Skovtrolden 311 - OK73

ok73.dk

Skovtrolden 311 - OK73

Skovtrolden

nr. 311 november 2009

Skovtrolden 312 november 2009 s. 1

orienteringsklubben OK 73

Misser rigtig glad for sin sølvmedalje ved DM- lang i Venå Vesterskov, Ellis etter

Orienteringsklubben i Gladsaxe

www.orientering.dk/OK-73


Bestyrelsen:

Tom Petersen, formand

Syrenvænget 30

3520 Farum

44 95 42 07

tnp@privat.dk

Inge Madsen, kasserer

Vejlebrovej 16 F

2635 Ishøj

43 54 16 41

inge.jan@ishoejby.dk

giro 8 23 00 56

bankoverførelse til

regnr. 1551 konto 8230056

Knud ”Ruski” Lykking

Drejøgade 15

2100 Kbh. Ø

30 42 04 56

misser_ruski@hotmail.com

Jens Erik Larsen

Rønne allé 5

2800 Lyngby

45 87 26 23

jrybo@get2net.dk

Christian Gudme

col@youmail.

Bygmarken 12

2860 Søborg.

23 40 24 76

Løbstilmelding:

O-service direkte

eller

Jørn ”Dres” Andreasen

Snebærhaven 82

2620 Albertslund

43 96 02 42

jorn@andreasen.cc

Klubhus

Bagsværdvej 144

Deadline Skovtrolden 312

d. 24/12 2009!

foto: red, Ruski, Ulla, Else, Dres

311

orienteringsklubben OK 73

Regibemærkning: novemberstorme har rusket op

i sæsonens sidste blad, Jättemilen er afviklet -

well - og en fugtigvåd vinter står for døren.

Skovtrolden har valgt at markere Jans bortgang,

som tydeligt har manifesteret sig i de opståede

lakuner i klubbens liv som på det personlige plan.

Jens Eriks utrættelige arbejde med begyndertræning

og introduktion for Gladsakse skolers motionsbehov

i sundhedsugen lykkes med a little help

from my friends.

Misser vandt sølv ved DM lang og trak andre med

op på medaljepallen. Socialt omhu. De herreunge

gamle fik ikke fuld valuta.

Bent gennemførte et kanon Condes kursus, vi bare

kan forvente giver afkast: oplyste og beredvillige

banelæggere.

Rune stikker ikke op for bollemælk og lægger nok

en billet ind på et velbesøgt træningsarrangement.

Nu han kan det der med Condes og sådan!

Høstrunden fik en fornem afslutning - karrusel

eller ej.

Divivisionsafgørelsen blev en - pour moi - surrealistisk

afslutning med dramatiske pointstillinger,

spektakulære badetabloer og længeventet hjemkomst

samt en outfaded oplevelse i skyggen af

storskrydende hurraråb i baggrunden.

Nå ja, kom igen til Barnedåben: hør værtsparrets

introduktion, dansemesterens instruktioner, quizmesterens

opgaver og nyd den sociale omgang.

Hvornår? Læs videre.

Søren & Else kan ikke lade være med at udtrykke

oplevelser fra Hyltes 2-milen, Jørn & Ulla fra Syditalien

og

den ægte beskrivelse fra Jørgen H Kristensen om

arbejdet med Bernstein, Jättemilen, Brasiliens

skønheder og lidt om klublivet med OK 73. Juleløbets

mest spekakulært udklædte person. Tø - hø!

Skovtrolden Tak 312 til november bidragsydere 2009 s. 2 til dette nummer. Uden jeres

prosa og billeder - alene redaktionens tirader.


Bestyrelsesmøde 6. oktober 2009

Divisionssamarbejde med Amager OK

vil forudsætte, at vi starter i 6. Division,

så det ønsker vi ikke.

Tom er ved at have det antal hjælpere,

der skal bruges til Jættemilen.

Jættemilen 2010 er den 14. november

i Store Dyrehave med Henrik

Arnsted som banelægger. Stævneleder

ikke fundet.

SM-nat 3/3-2010 i Aldershvile skov.

Bjarke er banelægger. Stævneleder

mangler.

Kontingent er tilskrevet og kontoudtog

udsendt.

OK 73 havde en stand ved Gladsaxedagen

22/8, der var pænt besøgt.

Jens Eriks begyndertræning kører

med varieret deltagerantal.

8/10-09 arrangerer vi skoleløb med

200 elever fra Frederiksberg Privatskole

og 140 elever fra Marienlyst

skole.

Der er indkøbt 2 nye klapborde.

Generalforsamling afholdes 8. Februar

2010 i klubhuset.

Ruski har ikke fundet overnatning til

påskeløbene, idet kun 6 har vist interesse.

Juleløb søndag den 27/12 med efterfølgende

fælles frokost i klubhuset.

Klubmesterskab 2010 afholdes 19-

20. Juni med samme hytte som i

2009.

Til Jans ære

Skovtrolden 312 november 2009 s. 3

orienteringsklubben OK 73

Det er med stor sorg, OK-73 har modtaget

budskabet om, at vor orienterings

kammerat Jan Madsen døde den 12.

oktober.

Jan blev medlem i OK-73 i 1977. Jeg

har personligt haft mange gode oplevelser

sammen med Jan. Utallige påsketure,

klubture, skiture på Sju-sjøen i Norge,

Jættemile.

Jeg mindes tydeligt vores første møde

ved Jættemilen i 1979, hvor Henning

Sørensen og Jørn Wigh var banelæggere.

Jeg var lige blevet medlem i OK-73 og

havde meldt mig som hjælper. Sam-

men med et par andre skulle vi være

klippekontrol på den store stjernepost.

Vi fik alle en meget grundig instruktion i

klippekontrol – det var Jan god til.

Jans stort anlagte ski-orienteringsløb på

Sjusjøen, for mere end 15 år siden, står

også meget klar i min erindring. Jan

havde, sammen med Ole, lagt mange

timer i de svære baner, som klubbens

medlemmer blev sendt ud på i 2 mands

hold.

Efterhånden involverede Jan sig mere

og mere i OK-73.

I de sidste mange år var Jan klubbens

utrættelige kasserer, sparringspartner i

bestyrelsen, materialemand, ildsjæl,

indpisker og manden med det store

overblik, som af og til kom med en god

bemærkning. Utallige er vi, som har

fået et: ”Har du nu også tænkt på?”

OK-73 har mistet en kær ven og god

kammerat, og vore tanker går til Inge

og Jans øvrige efterladte.

En sidste hilsen fra dine o-kammerater i

OK-73.

Ruski


Skovtrolden 312 november 2009 s. 4

orienteringsklubben OK 73

Se her, sagde Jan, 300 kr. for et par løbesko. Og så sendte han det der skæve

smil, der betød: nu har jeg igen gjort et godt køb. - I min størrelse.

Ja, de lå i kassen for XL.

Vi var på Rømø. Året 2008. Mokket stævneplads til stafetten.

D/H 180 stafet: Inge, Ole, Jan. Ingen faldt igennem.

Næste dag havde vores telt 1. parket til DM-lang. Tid til Mille, tid til sko køb.

Der var lidt med ryggen. s

Kære Klubkammerater

Jeg vil gerne takke for jeres deltagelse ved Jans bisættelse og under Jans sygdom.

Klubben har betydet rigtig meget for os begge.

Vi ses

Inge


Begyndertræning Dres

Det må være på sin plads her i Skovtrolden

at omtale klubbens begyndertræning,

der gennem snart flere sæsoner

er startet fra den store parkeringsplads

med indkørsel fra Skovbrynet.

Med udgangspunkt i de faste poster

som Ole og Jan har sat op i Aldershvile/

Bøndernes Hegn styrer Jens Erik tilbuddet

om lette og svære poster på korte

og længere baner. Tilbuddene er annonceret

i Skovtrolden og på klubbens

hjemmeside samt i Gladsaxebladet. Det

har givet mange interesserede begyndere,

voksne som børn, der nu er blevet

bedre til at finde stikryds, grøfteknæk,

sten m.m. som de nu er tegnet

på kortet.

Men hvordan går det så med begyndertræningen?

Jo tak, det går deruda´.

Chefbegyndertræneren fortæller, at der

til de 8 antal lørdage, hvor der har været

begyndertræning i ”Børnenes”

Hegn, har deltaget i alt 50 løbere. De

har turet rundt i skoven med start på

de korte baner, for dernæst for manges

vedkommende at tage en ekstra tur

med en længere og vanskelligere bane.

For endelig, hvis der var mere i benene,

at slutte af med en sprint-bane på

ca. 500 meter.

Det er forfriskende med dette initiativ,

som har fået mange i skoven. Nogle

har endda brugt det som fortræning til

divisionsmatchen. Sådan skal det være.

Send et par borgerlige ord til redaktionen

eller skriv dine kommentarer på

hjemmesiden med ris og ros, og gerne

Skovtrolden 312 november 2009 s. 5

orienteringsklubben OK 73

ideer til hvordan træningen kan blive

bedre og morsommere.

Begyndertræning efterår Jens Erik

I Aldershvile Skov, næsten hver lørdag

i september og oktober. Se ellers aktivitetskalenderen,

hvis du kender nogle

der har lyst til at komme i gang med at

dyrke denne sport. Nu holdes der pause,

og vi begynder først begyndertræningen

igen til foråret 2010.

Begyndertræningen som startede til

Gladsaxes kommunes kulturfest, var

lidt af en succes-oplevelse. Der var

mindst 30 – 40, børn og voksne ude på

vores 200 meter bane.

Ellers har der ca. været 50 børn og

voksne ude og træne på banerne. Markedsføringen

har ikke været så optimal

her i efteråret, så derfor ikke så mange

nye.

En tak til hjælperne i efteråret.

Skoleorientering

Det bør også nævnes at den 8. oktober

deltog Marienlyst Skole med 150 elever

og Frederiksberg Privat Skole med 200

elever i vores skoleorienterings arrangement.

Det var Tom, Elsa, Ole H,

Henny, Søren og Else Gudme, der klarede

det velorganiseret meldte Marienlyst

Skole tilbage.


DM-Weekenden i Jylland 14.-15.sep.

- 2009.

Vi var godt 20 OK-73’ere, som var taget

til ”det jyske” for at dyste til DM.

Mange af os var indkvarteret i campinghytter

på Holmens Camping ved Ry,

meget tæt på løbsområderne – Velling-

Snabegård og Linå Vesterskov.

Velling-Snabegård, stafet skoven.

Det er et meget langstrakt skovområde,

på mit kortudsnit. Ækvidistancen er 5 m

kurver, og her skulle vi løbe stafet. Min

klasse D55 skulle ”kun” løbe 3.4 km

hver – nå ja! Pyt! – men de store bakker

og skrænter trak altså mange søm

ud.

Jeg løb første tur og det er altid specielt,

fordi der løber så mange ud på én

gang. Hvor skal jeg nu hen – og hvorfor

er der nu nogen, som løber den vej?

Igen – hvor er det altså vigtigt at finde

post 1 i ét hug – og ”komme ind i banen”.

Mit løb går vældigt godt og jeg

vinker lige til og har kontakt med Else

og Alice ved publikumsposten. Fint ud

på sidste sløjfe, der består af 4 poster.

Men, så - da jeg når til næstsidste post

75 – nord i mose. Tæt højt græs, bregner,

uoverskueligt, mange løbere, der

leder og snakker.

- Har du haft den? – spørger Mette Fil. –

Nej jeg tror vi skal længere, Gunner

spørger også, og jeg cirkler rundt. Pludselig

kan jeg læse de små tynde grøfter,

måske ligger posten for enden af denne

her? Men, så skal jeg længere over, og

ja, her er den forbaskede post endelig.

Da jeg ser på uret hjemme, har jeg

brugt over 10min på den post – puha og

så på en stafet. Fart på mod mål og så

række et frisk kort til Else med et:

- God tur!

Skovtrolden 312 november 2009 s. 6

orienteringsklubben OK 73

Søndag var det DM Individuelt

i Linå Vesterskov ,og her var ækvidistancen

igen 5 meter. Jeg løb i D65 og

min bane var på 3.7km. Jeg syntes at

jeg kunne mærke gårdsdagens bakkeløb

sidde lidt i benene, men nu var det

ikke holdløb, men mit eget ansvar. Lidt

af presset var væk.

Dejlig skov, dejligt løb, men igen havde

jeg problemer med at finde næstsidste

post, en lille slugt.

Jeg var jo i det rigtige område, men

hvor er det dog svært nogen gange. Det

lykkedes til sidst og så i mål. Ellis S.,

havde løbet 10min hurtigere end jeg, og

jeg havde brugt over 8min på sidste

post.

Alligevel rakte mit løb til en sølvmedalje.

Med o-hilsen Misser.

FAKTABOKS

Velling Skov

Mellem Kanikkebjerg, 128m & Snabegård

Plantage i Salten Langesø

niveau - udkæmpede klubbens flagskib,

H 45, en mindeværdig dyst.

Peter havde efter 50 km fortræning i

det jyske sat sig selv af ved et hovedkulds

cykelstunt - again.

Og Jens Viktor blev hasteindkaldt for

sammen med Henrik Arnsted og

Bjarke at føre OK 73 traditionerne for

medaljer i H 45 klassen videre.

Rigtig tilfredse hver især, Jens med

holden ryg, Henrik med spurtglæde i

øjnene og optapede Bjarke i sikker

overbevisning om 3. pladsen 6 min

efter etteren. 2 min før Silkeborg.

Men ak. Fejlklip.


Svanesang Jørgen K

Som netop udmeldt OK73er, var det med

en underlig følelse i maven, jeg søndag

den 8/11 kørte mod Bøndernes Hegn, for

at hjælpe til ved afviklingen af årets Jættemil.

Selvom jeg har været med til over

tredive Jættemiler er det den første som

ex medlem. Men fremme på P. pladsen

var alt som det plejer. Den sædvanlige

ro, som mange års rutine giver, prægede

sceneriet. Vejret var fint og skoven var

smuk, med alle efterårsfarverne. Ligesom

de seneste år begyndte jeg dagen ved

start, under Keld Kristensens rolige og

kyndige ledelse.

Den ægte Jørgen & Henny ved

starten - næh afslutningen else

orienteringsklubben OK 73

Efter endt oprydning, begav jeg mig mod

stævnepladsen, gennem den travle skov.

Udover O løberne var der ryttere, mountainbikere

samt søndags fodgængere. På

stævnepladsen herskede den sædvanlige

blanding af glæde over overstået mil og

hyggelig snak om vejvalg mm. Og så var

der jo alle OK 73erne, de fleste kendte

ansigter, som der er knyttet mange minder

til. Jeg var blevet helt stille og eftertænksom!

Som sædvanlig var det med

nogen stolthed, at jeg, som OK73er bevægede

mig rundt i dette kontrollerede

kaos. Selvom jeg jo rettelig var ex.

Jeg sluttede dagen som skolevagt, det er

jo en fredelig post, hvor man får talt med

glade og trætte løbere. For første gang

kørte jeg ikke tilbage til P pladsen, men

direkte hjem, det havde været en underlig

og lidt trist dag for mig.

Jeg vil slutte denne lille beretning med en

tak til alle i OK73for mange års kammeratskab,

med store oplevelser, her og i

udlandet, for mig og min familie, og jeg

håber, at jeg får mulighed for at hjælpe

til nu og da.

Starten er nok den post jeg bedst kan

lide at være på. Der får man set alle løberne,

og der er en munter, nervøs og

forventningsfuld stemning; det er jo en

Jættemil de snart skal ud på. Starten var

meget fint placeret og forløb problemfrit.

Da sidste start var afviklet og vi var klar

til at indtage den medbragte mad, serverede

funktionslederen, også som Skovtrolden sæd- 312 november

Banetrykker

2009 s. 7

Mogens & banelægger

vanlig, en whisky til alle starterne.

Bjarke i nok en aftale s


Condesaften i klubhuset jørn

Klubben afholdt et kursus i brugen af

Condes til banelægning og udskrivning

af postdefinitioner.

Anvendelsen af Condes er en elektronisk

kortfil, som man typisk får mailet fra den

klub, der har tegnet kortet over den aktuelle

skov.

Når kortet er kommet op på

skærmen, kan

man sætte poster

ind på kortet,

gemme

dem, rette dem

Dr. Schnitt var der også.

Betragt dette Jørn-dokument

som en faktaboks.

Læs blot videre!

og meget andet, for til sidst at

skrive kortet ud klar til brug ved det aktuelle

løb.

Bent Mortensen havde beskrevet forskellige

af programmets funktioner og samlet

disse notater i et hæfte, der må fortjene

betegnelsen ”OK-73’s Condes Manual”

for nemheds skyld kaldet ”OCMA”.

Bent og ”OCMA” var stærkt på banen

denne medlemsaften, hvor deltagerne

havde taget deres bærbare under armen

og bænket sig om bordet.

Alle deltagerne fik et gratis eksemplar af

den nyeste version af "OCMA", og man

gik i gang med at få et kort frem på

skærmen. Således udstyret gik Bent i

gang med instruktionen, og efter en

række fejltastninger og mange spørgsmål

lykkedes det at få lagt en bane. Vi

lærte også at flytte poster, ændre stregtykkelse

og længder, at udskrive postdefinitioner

med meget mere.

Alt i alt en nyttig aften hvor alle gik klogere

hjem, med mulighed for selv at

lege videre med deres computer, Condes

og "OCMA".

Herfra en stor tak til Bent for hans engagement,

for "OCMA" og hans instruktion

til os, der nu er blevet klogere.

Skovtrolden 312 november 2009 s. 8

Nye medlemmer:

Dorthe Madsen

Rønnekrogen 1,

2880 Bagsværd

Tlf. 44983717

leslie@post11.tele.dk

Udmeldt pr. 31/12-09:

orienteringsklubben OK 73

Rolf Andersen

Jens Pihl

Anders Rostgaard Birkmann

Karin Hulgaard

Charlotte Grauert

Jørgen H. Kristensen

Karl Erik Lück

Jan Madsen

27/10-09 Inge

Barnedåben

Hej Henny.

På bestyrelsesmødet var det

et ønske, om at den 30.01.

2010 skulle have

1. prioritet. Tom


Vintercup s

Boserup Skov, Geel Skov, Gadevang,

bum,

Hedeland, Danstrup/Krogenberg, bum!

Gudme, Hjort, Inge, bum

Børge, Thorkil, andre, bum

Er der ikke flere, der får lyst til at ilte

lungerne i minijättemils arrangementer

her til vinter under Janet Bentzens og

Finn Bloms skiftende føringer.

Varm dush og ostemad er obligatorisk.

Efterårets træningsløb Dres

Så kørte vores træningsløb igen med

labre tilbud til O-hungrende medlemmer,

hvoraf nogle dog havde benyttet

sig af nogle af sommerens tilsyneladende

favorable tilbud både her og hisset.

Det regnede vist mest hisset, så derfor

var det rart at komme ud i den danske

eftersommer, som varede præcist til vi

lukkede med Østergaard United i Rude

Skov med eller uden veje og stier, men

ti’ver’tifælde med pølser, skyllemiddel

og rekord tilslutning.

Således må vi bøje vores hat for Søren,

der forstår at stampe banelæggere op

til disse nyttige og gode løb. Ifølge min

øresnegl er det dog ikke uden vanskelligheder

at få banelæggerne ud af busken,

og det er synd og skam at der

ikke er flere, der flokkes om Søren, når

han lader sedlen gå rundt med opfordring

til at tegne sig som banelægger i

udvalgte skove. Det vil jo ligne ham

dårligt at servere ”tygget mad” på

skrift, så opfordringerne er forklædt

som støtte til veldædige indsamlinger

og andre gode formål, som f.eks.

”Pyrolyseramte græsenkers træskofond”:

Frygt ikke!

Denne höst var absolut fuldtegnet. (red)

Skovtrolden 312 november 2009 s. 9

Gyngerne og karrusellen

orienteringsklubben OK 73

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke

fremover skal tilbyde vore træningsløb

til Østkredsens karrusel. Det har på det

seneste vist sig ikke at give særlig mange

deltagere, men større arbejde for

banelæggerne, da der er krav om flere

baner.

"Fremmede" løbere har jo altid været

velkomne til vore træningsløb med de

baner, der bliver tilbudt den pågældende

dag.

Nu har OK ØST også meldt ud, at vi

gratis kan låne kortfil til klubtrænings-

løb ligesom Allerød OK.

Det kan måske friste mulige banelæggere,

at de kan låne en fil og selv printe

kort ud. Så kan man jo øve sig i brug af

Condes.

Inge

Her er Rolf i fuld vigør.

Karuselløb i ”hans” skov.

Kongelunden.

50 deltagere. AMOK all over!


Peschici. Trapper, trapper, trapper Ulla

Skovtrolden 312 november 2009 s. 10

paparazzi: Ruski

orienteringsklubben OK 73

Det dér - har jeg intet med at

gøre. Jeg placerer blot billederne

i den række, de tilflyder

bladet. Vores udsendte fotograf

har her grebet et par i

ren genkendelsesglæde. Den

kvindelige part er ved at afføre

sig overdelen.

Øvrige billeder er destrueret.

Det sku´ nødigt hedde sig, at

formanden går på strandhugst

i tidligere gule ..(censur) s

Elsa efter badet i Teglstrup Hegn

med fortjent vandbakkelse s


velopdragne børnebørn nyder her limonade

og farmors pyt i pande i Årgab,

Hvide Sande. Det var før de flåede påskekyllingen.

Ruski

Peschici, Start på stranden, mål på toppen Ulla

Skovtrolden 312 november 2009 s. 11

orienteringsklubben OK 73

Ole Hansen justerer løbeskoen

til let flow i Rude Skov Dres


Skovtrolden 312 november 2009 s. 12

orienteringsklubben OK 73

Divisions match i Telgstrup Hegn. 11/10 s

1 KFIU Orientering - OK 73 94 - 82

2 KFIU Orientering - Herlufsholm OK 102 - 80

3 KFIU Orientering - OK Skærmen Værløse 98 - 74

4 OK 73 - Herlufsholm OK 88 - 84

5 OK 73 - OK Skærmen Værløse 80 - 80

6 Herlufsholm OK - OK Skærmen Værløse 92 - 79

bane 1 4 5

1 18 – 17 20 - 17 20 - 6

2A 21 - 14 19 - 18 16 - 17

2B 13 - 5 5 - 6 4 - 11

3A 10 - 11 11 - 10 10 - 11

3B 11 - 9 11 - 7 9 - 11

4A 3 - 7 5 - 5 3 - 7

4B 6 - 3 3 - 4 2 - 7

5 2 - 6 6 - 2 6 - 1

6 2 - 2 2 - 5 2 - 5

7A 3 - 4 2 - 5 4 - 1

7B 2 - 1 1 - 2 1 - 1

8 3 - 3 3 - 3 3 - 2

points 94 - 82 88 - 84 80 - 80

På papiret så det mer´ end okay ud.

Godt halvtreds aktive OK 73ere. Det er

er jo ligesom til en gang Jättemil. Og

her ligeledes besat med erfarne og hurtige

folk. På bane 1 & 2 lægger Peter

og Ronnie sig i top, Jespers Lykkings

bror følger pænt med. Hans Bendtsen

scorer points på bane 2 og Jens Viktor

retter ryggen med Christian, der er

kommet i skoven.

Satsningen på den yngre damebane

slog fejl, så Misser er eneste tællende.

6 herrer på bane 3 løber lige op med

KFIU, Herluftsholm og Skærmen.

Verners søn, Bent, skraber points ind

som toer, Jens Erik halter knæskadet

ind efterfulgt af Ruski.

Alice og Else klarer de små 5 km mod

yngre kvindelige løbere, men vi stiller

med en smal trup. Anderledes bredt

folder herrerne sig ud i H 65.

6 styks, hvor Søren Thoustrup og Bent

tæller. Her optræder Jytte KFIU i tiden

1.51.13 i H 65 med 3 points? Men vi har

alle hørt, at Tom Neesgaard kan virke

overtalende i sine oratoriske ordstrømme.

Så hvorfor ikke en Jytte her?

Lis Hasholt styrer bare bane 4. Elsa

snorkler. Christian Bovet dykker.

Bane 5 er stærkt besat: Ronni, Jacob &

Rune styrer ind på de 3 første pladser

med bonus point. Martin Hjort lunter

roligt igennem og Christian Bovet efter

den indlagte dykkerprøve samt Rasmus

fuldender billedet.

Mor Lisbeth, Gigi og Lone Holm Hansen

lægger sig i midterfeltet på bane 6. På

bane 7A har vi en aldersspredning fra 12

til 85, og man løber enten H 12 eller 21.

Mads Lykking scorer bonuspoints.


Rikke Kleberg og Henny drøner en

3.3km racerbane igennem. – Det var

der ikke megen udfordring i, mener

Henny.

Yngre og noget ældre begyndere snupper

sig en 2.6 km. Der var Marianne

Tange Hasholt, som skubbede Oscar

bag sig, Mads & lidt efter Rikke Nissen,

Mathias, Line & Ida.

Det gav så 4 pinde i overskud mod

Herluftsholm og 80 – 80 mod Skærmen,

altså 3 matchpoints. KFIU snupper

de 6, Herluftsholm lammetæver

Skærmen på bane 1, hvor de jo kun

stillede med 1 løber med 25 – 7 og kan

lukrere på overskuddet i de øvrige

træfninger. Dobbelt godt for os. OK 73

fortsætter, Herluftsholm 2 points og

Inse-rart gymnastik

orienteringsklubben OK 73

Dres & Ulla har sendt et kort fra deres

ferie i del Gargano. Cirklerne viser listige

steder fra deres 1500m rute.

Ligeledes sender Misser meldinger

om 15 smidige og styrkende positioner,

the hard core members of OK

73 indtager onsdage til gymnastikken

på Egegård Skolen fra kl. 19.00

til stretching exhaustion, hvor kampen

om gulvmåttens mulige placering

fremmer konkurrencegenet.

- Vi er rigtig mange, stanger den

strikte gymnastikinstruktør ud.

- Meen, så kan vi lave parøvelser.

Kom bare, jeg mener blot!

Skærmen 1 må ned i 4. division.

En faktisk pirrende afgørelse om fortsat

3. divisionsstatus eller nedrykning. Find

lige selv det afgørende point i dysten

mellem OK 73 og Skærmen, der får

hevet os op på uafgjort og 1 matchpoint.

Er det bonusdrengene, er det C

Gudme foran Gottlieb eller er det snarere

Peter og Ronnie foran Skærmens

eneste løber på bane 1.

Skovtrolden 312 november 2009 s. 13

Her kommer Longo med kost og brushup


FØRSTEPLADSER SIDEN SIDST

Skovtrolden 312 november 2009 s. 14

orienteringsklubben OK 73

6/9 Kongsøre. Kredsløb D 12 Ida / D 35B Lisbeth /H 16B Rune

13/9 Linå Vesterskov, DM-lang D 65 sølv Misser

27/9 Hareskoven H-16B Rasmus Ø.

11/10 Teglstrup Hegn Bane 5 Ronni N.

18/10 Tisvilde Hegn H 35 Peter Ø.

25/10 Gribskov Kagerup D 70 Inge /H 65 Søren T. /H 75 Ole

Juleløb 27/12 Michael Hjort klubhuset kl. tidlig

søn

Efterårets trænings- og karruselløb 2009

Dato Skov Banelægger Antal Antal Antal

OK 73 Andre ialt

12/8 Rude Skov Ulla og Dres 14 1 15

19/8 Store Dyrehave Misser og Ruski 15 15

2/9 Lille Hareskov Bjarke 18 18

8/9 Kongelunden (K-løb) Rolf - - ---

16/9 Tokkekøb Hegn Lone og Christian 16 16

23/9 Ravnsholt Tom 16 16

30/9 Rude skov Rune, Rasmus, Peter 26 26

I alt 105 1 106

Banelæggertilskuddet kr. 50 pr. person er indsat på løbskontoen den 30/9-09.

Vi takker banelæggerne for deres indsats for klubben og håber at se nogle nye

banelæggere til forårets løb 2010.

En særlig tak til ungdomsløberne, der deltager som banelæggere.

Der skal også lyde en tak til Søren, der ved det

sidste træningsløb havde tændt op under grillen.

Sidste:

Generalforsamlingen skal afholdes den 08 02 2010.

JM


Udsnit fra præmiebordet ved

Hyltes 2 milen

2 milen i Hylte

Vi der går til loppis 2. onsdag i måneden i

Unneryd kan jo nok genkende en og anden

usolgt vare fra markedet.

Selv har vi på loppis köbt en sød lille lam-

pe og en slatten, lunken korv.

Men her kunne vi da nyde Rolf Lunds valg

mellem et gyldent brusehoved og 1½ l

motorolie som vinder af H femti. Den letfodede

Rolfs taktik var udenomsløb, hvorimod

jeg var mere i pagt med naturen.

Nu varg og brun bjørn var set flere steder

i Simlungsdalen lidt sydligere.

Bjørnen blev nedlagt. Vargen nedlagde

flere fårefold.

Lennart fra Laholm var så snäll at vente

og hive mig op af grøften, nu han havde

aflæst kropssproget - mit.

Rolf - der er Danmarks svar på Chris Mac

Donald før denne på den trehjulede overvejede

at crosse Amerika og tillægge sig

en intim accent - beundrede svenskernes

arrangementsnilde mhp. tankvis varmt

vandt, fordelt til herrerne på den ene side

af laden og damerne den anden. Da jeg

kom til i badelagen på den afskærmede

gårdsplads med udsigt til 26 manderøve i

række overværende 6 herrer i omhyggelig

indsæbning og dampende frås med varmekilden,

valgte jeg den hurtige løsning.

Så svedig var jeg heller ikke.

Varmen kunne man så etablere ved en

orienteringsklubben OK 73

avanceret brusehoved

samt 1½ l motorolie

Skovtrolden 312 november 2009 s. 15

slatten, lunken korv eller ærtesuppe.

Baneforløbet i Hyltes 62. mil er få poster

i slinger af 3 trekanter eller firkanter og

et gemensamt hjemløb. Forholdsvis fladt

terræn. Banelæggeren foretrækker delstræk

gennem moser, over hygge, passage

af større og mindre grøfter. Skovbunden

er moseagtig sugende, med

glatte grene underneden. Skovens folk

er ikke så flinke til at rydde op efter sig,

og jeg så ingen med sankekort.

Stævnecenteret var en gård i trakten:

Sonhult - max 3 gårde inde i skoven.

Hylte OK medlemmet stiller så hovedhuset

med veranda som kiosk til rådighed.

Aftægtsvillaen fungerede som bivogn

med terrasse med udsigt til opløbet.

En kværnende speaker holdt os på stævnepladsen

og de nærmeste ude i skoven,

vargen og overlevende elge stadigt

orienteret om stillinger, korvpriser og

Allehelgenens gøremål.

Laden til omklædning, det overdækkede

spisested og den tilbagelænede o-løbssælger

manglede heller ikke og fuldender

billedet af en klub, der skruer fuldt

op for ydelserne 1. søndag i november.

PS. Man skulle så spytte 10 kroner i

mælkejungen for klos op parkering på

hans omliggende græsmarker, og de Pvagter

kunne noget med blåa spraymaling

på græsmarken! s


Naturskolen Rude Skov

Årets sidste træningsløb researched

af Rune, Rasmus, Peter og Lisbeth;

sat i scene af Rune, der ikke lige

behøver at dukke op til Condes kursus,

løb af stablen sidst i september.

Bedste opvarmning må være – tænker

Magnus Nygaard – et par lange

boldkast på Østerbro Stadion og

derefter en 600 meter på den blå

tartanbane sammen med alle de

andre fra klassen og så ham der

Michael Jordan? I den uge hvor

mellemtrinnet på de københavnske

skoler blev trimmet på Østerbro.

Ude på det rå bøland, Tårnby, spillede

vi så en gang heftig, kropstak-

Skovtrolden 312 november 2009 s. 16

orienteringsklubben OK 73

lende rugby med prinsen, borgmesteren

og lynhurtige landsholdspillere

fra Australien og United – i den

rækkefølge – ugen efter.

Men i tusmørket ved Naturskolen i

lyset af grillbålets flammer tog Magnus

stadig med nummer på blusen

og Alfred en succesrig runde på Runes

baner. Og løber fulgte løber og

portionsanretningerne blev mindre

og mindre.

Rasmus passede kassen, mens Peter

og Rune runderede terrænet for

de sidste poster. Natløb uden lygter

og til sidst havde bøhmanden også

taget kortet.

Godt naturskolens natlampe fungerede,

så vi alle kunne kravle i bilen

efter veludført løb.


Skete der noget i sensommeren? s

I skyggen af Peter Helmers Fiskehus

23/8

I Ole Hansens og Peter Helmers fodspor.

Grøntved Overdrev, en klat rigtig

kuperet skov ved Maglesø 52 m over

havet og Mørkemosebjerg 105 m.

Her havde Ole med oprustning runderet

søen fra Holbæk kaserne i tiden

efter Krimkrigen; og her havde en anden

legendarisk løber: bondemand

Peter Helmer, marathonløber fra Holbæk

fået stillingen som vicevært i et

fiskerhus på toppen lige til ”Hammerslag”.

Østholdet byder 15,4 og Vestholdet

10,5; til salg for 20 mill.

Ifølge en af arrangørerne.

Det bakkede terræn med 5 m kurver

bød udover 85m - 290m stigninger på

brombærranker i vildt overskud. Charlotte

Thrane havde som eneste en km.

tid lige under 10 min. Vi andre, uha!

Kongsøre 6/9

2. tur op ad Holbækmotorvejen. Nu til

langt mere overkommeligt terræn i

Pingos fodspor. Hans Bendtsen 4 min

bag en stadig mere omkringfarende

Rolf Andersen, der har fået sin 2. ungdom

som indpisker for AMOK.

Peter Østergaard havde stillet cyklen

efter styrt - og nok et halvt hundrede

km i finurlige områder i det jyske - og

sendt familien afsted - alene.

Lisbeth & Rune bliver etter i deres

klasser. Rasmus toer.

St. Dyrehave 20/9

SG matcher 1. - 3 divisioner om oprykning.

Nøjagtig fra det sted, hvor

Skovtrolden 312 november 2009 s. 17

orienteringsklubben OK 73

Keld O placerede sit træningsløb i foråret.

Så det lå jo lige til .. ja kejten

skulle det vise sig for os put & runners

op ad dagen. Christian Bovet havde

endelig fået hængt kajakken op under

taget i carporten og trådte frisk ud i det

velkendte revir.

Løber foran 20 i all over på de godt 5

km. Men kunne godt ønske sig en hurtigere

udgang.

Thorkil, der altid møder tidligt for at få

en P-plads i første parket, får det længste

delstræk, da tidligt ankomne biler

placeres længst væk.

Da vi efter en gang finsk rally efter

målgang passerer en enligtstående tilsyneladende

.. nåh nej T´s grå bil og

suser mod Kongevejen, ser vi nok en

efterladt damecykel - model LHH?

Jonstrup Vang/Lille Hareskov 27/9

Løb i nærmiljøet. Vi er mange ude;

Misser og Ruski er lige hoppet ud af

flyveren og står nu - again - i kø ved

gaten til åbne baner sammen med Gigi

og Ronni og Michael og Alfred og Bent

samt Longo, Østergaard-Søgaard,

Søren T og Hennys søn og barnebarn.

Hennys søn og barnebarn kom forbi


Ulla & Jørn: nok et 5-dages i Italien

Efter den betingede succes ved sommerens

5-dages løb i Dolomitterne, var der

behov for at se lidt mere til solen og om

muligt at få rettet op på resultaterne.

”Follow the sun” lød det i indbydelsen til

5-dage i Puglia.

Puglia (Apulien) er den sydøstlige del af

Italien, fra hælen til ”sporen” på støvlen.

Puglia er et relativt fladt område

bortset fra ”sporen” der er meget kuperet

og hæver sig til ca. 800 meter over

havet. Vinen er god, og olivenlundene

udstrakte

Indbydelsen: to byløb (nat- og dagsprint)

og tre løb i skov. Hvorfor ikke.?

Vi benyttede os af arrangørernes tilbud

om Bed & Breakfast på et hotel i Rodi

Garganico, en mindre by ved kysten på

den nordøstlige side af sporen. Derfra

var der 1/2-3/4 times kørsel til løbsområderne.

Vico del Gargano var byen, hvor scenen

var sat til natsprinten, som det første

løb. Efter underholdning af byens harmoniorkester

og efter velkomst af

løbsleder, borgmester, og den lokale

Comandante, gik starten på pladsen

foran byens rådhus. Omklædning var

der gjort plads til i rådhusets gange, og

nødtørften kunne forrettes i de nærliggende

barer. Så gik den vilde jagt ad

byens smalle gader, trapper, smøger,

gyder og krinkelkroge. Byens borgere,

unge som gamle, var på stikkerne. Nogle

heppede, andre så måbende til, og

børnene viste vej, når de gæstende galninge

med lys i knolden halsede af sted

i noget, der lignede total forvirring. Efter

løbet var byen vært ved et ”garden

Skovtrolden 312 november 2009 s. 18

orienteringsklubben OK 73

party” med lokale pasta specialiteter,

grillede auberginer, acqua gassata og

naturale og kage. Musikken, der strømmede

ud af højtalerne, var vild og høj.

Så opdager man en af fordelene ved at

have høreapparater. Dem slår man fra,

så er det til at holde ud.

Med al respekt for OK-73’ juleløb var

dette byløb det morsomste orienteringsløb,

jeg har været med til.

2. og 3. etape foregik for en dels vedkommende

i ca. 800 meters højde i

skovterræn med et meget beskedent

stinet, svært definerbare tætheder og

blokmark. Især 3. etape 5,2 km og 11

poster gik i et svært og voldsomt kuperet

terræn med bakker på 40 m og lavninger

på 20 m.

4. etape foregik i en 250 m bred strandskov.

150 m var helt åben og resten var

maki, et tornekrat, hvor sammenligningen

med Torneroses hundredårige tjørnehæk

er en fattig beskrivelse. Signaturen

burde være rettet fra mørkegrøn til

sort. Efter at have kæmpet sig frem til

posterne kom man ud med rifter, der

lignede en nonfigurativ tatovering i

rødt. Bagefter var det dejligt med et

havbad fra den brede sandstrand. Saltvand

siges at være helende.

5. etape. Bysprint i Peschica med start

på stranden og så af sted på kortet med

5 meter kurver ad trapper, trapper og

trapper. Byens hvide huse ser ud til at

være smidt op med en skovl. Meget

malerisk, men det overser man let, når

der fra start til post 2 over en afstand

på 340 m var 65 højdemeter.

Herlig tur, spændende og krævende løb,

et anderledes Italien og vores bedste

anbefaling.


Kædedans med Bent

Alle på billedet har haft muligheder

for at genkende en af Bents virtuose

afviklinger af ”Vild med kædedans”

afviklet over flere årrækker til det

årlige ”Barnedåb” i januar, hvor der

foregik en fra søsportens verden

kendt standerhejsning. En markering

af, at nu er løberne sat i søen

(det er ikke derfor, at Elsa er sat i

forgrunden). Men nu er sæsonen

startet.

Som dengang gled elegantieren med

vejledningen i hånden rundt den ophedede

kæde af mere eller mindre

tangentfumlende medlemmer. Nogen

med stor indsigt, men flere med

mange spørgsmål og i forskellige

tempi. Her en korrektion, her en

varm hånd på skulderen og han

svævede og drejede sig i dansen.

Skovtrolden 312 november 2009 s. 19

orienteringsklubben OK 73

Condes indlæring i rækken af Bents high lights indenfor daisy dosi

mandslingen, vindueskikkeren er igen

krøbet op fra søen og glaner ind gennem

vinduessprosserne. Wo bist du?

Er vi alle med? Så aved om og opret,

åbn, find, vælg, højreklik, nej

venstreklik. Kommandoerne fyger

blidt, men bestemt i lokalet. Nu

glider det.

Vi klik-dåser op, formand giver en

runde, og dekreterne afbrydes af

dansemesterens læskende daisy

dosis: hvor stillede jeg min?

Og vi tager en runde gennem forbudt

område, tvungen overgang,

afbrudt streg og postbeskrivelser,

før vi i afmatning synker hen i alternative

sysler.

Med den af Bent udfærdigede Condes

manual i hånden, systematisk

trænende hjemmearbejde og videndeling

- står en stribe af Condes-vel-klædte

træningsansøgere

rå-parate til banelæggerjobbet til

små og større o-løb. schnitt


Skovtrolden 312 november 2009 s. 20

orienteringsklubben OK 73

Det er dagen før. Tom og Jens har planlagt og pønset. Bjarke har cyklet Hareskovene

tynde for postmuligheder. Peter, Else samt Ronni & søn aflægger beretning om fundne

kuffertmærker og postanbringelser. Stævnepladsens teltby vokser op bagved på

den velfundne store og løvtræsflotte lysning. Bent har trukket Bivognen til sig og det

irmastribede marketenderitelt står potent og venter på run in. Emilie sidder derhjemme

og øver sine replikker: - Hvad kan jeg hjælpe med, ha´ en fortsat dejlig dag! Det

kan ikke gå galt. Det er dagen før. Søren gemmer numrene - nederst i kassen.

More magazines by this user
Similar magazines