Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Opbygning af rapport

Rapporten er opdelt i 5 overordnede dele, hvoraf nogle af disse har mere specifikke

underpunkter:

1. Metode for indsamling af data

a. Litteraturstudiet

b. Individuelle interviews med nøgleinformanter

c. Følgegruppeinterviews

2. Drift - en del af FM

a. Hvad er drift?

b. Hvad er facilities management?

3. Problemet er der

a. Dokumentation af problemet i litteraturen

b. Dokumentation af problemet i praksis

4. Barrierer for at driftserfaringer inddrages

a. Projektrelaterede barrierer

b. Strukturelle barrierer

c. Lovgivningsmæssige barrierer

d. Kompetencerelaterede barrierer

e. Sociologiske barrierer

5. Løsningsmodeller for øget implementering

af driftserfaringer i fremtiden

Kortsigtede løsningsmodeller

Langsigtede løsningsmodeller

Litteratursøgning og dataindsamling

I det følgende vil der blive redegjort for, hvordan dataindsamlingen for projektet

er foretaget. Der tages udgangspunkt i den foreliggende litteratur som

er fremskaffet af projektgruppen.

Litteratursøgning

For at få en dybere forståelse af problemstillingen er der foretaget en grundig

litteratursøgning. Det har været nødvendigt at søge yderligere litteratur først

nationalt og efterfølgende internationalt for at undersøge, om der er publice-

7

Præcisering af de

anvendte begreber

i rapporten.

Rigeligt med information

om drift,

men manglende

viden om drift

Baggrunden for

manglende viden

Mulige løsninger på

problemet

More magazines by this user
Similar magazines