Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

måtte eksempelvis bygningens klima- og ventilationssystem udbedres for 35-

55 millioner kroner pga. underdimensionering af systemet fra byggeriets

start. DR’s generaldirektør Kenneth Plummer finder også disse omkostninger

uacceptable:

”Én ting er, at vi har fået et meget dyrt og flot byggeri, men det er ganske

enkelt totalt uacceptabelt, at én af bygningerne fra starten har haft helt

grundlæggende fejl og mangler” (Kenneth Plummer, 26/6 2008, www.dr.dk)

Generelt findes der mange forskelligartede uforudsete driftsomkostninger og

driftsproblemer, der illustrerer manglende inddragelse af driftsviden i byggeriet:

Pærer i loftet, der ikke kan skiftes uden anskaffelse af kran. Pris for

kranen 1. mio. kr. (N5) 2 .

Sollys fra store vinduer gør bygningen for varm og påvirker arbejdsmiljøet.

Pris for udbedring kr. 100.000,- (N2).

Træk fra varegård i shoppingcenter. Pris for udbedring kr. 150.000,-

(N7).

Manglende fleksibilitet og lydisolering i universitetsbyggeri – herunder

vægge som ikke kan flyttes. Konsekvensen er, at 2 personer skal

sidde i et enmandskontor, hvilket påvirker, arbejdsmiljøet i negativ

retning grundet efterklang på kontoret i forbindelse med almindelig

samtale. Pris for udbedring kr. 1 mio. (N5).

Træk fra indgangsparti pga. valg af skydedør i stedet for rondel (N3).

Konstruktioner og tekniske installationer, som ikke kan gøres rent,

hvilket gør, at rengøring ikke foretages (N6), hvilket påvirker arbejdsmiljøet

i negativ retning.

Uhensigtsmæssig afledning af vand via sålbænke på bygninger, som

forårsager misfarvninger af facade (N6).

Mangel på strøm til de studerendes bærbare pc’ere i nyt universitetsbyggeri

(Schultz, 27/10 2007).

Medarbejdere som har gået side om side med håndværkere længe efter

indflytning (N5).

Eksempler på manglende anvendelse af driftsviden i byggeriet er talrige og

peger alle på, at der vil være store gevinster at hente ved bedre inddragelse af

driftsviden, hvilket vil have både positiv effekt på både arbejdsmiljø, men bestemt

også på økonomien. Den potentielle økonomiske gevinst afspejles tillige

i udgiften til fejl og mangler i Danmark, som årligt løber op i ca. 12 mia. kr.

(EBST, 2004) – fejl og mangler som ofte betales af den efterfølgende drift.

Der er således store økonomiske besparelser at hente, hvis driftserfaringer

blev anvendt i byggeprojekter.

2 N5 henviser til interviewet med nøgleinformant 5.

4

More magazines by this user
Similar magazines