Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

LB: Jeg er helt enig med Per, men jeg synes også at der er et andet aspekt i

det også. Hvis man kigger på rådgivernes manglende ekspertise, hvis man

kigger på ydelsesomfanget, I skriver deres ydelsesevner der, der er ydelsesbeskrivelsen

meget bagudrettet det hele. Hele branchen er skolet til at optimere

på noget eksisterende. Det er netop det der problem med at komme helt op i

værdikæden helt upfront. Alle dem som arbejder med det her, de er vant til

at optimere på noget eksisterende. Gå ud og tag og måle på nogle data på

noget som man har og man har kendskab til. Problemet som er noget af det

største i det her, det er at overbevise en bygherre i at sige ”Ved at gøre det

her så har du en gevinst, fordi det er hensigtserklæringer” og det er hele tiden…

Det ender med at man går ud og sælger varmt luft, fordi du har ikke

noget konkret du kan bevise det på. Du har ikke to ens byggerier, hvor du siger

”Det ene koster så meget at drifte, ved at bygge det på en anden måde,

så bliver det det billigere” Der vil hele tiden være nogle forudsætninger, som

ændrer sig og så siger man brugen af det. ”Der er kommet flere brugere ind i

stedet for det vi regnede med” ”Eller vi har nogle tomgangsarealer”. Der er

hele tiden nogle forudsætninger, for det er meget dynamisk, det vi har med at

gøre. Så man kan hele tiden undskylde sig med at det ikke blev som forventet.

Så det bliver meget om forventninger og erklæringer og nogle hensigter, som

man skal ud at sælge. Og det er ret svært egentlig. Jeg kan huske at jeg snakkede

med Per om det på et tidspunkt med at visualisere en bygning og egentlig

begynde at byde drift ud inden den er bygget, allerede inden den er sat i

gang med at tegne kontrakter. For man kan jo digitalt gå ind i en bygning i

dag. Man kan faktisk begynde at byde på rengøring allerede der, så man ved

som bygherre hvad koster det at drifte den her. Så jeg tror at det er meget

den der med at man ude upfront og skal sælge noget varmt luft, til en branche,

som man har at gøre med eksisterende bygningsporteføljer som de optimerer

på. Det tror jeg har en ret stor barrierer. En anden ting, det er at der

er altså også meget modsatrettet økonomi. En ting er at man tager noget

konkret, hvor bygherre er den samme som driftsherre. Men i dag bevæger

markedet sig over i at ejendommen skifter ejere. Der er mange investorer og

der er mange developere ind over. De har en helt anden interesse i det her.

De har faktisk slet ikke nogen interesse i det der vil jeg sige. Og der mener jeg

helt klart at sådan noget som lovgivning, der skal man simpelthen ind og vride

armen om på dem.

TD: Ja, men det er måske skridtet før lovgivningen. Det er den der med hvordan

deres økonomiske interesse bliver align’ed, altså kommer på samme bane,

fordi det trækker to forskellige steder med de der.

LB: Det er jo faktisk lovligt i dag og sælge det videre inden det er færdigt. Og

du kan sælge det armeste lort og så sælge det videre til alle andre som virkelig

har et problem.

TD: Hvad skal vi kalde det i overskrift.

65

More magazines by this user
Similar magazines