Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

LB: Det er jo projektlederens ansvar at sikre at… Der er mange rådgivere der

virkelig ikke forstår at sondre mellem projekteringsleder og projektledere. Det

er et fedt nogen gange. Og det er det sgu ikke. Det er virkelig ekstremt vigtigt

at man har det på plads.

PHD: Men det skifter jo typisk på begge sider eller de mange sider der er, man

kan jo bare sige entreprenør og rådgiver side, der skifter man jo typisk personale

ud. Der er nogen der sidder og laver udbudsmateriale og der er nogen

der byder på det og så er der nogen andre der så laver kontraktsforhandlinger

også fra begge sider og så i sidste ende, så er der nogle helt tredje parter, der

skal få det her til at lykkes. Så hvis det er 3-4 år så skifter de også under vejs.

Så er et nogle helt 4 der skal sørge for afleveringen.

LB: Man kan nå at blive uvenner mange gange undervejs.

PHD: Ja og man kan nå at gå fuldstændig forbi af hinanden.

EBP: Den rigtige ildsjæl forlader sagen.

TD: Så kommer der forhåbentligt en ny ildsjæl, men det her handler også om

at bygherrerådgiver er valgt og så kommer der en konkurrence hvor der

kommer nye folk på banen. Eller har det ikke med det at gøre?

EBP: Bygherrerådgiveren er nok den eneste der går igennem.

TD: Han bliver så på bygherrens side. Hele vejen igennem projektet, men han

kan jo ikke deltage ude i udførelsen.

LB: Nej, men han kan være med til at præge den. Han kan sikre processen,

som PHD var inde på at der er en proces der hele tiden er i gang at også varetage

interessen i at der bliver leveret de ydelser til tiden som er aftalt.

TD: Det I så taler om, det er, at der kommer et skifte her. Så der er jo en oversættelse

her igen. For man da sikret, selvom man måske kan se det i første

omgang. Nu skal vi have driften med og alt det der, hvis så oversættelsen så

ikke foregår til de næste personer, der bliver involveret, så hjælper det ikke

meget at de har tænkt gode tanker.

LB: Det er også derfor at jeg tror at driften skal ikke lægge hos projekteringslederen.

Det skal ligge hos projektlederen. Det er hans ansvar der sikrer det

hele vejen igennem eller også bygherrerådgiveren i det her.

TS: Hvad er det der gør at han tager det med?

PAJ: At bygherren kræver det.

TS: Og hvad er det, der gør at bygherren kræver at han tager det med?

TD: Vi snakkede om incitamenter tidligere eller manglende incitamenter.

83

More magazines by this user
Similar magazines