Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

der. Faktisk så burde man at have sat den lige midt i. Fordi driftsmæssigt så

blev de her produkter ret dyre ved at skulle rende rundt og samle alt det der,

men det var ikke det der var fokus på først, for det var sådan et nødvendigt

onde. Det var sådan noget der var til overs og det må vi lige rense op og gøre

bagefter, men man kigger meget mere på… det er netop hvem er det man

spørger. Altså man kigger ikke så meget på og sige, hvordan vil jeg drifte det

her fremover. Hvordan vil jeg organisere den her til? Er det noget jeg selv vil

eller er det noget jeg vil outsource? Så skal jeg alligevel have beskrivelsen defineret

til at jeg kan lægge den her ud.

TD: Men der kan man sige, at det vi forsøger at sige, det er FM-delen når man

er i gang. Det vi selvfølgelig skal sikre os. Det er, at det kommer med. Det peger

du så på med et eksempel på, at det gør det ikke, fordi de siger ”Brug” i

stedet for ”hvordan skal det drives”. Men der er vi så ved at tage hul på en

diskussion, som måske skal være overstået, før at vi ser på, hvordan kan vi få

det med ind i byggeprocessen.

LB: Men det er noget med, hvilke aktører der er med fra starten.

TD: Ja ja. Og det er helt centralt.

PHD: Sætte det rigtige hold.

TD: Lovgivning. Altså, rammerne. Det lyder som om, at det også er noget som

kunne sætte incitamentssystem. Der er noget ret centralt her. Kan I prøve at

uddybe det lidt?

EBP: Alle de gange hvor der er sket nogen jordskred i byggeriet, altså, rent

bygningsmæssigt om det har været kvalitetsnedgang, eller om det har været

arbejdsmiljø, eller hvad pokker det har været, så har det startet med et lovgivningskrav.

Flytter kun holdninger. Nu provokerer jeg lidt. Man flytter kun

holdninger med lovgivning. Der skal lovgivning til før at vi agerer efter det. Så

for at få den holdningsændring du søger ved de barrierer der er. De største

barrierer er, hvad holdning vi har til det. Og den eneste måde at løse det på

det er, at få fokus på det, og det er at få bragt driften i det hele taget op til at

være et positivt ord og ikke et negativt ladet ord ved at snakke lovgivningsmæssigt.

PBE: De områder, hvor man ikke har et økonomisk argument, der er lovgivning

det vigtigste.

EBP: Vi ændrer ikke på kvalitetssikringscirkulæret uden at der er ligger lovgivning

bag ved det, og så skynder vi at agere efter det ude i marken. Det samme

gælder arbejdsmiljøet. Beklager. Men det er den faktor, der skal til.

TD: Lad os prøve at diskutere om det er rigtigt, at vi lovgivning er det, der flytter

på det? Og derefter hvad er det så for en lovgivning, der skal til? Men det

første det kunne være rart at få noget input og kommentarer til det. Altså, er

73

More magazines by this user
Similar magazines