Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

skal prøve at fokusere på. Vi skal prøve at fokusere på, hvordan får vi viden

om driften, FM. Hvordan får vi det ind i byggeriet og byggefasen? Det håber

jeg på, at vi er enige om?

PAJ: Det er klart. Det er det, som ligesom er fokus for det her projekt.

TD: Andre af projekterne fokuserer jo anderledes. Du havde noget Per.

PAJ: Jamen. I har det med i jeres løsningsforslag, men altså jeg synes at man

her også burde, som en klar barrierer under kompetenceproblemer sige, at

det også er kompetencerne hos driftsfolkene, der er manglende. Og det er

blandt andet det, som er med til at føre til lav status, og at de taber magtkampene.

Så det mener jeg bør være et klart bullit point under kompetencerne,

hvor det jo traditionelt er sådan, at driftsfolk, de har været folk med en

praktisk og håndværksmæssig, maskinmester baggrund eller tilsvarende, hvor

man har sådan en meget konkret tilgang til viden. Og når man skal så bruge

den viden i en planlægnings-, programmerings-, projekteringsproces, så skal

man ligesom omsætte den til noget mere abstrakt og den omsætning, den har

folk med en håndværksmæssig baggrund typisk ikke tilstrækkelig videnskompetencegrundlag

for at kunne klare. Det mener jeg er et meget centralt problem

og derfor den løsning med uddannelse, det mener jeg er en af de væsentlige

løsningselementer.

TD: Så det, du siger, er vigtigt, det er, at man allerede, når man omtaler barriererne…

Grunden til, at vi ikke lige har taget den med her, det er, at det er

noget, der foregår med driften ikke. Men det er jo fuldstændigt rigtigt, at det

er jo et kompetenceproblem i byggeprocessen, fordi man anser ikke det der,

som nogen man skal tage med, fordi man har ikke det strategiske niveau eller

de diskuterer det ikke på den måde.

PHD: Og de spiller ikke sig selv på banen, heller.

PAJ: Og selvom man tager dem med, så har de ikke kendskab til byggeprocessen,

og har ikke erfaringer med, hvordan sådan nogle processer går. Så de

kommer nemt til at sige de forkerte ting på de forkerte tidspunkter og bliver

derfor ikke taget alvorligt.

TD: Eksempelvis så bliver de for konkrete om stilladser i stedet for at hæve

det lidt op og sige…

PAJ: De tager udgangspunkt i de bygninger de har konkret erfaring med og ”Vi

skal i hvert fald ikke have den type af ventilationssystem, den har vi dårlige

erfaringer med”.

TD: Uddybning af det og så diskutere forslag til løsninger. Det synes jeg at vi

skal gøre med det samme.

64