Udstillings- og Auktions-I^af alog

kunstbib.dk

Udstillings- og Auktions-I^af alog

370. 1 Støvsuger.

371. 1 Messingbækken.

372. 2 Platter.

373. 1 gi. Skibslanterne (fra en gi. Toldkrydser).

374. 1 Venus (Gibs).

375. 1 Dukke m. en extra Kjole.

376. 1 Normalbarometer.

3771?* 1 antikt Glas m. Frederik d. 4.s Navnetræk.

378. 1 Par Lakstøvler.

379. 1 Par Duelpistoler i Mahognikasse m. alt Tilbeh.

380. 1 Glaskaret (til Parfume) i Etui.

381. 1 Dukkedreng.

382. 1 Dukke (Neger) »Jim«.

383. 1 Kaarde (uden Skede).

384. 1 Pk. Linned til Charpi.

385. 1 Frimærkeudklip, Chr. d. 9., i Glas og Ramme.

386. 1 Juleplatte 1905 (B. & G.).

387. Udgaar.

388. Gammelt Glas m. sølvpletteret Fod, fra 1750, ci-

celeret Navnetræk J M med Krone over og 1 Vers

har tilh. Dronning Juliane Marie, Dronningens

Navnetræk er udført med Kniv, da Slibning den

Gang var ukendt).

389. 1 Chesterfield Lænestol.

390. 1 Askebæger (Eifeltaarnet).

391. 1 Æske Post.

392. 1 Jerndolk m. Træskaft (Oldtidsfund).

393. 1 Porcellænsvase.

394. 2 kinesiske udskaarne Figurer.

395. 1 Porcellænsvase.

396. 1 Cykle.

397. 1 Gyngestol, betrukket m. Peluche.

398. 1 Kalipasta Figur »Courage militaire«.

399. 12 Platter.

400. 1 Nøddetræs Toilet- og Smykkeskrin.

401. 1 sølvpletteret Bakke m. Hank.

402. 2 Friluftslysestager, 2 Fyrfadlaag, 1 Themaskine,

alt af gi. engelsk Plet (paa Lysestagerne er anbragt

Glasskaale imod Blæst).

403. 1 lille Skrivetøj i udsk. Elfenbensæske.

404. 1 Skrivetøj af kgl. dansk Porcellæn (Blæksprutte-

Blækhus, hvoraf der ved Journalistforeningens

25-Aars Jubilæum fremstilledes 100 Stk.).

405. 1 Tobakspibe m. Elfenbensrør.

406. »The Masterpieces«, af Muriels.

407. »Lær os at bede«, af Olfert Ricard.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

»Kristus og hans Mænd«, af Olfert Ricard.

»Skovens Helte«, af O. C. Molbech — 5 Eksempi.

»De kgl. danske Ridderordner«, af H. F. Grand-

jean.

Julenummeret af »Vort Land« 1911. Digt af Chr.

Richardt og Festalbum i Anledning af Hds. Majestæt

Dronning Louises Fødselsdag 31. Okt. 1911.

1 »Da Sønderjylland vaagnede«, af P. Lauridsen,

I. og II. Bind.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

Udgaar.

do.

Udgaar.

1 gammel Flagbog, haandkoloreret paa Pergament

og i Læderbind. (Flagene er vistnok tegnede

og .farvelagte af en Søofficer i 1804—1807.

Den er en Sjældenhed, da mange af de Flag, der

findes i Bogen, ikke mere benyttes. Giveren

knytter det Haab til den, at den maa komme i

Hænderne paa en dansk Søofficer.)

Pragtværket »Danske malede Portrætter«, af E.

F. S. Lund. 10 Bind (2 Halvbind) 58 Hefter. (Værket

har kostet 600 Kr., men da de første Bind ikke

mere findes i Handelen, er det meget værdifuldt.)

1 gi. Bibel i Læderbind fra 1717.

1 gi. Avis fra Onsdagen d. 4. Decbr. 1839. (Paa

Bladets Forside (i Sørgerand) meddeles om Kong

Fr. d. 6.s Død og Kong Chr. d. 8.s Tronbestigelse.)

»Massudith«, af C. Andersen (i Pragtbind tilegnet

Digteren Andreas Munch).

I. og II. Del af »Dresdener Gallerie«, med fortrinlige

Beproduktioner og Tekst.

1 Billed i Læderbind fra 1782.

Forklaring af Pauli Breve til Timotierne, fra

1755.

Deutsche Kiinstleralbum«, udg. af Adolf Ebeling.

»Dyrelivet i Alperne«, af F. Tschudi.

More magazines by this user
Similar magazines