Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

TD: Vi havde jo et håb om at vi kunne sige at så meget kan vi spare, men det

er så forskelligt hvordan det har konsekvenser i de forskellige byggerier, så

det er det der bud på 2 mio. - 300 mio. eller er det 5 mia. Det er meget meget

svært at sætte præcise tal på. Der er nogle tal i rapporten.

EBP: Vi har mødt hele elementære projekter hvor det har været sådan at det

faktisk har været et krav at vi projekterede med 50 års levetid. Altså det at

tænke længere. Det er helt banalt fra en bygherres side at sige: ”Kære venner

I skal kunne dokumentere 50 års levetid”. Vi er helt ude i alle materialevalg.

Det kan godt være at det koster penge, men det har.

PBE: Hvad har det været for nogen der har gjort det?

EBP: Det har været almennyttigt. Danmarks største renoveringssag. Binderupparken,

den er sat på de primisser.

TD: Så det kan også være i det offentlige, men det er vel sådan nogle betragtninger

man i langt højere grad tager i det offentlige byggeri.

EBP: Jo men det er bare sjovt at møde det i et almennyttigt offentligt støttet.

Vi har faktisk også haft kontrakter med 15 års vedligehold på offentligt almennyttigt

byggeri. Så der er altså nogen af de almennyttige der tør at røre

sig ud over de kendte parametre.

TD: Men når vi taler om de der modeller, der giver incitamenter til at bruge

den her vide, så er det vel en model at man eks. Tager privat byggeri, hvor

man har arbejdet med de der totaløkonomiske betragtninger, så er det jo en

god model for hvordan man kunne gøre i det offentlige. Så den skal vi vel også

have med? Hvordan er det man har gjort det og hvad har man fået ud af det.

Det er jo svært hvis man sidder på den politiske kasse og sige ”Det er ligegyldigt

for os”. Så den type modeller vil være gode også at se på tværs af de private

og det offentlige.

PAJ: Så vil jeg lige nævne et andet af vores projekter, som ikke er i gang endnu,

men som vi håber at kunne få i gang. Formentlig efter nytår. Det er et projekt

om totaløkonomiske forbilleder. Man prøver at undersøge… der er så

meget med at det bliver ikke brugt og årsagen til det er barrierer og så videre,

men prøv at finde de gode eksempler frem, der rent faktisk er på at man burde

at få noget ud af at tænke totaløkonomisk. Og det ville også være et oplagt

projekt at have en samarbejdsrelation til.

TD: Det lyder helt i centrum.

TD hører gruppen, om der er problemer i at deltagerne inddrages i et longitudinual

undersøgelse. Gruppen er enig om at der ikke vil være problemer i sådan

en undersøgelse. Der bliver enighed om at der laves et følgegruppelaboratorium.

90

More magazines by this user
Similar magazines