Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

PS: Der var hun meget forstående for driftsdelen. Hen over det projekt, det

skal vi have kørt, så er der jo en meget inspirerende herre, som bor på det her

byggetorv, som hedder Per Anker Jensen, som har skrevet noget om ejendomsstrategier

og bygningsværdier. Og der skriver vedkommende Per: At

bygningsdrift, som vi nu skal have ind i det her, tager traditionelt godt nok

udgangspunkt i bygninger, hvorimod FM tager udgangspunkt i de aktiviteter,

for vi kan jo godt skille tingene ad og se på begge ting, tager udgangspunkt i

de aktiviteter, nu taler man om en uddannelsesinsititution apo po segmentering

osv. Og hvad der ellers kan være af visioner og så videre i det der, allerede

beskrevet, hvor FM tager mere afsæt i de aktiviteter som sagt der foregår i

bygningerne for FM er behovsanalyse, det er dem vi har taget lidt hul på derovre,

og undersøgelse af kundens tilfredshed, det ligger ovre senere i driften,

er ligeså vigtige opgaver som det mere teknisk betonede. Det skal vi nok også

have poienteret, hvis vi kommer med fra starten. Og FM har fokus på at understøtte

og effektivisere de primære aktiviteter i den organisation, den lærende

organisation, dvs. lærere elever og andet. Det skal vi også have defineret

hvem er brugerfladen. Ud fra en helhedsbetragtning herunder også at vi

får indeklima og alt muligt andet på plads. Det er også en væsentlig del, som

vi også går og pudser med, ved at sikre en hensigtsmæssige rammer om de

aktiviteter, såvel på kort som på langt sigt. Så ligger vi nu den ned over det

projekt her. Så det jo på den flade om jeg så må sige. Det skal vi have sat i

gang. Og at alle som har relevans også i driftsfasen kommer med fra starten

af. Det må da være nogen som synes er skægt.

TD: Det er jo så også det PBE sige at det er der.

PS: Det er sådan at jeg bruger nogen af dine citater, for ellers er det jo bare

det sorte af bogstaverne, men vi kan jo også bruge det. Jeg vil da godt se ham

der er chef for sine.. og sige det jeg ikke nå. Det er ikke interessant. Det er ude

efter den her også fordi indimellem kan vi også provokere til at sætte tingene

i gang. Det der projekt vi talte om før for at sige det lige ud. Jeg kommer ind i

en kanon dygtig virksomhed, som kører super frem. Det var økonomi og det

var drift der kørte det. Direktionen der sad økonomifolk også driftsfolk. Og så

kommer jeg. ”Ja ja så bliver man kaldt ind på gulvtæppet”. De havde jo allerede

bestemt hvordan tingene skulle være. Altså, når der skulle udvikles også.

Så skulle de lige have lidt af det og så skulle de lige have lidt HR og så skulle de

lige have lidt informatik. Så gik jeg jo og lurede der et års tid, så blev jeg direktør

og så sagde jeg ”Ved I hvad. Jeg er helt uenig med det her. Hvis vi skal flytte

noget, så skal alle de funktioner er vigtige i et givet koncept til et givet

segment med fra starten. Det er derfor jeg er sådan lidt oppe at køre. Så kiggede

de. Og så kom den. ”Jamen. Det kan vi ikke” og ”Spild af tid” og ”De ved

jo ikke” og ”De er jo dumme”. Alt hvad jeg har hørt her det fik jeg også i hovedet.

Der sagde jeg ved I hvad, vi havde et vidst frit sprog. Så var jeg helt

oppe at stå på bordet. Nu må vi op i helikopteren og se tingene lidt fra oven.

De gloede. Jeg stod der inde i direktionslokalet. Jeg siger: ”Så vil jeg prøve. Jeg

vil have lov til at sådan og sådan ud fra det projekt” og så begyndte de jo

81

More magazines by this user
Similar magazines