Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Der sluttes af TD – det skal fremover illustreres, hvordan initiativerne påvirker

hinanden.

PS: Nævner at hans erfaringer med ministre og fremhæver betydningen af at

der er en god historie bag, hvorfor SDU-Kolding-projektet er relevant. Den

historie kan godt fortælles til politikere og andre.

Det aftales at TD og PBE giver et indlæg den 22. oktober ved formidlingsseminar.

TD afslutter med at vi har brug for hinanden om markedsføring af projektet og

siger tak for i dag.

91