28.07.2013 Views

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

FAXE · ROHOLTE · HYLLEHOLT SOGNE - Velkommen i Faxe Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyt FÆLLES<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

SOMMER <strong>·</strong> NR. 3 <strong>·</strong> 1. ÅRGANG <strong>·</strong> 1. JUNI – 1. SEPTEMBER 2013<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

KIRKEBLAD<br />

<strong>FAXE</strong> <strong>·</strong> <strong>ROHOLTE</strong> <strong>·</strong> <strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>SOGNE</strong><br />

1


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

2<br />

INDHOLD<br />

PRÆSTEN HAR ORDET<br />

Af Kirsten Kjær Ohms 3<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Indskrivning<br />

til konfirmation 5<br />

QR-kode til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> 5<br />

Feriekirken 5<br />

“Det, der projekt… 5<br />

Sangerjubilæer 6<br />

Minikonfirmander 6<br />

Pigekor/ korskole i <strong>Faxe</strong> 7<br />

Konfirmationer i foråret<br />

Foredrag<br />

8<br />

9<br />

<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

Set ud fra<br />

Præstegårdsvinduet 10<br />

Konfirmation 2014 11<br />

Sommermarked 11<br />

Sommermarked 11<br />

<strong>Kirke</strong>klubben 11<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Forårskonfirmationer 12<br />

Lysestagerne i kirken 13<br />

Sogneindsamlingen 13<br />

“Skærsommer-sang” 14<br />

Aftengudstjenester<br />

Fælleslæsning af<br />

14<br />

Kierkegaard 14<br />

Hærværk og tyveri 15<br />

SOMMER <strong>·</strong> NR. 3 <strong>·</strong> 1. ÅRGANG <strong>·</strong> 1. JUNI – 1. SEPTEMBER 2013<br />

Natkirke 16<br />

Personalenyt 16<br />

Menighedsmøde 16<br />

Inger Brønsted 17<br />

Lørdagsdåb 17<br />

Kierkegaard festforestilling 18<br />

Folkekirkens Skoletjeneste 19<br />

Vejkirke-brochure 19<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Baby & Tumlingesang 20<br />

Sommerkoncert i Hylleholt 22<br />

Sommerkoncert i Roholte <strong>Kirke</strong> 23<br />

CarteBlanche3 23<br />

Pilgrimsvandring 24<br />

FRA KIRKERNE<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser 25-27<br />

Gudstjenesteliste 28<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen<br />

Udgives af Menighedsrådene i<br />

<strong>Faxe</strong>, Roholte og Hylleholt Sogne.<br />

<strong>Kirke</strong>hilsen trykkes i 6000 eksemplarer og<br />

udkommer 4 gange årligt.<br />

Juni, september, december og marts.<br />

Deadline: 1. august<br />

Forsidefoto: Kirsten Kjær Ohms<br />

Ansvarshavende redaktører:<br />

Claus Østenby, <strong>Faxe</strong>: faxoegaard@mail.dk<br />

Carsten Ackermann, Roholte: cac@km.dk<br />

Vera Bisp, Hylleholt: fambisp@hotmail.com<br />

Såfremt kirkebladet ikke modtages, bedes man<br />

henvende sig til ansv. redaktør i sognet.<br />

<strong>Faxe</strong> Bogtryk/Grafisk <strong>·</strong> 56 71 32 05


TRINITATIS<br />

Sommerens farve er grøn. Ja, det vil sige. Selvfølgelig<br />

er der mange andre farver, – det kan<br />

enhver forvisse sig om ved et kig over naboens<br />

hæk eller en tur i det danske sommerlandskab,<br />

- men grundfarven er og bliver grøn. En klar,<br />

stærk og næsten saftig grøn, der fortæller om<br />

den ubetvingelige grokraft, der lige nu udfolder<br />

sig og danner grundlag for en forhåbentlig god<br />

og rigelig høst senere på året. Den grønne farve<br />

er livets farve, det kan der ikke være tvivl om,<br />

livets og håbets og vækstens farve.<br />

I trinitatistiden, som vi er i lige nu, der er kirkeårets<br />

farve også grøn. Også her står den grønne<br />

farve for liv, hob og vækst og som præst kan<br />

man glæde sig over skulle prædike over tekster,<br />

der på samme måde er et udtryk for et ønske<br />

om menighedens vækst. Vi skal ikke blot høre<br />

om Gud, men også om hvad Gud vil, at VI skal<br />

gøre.<br />

Vækst er jo ikke alene en forvandling: fra ingenting<br />

til alting, som vi ser det i det lille korn,<br />

der fra sin spæde begyndelse bliver til de flotte<br />

vajende aks, der snart vil bølge over markerne.<br />

Nej, vækst er også handling. Et frø er blot et frø,<br />

hvis ikke det opfylder sin bestemmelse: folder<br />

sig ud, spirer og gror. Vi mennesker har også en<br />

indre bestemmelse, skabte som vi er til at være<br />

Guds børn og denne indre bestemmelse kan vi<br />

ikke opfylde ved blot at vende os mod os selv.<br />

Vi skal og må vende os mod andre. Mod Gud.<br />

Mod hinanden.<br />

Måske er det derfor, at trinitatis-tidens farve<br />

også er håbets grønne farve. Fordi håbet mere<br />

end noget andet udtrykker muligheden for åndelig<br />

vækst, når blot de rette forudsætninger<br />

er til stede. For at bruge et billede; så er troen<br />

DE 3 <strong>SOGNE</strong><br />

vores rod, dybt begravet i den livgivende jord og<br />

håbet er alt det, som kan spire frem af jorden,<br />

når blot roden er der.<br />

Trinitatis er ikke alene om den grønne farve.<br />

Også Helligtrekongertiden er grøn. Grøn som<br />

forårets første grønne bøgeblade og grøn, som<br />

den ungdom, der er bristefærdig af længsler og<br />

muligheder. En anden, mere lysegrøn farve når<br />

jeg forestiller mig den end trinitatistidens… Det<br />

er ikke menighedens modne grønne farve, men<br />

den grønne farve, der er knyttet til de historier,<br />

der fortælles i Helligtrekongertiden om Jesus’<br />

3


4<br />

DE 3 <strong>SOGNE</strong><br />

barndom og ungdom. Endnu er det ikke blevet<br />

forår, når de historier fortælles. Der er kulde,<br />

mørke og sne. Men i kirken, der er foråret så<br />

småt på vej: se, håb, tro! Det lille barn, hvis<br />

fødselsdag vi fejrede ved juletid, han vokser og<br />

modnes til sin gerning og snart er ventetiden<br />

omme.<br />

Men tæller man helligdagene op, så vil man se,<br />

at det først og fremmest er trinitatis-tiden, der<br />

kan kalde den grønne farve for sin. I år vil man<br />

se kunne se den grønne farve over 20 søndage<br />

i træk, før den en enkelt dag afbrydes af Allehelgens<br />

hvide fest-farve. Det er næsten et halvt<br />

år. Så kan man jo godt blive lidt træt af selv<br />

den friskeste grønne farve. Og hvad mere er,<br />

den grønne farve, som passede så godt til sol<br />

og sommer virker efterhånden lidt kedelig, ikke<br />

mindst når efteråret og den første vinterkulde<br />

trænger sig på. Naturen falmer udenfor og indenfor…<br />

Der er det også som om håbet falmer<br />

lidt. Vi ser på markerne og husker, at selvom<br />

kornet spirer og gror, så modnes det først og<br />

fremmest til høst. En dag står marken bar og<br />

brun og minder os om den visnetid, der venter.<br />

Livet og væksten er så kort, så kort – og selv det<br />

største, mest levende og lysegrønne håb kan<br />

ikke ændre på det faktum, at vi nok lever, men<br />

for at dø. Eller kan det?<br />

Nej. Døden kommer vi ikke udenom. Men derfor<br />

behøver vi ikke at give afkald på livet. Det<br />

lover Vorherre os. Vi skal nok visne og dø, som<br />

det græs og de blomster, det fejes bort at vinterens<br />

vind – men selvom vi forsvinder fra jorden,<br />

forsvinder vi ikke fra Vorherres hjerte og sind.<br />

Hos ham skal vi altid leve, også selvom vi dør.<br />

Og lader vi den tro være den rod, som nok skal<br />

begraves i jorden, men kun for at håbet kan<br />

blomstre. Så er der stadig mulighed for livet og<br />

væksten, på trods af døden og vores forgængelighed.<br />

Måske er det derfor, at der er mest grønt i vores<br />

kirkeår. Selvom der, ikke bare i naturen, men<br />

også i et menneskes liv, altid vil være så mange<br />

andre farver end lige netop grønt, så vil den<br />

grønne farve altid være grundfarven. Uundværlig<br />

for at vi kan se og nyde alle de andre farver,<br />

som hører både livet og sommeren til, for uden<br />

tro og uden håb går det ikke. Rigtig glædelig<br />

vækst- og sommertid!<br />

Kirsten Kjær Ohms/<strong>Faxe</strong>-Roholte


Indskrivning til konfirmation<br />

Nåede man ikke indskrivningen i maj, så kan<br />

man stadig tilmelde sig ved direkte henvendelse<br />

til præsterne. Sognepræst Kirsten Kjær Ohms<br />

underviser den kommende 7. A og sognepræst<br />

Carsten Ackermann underviser den kommende<br />

7. B. Går den kommende konfirmand ikke på<br />

Rolloskolen henvender man sig til en af præsterne<br />

og der henvises til det hold, der passer<br />

bedst.<br />

QR-kode til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Det lyder som volapyk<br />

og ser ud som moderne<br />

kunst, men en QR-kode<br />

er også en smart genvej<br />

til f.eks. <strong>Faxe</strong> kirkes<br />

hjemmeside, hvis man<br />

har en smart-phone.<br />

Derfor kan man se de små mærker på f.eks. våbenhusets<br />

opslagstavle og i udhængsskabet ved<br />

indgangen til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>… og selvfølgelig også her.<br />

Feriekirken<br />

Er måske din egen… Eller i nabobyen! Eller der,<br />

hvor du nu holder sommerferie? Der er mange<br />

muligheder for nye oplevelser, for rigtig mange<br />

kirker holder åbent hus - ikke bare om søndagen<br />

i kirketiden, - men fra mandag til fredag.<br />

Folderen Vejkirker ligger i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s våbenhus<br />

og kan give inspiration til besøg i nogle af Danmarks<br />

mange dejlige kirker eller man kan gå ind<br />

på hjemmesiden: www.vejkirker.dk. Husk også<br />

vores egen lokale sommer-folder med oplysninger<br />

om både gudstjenester og koncerter.<br />

“Det, der projekt…<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>FAXE</strong> SOGN SOGN<br />

med <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s historie… Er du stadig interesseret<br />

at få noget materiale?” Sådan bliver jeg<br />

med jævne mellemrum spurgt og JA, det er jeg.<br />

Både billeder og gode historier. Jeg har allerede<br />

fået nogle fine oplysninger, bl.a. om “damen”<br />

ved fællesgraven på <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>gård, som hedder<br />

“Sorgens karyatide” og er skabt af kunstneren<br />

Ole Vadsten.<br />

Ring, skriv eller mail endelig til mig – alle kontaktoplysninger<br />

kan ses i vejviseren bagest i kirkebladet.<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

5


6<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Minikonfirmander<br />

Der tilbydes igen undervisning af minikonfirmander<br />

for 3.klasser ved <strong>Faxe</strong> kirke. 3. A. undervises<br />

efter sommerferien og 3. B. efter jul og<br />

nytår. Det er fortsat Marianne Carlberg, der – i<br />

samarbejde med præst og kirketjener/organist<br />

– står for undervisningen.<br />

Undervisningen begynder sidst i august/først<br />

i september. Der undervises hver onsdag lige<br />

efter skoletid, i kirken og sognehuset. Der vil<br />

blive sendt invitationer ud til børnene i 3. A på<br />

Rolloskolen umiddelbart efter skolestart, men<br />

børn, der går i andre skoler er også velkomne.<br />

Og så skal jeg lige hilse og sige, at det er SJOVT<br />

at gå til minikonfirmand og at det slet ikke gør<br />

noget, at der både er saftevand og kage.<br />

På billedet ses forårets minikonfirmander, der<br />

har fortalt om påsken lige fra palmesøndag til<br />

Jesus’ opstandelse påskedag og der var både<br />

engel, æsel og en meget fornem ypperstepræst,<br />

samt disciple, romerske soldater og alle de andre,<br />

der hører med til historien om Jesus.<br />

Minikonfirmanderne<br />

Sangerjubilæer<br />

Tiden flyver af sted, og her først på foråret gik<br />

det op for os, at hele tre af vore kirkekorsangere<br />

– Liselotte Käszner, Maibritt Rossil og Stine<br />

Høst Kjerckebye - har været ansat ved <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kirke</strong> i over 10 år. Det måtte naturligvis fejres.<br />

Så 26. april holdt vi fest for vore tre jubilarer i<br />

Sognehuset. En rigtig dejlig eftermiddag.<br />

Stort til lykke til jer alle tre! Fantastisk at have så<br />

trofaste sangere her ved kirken. Vi håber, vi får<br />

lov at beholde jer mange år endnu!


Pigekor og korskole i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s Pigekor og Korskole er et musikalsk<br />

tilbud til piger mellem 9 og 20 år. Vi<br />

øver hver onsdag i Sognehuset på Præstøvej<br />

– korskolen fra 14.45 til 15.30 og pigekoret<br />

fra 15.30 til 17.00. Koret synger for ved<br />

gudstjenester og medvirker fast ved jule- og<br />

forårskoncerter.<br />

Her i foråret holdt pigekoret overnatning<br />

i Sognehuset – en rigtig hyggelig oplevelse<br />

med øvning, leg, konkurrencer, spisning og<br />

biograf (vi er jo så heldige at råde over lokale<br />

med biograflærred og gode højttalere….<br />

ikke dårligt!). Ved konfirmationerne den 26.<br />

april var pigerne også med og klar med en<br />

musikalsk hilsen til et par af deres korkammerater,<br />

der den dag blev konfirmeret. Endelig<br />

holder vi her i maj en koreftermiddag<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

sammen med provstiets andre børne- ungdomskor,<br />

hvor årets store 2. pinsedagsgudstjeneste<br />

i Boesdal forberedes.<br />

Når dette kirkeblad udkommer, er pigekoret<br />

og korskolen gået på sommerferie, men ny<br />

kor-sæson starter igen onsdag den 4. september.<br />

Interesserede er velkomne til at kontakte<br />

Lene Besser, der leder korene, på tlf.: 2332<br />

3668 for flere oplysninger.<br />

P.S. Hold jer dog gerne også orienterede i<br />

dagspressen. I skrivende stund sker der jo<br />

lidt omkring folkeskolen, der evt. fremover<br />

skal gøres til helhedsskole. Hvis dette gennemføres,<br />

ændres korøvetider….<br />

7


8<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Konfirmationer i foråret<br />

Der var fest i kirken St. Bededag d. 26. april, hvor hele 46 unge mennesker blev konfirmeret af henholdsvis<br />

Carsten Ackermann og Kirsten Kjær Ohms. Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj blev endnu 2<br />

af sognets unge konfirmeret – og selvom der var lidt færre, der skulle deles om festen, så var glæden<br />

og forventningen mindst ligeså stor. Vi siger tak til fotograf Børge Jørgensen, fra Fotomagasinet,<br />

der venligst har udlånt billederne fra St. Bededags-konfirmationerne – og gør opmærksom på, at<br />

det stadig er muligt at købe sit eget eksemplar af fællesbilledet fra den store dag.


Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj 2013<br />

Tillykke<br />

til alle konfirmander<br />

FOREDRAG<br />

med Gertrud Tramm<br />

Torsdag den 30. maj kl. 14:00<br />

i Sognehuset, Præstøvej 1, <strong>Faxe</strong><br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

Når kun håbet er tilbage<br />

Verdens yngste land, Sydsudan, fik sin selvstændighed<br />

den 9. juli 2011; umiddelbart<br />

før besøgte Gertrud Tramm, ambassadør<br />

for Røde Kors og tidligere formand i <strong>Faxe</strong>,<br />

Uganda og Sydsudan.<br />

Sydsudan er et af verdens fattigste lande,<br />

meget let kan man gribes af modløshed og<br />

tænke, om det nytter at beskæftige sig med<br />

et taberland, som kun har 6 km. asfalteret<br />

vej, en uoplyst befolkning og et sundhedsvæsen,<br />

som er under lavmålet.<br />

Alt, alt for mange mennesker tænker: “Kan<br />

det nytte?” “Skal vi ikke hjælpe vores egne<br />

først?” Og så sker der alligevel det forunderlige,<br />

at midt i en krisetid er der mange,<br />

mange mennesker som tænker: Vi har det<br />

godt, vi sulter ikke, og vi kan med vores arbejde<br />

eller penge være med til at gøre en<br />

indsats for verdens allerfattigste om ikke<br />

andet, så for vores egen skyld.<br />

Gertrud Tramm vil fortælle om, hvorfor det<br />

giver mening at arbejde, hvor næsten ingen<br />

andre organisation har mod til at være og<br />

om en befolkning fuld af gejst og livsmod.<br />

9


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

10<br />

Set ud fra Præstegårdsvinduet<br />

At bo i præstegård byder på mange slags glæder.<br />

Først og fremmest er det en fordel at have<br />

bopæl i sognet, for så er der ikke så langt til<br />

arbejdet! Men når man bor, sådan som vi gør i<br />

Roholte præstegård, så er det navnlig nærheden<br />

af naturen, der glæder dagligt: man behøver kun<br />

at gå nogle få skridt ud ad indkørslen, så er man<br />

ude i det åbne landskab! Det er utroligt smukt<br />

både sommer og vinter, forår og efterår, for alle<br />

årstider har deres charme og særlige skrud, der<br />

betager. Man skal blot have blik for det.<br />

En af de glæder, der svæver mig i møde i denne<br />

tid, hvor dette skrives, er når jeg træder ud af<br />

døren og ud på gårdspladsen: der bliver jeg<br />

mødt af en salig, sød duft af blomster fra det<br />

mægtige Lindetræ, der har stået dér i 100 år.<br />

Duften er særlig stærk i solskinsvejr. Og når det<br />

ikke blæser, høres denne sære, summende lyd:<br />

bier og brumbasser, der går om bord i Lindeblomsternes<br />

overdådige “skovturs-kurv”!<br />

Når jeg står dér en sommerdag og nyder lyden<br />

og duften og indånder stemningen af ro og fred<br />

netop sådan som det kan opleves på landet, så<br />

kommer jeg til at tænke på, at der findes kærlighedssange<br />

og tekster, hvor den elskedes nærhed<br />

er som berusende dufte, som lokkende aroma.<br />

I kærlighedsdigtet “Højsangen” i det gamle testamente<br />

sammenligner den elskovssyge brudgom<br />

sin brud med de ypperste krydderier og<br />

dufte fra Israel: “Hvor er din elskov smuk, min<br />

søster, min brud, din elskov er dejligere end vin,<br />

dine salvers duft er dejligere end al balsam”Og<br />

så fortsætter han: “En lukket have er du, min<br />

søster min brud, en lukket have, en forseglet<br />

kilde; dine skud er en park med granatæbler,<br />

med herlige frugter, henna og nardus, nardus<br />

og safran, kalmus og kanel, alle slags røgelsestræer…Vågn<br />

op, nordenvind, kom, søndenvind!<br />

Lad det lufte i min have.”<br />

I det ny testamente hedder det, at “Kristus er<br />

en velduft for Gud” med sin korsdøds offer.<br />

Det behager Gud at Jesus gik i døden for alle os<br />

mennesker, sådan at Jesus ved sin opstandelse<br />

kunne være et fyrtårn, en frelser, en vejviser gennem<br />

døden for os hjem til Gud.<br />

Sådan er Jesus også en “velduft” for os, når vi<br />

hører ordet om frelsen ved troen på Ham. Det<br />

giver håb og fred og sætter os i stand til at leve<br />

mindre optaget af os selv, mere optaget af vores<br />

medmennesker. Og på den måde skal vi også<br />

være en velduft for Gud og mennesker gennem<br />

den måde vi lever vores liv på: i Kristi fodspor<br />

skal vi forsøge at efterligne Ham i alt og forsøge<br />

at være vores næste til gavn og glæde. Det<br />

skylder vi Ham, når Han har givet os alt med<br />

sig selv.<br />

Carsten Ackermann<br />

Brian Johansen konfirmeret i Roholte <strong>Kirke</strong><br />

Kr. Himmelfartsdag


Konfirmation 2014<br />

Vi er stadig leveringsdygtige i KONFIRMATIO-<br />

NER her i Roholte!<br />

Konfirmationen i 2014 falder på Kr. Himmelfartsdag<br />

d. 29. Maj ( dér er der så dejlig mange<br />

dage at fejre det i ! ).<br />

Indskrivning til konfirmation foregår ved henvendelse<br />

til sognepræst Carsten Ackermann i<br />

Roholte Præstegård (se i Vejviseren andet steds<br />

i bladet).<br />

Sommermarked<br />

i Roholte 11. august 2013<br />

Det er ved at være en tradition, at Roholte er<br />

rammen om et sommermarked 2. weekend i<br />

august.<br />

Så i år foregår det den 11. august. Dagen kan<br />

igen i år bruges på begge sider af Vindbyholtvej.<br />

I kirken er der gudstjeneste kl. 10 og derefter er<br />

Sognehuset åbent, med hygge og en kop kaffe,<br />

man kan få en snak, om de aktiviteter, der foregår<br />

både i kirke og sognehus. Bl.a. er der flittige<br />

damer, der stikker, og de kan altid bruge garn,<br />

også garnrester, så de kan strikke ting til fattige<br />

børn ude i verden. <strong>Kirke</strong>ns ROKOGO kor, som<br />

lige her givet en super flot forårs koncert. <strong>Kirke</strong>n<br />

og Tårnet er åbent, og mellem kl. 14.00 og<br />

14.30 vil vores organist Bente Schultz, spille Orgelmusik<br />

i <strong>Kirke</strong>n, det er ikke koncert, men dejligt<br />

orgelspil uden for kirketid, man kan komme<br />

og gå som man har lyst. Det kan være et dejligt<br />

pusterum, så man er klar til en tur på markedspladsen<br />

på den anden side af gaden igen.<br />

Vi glæder os til at se jer i Roholte, og husk garnet<br />

til strikkedamerne!!!!<br />

Lene Rostgaard<br />

Sommermarked og<br />

gudstjeneste i Roholte<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> <strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

Når der er sommermarked i Roholte er kirken<br />

også med! Søndag d. 11. august er der gudstjeneste<br />

i Roholte <strong>Kirke</strong> kl. 10.00. Bemærk<br />

venligst tidspunktet. Tidligere sognepræst Frede<br />

Tramm vil stå for gudstjenesten og vi håber på<br />

godt vejr og godt fremmøde på både den ene<br />

og den anden side af vejen.<br />

<strong>Kirke</strong>klubben<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

Vi er en lille strikkeklub, der mødes i Roholte<br />

Sognehus første Tirsdsag i hver måned. Vi strikker<br />

forskellige ting til BØRN I AFRIKA ved Nini<br />

Kjeldsholm. Så hvis nogen ligger inde med garnrester,<br />

vil vi være glade for at modtage det.<br />

Er der flere, der har lyst til at deltage, er man<br />

meget velkommen!<br />

Henvendelse til:<br />

Thyra Nielsen: tlf. 56 78 86 53<br />

Nete Petersen: tlf. 56 72 51 67<br />

Sommerfoto af Carsten Ackermann<br />

11


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

12<br />

Forårskonfirmationer i 2013<br />

I det skønneste forårsvejr blev disse unge mennesker konfirmeret i Hylleholt kirke.<br />

Lørdag den 20. april:<br />

Forrest fra venstre: Anna Halling Jensen, Ida<br />

Vishof Bodilsen, Trine Senia Andersen, Anton<br />

William Klodskov Andreasen, Mark Lindskov<br />

Kjellmann, Emil Frederik Knudsen, Silas Thing<br />

Sørensen, Pia Heegaard Lorentzen.<br />

Midten fra venstre: Josefine Nordahl Nielsen,<br />

Anna Juan Viderø, Sara Wiig-Samson, Sara Juhl<br />

Nielsen, Isabella Olympia Weber, Emilie Karen<br />

Duddy, Rasmus Skovgaard Kristensen, Laurids<br />

Jacobsen, Nicolai Møgelberg Petersen.<br />

Bagerst fra venstre: Maja Schalls Skovsende,<br />

Laura Brenøe Pedersen, Amalie Kjær Hartman<br />

Jacobsen, Josefine Erika Hansen, Ninna Sofie<br />

Olsen, Jovana Kuburovic, Katrine Birkholm,<br />

Amalie Illum Schwarz.<br />

Søndag den 21. april:<br />

Forrest fra venstre: Jessica Bæver Jørgensen,<br />

Kamilla Christiansen Most, Pia Heegaard Lorentzen.<br />

Bagerst fra venstre: Magnus Bech Schouby<br />

Kristensen, Mads Munch Christensen, Frederik<br />

Søndergaard Jørgensen, Philip Peter Mørkeberg.<br />

Foto: Tom Lorentzen Foto: Tom Lorentzen


Lysestagerne i Hylleholt kirke<br />

<strong>Kirke</strong>gængere i Hylleholt <strong>Kirke</strong> vil her i foråret<br />

2013 have lagt mærke til, at vore lysestager i<br />

kirkens bænkegavle har ændret udseende, og at<br />

der nu ofte er et fyrfadslys i stagen.<br />

Lysestagerne fik Hylleholt <strong>Kirke</strong> af <strong>Faxe</strong> Bryggeri<br />

som gave ved kirkens 100 års jubilæum den<br />

8. september 1978. De 2 store gulvlysestager<br />

stammer også fra 100 års jubilæet, hvor de var<br />

en gave fra menigheden i Hylleholt.<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Per Lorens Brønner, Sommervej 17, <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

- der udtrådte af menighedsrådet ved sidste<br />

valgperiodes afslutning 1. søndag i advent<br />

2012 - og hans hustru Lise Christfort har skænket<br />

kirken nye stageholdere til at sætte ned i de<br />

oprindelige stager, så der nu også kan bruges<br />

fyrfadslys i stagerne.<br />

Lysenes flamme med fyrfadslys er bedre sikret<br />

i de nye stageholdere, end når der bruges almindelige<br />

lys, hvor det enkelte lys står flot og<br />

frit i stagen.<br />

Arbejdsmæssigt er det også en gevinst. Der<br />

kommer ikke stearin på sæder eller gulv, når<br />

fyrfadslysestagen bruges, og ingen risikerer<br />

at komme i nærkontakt med lyset, når der er<br />

mange i kirke, og det har vi til tider været bange<br />

for kunne ske.<br />

De nye stageholdere sidder som en indsats i lysestagerne.<br />

Stageholderen er let at tage op, så<br />

der kan bruges almindelige lys i stagerne som<br />

hidtil.<br />

Hylleholt Menighedsråd siger en stor tak til<br />

Lise Christfort og Per Lorens Brønner for den<br />

flotte gave, som vi med glæde har taget imod<br />

og straks taget i anvendelse.<br />

Sogneindsamling i Hylleholt Sogn den 10. marts<br />

Arne Skovbæk <strong>·</strong> Formand<br />

Hylleholt Menighedsråd takker Rikke Olsen for, at hun ville overtage arbejdet som<br />

indsamlingsleder efter Vibeke Mørkeberg. Til trods for at ikke alle ruter blev besat,<br />

blev der i Hylleholt Sogn indsamlet 10.528 kr. af 13 friske personer, der trodsede det<br />

dårlige vejr.<br />

Det er et meget flot resultat og menighedsrådet takker alle indsamlere og bidragydere.<br />

På landsplan blev der ialt indsamlet 13.5 millioner kr. til at bekæmpe sult i verden.<br />

Venlig hilsen <strong>·</strong> Hylleholt Menighedsråd<br />

13


Foto: Vera Bisp<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

14<br />

“Skærsommer-sang” fællessang<br />

Fællessang – det er da en vinteraktivitet! Når urt<br />

og busk står skjult i sne og sneflokkene kommer<br />

vrimlende; men hvornår luftes stemmerne i sange<br />

om kukkeren, egeknopperne, de lyse lunde<br />

og midsommer? Jo, det gør de Tirsdag d.11.<br />

juni kl 19.00 i Hylleholt Sognehus. Salmebogen<br />

dufter lysegrønt af græs, for nu kommer blomstertiden,<br />

og i frydeligt jubelkor vil vi synge om<br />

alt dette på en dejlig skærsommeraften.<br />

Kaffe/te og 1 stk kage koster 10 kr.<br />

Vel mødt <strong>·</strong> Korleder Bente Schultz<br />

Gudstjenester<br />

ved Hylleholtcenteret<br />

Dybbøl Mølle<br />

Torsdag d. 20. juni, kl. 14.30 – 16.00<br />

Gudstjeneste (med nadver) <strong>·</strong> kirkebil<br />

Torsdag d. 11. juli, kl. 14.30 – 16.00<br />

Gudstjeneste (med nadver) <strong>·</strong> kirkebil<br />

Torsdag d. 22. august, kl. 14.30 – 16.00<br />

Gudstjeneste (med nadver) <strong>·</strong> kirkebil<br />

Omkring kaffebordet hygger vi os og synger<br />

danske sange. Kaffebord koster kr. 21,-,<br />

hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret<br />

<strong>Kirke</strong>bilen kan bestilles hos Faksebilernes<br />

Taxi, tlf.: 56 71 44 55<br />

Aftengudstjenester<br />

Også i år vil nogle af søndagenes højmesser<br />

være lagt om aftenen. Det giver en god lejlighed<br />

til at synge nogle af de fantastiske aftensalmer,<br />

der ellers ikke bliver sunget så ofte, og så vil der<br />

være kaffe og te bagefter i hyggeligt fællesskab.<br />

Gudstjenesterne er kl.19.30<br />

Aftengudstjenesterne er søndag den 16. juni,<br />

søndag den 21 juli og søndag den 25. august.<br />

Pia Heegaard Lorentzen, sognepræst<br />

Fælleslæsning af Kierkegaards<br />

Forførerens dagbog<br />

Som optakt til festforestillingen den 21. august<br />

er der hermed tilbud om at møde andre og i<br />

fællesskab drøfte Forførerens dagbog, som er<br />

et uddrag af Kierkegaards Enten-Eller.<br />

Vi mødes to gange til en kop kaffe i Hylleholt<br />

Sognehus.<br />

1. gang mandag den 24. juni kl. 19.00 – 20.30<br />

her har man på forhånd læst ca. ½ af værket.<br />

2. gang mandag den 19. august kl. 19.00 –<br />

20.30 her drøftes så resten af værket.<br />

Der er tilmelding til sognepræst Pia Heegaard<br />

Lorentzen, som på forhånd undersøger muligheden<br />

for at låne et større antal af bøgerne på<br />

biblioteket.<br />

Tilmeldingsfristen er mandag den 10. juni på<br />

mail: pihl@km.dk eller tlf: 56 71 60 83 /<br />

21 71 70 83


Hærværk og tyveri<br />

på kirkegården<br />

Langt de fleste betragter gravpladser som et<br />

fredhelligt sted, og derfor gør det ondt, når<br />

vi oplever tyverier eller hærværk på vore kirkegårde.<br />

Ifølge den lokale pressedækning var der i uge 15<br />

mange kirkegårde på Østsjællandske, der blev<br />

udsat for hærværk, hvor metaltyve hærgede.<br />

På Hylleholt <strong>Kirke</strong>gård fik vi også besøg af<br />

disse metaltyve, hvor mange nye, såvel som<br />

gamle gravsteder, blev udsat for tyveri af udsmykningsgenstande<br />

på gravstenene. Mange<br />

udsmykninger på de fredede eller bevaringsværdige<br />

gravsten blev også fjernet, så den glæde -<br />

man kunne have ved at gå rundt og se alle disse<br />

udsmykninger – er nu ødelagt.<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

Det er klart, at det giver en smerte at komme<br />

og se de gravsteder, hvor man har sine kære,<br />

rippet for udsmykning. Det gør ondt, og det<br />

gør én trist til mode, at se alle de gravsten, der<br />

er blevet hæget om, blive ødelagt.<br />

Graverkontoret på Hylleholt <strong>Kirke</strong>gård vil skrive<br />

til de gravstedsejere, der har aktive gravsteder,<br />

for at fortælle om hærværk og tyveriet. Så er det<br />

op til de enkelte gravstedsejere at vurdere, om<br />

der skal gøres noget.<br />

Menighedsrådet har ikke – ifølge lovgivningen –<br />

hjemmel til at betale for skaderne.<br />

Menighedsrådet har også besluttet, at vi ikke<br />

vil sættes en ny kobberbeklædt vinterbeskyttelse<br />

op til erstatning for den, der blev stjålet fra granitdøbefonten.<br />

Vi vil opfordre borgerne til, hvis man hører eller<br />

ser mistænkelig adfærd på kirkegården, at man<br />

så kontakter graverkontoret om dagen og om<br />

natten det lokale politi tlf.: 22 23 25 74 eller 22<br />

23 25 70 eller kirkeværge eller formand. Vi må<br />

jo desværre også konstatere, at der gentagne<br />

gange gennem de sidste år har været forsøg på<br />

indbrud i kirken. Det skete ikke nu, men kirkedøren<br />

bærer præg af mange reparationer efter<br />

indbrudsforsøg.<br />

Arne Skovbæk, formand<br />

15


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

16<br />

Natkirke<br />

Onsdag den 10. juli kl. 19.30-21.30<br />

Som noget nyt begynder vi at holde natkirke i<br />

Hylleholt kirke.<br />

Natkirke betyder, at Hylleholt kirke er åben fra<br />

kl. 19.30 – 21.30, der vil være musik i kirkerummet<br />

og mulighed for en stille stund med refleksion,<br />

lystænding og bøn.<br />

Hele aftenen er der lejlighed til samtale med<br />

præsten eller andre, og der vil være kaffe og te<br />

i våbenhuset.<br />

Kl. 20.00 “spotlight på den gode historie”, dette<br />

foregår ved døbefonten og er uden mikrofon.<br />

Kl. 21.00 er der en kort andagt med nadver.<br />

Natkirken er åben for alle, og man vælger selv<br />

hvilket indhold den skal have, hvor længe man<br />

vil være i kirken og hvilke af aftenens programsatte<br />

aktiviteter, man ønsker at deltage i.<br />

Den første gang er det sognepræst Pia Heegaard<br />

Lorentzen, der står for Spotlightet, men alle<br />

som ønsker at fortælle den gode historie i et<br />

kristent perspektiv, kan få ordet i en af de efterfølgende<br />

natkirker.<br />

Personalenyt<br />

Hylleholt <strong>Kirke</strong> har taget afsked med <strong>Kirke</strong>korsanger<br />

Anne Flindt, der vil koncentrere sig om<br />

sin hovedbeskæftigelse. Anne Flindt har været<br />

kirkekorsanger i Hylleholt kirke siden den<br />

1.10.2010,og har med sin smukke stemme,<br />

glædet både kollegaer og menighed i sit virke.<br />

Vi vil alle ønske Anne Flindt held og lykke på<br />

den videre færd, og tak for et godt samarbejde<br />

Menighedsmøde<br />

På Menighedsrådets vegne<br />

Kontaktperson Bente Holm<br />

Onsdag d. 21. august kl. 18.00<br />

i Hylleholt Sognehus<br />

Denne aften inviterer menighedsrådet til<br />

menighedsmøde På mødet vil der blive fortalt<br />

om menighedsrådets visioner og der vil<br />

være en kort gennemgang af økonomien.<br />

Der vil være tid til at stille spørgsmål til menighedsrådet<br />

og drøfte ønsker og nye tiltag<br />

ved kirken.<br />

Mødet slutter kl. 19.50 og dem, der måtte<br />

ønske det, kan herefter høre festforestillingen<br />

i Hylleholt kirke kl. 20.00<br />

Der vil blive serveret kaffe, te lidt brød og<br />

ost ved mødet.


Inger Brønsted<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

For nylig havde Roholte kirkeblad-udvalg indkaldt <strong>Faxe</strong> og Hylleholts bladudvalg til et<br />

møde i Roholte sognehus, for at vi kunne gennemgå arbejdsgangen med hensyn til det<br />

nye samarbejde om “<strong>Kirke</strong>hilsen”.<br />

I den forbindelse havde vi lejlighed til at beundre Inger Brønsteds ophængning (omtalt i<br />

sidste blad under Roholte). Udover malerierne var der også en kurv med “postkort” med<br />

forskellige motiver fra lokalområdet. Inger Brønsted har et sommeratelier på Suensonsvej<br />

19, så der er jo let adgang til at se flere af hendes værker.<br />

Menighedsrådsformand Arne Skovbæk faldt for dette motiv med Hylleholt kirke og havnen,<br />

der er grundlaget for hele byens opståen.<br />

Vera Bisp, kirkebladsudvalget<br />

LØRDAGSDÅB<br />

Der er mulighed for Lørdagsdåb<br />

for dem, der måtte ønske det:<br />

Lørdag den 31. august kl. 10.30<br />

17


<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

18<br />

Kierkegaard festforestilling<br />

Onsdag den 21. august i<br />

Hylleholt kirke kl. 20.00<br />

Skuespilleren Lai Yde læser JOHANNES FOR-<br />

FØRERENS DAGBOG om forførelsen af COR-<br />

DELIA WAHL, ledsaget af cellisten Ida Nørholm<br />

der spiller musik af Mozart<br />

– en litterær-musikalsk oplæsningsforestilling.<br />

Johannes Forførerens Dagbog er et af Søren Kierkegaards<br />

mest kendte og elskede værker.<br />

Det er en fortælling om den dæmoniske Johannes<br />

Forførerens forførelse af den unge pige<br />

Cordelia Wahl.<br />

Den velkendte skuespiller, Reumert-prismodtageren,<br />

Lai Yde læser Kierkegaards tekst ledsaget<br />

af en af Danmarks fineste kammermusikere,<br />

cellisten Ida Nørholm, fra det roste kammerensemble<br />

Trio Ismena, der spiller musik af Mozart.<br />

Det er filosoffen, mag. art Jens Staubrand, der<br />

har redigeret det omfangsrige værk ned til denne<br />

festforestilling.<br />

Præsentation: Jens Staubrand.<br />

Festforestillingen er gratis, der samles som altid<br />

ind til sognets julehjælp.<br />

Om Lai Yde:<br />

Uddannet skuespiller i 1999 ved Statens Teater<br />

Skole. Lai har medvirket i diverse teaterstykker,<br />

radioteater, kort/novelle/filmskole-film og TV.<br />

Bl.a. Krøniken, Hotellet og Politiets Indsats-<br />

Styrke (P.I.S.) Spillefilm: Villa Paranoia, Familien<br />

Gregersen, Preludium (2008) og Profetia<br />

(2009).<br />

Deltog i Vild med Dans 2007 sammen med<br />

Mie Moltke.<br />

Priser: Modtog Reumerts Talentpris 2003 for<br />

teaterstykket “Romeo og Julie”. Vandt “Bedste<br />

Radiohørespil” i 2000 med “Australia” af Morti<br />

Vizki. Vandt “Close Up” i 1999 med filmen<br />

“Iltmangel”<br />

Om Ida Nørholm:<br />

Lai Yde<br />

Skuespiller<br />

Ida Nørholm er en alsidig cellist, anerkendt<br />

som en af de fineste kammermusikere i Danmark.<br />

Ida Nørholm har med Trio Ismena vundet<br />

konkurrencer i både ind og udland, senest<br />

1. pris i P2’s kammermusik konkurrence i 2009<br />

og i ‘Trondheim International Pianotrio Competition’<br />

i 2007.<br />

Studier i Madrid ved Escuela Superior de Música<br />

Reina Sofía hos Ralf Gothoni og Menahem<br />

Pressler, og I Chicago hos Hans Jørgen Jensen<br />

og ved konservatoriet i København har ført til<br />

omfattende koncertvirksomhed i Kina, Tyskland,<br />

USA, Norge, Frankrig, Letland, Holland,<br />

England, Tjekkiet, Italien, Spanien og Sverige.<br />

Ida Nørholm medvirker på en lang række CD<br />

udgivelser.<br />

Ida Nørholm<br />

Cellist


Folkekirkens Skoletjeneste<br />

(FiSK)<br />

Først i maj måned deltog Inger Christiansen fra<br />

menighedsrådet og undertegnede i repræsentantskabsmødet<br />

i Herfølge sognegård.<br />

Folkekirkens Skoletjeneste er et tilbud til skolerne<br />

i Køge, Stevns og <strong>Faxe</strong> kommuner om at<br />

få udleveret gratis undervisningsmateriale til<br />

hjælp i undervisningen i kristendoms-kundskab,<br />

som det foreskrives for de forskellige klassetrin.<br />

Det er ikke forkyndende, men emnerne<br />

berører meget naturligt forskellige bibelske fortællinger,<br />

såvel som nyere film med oplæg til<br />

videre bearbejdning i klasserne ( for de større<br />

elever).<br />

I skoleåret 2012/13 deltog 363 klasser fra de<br />

3 kommuners skoler i de udbudte projekter,<br />

hvorved ialt 8000 elever fik glæde af det impo-<br />

Vejkirke-brochure<br />

Vejkirke-brochuren for 2013<br />

er nu tilgængelig.<br />

Fra kirkefondet.dk:<br />

De nye brochurer over “Vejkirker<br />

og andre åbne kirker”<br />

for 2013 er nu tilgængelig i<br />

kirker, turistbureauer, biblioteker<br />

m.fl. Der er i alt 388 kirker<br />

fordelt ud over hele landet<br />

med i brochurerne.<br />

Brochurerne findes som sædvanlig<br />

i 2 udgaver: én for Jylland<br />

med 192 kirker og én<br />

for øerne (Sjælland, Fyn og<br />

de øvrige øer) med 196 kirker.<br />

Brochurerne kan fås i de<br />

deltagende kirker, på biblioteker,<br />

på turistbureauer, campingpladser,<br />

vandrerhjem og<br />

udvalgte museer mv.<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

nerende arbejde, som de to ansatte, teolog Birgitte<br />

Krogh og lærer Sidsel Leth Svensson, gør<br />

for at udvikle og tilvejebringe ved at samarbejde<br />

med tilsvarende Skoletjenester rundt om i landet.<br />

Og så er de ikke engang ansat på fuld tid!<br />

Provstierne betaler i fællesskab for dette projekt,<br />

og jeg synes virkelig, vi får meget for pengene.<br />

Vi fik en kort præsentation af det program, der<br />

tænkes tilbudt skolerne efter sommerferien og<br />

det ser rigtig spændende ud. Hylleholt skoles<br />

5. klasser deltog, som vist i sidste kirkeblad, i<br />

et projekt , hvor de tegnede til udvalgte fortællinger<br />

fra Det Gamle Testamente – og det blev<br />

jo rigtig godt.<br />

Vera Bisp, Hylleholt kirkeblad<br />

19


20<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Baby & Tumlingesang<br />

På billedet ses musikpædagog Kirsten Pedersen<br />

med en kuffert fuld af musikalske overraskelser.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> har indgået et samarbejde<br />

med Hylleholt og Roholte<br />

<strong>Kirke</strong>r, så vi sammen kan tilbyde<br />

babysalmesang for de 0-1-årige og<br />

tumlingesalmesang til de lidt større<br />

børn på ca. 1-3 år under ledelse af<br />

musikpædagog Kirsten Pedersen.<br />

På billedet ses Kirsten med en kuffert<br />

fuld af musikalske overraskelser.<br />

Efter sommerferien tilbydes der<br />

babysalmesang i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> med<br />

start fredag d. 23. august kl. 9.45-<br />

10.15. Sidste gang er fredagen før<br />

efterårsferien d. 11. oktober.<br />

Undervisningen er gratis.<br />

Tilmelding til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>kontor tlf.<br />

56 71 35 52 eller til sla@km.dk.<br />

Opgiv venligst eget navn, adresse<br />

og tlf.nr. samt barnets navn og fødselsdato.<br />

Forældre til de lidt større børn kan<br />

allerede nu sætte et kryds i kalenderen,<br />

for tumlingesalmesang fortsætter<br />

i Hylleholt <strong>Kirke</strong> efter efterårsferien<br />

i uge 42. Se næste kirkeblad.


GIOACHINO ROSSINI:<br />

“Petite Messe Solennelle”<br />

Torsdag den 30. maj kl. 19.30 i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Det er vel de færreste, som umiddelbart forbinder<br />

komponisten, Gioachino Rossini med<br />

kirkemusik. I stedet er det hans operaer – ikke mindst den komiske “Barberen i<br />

Sevilla” – der har skaffet ham en plads i musikhistorien og i mange teatergængeres<br />

hjerter.<br />

Ved koncerten i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> torsdag den 30. maj kl. 19.30 vil man imidlertid<br />

kunne stifte bekendtskab med et af Rossinis få kirkelige værker, når Cantemus<br />

og Herlufsholm <strong>Kirke</strong>s Kammerkor under ledelse af Torben Bech Schnedler opfører<br />

Petite Messe Solenelle. De øvrige medvirkende er Phillippa Cold (sopran),<br />

Stina Schmidt (alt), Sune Hjerrild (tenor) og Teit Kanstrup (bas) – et hold af<br />

unge og talentfulde sangere, der allerede har markeret sig stærkt i koncertlivet<br />

og på scenen – samt Lene Besser (harmonium) og Karsten Gyldendorf (klaver).<br />

Petite Messe Solenelle er skrevet i 1863 til indvielse af et privat kapel. Trods titlen<br />

er der hverken tale om et lille eller særskilt alvorligt værk, men derimod om en<br />

stor fuldblodsmesse blot med en lille besætning bestående af kor og solister,<br />

der akkompagneres af klaver og harmonium. Værket er seriøst ment fra Rossinis<br />

side, men strømmer alligevel over af hans lune og humoristiske indfald og ikke<br />

mindst hans suveræne beherskelse af sangstemmen og unikke evne til at skrive<br />

melodier. Han var selv klar over, at det kan være svært for en operakomponist at<br />

skifte scenen ud med kirken – især hvis man af natur har en munter og legende<br />

lethed i sin musik, og han skrev derfor følgende forord i sit manusscript:<br />

“Gode Gud – betragt denne nu færdiggjorte lille fattige messe – er det faktisk<br />

hellig musik, jeg har skrevet eller bare forbandet musik? Du ved godt, at jeg blev<br />

født til komisk opera. Lidt viden, en smule hjerte, det er det hele. Så vær velsignet,<br />

og skænk mig paradis”.<br />

CANTEMUS<br />

HERLUFSHOLM KIRKES KAMMERKOR<br />

TIL KONCERTERNE ER DER GRATIS ADGANG, og kirkebilen kører. Ønsker man<br />

at benytte denne, rettes henvendelse til <strong>Faxe</strong> kirkekontor (tlf.: 56 71 35 52) senest<br />

kl. 12.00 sidste hverdag før koncerten.<br />

21


22<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

SOMMERKONCERT I <strong>HYLLEHOLT</strong> KIRKE<br />

Søndag d.18. august kl. 19.00<br />

Orgelkoncert ved Martin Petersen<br />

Årets sommerkoncert er fyldt af fantastisk orgelmusik!<br />

Hylleholt kirke har et rigtigt godt orgel, som nydes af de mange, der kommer til handlinger<br />

i kirken.<br />

Ved Sommerkoncerten kommer den konservatorie uddannede organist Martin Petersen<br />

og spiller et potpourri af kendt filmusik f.eks. temaet fra serien Matador og star wars<br />

og små klassiske stykker, så kom og lyt til, hvad denne dygtige organist kan få ud af Hylleholt<br />

kirkes fine orgel.<br />

Martin Petersen er født i 1978 og uddannet Præliminær organist fra Sjællands kirkemusikskole<br />

i 1999 herefter fik han Kantoreksamen fra Det kongl. Danske musikkonservatorium<br />

2003 og afsluttede sin kandidateksamen i orgel med topkarakterer i Kunstspil<br />

og improvisation 2004.<br />

Videregående uddannelse fra konservatoriet Saint-Maur des Fossès nær Paris fra 2007-<br />

2008 i cembalo, kunst- og generalbas, og orgel kunstspil. I samme periode organist ved<br />

den danske kirke i Paris, samt studier i improvisation hos Sophie- Veronique Choplìn i<br />

Saint Sulpice.<br />

Kan næste år fejre 20-års jubilæum som organist ved den danske folkekirke. Fra 2010<br />

organist ved Sankt Jakobs kirke i København.<br />

Derudover har Martin Petersen arbejdet meget som akkompagnatør i mange forskellige<br />

sammenhænge, og har stor interesse i revy- og filmmusik fra 20´erne og frem.<br />

Koncerten er gratis – og alle er meget velkomne.<br />

Der bliver samlet ind til sognets julehjælp<br />

MARTIN PETERSEN<br />

Hylleholt menighedsråd og koncertudvalget


SOMMERKONCERT I <strong>ROHOLTE</strong> KIRKE<br />

Onsdag d. 21. august kl. 19.00<br />

CarteBlanche3<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Når CarteBlanche3 spiller koncert i Roholte <strong>Kirke</strong>, bliver det én af trioens første<br />

offentlige koncerter i “ny forklædning”!<br />

Carte Blanche3 optrådte første gang i 2004 ved kunstudstillingen på Masnedø-<br />

fortet, og har siden spillet en lang række koncerter i kirker, ved café’er, ferniseringer<br />

og kunstudstillinger. I 2013 har trioen fået tilført “nyt blod” i form af<br />

pianisten Catrine Frølund, som erstatter guitaristen Lasse Kjærluff. Dermed er<br />

der også lagt op til et markant skifte i trioens “sound”.<br />

Carte Blanche3 bevæger sig i feltet mellem jazz og folketone, faste rammer og<br />

frihed, melankoli, glæde og spontanitet. Musikken er hentet dels fra den store<br />

amerikanske sangbog, den danske højskolesangbog, og sidst, men ikke mindst,<br />

fra gruppens egne kompositioner. Således bidrager hver af de tre musikere også<br />

til gruppens repertoire, såvel som komponister som arrangører. De brænder<br />

for musikken og glæder sig til at levere en koncert fyldt med nærvær, glæde<br />

og.........., go’ musik!<br />

CarteBlanche3 er: Catrine Frølund, klaver/keyboard <strong>·</strong> Jacob Jensen, kontrabas/<br />

elbas <strong>·</strong> Svend P., trompet/flygelhorn.<br />

Det er gratis at komme ind til koncerten; men det koster lidt at komme ud,<br />

idet vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp.<br />

<strong>Velkommen</strong> til en dejlig oplevelse!<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

23


24<br />

FÆLLESARRANGEMENTER & KONCERTER<br />

Pilgrimsvandring 2013 for Tryggevælde Provsti<br />

Lørdag d. 31. august 2013<br />

– fra Haslev til Glumsø<br />

7 år i træk har en stor flok fra Tryggevælde<br />

Provsti været på vandring sammen og for 2.<br />

gang krydser vi provstigrænsen og vandrer<br />

denne gang mod vest.<br />

Som sidste år bliver det en éndags vandring<br />

på 23 km, der begynder i Haslev kl. 08.30<br />

med en morgen andagt - fortsætter videre<br />

til Teestrup – Aversi – Thybjerg og slutter<br />

ca. 17.30 i Glumsø.<br />

Pilgrimsleder er sognepræst Karen Stubkjær,<br />

Haslev.<br />

Deltagerpris kr. 50,- dækker drikkevarer/<br />

frugt/kage på vandringen. Man medbringer<br />

selv madpakke til frokost.<br />

Tilmelding: Senest fredag d. 16. august<br />

skriftligt eller ved mail til kordegn Bodil<br />

Hovmand, Hylleholt <strong>Kirke</strong>kontor, Hylleholtvej<br />

7, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads tlf.: 56<br />

716083 – e-mail: boho@km.dk.<br />

Samtidig indbetales deltagergebyr på<br />

bankkto. i Danske Bank 0575 922 8799<br />

tilhørende Haslev <strong>Kirke</strong>, mærk tilmeldingen:<br />

“Pilgrimsvandring 2013” husk tydelig<br />

afsender, og man er først tilmeldt, når<br />

indbetaling er registreret. Tilmelding er<br />

bindende.<br />

For yderligere information kan man henvende<br />

sig til Bodil Hovmand, Hylleholt<br />

<strong>Kirke</strong>kontor, samt få en folder med tilmeldingsblanket<br />

tilsendt eller gå ind på:<br />

www.tryggevaeldeprovsti.dk<br />

Maleri af Arne Haugen Sørensen<br />

Bodil Hovmand, kordegn


<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>FAXE</strong><br />

PRÆSTER I <strong>FAXE</strong>-<strong>ROHOLTE</strong> PASTORAT:<br />

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)<br />

<strong>Kirke</strong>bogsfører og begravelsesmyndighed<br />

<strong>Faxe</strong> Præstegård<br />

<strong>Kirke</strong>torvet 7<br />

4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Tlf. 56 71 31 23<br />

E-mail: kkoh@km.dk<br />

Træffes bedst dagligt mellem kl. 10 og kl. 11. Fridag: Mandag.<br />

Carsten Ackermann, sognepræst<br />

Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 50 84.<br />

E-mail: cac@km.dk<br />

Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.<br />

Fridag: Fredag<br />

KIRKEKONTORET:<br />

Kontor: Gammel Strandvej 1, 4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 samt torsdag kl. 15.30-18.00.<br />

KORDEGN: Stig Laursen<br />

E-mail: sla@km.dk. Træffes på kirkekontoret. Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56<br />

ORGANIST: Lene Besser<br />

Ellegaardsvej 34, 4684 Holmegård. Tlf. 23 32 36 68. E-mail: lenebesser@stofanet.dk<br />

KIRKETJENER: Susanne Skjoldgaard Pedersen<br />

Ellevej 16, 4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 20 14 52 18. E-mail: kirketjener@mail-online.dk<br />

KIRKEGÅRDSLEDER: Lone M. Kristensen<br />

Træffes på kirkegårdskontoret mandag- fredag kl. 11-12, Tlf. 56 71 35 52<br />

FØDSEL OG DØDSFALD:<br />

Anmeldes snarest muligt til kordegnen.<br />

Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52<br />

Fødselsanmeldelse: Forældres dåbsattester og evt. vielsesattest medbringes.<br />

Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest medbringes.<br />

KIRKELIGE HANDLINGER:<br />

Ved dåb, vielse og begravelse: Henvendelse hos kordegn og hos præsten.<br />

Bemærk venligst, at når f.eks. dåb eller vielse er aftalt med præsten, skal man<br />

også henvende sig til kordegnekontore<br />

<strong>FAXE</strong> SOGN<br />

25


<strong>ROHOLTE</strong> SOGN<br />

26<br />

<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>ROHOLTE</strong><br />

PRÆSTER I <strong>FAXE</strong>-<strong>ROHOLTE</strong> PASTORAT:<br />

Carsten Ackermann, sognepræst<br />

Roholte præstegård, Roholtevej 30, 4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Tlf. 56 72 50 84<br />

E-mail: cac@km.dk<br />

Træffes bedst man.-tors. kl. 11-12 samt man. kl. 18-19 og i øvrigt efter aftale.<br />

Fridag: Fredag<br />

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst<br />

(kbf. kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)<br />

<strong>Faxe</strong> Præstegård, <strong>Kirke</strong>torvet 7, 4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Tlf. 56 71 31 23. E-mail: kkoh@km.dk<br />

MENIGHEDSRÅDSFORMAND<br />

Jørgen Fredslund<br />

Vindbyholtvej 32, Roholte<br />

Tlf. 56 76 80 46. E-mail: hmsjf@mail.tele.dk<br />

KORDEGN:<br />

Stig Laursen<br />

KONTOR: Gl. Strandvej 1, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56<br />

E-mail: sla@km.dk<br />

Man.-fre. kl. 9.30-13.00<br />

Samt torsdag kl. 15.30-18.00<br />

GRAVER/KIRKEGÅRD:<br />

Rudy Jensen<br />

Tlf. 23 62 39 99. Tirsdag: Fridag<br />

ORGANIST:<br />

Bente Schultz<br />

Egemosevej 13, 4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 52 86<br />

FØDSEL OG DØDSFALD:<br />

Anmeldes snarest muligt til kordegnen.<br />

Gl. Standvej 1, Tlf. 56 71 35 52.<br />

FØDSEL: Medbring forældres dåbsattest og evt. vielsesattest.<br />

DØDSFALD: Medbring afdødes dåbsattest og dødsattest samt evt. vielsesattest.<br />

KIRKELIG HANDLING:<br />

Aftales med den præst, der skal foretage handlingen.


<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>HYLLEHOLT</strong><br />

MENIGHEDSRÅDSFORMAND<br />

Arne Skovbæk<br />

Folehaven 5, Ll. Elmue, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 70 51 <strong>·</strong> e-mail: arsk@faxekommune.dk<br />

<strong>SOGNE</strong>PRÆST:<br />

Pia Heegaard Lorentzen<br />

Hylleholtvej 7, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 60 83 <strong>·</strong> Mobil: 21 71 70 83<br />

e-mail: pihl@km.dk<br />

Fredag er fridag<br />

KIRKEVÆRGE:<br />

Bent Friis<br />

Favrbyvej 27, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Tlf.: 56 71 71 86 Mobil: 21 34 97 03<br />

e-mail: bent.f@hotmail.com<br />

KIRKEKONTORET:<br />

Kordegn Bodil Hovmand<br />

Hylleholtvej 7, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

Mandag og onsdag fra kl. 9-15<br />

e-mail: boho@km.dk<br />

Tlf.: 56 71 60 83<br />

GRAVERKONTORET:<br />

Graver John Nielsen<br />

Hovedgaden 13 C, 4654 <strong>Faxe</strong> Ladeplads<br />

e-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk<br />

Tlf.: 56 71 72 86<br />

Fredag er fridag<br />

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2013:<br />

Alle er velkomne til at overvære menighedsrådets drøftelser, der finder<br />

sted i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, <strong>Faxe</strong> Ladeplads.<br />

I 2013 er møderne fastsat til: 28. januar, 18. februar, 11. marts, 22. april,<br />

27.maj, 17. juni, 2. september, 30. september, 28. oktober, 18. november.<br />

Møderne begynder kl. 19. E-mail: 7523@sogn.dk<br />

<strong>HYLLEHOLT</strong> SOGN<br />

OMDELING AF KIRKEBLADET:<br />

Det er aftalt med Svend Michelsen,<br />

FLI’s ungdomsafdeling, at de fortsætter<br />

med omdelingen af bladene<br />

foreløbig i 1. halvår af 2013.<br />

Skulle bladet udeblive i Hylleholt<br />

sogn bedes man kontakte<br />

Vera Bisp på tlf.: 56 71 62 30 eller<br />

mail: fambisp@hotmail.com<br />

27


GUDSTJENESTER<br />

Juni – August 2013<br />

SØNDAG I KIRKEÅRET DATO <strong>FAXE</strong> <strong>ROHOLTE</strong> <strong>HYLLEHOLT</strong><br />

JUNI<br />

1. søndag e. trinitatis 02/06 10.30 KKO (KK) 10.30 CA (KK) 10.30 PHL (K)<br />

2. s. e. trin. 09/06 10.30 CA (KK) 10.30 KKO 10.30 PHL<br />

3. s. e. trin. 16/06 10.30 KKO (KK) 09.00 KKO 19.30 PHL (K)<br />

4. s. e. trin. 23/06 09.00 CA 10.30 CA 10.30 PHL<br />

5. s. e. trin. 30/06 10.30 CA (KK) 09.00 CA 10.30 PHL (K)<br />

JULI<br />

6. s. e. trin. 07/07 09.00 CA 10.30 CA (KK) 10.30 PHL<br />

7. s. e. trin. 14/07 10.30 CA (KK) 09.00 CA 10.30 PHL (K)<br />

8. s. e. trin. 21/07 09.00 KKO 10.30 KKO 19.30 PHL<br />

9. s. e. trin. 28/07 10.30 KKO (KK) Ingen 09.00 KKO (K)<br />

AUGUST<br />

10. s. e. trin. 04/08 Ingen 10.30 KKO (KK) 09.00 KKO<br />

11. s. e. trin. 11/08 10.30 KKO (KK) 10.00 FT ¤ 09.00 KKO (K)<br />

12. s. e. trin. 18/08 Ingen 10.30 CA 09.00 CA<br />

13. s. e. trin. 25/08 10.30 KKO (KK) 10.30 CA 19.30 PHL (K)<br />

SEPTEMBER<br />

14. s. e. trin. 01/09 10.30 KKO (KK) 09.00 KKO 10.30 PHL<br />

FORKORTELSER:<br />

KKO = Kirsten Kjær Ohms <strong>·</strong> CA = Carsten Ackermann <strong>·</strong> Pia Heegaard Lorentzen = PHL<br />

FT = Frede Tramm<br />

TEGN: ¤ = Sommermarked <strong>·</strong> Ingen = Der henvises til en af nabokirkerne <strong>·</strong> (K) = <strong>Kirke</strong>bil<br />

(KK) = kirkekaffe<br />

KIRKEBIL <strong>FAXE</strong>: I <strong>Faxe</strong> kører kirkebilen til hver gudstjeneste.<br />

Ring til <strong>Faxe</strong> kirkekontor på tlf. 56 71 35 52, lokal 10, inden sidste hverdag kl. 12.<br />

KIRKEBIL <strong>HYLLEHOLT</strong>: <strong>Kirke</strong>bilen bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!