Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

byggeri.teknik.dk

Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om, at kommunen

skal være selvforsynende med energiproduktion fra alternative

energikilder til dækning af energibehovet i kommunen inden

2020. Energien skal blandt andet komme fra vind, og

kommunen vil gerne understøtte mulighederne for opstilling af

vindmøller land. Kommunen har derfor vedtaget en

Temaplan for vindmøller, der udlægger en række områder til

opstilling af vindmøller.

Temaplanen udlægger et vindmølleområde ved Ejstrup,

nordvest for Borris Plantage i den østlige del af Ringkøbing-

Skjern Kommune (se figur 1). Vindmølleområdet har nr. 16. I

vindmølleområdet kan der ifølge Temaplanens retningslinjer

opstilles maksimalt 3 vindmøller med en totalhøjde op til

110 meter.

Ringkøbing-Skjern Kommune indkalder med dette debatoplæg

forslag, idéer og synspunkter til planlægningen ved Ejstrup.

Planlægningsarbejdet tager udgangspunkt i en modtaget

ansøgning om et konkret vindmølleprojekt, men er åbent for

indarbejdelse af fremsendte forslag og idéer.

Dette debatoplæg erstatter debatoplæg udsendt i perioden 28.

juni til 29. juli 2011 for et vindmølleprojekt ved Ejstrup. Ringkøbing-Skjern

Kommune valgte politisk at igangsætte planlægning

for sidstnævnte projekt. Ansøger har efterfølgende

anmeldt en ændring af vindmølleprojektet, som nu omfatter to

opstillingsforslag, og dette kræver en fornyet høring. Dette

debatoplæg omfatter:

1. Et nyt hovedforslag med en lidt anden placering (se

orange streg figur 1) og en større højde af

møllerne (op til 125 meter).

2. Et alternativt forslag svarende til det tidligere

udsendte projektforslag (se lilla streg figur 1), dog

med en reduceret møllehøjde (105 meter).

Indkomne høringssvar fra den tidligere gennemførte

debatperiode vil fortsat indgå i redegørelsen for projektet.

2

Figur 1: Kort over opstillingsområdet

Kort over møllernes ansøgte placering i hovedforslag og

alternativt forslag. Den sydligste række (orange) angiver

møllerækken i hovedforslaget og den nordligste række

(lilla) angiver møllerækken i det alternative forslag.

Den stiplede røde linje angiver afgrænsningen af

vindmølleområde nr. 16, Ejstrup.

De røde prikker viser de punkter, hvor forslagene er

visualiseret fra: Horsmosen syd for opstillingsområdet,

foto 1 og Fasterlundvej vest for opstillingsområdet, foto 2.

Målforhold: kortudsnit ca. 4 x 4 km

Foto 1a: Visualisering af hovedforslag med 3 vindmøller med totalhøjden 125 m set fra

Horsmosen ca. 1,4 km syd for møllerne. Vindmøllerne (V90-3,0-80) måler 80 meter til navhøjde

og har en rotordiameter 90 meter.

Foto 1b: Visualisering af alternativt forslag med 3 vindmøller med totalhøjden 105 m set fra

Horsmosen ca. 1,4 km syd for møllerne. Vindmøllerne (V80-2,0-65) måler 65 meter til navhøjde

og har en rotordiameter 80 meter.

Similar magazines