Program for 3. uge 9/7 - Martinus Institut

martinus.dk

Program for 3. uge 9/7 - Martinus Institut

Martinus

institut

Ugens Program

LØRDAG 9.7.2011

Velkommen i Martinus Center

Uge 3. 9/7 - 16/7 2011

Tema: Det psykiske univers

15.00-17.00 Individuel studievejledning i Caféen ved receptionen

(Sven-Erik Rævdal). Tilmeldingerne til studiegrupperne bedes

afleveret i receptionens brevkasse før lørdag kl. 22. Liste over

gruppeinddeling opslås ved foredragssalen søndag morgen.

19.00 Information for nye gæster (Solveig Langkilde)

19.15 Filmen “Martinus – Mennesket og verdensbilledet”,

på dansk i foredragssalen,

19.20 på svensk i studierum nr. 7 på Terrassen

20.00 Te, is, frugt og kager på Terrassen

SØNDAG 10.7.2011

09.30 Jeget, ånden og materien, dansk foredrag

(Søren Hahn)

11.00 Café-seminar på Terrassen om ugens tema:

Det psykiske univers (Solveig Langkilde og

Sören Grind)

14.00 Rundvisning i Martinus Center (Eigil Kristensen)

Mødested ved foredragssalen

16.00 Liv, bevidsthed og udvikling, dansk symbolforedrag,

symbol nr. 1, 4, 5, 6 og 11 (Karsten Jensen)

19.00 Mentale klimaer, norsk foredrag (Edly Grape)

Program uge 3

9/7 – 16/7 2011


MANDAG 11.7.2011

09.30 Indvielsens mørke, dansk foredrag (Ole Therkelsen)

11.00 Studiegrupper

16.00 Makro-, mellem- og mikrokosmos, svensk symbolforedrag,

symbol nr. 40, 7, 11, 14 og 38 (Lars Malmgren)

19.00 Dokumentaria: “Mikrokosmos”, en forunderlig verden fra insekters

perspektiv, fransk tale, dansk tekst, 50 min.

TIRSDAG 12.7.2011

09.30 Bevidsthedskategorier, svensk foredrag (Sören Grind)

11.00 Studiegrupper

16.00 Karma - loven om årsag og virkning, dansk symbolforedrag,

symbol nr. 15, 16, 18, 19, 20 og 23 (Ingolf Plesner)

19.00 Hvad har du i tankerne?, dansk foredrag (Anette Starke)

ONSDAG 13.7.2011

09.30 Teori og praksis, svensk foredrag (Lars Malmgren)

11.00 Studiegrupper

16.00 Forsynet og vort forhold til Gud, svensk symbol foredrag,

symbol nr. 2, 21, 22A og 22 (Lars Östnäs)

19.00 Videoklip fra nettet med klassisk dirigent Benjamin Zander,

hjerneforsker Jill Bolte Taylor og musiker Jake Shimabukuro.

Tema: “Ildsjæle for en bedre verden”, eng. tale, dansk tekst, 50 min.

TORSDAG 14.7.2011

09.30 Bøn og meditation, dansk foredrag (Lene Jeppesen)

11.00 Studiegrupper

16.00 Et internationalt verdensrige, norsk symbolforedrag,

symbol nr. 27, 24, 25, 26 og 44 (Edly Grape)

19.00 Spørgetime i foredragssalen (Ole Therkelsen)


FREDAG 15.7.2011

09.30 Hverdagen – vejen til indvielse, dansk foredrag

(Solveig Langkilde)

11.00 Studiegrupper

16.00 De dyriske og menneskelige tankeklimaer, svensk

symbol foredrag, symbol nr. 33 (Sören Grind)

19.00 Koncert: Sang og guitar v/ Nanna Larsen

STUDIEGRUPPER

Mandag - fredag, kl. 11.00-12.30

A: Introduktionsgruppen: Gennem spørgsmål og dialog indføres den

studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende principper.

Ingen forberedelse.

B: Boggruppen: Samtale om følgende artikler fra Artikelsamling 1:

Påskemysteriet (art. nr. 16), Tærskelens vogtere (art. nr. 9), Omkring

min fortolkning af livets store analyser (art. nr. 8), Mennesket og dets

livskraft (art. nr. 31) og Årstiderne og livets tale (art. nr. 34). Mappe

med artiklerne på svensk kan lånes i receptionen. Læs til mandag

artikel nr. 16 “Påskemysteriet”.

F: Foredragsgruppen: Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag.

Ingen forberedelse.

S: Symbolgruppen: I denne gruppe fordyber man sig i enkelte af

Martinus’ symboler. De deltagere, som ønsker det, kan under

vejledning øve sig i at forklare symbolerne. Medbring symbolbøgerne

Det Evige Verdensbillede, bog 1­4.

V: Verden Aktuelt-gruppen: Hver dag er der et oplæg i form af

en dvd. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i

samfundsdebatten. Efterfølgende drøftes oplægget ud fra Martinus

analyser. Kompendium lånes i receptionen. Læs til mandag artiklen

“Menneskehedens kærlighedshunger”.

T: Temafordybelsesgruppen: Her fordyber de studerende sig i tekster af

Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er et tilbud til

deltagere, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Tema: “Det

evige liv og kredsløbsprincippet”. Kompendium lånes i receptionen.

Læs til mandag afsnittet “Kredsløbsprincippet” (de første 5½ side).


Åbningstider på Restaurant Terrassen:

Kl. 08.45 ­ 09.25: Morgenmad, kl. 12.45 ­ 13.30: Frokost, kl. 17.00­

18.00: Aftensmad og kl. 20.00 ­ 21.15: Serveres der te, is, kage og

frugt. Maden er overvejende vegansk og økologisk/biodynamisk.

Åbningstider i Receptionen: Hver dag kl. 9.00­12.30 og 13.30­

16.00, dog lørdag til kl. 18.00. Tlf. 5930 6280. Fax 5930 6282.

Tolkning: Alle foredrag tolkes mellem dansk og svensk. De, der

benytter sig af tolkning, bedes sætte sig bagest i salen.

Internet: I Terrassens forhal findes netcafé.

Post afhentes i receptionen.

Mønttelefon nr. 59 30 62 82 ved receptionen.

TV kan ses i pav. A og pav. C.

Miljø og økologi:

Grøn container til aviser og blade samt til genbrugsglas og metal findes

ud for gavlen af pav. C og bag køkkenet. Spar venligst på vandet,

da mange afløbsbrønde er små. Affald bedes pakket i plastposer.

Bemærk at købmanden i Klint er lukket. Nærmeste købmand er Spar-

Købmanden i Nyrup, ca. 2 km. fra Centret.

Martinus Institut

Mariendalsvej 94-96 · 2000 Frederiksberg

Telefon: 38 34 62 80 · Hjemmeside: martinus.dk

Netboghandel: shop.martinus.dk · E-mail: info@martinus.dk

Martinus Center Klint

Klintvej 69, Klint · 4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 59 30 62 80

Martinus Institut juli 2011

More magazines by this user
Similar magazines