Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

ver. Aftaleformen er en mulighed at røre ved absolut. Jeg tror at den største

parameter er holdningen til det der hedder drift. Os i byggebranchen… det er

det mest usexede ord. Det er drift. Da vi startede Bygningsvedligehold, som er

Drift- og vedligehold. Alle sagde bare fuck det vil vi ikke røre ved. For drift det

ligger synonymt med den uuddannede og måske højst håndværkeren, der

laver driften ude i virksomheden. Måske skal der sondres imellem vedligeholdelsen

og driften. I hvert fald i nogen type virksomheder eller i manges uanset

om det er teknikere eller om det er entreprenører eller det er håndværkere,

så er der en sondring mellem vedligehold og drift.

TD: Og hvad er det der er sexet?

EBP: Jamen vedligehold er væsentlig mere sexet end drift. Beklager men…

LB: Oprettende vedligehold.

EBP: Oprettende vedligehold, det kan vi også godt leve med. Så er vi over i

renovering og så er det noget vi kender.

TD: Er det fordi vedligehold, at der er mere økonomi i det, der er håndfast?

EBP: Det er traditionelt bundet på byggebranchen. Når du går over i den anden

del…

PAJ: Ja det er projektorienteret.

EBP: Ja.

PAJ: Og man har et decideret projektsyn i byggebranchen. Det er engangsknald

efter engangsknald.

PHD: Det var sgu da sat på spidsen.

EBP: Vi har jo sager hvor vi har 15 og 30 års vedligehold, men vi vil ikke have

drift. Og jeg tror at det er væsentlig for at hæve niveauet for nogen at skelne

mellem drift og vedligehold.

TD: Men det handler meget om holdningsændring. Gør det ikke det?

EBP: Absolut. Men også faggrænser.

TD: Ja, men det er der hvor man kan sige, at hvis vi nu vil prøve at påvirke de

her holdninger, kunne man så starte et andet sted, der var mere håndgribeligt?

F.eks. mere uddannelse. Det lyder som om at der begynder at komme

nogle flere på banen indenfor den har branche, så man får en anden opfattelse

af det i byggebranchen og begynder at sige: ”Hov, dem der er vi nødt til at

tage mere alvorligt, end vi har gjort tidligere”. Handler det blandt andet om

uddannelse af de her driftsfolk? Kompetenceløft af driftsmedarbejdere. Er

der ikke nogen, som kan komme med bidrag i det?

76