Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

ikke så erfaren, indenfor det her, så han ledede mange af vores beslutninger.

Jeg ledede så stadigvæk administrationen i det. Og hvis der skulle være alt for

mange inde over det, så blev det igen for kompleks en proces. Det var jo et

spørgsmål om at opføre noget, der ikke var der. Det er noget lettere, hvis du

går hen og siger: ”Der står noget der, vi kan bruge, og så kan vi indrette det på

den og den måde”. Så når du har den bevægelses- eller frihedsgrad, at man

selv kan designe, så åbner der sig en helt ny verden, som man skal tage beslutninger,

om den er faktisk ret kompleks, fordi hvad er egentlig mine behov.

Og ens behov har ikke normalt noget, at gøre med ens kerneforretning, som

sådan. Når man kommer… ja, måske 60 % af bygningen har noget med kerneforretningen

at gøre, men de andre det er teknik-rum og toiletkerner. Jamen,

jeg havde da ikke forstand på storkøkkendrift, hvilket vi også kom til at betale

utroligt meget for, fordi vi lavede ikke et rigtigt storkøkken til at starte med. Vi

startede med et almindeligt dobbeltkomfur, og så byggede vi ud der. Havde

jeg haft den viden, jeg har i dag, på daværende tidspunkt og havde jeg haft

kapitalen til at lave den rigtige løsning, så havde vi været mangemillionær i

dag, fordi vi har betalt de fleste penge til lærepenge i, hvordan man bygger

sådan noget og opfører det, og tilpasser det. Det var ikke, fordi vi ikke ville

søge rådgivning, men der var ikke nogen, der kunne tage sådan nogle små /

mellemstore virksomheder og hjælpe dem i gang. Og vi ville have vores eget,

fordi der var ikke andre steder, hvor du kunne få… Vi kiggede på noget, der

hedder Julianelyst, her nede (I Kolding), hvor IBM de lå. Og det var også sådan

et flerbruger domicil. Der ville vi egentlig gerne have været inde, men der var

ikke plads til at drive vores forretning. Det var mere kontor, og vi havde brug

for noget lager. Så var motiveringen af medarbejderne, det var selvfølgelig

også vigtigt, men de blev inddraget på den måde, at de fik at vide, at vi ønskede

at flytte ud, og havde de nogle idéer, ønsker eller kommentarer til den

proces, så var de selvfølgelig velkommen til at henvende sig, men de skulle

mest passe deres primære arbejde. Altså, de skulle ikke med ud og finde bygninger

og alt muligt andet.

I: Hvordan håndterede I medarbejdernes input?

J: Jamen, nu skal jeg jo passe på, fordi vi er tilbage i 1988, så det er ved at være

mange år, siden vi byggede det første. Jamen, vi var jo ikke flere end de her

20 mennesker alt i alt, og dem der kom udefra og skulle til, de var vel også en

20 mennesker. Så vi skulle samle 40 mennesker. Så det var svært, at ligesom

at få det hele til at gå op i en højere enhed. Så det var mere os, der kom rundt

og sagde: ”Jamen, det er det her, vi gør”. Så den største udfordring over for

vores personale var, at vi skulle informere dem om, at de skulle bo flere i

samme hus, og der rotter man sig jo ligesom sammen i det enkelte selskab:

”Det er det her, vi har behov for. Og hvem er nu de andre? Kan vi leve sammen

med dem, eller kan vi ikke?”. Og det have vi da nogle møder omkring. Vi

havde også en… det hedder ikke stanghejsning. Det hedder bygge… Når du

sætter kransen op.

97

More magazines by this user
Similar magazines