Virksomhedsophold på grundforløbet - SOSU Nord

sosunord.dk

Virksomhedsophold på grundforløbet - SOSU Nord

Forventninger

Elevens opgaver under virksomhedsopholdet

Når eleven kommer ud til jer i virksomhedsophold skal eleven arbejde

med de læringsmål som er indenfor det gældende tema, der undervises

i skolen.

Skolen giver til hvert virksomhedsophold en opgave, som eleven skal

arbejde med. Det kan være opgaver om:

• Hverdagen og arbejdsopgaver som sosu-hjælper eller pædagogisk

assistent.

• Mødet med et andet menneske med fokus kommunikation og

det gode samarbejde.

• Organisation og kultur arbejdspladsen.

• Sundhed og aktiviteter i hverdagen.

Endvidere skal eleven skrive logbog.

5

Evalueringsskema

Praktikken og skolen har i samarbejde udarbejdet et evalueringsskema

baggrund af de fælles kompetencemål for grundforløbet. Det er

elevens ansvar at medbringe dette skema.

Hver elev får to skemaer, det ene udfyldes af elevens vejleder sammen

med eleven ved afslutningen af sidste virksomhedsophold. Det andet

udfyldes af elevens kontaktlærer. Begge skemaer er elevens egne

papirer. Det vil sige, at det er elevens eget ansvar og valg om disse

ønskes vedlagt en eventuel ansøgning til hovedforløbet. Det er muligt

at se evalueringsskemaet www.sosunord.dk/praktikforum/

SOSU Nord klæder eleverne ved eksempelvis:

• At besøge enkelte praktiksteder før praktikken

• At arbejde med ”typiske” dage i praksis

• At bevidstgøre eleven om personlig fremtoning og sproglig attitude

• At invitere social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter

ind skolen til at fortælle om praksis

SOSU Nord

More magazines by this user
Similar magazines