrage til byggeprocessen.

Den øgede outsourcing af driftsaktiviteterne kan indirekte være med til at

give dette uddannelses- og/eller statusløft til facilities managers. Når outsourcingfirmaer

etableres og virker, sker det ofte via en professionalisering af

driftsydelserne. Det vil sige de ansætter højere uddannet personale, som eksempelvis

ingeniører til at varetage driftsledelse og -arbejdet. Dette personale

i driftsfirmaerne er ofte i samme øjenhøjde som de magtfulde parter i byggeriet

og har derfor lettere ved at komme med i kommunikationen omkring

byggeriet. Outsourcing af drift til professionelle firmaer kan dermed indirekte

give dette uddannelses og statusløft til driftsområdet.

En øget uddannelses- og statusløft behøver ikke ske via outsourcing. Der er en

øget fokus i en række byggerier på at driftsrådgivning inddrages og professionaliseres

via rådgivningsvirksomheder. I rådgivningssystemet er ekspertisen til

driftsrådgivning øget væsentligt i de senere år. Bygherrerne kan være med til

at sikre en mere professionel integration af driftsviden i byggeri ved aktivt at

anvende denne ekspertise. Fordelen ved at anvende driftsrådgivere eller outsourcing-modellen

er, at de kan deltage aktivt i processen og i samspil med

bygherre, bygherrerådgiver og byggeleder kan sikre, at der kommer større

fokus på at driftsviden indgår i aktivt i projekteringen.

46

More magazines by this user
Similar magazines