KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang - Visdomsnettet

visdomsnettet.dk

KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang - Visdomsnettet

Afslutning

Forhåbentlig har denne artikel sandsynliggjort:

• – at karmaloven giver plads til barmhjertighed og kærlighed.

• – at karmaloven er et pædagogisk system, hvor positive handlinger

kan ophæve de negative.

• – at uvidenhed eller god tro afbøder den karmiske virkning.

• – at omvendelse ikke er et spørgsmål om at tro, men at ændre

måden, hvorpå man tænker, føler og handler.

• – at enhver tro på påstande om, at menneskets sjæl skal pines

i al evighed for synder, der er begået i et enkelt kort liv i den

fysiske verden, er urimelige og usande.

• – at syndsforladelse ikke befrier et menneske for følgerne af

fejltagelserne i det fysiske liv.

Karmaloven er loven om årsag og virkning. Men ingen kan vel forestille sig en virkning

uden en årsag? Kirken accepterer ikke karmaloven, bl.a. fordi den er nært knyttet

til reinkarnationslæren. Det er en almindelig misforståelse, at karma kan medføre,

at et menneske i det ene liv kan fødes som en kongelig person og i det næste som

en ko. Denne konklusion er helt klart et udtryk for naiv uvidenhed, og den er i

øvrigt “opfundet” af kristne missionærer, der ønskede at nedgøre konkurrerende

religioner – f.eks. hinduismen. Udviklingen går aldrig tilbage – altid kun fremad

mod stadig større indsigt og højere grad af guddommelighed.

Et andet argument er, at karmaloven fjerner medfølelsen og barmhjertigheden i

menneskelivet. Argumentet er, at mennesker, der tror på karmaloven, overlader

deres medmennesker til deres lidelser, fordi lidelserne er deres personlige karma

og derfor deres eget problem. Det er en grov fordrejning og undervurdering af karmaloven.

At nogle mennesker faktisk har denne holdning, siger intet om karmaloven,

men det siger meget om disse menneskers mangel på viden og forståelse. De har

ganske enkelt ikke sat sig grundigt ind i tingene, før de dømmer.

Først må man studere for at forstå.

Man må forstå for at kunne vide.

Og man må vide for at kunne dømme eller bedømme.

36

More magazines by this user
Similar magazines