Månedens por Månedens portræt: Roskilde festival: - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens por Månedens portræt: Roskilde festival: - Paragraf

Månedens Månedens por portr por tr træt tr æt æt: æt

“Tryller ller lleri ller i og og magi?”

magi?”

side side side 4

4

Roskilde Roskilde festival:

festival:

MÅNEDSBLAD FOR DET JURIDISKE STUDIUM, AARHUS UNIVERSITET

NR. 5, 33. ÅRGANG, SEPTEMBER 2003

“Ugen “Ugen startede startede med

med

regn regn regn og og og skyer skyer skyer som som som det det

det

hører hører sig sig til til på på en

en

Roskilde oskilde oskilde f ffes

f es estiv es tiv tival... tiv al... al...” al...

side side 1 118-1

1 8-1 8-19

8-1


Paragraf:

Århus Universitet

Bartholins Allé, bygn.341

lokale 391

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: paragraf@stud.jura.au.dk

Web: www.jura.au.dk/stud_org/paragraf/

Redaktion:

Rikke Licht Bøtcher, red

Helle Hartvigsen

Casper S. Nielsen (IT-red.)

Jhin Lee

Jesper Kjeldsen (tegner)

Jeff Jørgensen

Sandie Mikkelsen

Danielle Corbey

Helene Nordborg Kiær

Martin Strandby Nielsen

Anders Kluw

Jakob Fink

Frederik Galmar

Jens Gregersen

Lone Harrestrup

Louise Hoeg

Nina Månsson

Mogens Toft

Layout: Jhin Lee, Casper S. Nielsen, Martin

Strandby Nielsen og Mogens Toft

Billedbehandling: Casper S. Nielsen og

Anders Kluw

Fotos: Sandie Mikkelsen, Jeff Jørgensen,

Ane H. Sørensen

Distribution: Jakob Fink m.fl.

Internet:

Oplag: 2200 eksemplarer

Tryk: Det Juridiske Instituts Trykkeri

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 340 eller sendes til redaktionens

adresse.

Indlæg modtages helst på diskette i Wordformat.

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme i

signerede indlæg deles ikke nødvendigvis af

redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og

Jurrådets Fond for støtte til den fortsatte

drift af bladet.

næste næste deadline:

deadline:

30. 30. 30. sep sep september

sep ember ember, ember , 2003

2003

paragraf

- hvis pensum er for kedeligt!

her kan du læse om:

Kuk ...................................................................................... 3

Månedens portræt ............................................................. 4

Guys and Dolls ................................................................... 6

Dimission ............................................................................ 8

Århus Festuge .................................................................... 10

Juridisk Jagtselskab .......................................................... 13

Rus-Revyen ........................................................................ 14

Vox Populi .......................................................................... 15

Så hold da kæft ................................................................. 16

Ro§kilde Festival ............................................................... 18

Nye regler på 3.år - er bedre regler! ................................ 20

7 dage i Bruxelles ............................................................. 22

Macbeth .............................................................................. 26

Åbent hus på foreningsgangen ........................................ 30

ELSA - Hvorfor det!? .......................................................... 31

Filmanmeldelser ............................................................... 32

forside: Tryllekunstneren Andro får de unge kvinder til at

svæve... (Billedet er ikke digitalt redigeret)

foto: JP


Nye ansigter

Man kan sige meget dårligt om, at kalenderen nu siger,

at vi er nået til september. Det betyder, at det gode vejr

er slut, dagene hvor man kan sove længe er brugt og

pengepungen bliver igen tyk af dankortkvitteringer fra

Bogformidlingen og DJØF-butikken. Man kan dog også

sige meget positivt. Dagligdagen kan være rar at vende

tilbage til, og det er altid dejligt at se de gamle studievenner

igen efter, at man har været spredt rundt i Danmark

p.g.a. ferie eller arbejde.

Sommerens ferie har forhåbentlig givet mange nye oplevelser,

som kan sættes ind på kontoen for minder. Den

kan man så hæve på, når læselysten og gensynets

glæde fra studiestart er forsvunden.

For flere hundrede personer har september faktisk været

længe ventet. Det gælder for alle de nye studerende,

som er startet på Juridisk Institut her ved semesterstart.

Til alle dem skal der fra hele Paragrafs redaktion

lyde et rungende velkommen på studiet! Vi glæder os

til at dele kantine, kaffeautomater og læsesal med jer.

Det er dejligt med nye ansigter på studiet, og det er helt

klart et af de positive punkter i september på Jura.

Paragraf ser vi også meget gerne nye ansigter. På

Paragrafs redaktion har du mulighed for at udfolde din

lidt mere kreative side ved at skrive, tegne, tage billeder,

lave layout eller hvad du ellers kan finde på. Skriv en

mail til Paragraf og vi kan aftale nærmere. Adressen

finder du i vores Kolofon.

Vi mangler specielt et nyt ansigt på Paragraf. Stillingen

som redaktør på bladet er blevet ledigt, og er det noget

for dig, så send os en ansøgning. Du kan læse mere

om jobbet i vores stillingsopslag længere inde i bladet.

Alle studerende er naturligvis velkommen til at henvende

sig. Vi har hårdt brug for nye kræfter.

Jeg håber, at nye som gamle ansigter har haft en god

semesterstart krydret med Århus Fest uge og diverse

arrangementer i forbindelse med Aarhus Universitets 75

års jubilæum.

af rikke bøtcher, red.

k

u

k

1


Månedens portræt

Trylleri og magi

En svævende dame og levende dyr er ikke noget, de fleste oplever i

deres hverdag. Men for Andro er det både hans job og hans hobby. Han

er professionel tryllekunstner og jurastuderende.

Tryllekunstner. Titlen forbinder vi alle

med den klassiske mand med høj

hat, kaniner og korttrick. For de fleste

er det noget, der hører barndommens

forunderlige verden til. Men for en

enkelt jurastuderende er der i høj grad

nutid over titlen. For Andro Vrlic er

tryllekunstner og har været det i 14

år.

Med eget firma og shows over hele

landet lever 24-årige Andro som erfaren

tryllekunstner, samtidig med at

han læser jura på 3. år. Andro kan

over 200 forskellige tricks og er en

populær tryllekunstner ved mange

forskellige lejligheder, fra Skanderborg

festival og festuge til konfirmationer

og firmafester. Han laver

mange forskellige tricks - lige fra korttricks,

den svævende dame og til at

trylle levende høns frem. Han formår

at fange både børn og voksnes opmærksomhed,

når hænderne hurtigt

bevæger sig og tryller den ene overraskelse

frem efter den anden.

Vi satte Andro i stævne for at høre om

livet som tryllekunstner kombineret

med det ofte hårde jurastudie.

“Det hele startede, da jeg var 10 år

gammel og ikke kunne finde en bog,

jeg ville læse på biblioteket. Min mor

foreslog en tryllebog, og det resulterede

i, at jeg de følgende 3 måneder

var helt opslugt af at lære tricks.

Jeg skulle hele tiden optræde for alle

gæster. Herefter fik jeg arbejde i en

tryllebutik i Horsens, der hedder

Pegani. Her arbejdede jeg i 10 år og

det er her, jeg har lært, det jeg kan i

dag.”

Intellektuel stimulans

Mens Andro udviklede sine færdigheder

og arbejdede sig op som tryllekunstner,

blev forretningen mere og

mere omfattende. Pga. intensiv

markedsføring og hårdt arbejde var

Andro i stand til at leve helt af sine

shows efter gymnasiet. Han har altid

haft sit eget firma, og har selv styret

hele udviklingen. Bl.a. ved at sende

10.000 brochurer ud på én gang.

Selvom forretningen gik strygende,

valgte Andro at begynde på jura i

2

Andro har altid kørt sit eget firma

2000.

“Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville

læse videre. Tryllekunsten er et håndværk

og jeg har altid gerne villet have

intellektuel stimulans. Ser man på

ældre tryllekunstnere, kan man nogle

gange se, at det kan være et ensomt

job, da man ikke har en fast

hverdag med kollegaer omkring sig.

Samtidig kan man risikere at sidde

fast i sin udvikling og lave samme

show år efter år, da der ikke direkte

er nogen krav udefra. Jeg har altid

også gerne villet noget andet og noget

mere. Så derfor har jeg aldrig

været i tvivl om, at jeg ville have en

videregående uddannelse.”

Det kan synes som to meget forskellige

verdener at bringe sammen. Et

liv som kreativ tryllekunstner og et

som terpende jurastuderende. Men

Andro synes ikke, at springet har

været så stort. Måske fordi det er

lykkedes ham at kombinere de to ting.

Han får en hverdag med juraen og

tryllekunsten til at hænge sammen

og tager ud og laver flere shows i løbet

af en normal uge. Og selvom det

tager tid at forberede shows, så er

det én at de ting, der gør, at Andro kan

holde gejsten for at studere oppe.

“At studere kan godt være lidt ensomt

og ensformigt, når man fx læser op

til eksamen. Når jeg så skal ud og

lave et show, står jeg pludselig foran

200 mennesker og skal underholde

dem. Det er fedt at stå der og jeg elsker

at optræde. Det giver nogle

oplevelser, som måske gør det nemmere

at holde eksamenslæsningen

ud.”

Liv i festen

Selvom fordommene om jurastuderende

ikke altid fremstiller os som de

mest tolerante, synes Andro ikke, at

han møder løftede øjenbryn eller

negative reaktioner, når han fortæller

om sit erhverv som tryllekunstner.

“Folk synes, det er meget morsomt,

at jeg er tryllekunstner. Det er ikke det

første, jeg siger, når jeg møder folk,

men hvis folk spørger om det, vil jeg

gerne fortælle. De fleste synes, at det

er fedt, men der kommer også engang

imellem nogle lamme kommentarer,

som folk måske selv synes

er sjove.”

Andro fortalte fra starten sit hold på

1. år om sine evner som tryllekunstner

og det resulterede også i et meget

underholdende show for de nye

“kollegaer” på hytteturen. Han

fortæller, at han gerne beretter om sit

arbejde som tryllekunstner, hvis han

bliver spurgt, men at han ikke har så

stort et behov for, at alle skal vide det.

“De første år som tryllekunstner ville

jeg gerne vise, hvad jeg kunne, men

efterhånden vil man gerne holde fri,

hvis man fx er til en fest. Men spørger

folk, er det da sjovt at sætte lidt liv i

festen med nogle sjove korttricks.”

Selvtillid

For Andro personligt har det haft stor

betydning at være tryllekunstner og

at tage ud og optræde. Det kræver

noget specielt at kunne underholde

mange mennesker på én gang. Og

det kræver først og fremmest hårdt

arbejde. “De første 5 år øvede jeg bare

greb og teknikker. Der findes nogle

grundlæggende greb, som man skal

kunne. Når man kan dem, er resten

variationer. Jeg kan vel omkring 200

tricks, som jeg bliver ved med at videreudvikle.

Men efterhånden øver

man sig kun i sin præsentation. Så

jeg øver mig og lærer, mens jeg er

på scenen. Det er der, jeg udvikler og

forfiner min præsentation.”

“Mange tror, at man bare kan lære

nogle tricks og så optræde med det.

Men det kræver flere ting. Man skal


kunne sælge sig selv. Man skal

kunne gå ind til et hvilket som helst

selskab, læse folk og derefter underholde

dem. Men så er det til gengæld

også fedt, når man står med et

kæmpe publikum og det hele bare

kører og hvor man improviserer undervejs

og finder på nye ting. Hvor

man kan se, at publikum er helt

fanget og optaget af én. Så kan det

være voksne eller børn, det betyder

ikke så meget.”

På jura har dette stor betydning for

Andros liv. Han fortæller, at jura-ver-

denen for ham godt kan blive for opstyltet

og for ensrettet. Derfor giver det

ham styrke og fornyet energi at have

et anderledes sideerhverv.

“Man får noget mere selvtillid, når

man er vant til at optræde. Det er klart,

at det fascinerer folk, at man kan noget

specielt. Man tør gøre nogle ting,

som andre måske ikke ville turde og

man lærer at stå fast ved sine meninger

og ikke tage sig af, hvad folk

synes om det. Derfor generer det mig

fx ikke at stille spørgsmål ved store

forelæsninger i jura. Det er klart, at

det kommer af, at jeg har fået en større

selvtillid som entertainer.”

Afkald på fritid

Selvom det er meget givende at have

sit eget firma og helt sikkert giver Andro

en erfaring, der kan bruges fremover,

er der også nogle ting, der skal

gives afkald på. Det er nemlig ikke

kun at optræde, der tager tid. Selve

det at køre et firma som selvstændig

tager meget tid. Der skal holdes regnskab,

markedsføres, laves kontrakter

og forberedes shows. Dette betyder,

at Andro ikke altid bare kan holde

fri eller tage til fest.

“Nogle gange tænker jeg på, at det

kunne være fedt kun at være studerende.

At sidde på læsesalen hele

dagen og så komme hjem og bare

kunne slappe af. Det kunne være

nemmere, men til gengæld synes

jeg, at det er fedt at komme ud fra

jurastudiet engang imellem.” Selve

arbejdet som tryllekunstner er dog

meget fleksibelt, da det er Andro selv,

der bestemmer og selv tilrettelægger

sin tid.

“Det er klart, at man går glip af nogle

ting, for det tager alligevel noget tid

Folk bliver let opslugt af Andros korttricks

med alt det man skal ordne.

Men det er godt at have prøvet noget

andet end bare at have læst jura. Det

giver erfaring at drive sin egen virksomhed.

Jeg tror, at det bliver en

fordel for mig senere.”

Andro har ikke tænkt sig at opgive

hverken tryllekunsten eller juraen.

“Som firmaet kører nu, tager jeg de

jobs, jeg kan få og alligevel synes

jeg, at jeg har tid til at læse. Jeg laver

shows i det omfang, jeg har lyst til

det. Jeg vil ikke enten trylle eller læse.

Jeg vil begge dele.”

Andro vil heller ikke definere sig som

enten tryllekunstner eller jurastuderende.

“Når folk spørger, hvad jeg laver,

plejer jeg at sige, at jeg er tryllekunstner,

men jeg læser jura i fritiden.”

Heller ikke efter tiden på studiet har

Andro planer om at opgive enten det

ene eller det andet. Han håber stadig

at kunne få tid til at trylle og lave

shows, selvom det er en karriere inden

for juraen, han satser på.

Intet blær

Da Andro har tryllet i over 10 år, er det

noget, der ligger dybt i ham. Derfor

kan det være svært at lade være med

at lave nogle tricks, selvom man befinder

sig til en privat fest eller endda

i et supermarked.

“Det er skidesjovt at stå i et supermarked

og fx trække en pung op ad

lommen, som der står en stikflamme

ud af. Eller spørge om de tager store

sedler, og derefter folde en halv meter

stor pengeseddel ud.” Andro kan

godt lide at overraske, og det er i

sådanne situationer, hvor folk måske

ikke er klar over, at han er tryllekunstner,

at det er sjovt at se folks reaktioner.

Men han mener, at jo flere år

man har på bagen som tryllekunstner,

jo mindre behov har man for at

vise sig.

“Det er noget, som var sjovt for nogle

år siden, men jo mere professionel

man bliver, jo mindre bliver behovet

for hele tiden at skulle vise omverdenen,

hvad man kan. Hvis der er en

oplagt lejlighed til det, så kan jeg

også stadig finde på at bruge et trick.

Men er man fx standup komiker, gider

man jo heller ikke fortælle jokes

hele tiden.”

Befinder Andro sig til en fest, holder

han for det meste fri og slapper af.

Der er altså ikke et udtalt behov for at

sætte gang i en fest. Nogle gange

kan det dog trække lidt i ham alligevel,

hvis han sidder til en fest, som er

ved at gå i stå. Bliver han her opfordret

til at vise et par korttricks, så siger

han ikke nej. “Skal jeg nævne mit yndlingstrick,

så må det være ét, hvor

tilskueren skriver sit navn på et kort

og putter det tilbage i kortbunken.

Herefter slår jeg en elastik omkring

bunken og kaster den mod loftet. Det

skaber altid overraskelse, når så

netop kortet med navnet hænger fast

oppe i loftet. Det er et fedt trick.”

Og arbejdet som tryllekunstner har

bragt Andro vidt omkring. Han skal

bl.a. en tur til Spanien og optræde på

en guideskole, han har været i Grønland

og optræde og også i Kroatien,

hvor han stammer fra. Allerede da han

var 13 år gammel, havde han sin tvdebut

i programmet “Scratch”, hvor

han optrådte live med en halv million

seere. Og Andro bliver ved med at

udvikle sig som tryllekunstner.

At trylle er helt tydeligt både en hobby

og en stor del af Andro Vrilics liv og

ikke noget han stopper med, før lysten

ikke er der mere. Har du lyst til at

læse mere om Andro og hans show,

så besøg hjemmesiden

www.andro.dk.

Tekst: Helene Nordborg Kiær

3


4

European Law Students’ Association

i Aarhus indkalder til årlig

GENERAL-

FORSAMLING

Under henvisning til vedtægternes § 7 indkaldes til ordinær generalforsamling

i The European Law Students’ Association Aarhus på Aarhus Universitet i

bygn. 342 lokale 455.

Torsdag den 25. sept. 2003 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år, og giver oplæg til

organisatorisk drøftelse

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af:

a] Formand

b] 3-8 bestyrelsesmedlemmer

c] 2 revisorer

d] 1 revisor supplant

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til afstemning på generalforsamlingen

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved øl og vand. Traditionen tro

besøger vi Unikollegiets studenterbar EFOren efter generalforsamlingen.

Transition for den tiltrædende bestyrelse afholdes mandag 29. sept. kl. 17.00

På bestyrelsens vegne, - vel mødt!

Hans Dal Pedersen

Formand


Teateranmeldelse

Guys and Dolls

“The guys” var klædt i røde jakkesæt. Man kunne sige rødt som blod,

kærlighed og fare. Dette kunne også være beskrivelsen bag

stemningen i forestillingen

Allerede i foyeren skabtes stemningen

i forestillingen. Flere mandlige

ansatte ved teateret var nemlig klædt

i de karakteristiske røde habitter, ligesom

“the guys” var det i forestillingen.

Dette gav en fantastisk god optakt til

musicalen.

Spillefugle og duller

Guys and Dolls er en Broadway

produktion baseret på novellen af

Damon Runyons. Handlingen udspiller

sig da også i New York, dog

med et lille smut til Cuba. Man kunne

med få ord gengive handlingen som

spillefugle, duller, frelserpiger og

kærlighed. Kærlighed kan have

mange afskygninger. I denne forestilling

viser den afskygninger, som

kærlighed til

spillet og kærligheden

som frelser.

Det sidste spil

Musicalen har i én

af hovedrollerne Nathan Detroit, som

er en inkarneret gambler. Han arrangerer

terningspil, men har dog lovet

sin kæreste natklubsangerinden Adelaide,

at holde op. Han må dog lige

arrangere et sidste spil. Derfra ruller

lavinen. Han forsøger desperat at

finde et sted, hvor de kan få lov til at

spille, men alt spil er ulovligt, og politikommissær

Brannigan vil gøre alt

for at forhindre spillet. I sit forsøg på

6

“Gift dig med ham i dag,

lav ham om i morgen”.

at finde et sted væder han med den

indflydelsesrige gambler Sky Masterson

om, om Sky kan lokke missionæren

Sarah Brown med til Cuba.

Hvis han ikke kan dette, skal han

betale 1000 dollars til Nathan, som

for disse penge kan skaffe et sted at

spille. Det, der bare skulle være et

væddemål om 1000 dollars, ender

dog helt anderledes for den inkarnerede

spillefugl Sky. Han betages

af frelserpigen, og man kan vist godt

sige, at det ikke kun er Sky, som bliver

frelst. Hverken

Adelaide eller

Sarah er dog begejstret

over dette

spil. Men som

Adelaide siger til

Sarah “Gift dig

med ham i dag og lav ham om i morgen”.

En fremragende forestilling

Forestillingen er præget af sjove replikker,

fantastiske dansescener og

lystige sange. Man fornemmer

næsten, at man er med såvel når “the

guys” ruller terningerne, som når “the

dolls” med Adelaide i spidsen smigrer

diverse mænd i natklubben.

Musicalen er gennemført helt ned i

mindste detalje. Dette ses bl.a. ud af

at “the guys” alle lever op til deres

navne, eksempelvis Grækeren og

Harry the horse. Deres udseende

taler vist for sig selv.

Musicalen er absolut anbefalelsesværdig.

Personligt blev jeg meget

betaget af de gode rytmer og de fantastiske

dansescener. Man bliver

ramt af den gode stemning og kan

ikke undgå at gå smilende ud af teateret.

Jeg var ikke blot blevet underholdt,

men også lidt klogere. For som

alle andre synes jeg, det er svært at

finde den perfekte mand. Men hvad

betyder det, jeg kan jo bare lave ham

om i morgen…..

Medvirkende: Lisbeth Gajhede, Anders

Nyborg, Niels Ellegaard, Donald

Andersen, Joy-Maria Frederiksen

m.fl.

Spilles fra d. 3/9-18/10 på Århus

teater store scene

Århus teater har i denne sæson billetter

til halv pris til alle studerende.

Det kræves ikke at man er medlem

af “die theater klike”, men blot at

man har studiekort. Husk at oplyse,

at det er studiebilletter ved bestilling

af billetterne.

Tekst: Sandie Mikkelsen


DET JURIDISKE STUDIENÆVN

Aarhus Universitet

TILMELDING TIL EKSAMEN

Vinteren 2003/2004

Mundtlige og skriftlige eksaminer på

1., 2. og 3. år af bacheloruddannelsen

og alle skriftlige eksaminer på kandidatuddannelsen

Tilmelding til eksaminer på den juridiske bachelor- og

kandidatuddannelse vinteren 2003/2004 skal foregå via internettet på:

i følgende tidsrum:

https://www.au.dk/da/uddan/

1. oktober – 24. oktober 2003

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende tilmelding bedes rettet til Berit

Nielsen, Eksamensadministrationen, Det samfundsvidenskabelige

Fakultet, bygning 327, 3 sal. Tlf. 8942 5461 eller på e-mail adresse:

bn@adm.au.dk

Eksamensnummer vil senere blive udsendt fra

Eksamensadministrationen.

Vær opmærksom på at du kan tilmelde dig PC-eksamen i alle

skriftlige eksaminer, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Reglerne kan

ses på følgende web-adresse: http://www.au.dk/da/56-05.htm

Hjælpemiddellister med oplysning om eksamenslokale, tid og sted vil

fremgå af opslag på tavlerne på studienævnsgangen i bygning 340.

Hjælpemiddellisten vil også kunne ses på : www.jura.au.dk

HUSK! at studerende, som ønsker at søge om særlige eksamensvilkår,

skal fremsende ansøgning herom til studienævnet senest samtidig

med at tilmelding til den pågældende eksamen finder sted.

11. september 2003, Hanne Jensen

7


Artikel

Klar til livets

næste skridt

Jurrådet sørgede i sommer endnu engang for, at dimittenderne fik en

mere festlig afsked med universitet end blot en hvid kuvert med besked

om sin cand.jur. titel

Om end det kan virke grotesk, at man

skal punge ud for at deltage i sin egen

dimission, så er det en vellykket og

flot højtidelighed, der dog ikke er så

storstilet som de københavnske

jurastuderendes. Alternativet kunne

være et brev med beskeden om en

erhvervet cand.jur. titel. Men heldigvis

vil Jurrådet det anderledes og sørger

derfor, to gange årligt, for at gøre

afslutningen på jurastudiet til en mindelig

begivenhed. Og det fik Jurrådet

da også stor ros for af universitetets

rektor Niels Christian Sidenius i sin

velkomsttale til sommerdimissionen

2003. Arrangementet forløb med en

række talere, krydret med et veloplagt

– men kedelig sortklædt - jurakor.

Deres fortolkning af Michael Jacksons

“Man in the Mirror” satte for al-

vor gang i tilhørernes hænder og fødder.

Og da klaveret tiede i et øjeblik

og koret alene lod sin klang fylde hele

Aulaen, rejste

mine hår på

armen sig. De

faldt så ned

igen, da

samtlige dimittender

én

efter én blev

kaldt op til

aflæggelse af

juristløftet af

Jurrådsform-

Forrest fra vestre ses Politimester Jørgen Illum, professor

Gorm Toftegaard Nielsen og studieleder Jørgen Albæk

Jensen.

Karakterer er

langtfra eneste målestok for

den gode jurist og den gode

medarbejder.” Jørgen Illum

and Mads Madsen. Det

er en langsommelig

proces at se hver dimittend

gå op og shake

hands med studienævnsformand

Jørgen

Albæk Jensen, skrive under

på juristløftet og få

overrakt et diplom. Lidt

mere morsomt er det at

iagttage returløbet, når

farmand kæmper en sej

kamp på sidelinjen for at

Juristløftet

få snap-shottet af sin pode. Som en

god afslutning bliver der efterfølgende

inviteret til kransekage og champagne

i Stakladen. Her stod et

smilende Jurråd elegant iklædt sorte

forstykker og bød velkommen og gik

rundt og skænkede champagne. Til

lyden af stille men funky, rytmer fra et

tremandsband kunne dimittenderne

og deres venner og familie nyde dagen

før livets næste skridt skal tages.

Selvom arbejdsudsigterne ikke just

tilsmiler dem, så gjorde solen det

denne dag.

Poul skænker champagne for Paragrafs

faste tegner Jesper Kjeldsen.

Jf. forordningen for juridisk uddannelse af 10. februar 1736

§ 8: “Efter Examen skal Examinatus med Haandrekning og stipulata manu

forpligte sig for examinatores, at han aldrig vil videndes vige fra Ret og

Retfærdighed, mindre raade nogen til at føre ufornødne Processor eller i

andre Maader consulendo concurrere til nogen uretviis Sag eller

Intention.”


Dynamisk fortolkning. Hvad er

det egentlig vi gør, når vi lader dommere

fortolke dynamisk? Vi accepterer, at de

finder på noget, som ikke står der. Man kan

undre sig over, hvorfor vi er så skeptiske

overfor EU, når vi er så glade for

menneskerettigheder, der fortolkes

dynamisk af dommere i Strassburg.” Gorm

Toftegaard Nielsen på sit rungende jysk.

Det har - siden jeg for 1½ år

siden flyttede til Århus - været en

fornøjelse at blive tilknyttet

universitet som censor. Nogle af

jer vil nok mene fornøjelsen er

helt på min side.” Jørgen Illum.

Selvom det ikke et det

bedste tidspunkt at blive dimittend

på med den stigende

arbejdsløshed, så er jeg sikker på,

at der ikke bare bliver plads til os,

men også brug for os. Under alle

omstændigheder kan man vælge

at være pessimist eller optimist

omkring det. Husk blot på at

optimisten har det sjovest.” Ane

Holland Sørensen

Jeg kan ikke forstå, at

nyuddannede vil finde sig i den

overarbejdskultur, der har

udviklet sig i visse dele af

centraladministrationen og på

de større advokatkontorer. “

Jørgen Illum

At være jurastuderende har ikke

kun været vejen til et mål, dertil har

tiden budt på alt for mange

oplevelser.” Ane Holland Sørensen

Paragrafs tidligere redaktør afgiver

sit juristløfte til studienævnsformand

Jørgen Albæk Jensen, kort før hun

skal holde dimittendtalen

Talere ved sommerdimissionen 2003

Universitetsrektor Niels Christian Sidenius

Århus politimester Jørgen Illum

Professor Lic. Jur. Gorm Toftegaard Nielsen

Dimittend Ane Holland Sørensen (Bl.a. Tidligere redaktør for Paragraf)

Aflæggelse af juristløfte ved fmd. for Studienævnet Jørgen Albæk Jensen

Man fristes til at sige, at der

er en omvendt proportionalitet

mellem måden man fejrer sin

uddannelse på og dens

betydning,” fortalte Århus

Politimester Jørgen Illum lunt,

med slet henvisning til de mange

studenter, der hærger byens

gader i stadig større omfang

sammenholdt med de

jurastuderendes dimission.

Det er kritisk med den

stigende retliggørelse af

samfundet. Det giver arbejde til

juristerne, men ikke et bedre

samfund.” Gorm Toftegaard

Nielsen

Vi bebrejdes at være for

ukritiske. Det er blevet sagt af en

professor, at hvis der i pensum

stod, at månen er lavet af en gul

ost, så ville vi tro på det. Vi er nok

villige til at gentage det, men det

er kun fordi en nøjagtig kildetro

gengivelse giver de høje

karakterer.” Ane Holland

Sørensen til klapsalver fra de

øvrige dimittender.

1. år var psykisk hårdt pga.

stopprøver. Til gengæld - når man

selv har klaret dem - får man så

lov til at fortælle de

førsteårsstuderende præcist,

hvor hårdt det har været - med de

obligatoriske 40 % overdrivelse.”

Ane Holland Sørensen

Tekst: Jeff Jørgensen

8 9


Artikel

Århus Festuge Festival

Pakistansk Sufi sang – ikke kun sang, men en genvej til himlen!!

Tirsdag den 02.09.2003 gæstede

den pakistanske diva, Abida Parveen,

Musikhusets Lille Sal, som dermed

lagde rammen om divaens første

besøg i Danmark.

Dronningen kom forbi

Abida Parveen anses af mange som

den ukronede dronning af sufi-sang.

Sufi-sang er en del af sufismen, som

er en del af Islam. Sufismen varierer

dog fra ren islam, idet almindelige

muslimer mener, først at kunne komme

tæt på Gud efter man er død,

mens Sufi’erne er af den overbevisning,

at man kan komme tæt på Gud

allerede mens man lever.

Kernen i sufismen går i al sin enkelhed

ud på at forlade det almindelige

liv her på jorden, således at man kan

komme tættere på Gud. Gud

repræsenterer således sandhed og

viden. Måden, hvorpå man søger at

komme tæt på Gud, går igennem forskellige

meditations- og trancemetoder,

men fælles for alle metoder er

tre ting; rytme, gentagelse og udholdenhed.

Dette kommer bl.a. til udtryk

igennem poesien som Sufi’erne

igennem tiden har produceret store

mængder af, og det er denne poesi

På den gamle læsesal/bibliotek var

der et sæt udmærkede, både skrevne

og uskrevne, regler for færdsel på

området – kort beskrevet: man tog

hensyn til hinanden! Efter den nye,

lækre læsesal mv. er taget i brug

synes det som om disse regler fuldstændig

er sat ud af kraft!!

Folk snakker højlydt sammen – hvad

er der blevet af, at man hviskede og

kun snakkede kort sammen derinde?!

Telefonerne ringer og bipper

konstant og I må have mig meget

undskyldt, men hvad er det, der er så

vigtigt, at man ikke kan sætte sin

mobil på lydløs (det vil jeg tilmed

påstå alle kan finde ud af), og så gå

de 30 meter, der er ud til kopirum-

som Abida Parveen fortolker igennem

sin sang.

Abida Parveen er selv opvokset i Pakistan,

og blev allerede fra barns ben,

opfordret til at synge. Hndes karriere

tog rigtig fat, da hun blev gift med en

producer, som tillige blev hendes

mentor.

Hun har igennem årene sunget på

alverdens steder verden over; fra

hellige steder i Pakistan, til de største

koncertsale i den vestlige verden.

Den eneste ene

Det gennemgående tema for sangene

er kærligheden til den eneste

ene, Gud, og ønsket om at blive

forenet med ham. Sangene er utroligt

intensive, og til trods for at der

bliver sunget på et fremmedsprog,

kan man ikke undgå at mærke den

helt særlige stemning, der omgiver

hende. Abida Parveen mestrer så

sandelig både rytmens, repetitionens

og udholdenhedskunsten, men

så bestemt også improvisationskunsten.

Specielt udholdenhed og repetitionen

kommer særligt til udtryk i

sangene, som kan vare op til 10 min

– noget helt andet en nutidens tomme

3-minutters popsange.

Gennemgående var der tale om en

koncertoplevelse ud over det sædvanlige.

Normalt, når store stjerner

giver koncerter, flokkes folk i tusindvis,

og dét i sig selv giver en fremragende

stemning. Men netop fordi der

ikke var mere end 300 mennesker i

salen, så blev oplevelsen mere intim

og intensiv, og man havde som

tilhører ikke det problem, som ellers

ofte gør sig gældende, når ex. 22.000

mennesker er samlet, at man føler,

at kunstneren var for langt væk og ikke

rigtig formår at række ud over scenen.

Det var bestemt ikke noget problem

denne aften. Abida Parveen var yderst

nærværende og hun formåede at nå

helt op til bagerste række, hvor selv

lys- og lydteknikererne sad og

rokkede med.

Og så kan der vist ikke herske tvivl

om, at det var en rigtig superstjerne

der var på besøg. På bedste rockmanér,

var hendes koncert udsolgt

måneder i forvejen, og de uheldige

som ikke havde fået billet, prøvede

ihærdigt at købe de heldiges billetter,

selvfølgelig til overpris!!

tekst: Louise Hoeg

Tag’ lige og vis lidt hensyn!!

Det kan godt ske det er mig, der er blevet gammel og bitter, men jeg vil

alligevel tillade mig at komme med et surt opstød!

10

met, før man begynder at snakke?!!

Jeg ser ingen grund til at man skal

aftale, hvilken cafe man skal mødes

på senere inde på læsesalen, hvor

der sidder en del, der gerne vil have

lidt ro – hvis det så bare var sladderen

fra weekendens fest, så kunne

man da bruge oplysningerne til noget

J.

Derudover er jeg godt klar over, at jeg

som en del af pigegruppen har et

problem med fodtøjet, men jeg mener

nu, at selvom man har høje hæle

på, så kan man godt bevæge sig

rundt uden at trampe og larme helt

vildt! Og behøver man gå hele vejen

ned gennem læsesalen når man

skal til frokost – hvis man er på 2.

sal. bør det kunne lade sig gøre, at

gå uden om. Derudover synes jeg

heller ikke det er fedt, at folk tramper

ned ad trappen når de skal hjem – er

det for højlydt at skilte med at “nu har

jeg bare fri”, eller er man bare doven

– igen, tag lige at gå uden om, eller i

det mindste gå stille ned ad trappen!!

Jeg vil hermed komme med en venlig,

men temmelig løftet pegefinger:

Tag dog lige og vis lidt hensyn – vi er

faktisk mange, der gerne vil kunne

sidde i fred og ro og læse, uden hele

tiden at blive unødigt forstyrret!!!

tekst: Neia Pedersen


DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FA LIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FA DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAGFAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG

FAGLIG DAG

Medier, kriminalitet og retsbevidsthed

FAGLIG DAG

FAGLIG DAG

FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

DAG FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

Fredag d. 24. oktober fra 9.15 – 15.00

Faglig Dag Udvalget inviterer traditionen tro alle jurastuderende og

undervisere til en årlig temadebat. Vi byder på morgenmad og sang i

Samfundsfagenes Kantine fra kl. 8.00, hvor også paneldebatten efter

frokost vil foregå indtil fredagsbaren tager over. Oplæggene holdes i Søauditorie

1 af blandt andre:

Helle Porsdam, Lektor i Amr. studier, Syddansk Universitet

Erik Meier Carlsen, B.T.

Anne Baastrup, MF for SF og fmd. for Retsudvalget

Oluf Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole

Sten Schaumburg-Müller, Lektor, Aarhus Universitet

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG

Hvad er retsbevidsthed? Den (mis)bruges af

politikere og omtales i medierne. Men hvilke rolle

DAG FAGLIG DAG DAG

DA DAG FAGLIG DAG

DAG FAGLIG DAG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

DAG G FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG

har den i beslutningsprocesserne omkring

straffelovgivningen? Hvilken betydning har det

for retsfølelsen, når kriminalitet bruges som

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

underholdning i tv og aviser og hvor stort er

omfanget? Og hvilken betydning får en stigende

amerikanisering af det danske retssystem i den

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

DAG FAGLIG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG

FAGLIG FAGLIG DAG

henseende? Vi har ytringsfrihed, men hvilken rolle

har presseetikken?

DAG FAGLIG DAG FAGLIG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG

FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG

DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG FAGLIG DAG

11


GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Gorrissen Federspiel

Kierkegaard er et af landets

største - både nationalt og

internationalt arbejdende -

advokatfirmaer og beskæftiger

godt 250 personer, hvoraf

mere end halvdelen er jurister.

Virksomheden drives fra

kontorer i København og

Århus, og begge afdelinger

er i stadig vækst.

Vort hovedarbejdsområde er

rådgivning af danske og

udenlandske erhvervsvirksomheder.

Vi lægger afgørende vægt

på et højt fagligt, etisk og

menneskeligt niveau, og vi

stræber efter at fastholde og

udbygge et godt og altid

positivt arbejdsklima for alle

medarbejdere.

Vore kontorer ligger særdeles

centralt placeret i både

København og Århus.

Du kan læse mere om firmaet,

vore arbejdsområder og

diverse sociale samt sportslige

aktiviteter på hjemmesiden.

Indbydelse

til introduktionsarrangement på vort kontor i Århus, Silkeborgvej 2,

8000 Århus C.

Vi indbyder hermed jurastuderende ved Århus Universitet til et

introduktionsarrangement, hvor vi vil orientere om vort firma, vor

fuldmægtig-/advokatuddannelse og stud.jur. ordning. Endvidere

vil der være rundvisning på kontoret, og arrangementet afsluttes

med et let traktement i kantinen på 18. etage.

Arrangementet starter på 17. etage:

torsdag den 23. oktober 2003 kl. 17

og forventes afsluttet ca. kl. 19.

Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding foretaget inden

den 16. oktober 2003 til Tina Rosenkilde på telefon 86 20 75 00

eller mail tro@gfklaw.dk.

Arrangementet henvender sig til alle årgange på jurastudiet, dog

vil studerende på overbygningen have fortrinsret, hvorfor du ved

tilmelding bedes oplyse navn, årgang og mailadresse (eller eventuelt

telefonnummer).

Med venlig hilsen

Gorrissen Federspiel Kierkegaard

H.C. Andersens Boulevard 12 • 1553 København V • Telefon 33 41 41 41 • Fax 33 41 41 33

Silkeborgvej 2 • 8000 Århus C • Telefon 86 20 75 00 • Fax 86 20 75 99

E-mail gfk@gfklaw.dk • Hjemmeside www.gfklaw.dk


Indlæg

Juridisk Jagt - selskab

byder efteråret

velkommen

Starten på efterårs semesteret betyder også start på årets jagtsæson.

Jagten går for alvor i gang den 1. oktober, og derfor er aktivitetsniveauet

blandt medlemmerne i Juridisk Jagtselskab ekstra højt for tiden.

Andejagt og studenterudstilling

Vi har allerede startet sæsonen med

en stor andejagt søndag den 7. september

ved Aså/Gerå Vildtreservat i

Vendsyssel. Selskabets 9 deltagende

jægere havde en fantastisk

dag på jagt, hvor der blev nedlagt 126

stk. ænder. Billeder fra andejagten

kan du ses på selskabets hjemmeside:

http://www.JJS.dk. Siden har vi

deltaget i arrangementet “Åbent Hus

på Foreningsgangen” tirsdag den 9.

september. Trods Poul Michaelsens

meget flotte jagtstand, var der desværre

ikke mange studerende som

fandt vej til arrangementet. Vil man

meldes ind i Juridisk Jagtselskab (kr

150/årligt) eller deltage på vores jagter

og arrangementer findes kontaktinfo

på bestyrelsen på selskabets

hjemmeside. Juridisk Jagtselskab

har desværre ikke fast kontor på

foreningsgangen.

Præmieskydning og masser af jagt

I den kommende tid er Juridisk Jagtselskab

vært ved selskabets årlige

præmieskydning på Århus Flugt Skytteklubs

anlæg i Elev.

Den næste programsatte jagt er havjagten

på Århus Bugt den 4. oktober.

Resten af sæsonprogrammet kan

ses hér i Paragraf eller på JJS.dk.

Vil du være jæger?

Til november starter vi igen jagttegns-undervisningen.

Der vil blive undervist

på onsdage i eksamensvenlige

perioder. Kurset udbydes specielt

til jurastuderende og prisen på

kun kr 1.000,- pr. deltager inkl. CD og

bøger ligger kr 625,- under normalpris.

Underviser på kurset er ekstern

lektor og advokat Lars Karnøe.

Tekst og foto: Hans Dal

Pedersen, JJS

12 13


Anmeldelse

Det var f… skægt

Traditionen tro indbød JUS i september til revy på Jura. Her er lidt om,

hvad vi grinede af.

Revyen indeholdt i år momenter fra

hverdagen på Jura (ikke mindst foreningernes),

semesterstart (ikke

mindst russernes) og hverdagen

uden for jura (ikke

mindst musik og reklamer).

Alt var mixet i en skøn sammenblanding,

og selvfølgelig

med en ironisk vinkel. Og det

må fremhæves, at indgangsdansenummeret

var æstetisk

lækkert – enten havde koreografen

lavet et godt stykke

arbejde eller så var revyens

aktører bare temmelig

smidige i hoften.

Klask til tutorerne

Det skulle ikke undre, om en

eller flere tutorer følte sig lidt

ramte under dette års revy. I

hvert fald blev der smurt tykt

på… Vinklen var - i sædvanlig

stil - “tutorens evige kamp

om at score russerne”. Vi

havde set det før, men også

denne gang blev det præsenteret

på en ny måde, og det

14

var f… skægt.

Det er en stor glæde at bestå 1. årsprøven

Uden for de gule mure

Familien Clinton (med

Monica L.‘s nye lesbiske

tendenser) og

AGF´s slagfærdige

stjerner (der i øjeblikket

øver “straffe” i

fængslet) fik en kommentar

med på vejen

og vores kæbepartier

i sving. Heller ikke de

kendte TV reklamer

blev forbigået, ligesom

Nik og Jays “Hot” blev

parodieret i virkelig flot

stil – masser af beat

og sex-appeal!

Irak-krigen var et lille

gennemgående indslag

og gav revyen et

“dramatisk” snit.

Mørke og bombe-lyde

sammen med en lille

forvirret, irakisk mis -

informationsminister

satte krydderi på sceneskiftene.

Foreningerne sat på

plads

Særligt Konservative Jurister (med

hot guys & hotpants


“Pigen” i de flade sko

scoringsrate på tutorniveau) og Juridisk

Jagtselskab fik i år et ord med

på vejen. Og det er jo altid sjovt, når

det ikke rammer en selv… Da revyen

både vises for nye og for gamle studerende,

kan det selvfølgeligt være

svært at finde internt repertoire, som

alle kan grine af. Men vi tror, at det i år

lykkedes rigtig godt.

Nyt kød!

Der var både nye og gamle ansigter i

aktion. Herfra kan vi kun sige, at det

var dejligt med nyt kød på scenen,

men det var også skønt, at se de

gamle “rotter”, der bare bliver bedre

og bedre for hvert år.

Skulderklap

Ud fra devisen ingen nævnt ingen

glemt skal vi her rose alle revyens

små stjerner/tekstforfattere/

musikere m.m.. Revyen var et mix af

sketches, dans, musik og

(skøn)sang, og alle gjorde det fremragende.

Gode stemmer, flotte kostumer

og sjove tekster var alle ingredienser

til en god aften. Det stående

bifald til sidst var velfortjent. Ingen kan

vist sige sig fri for at have været underholdt

virkelig godt.

Titlen på årets revy var “Giv op! I er

omringet” - vi vil bare sige: Bliv ved! I

er ombejlet.

Tekst: Redaktøren (uden

mening) og Kalenderpigen (som

ikke vil lægge navn til)

vox vox populi

populi

Tekst & Foto: Helle Hartvigsen

I semesterets spæde start var det oplagt at gå en tur på de gule gange og

opsøge medstuderende, der havde noget at berette om deres sommerferie.

Mere konkret lød spørgsmålet således: “Hvad har du lavet i din

sommerferie, der ser godt ud på dit C.V., og er det med C.V.`et noget du

går op i” ?

Rasmus Nyhold Møller, overbygningen

Nej jeg har ikke lavet andet i sommerferien

end læst til formueretseksamen

i august – men ved nærmere

eftertanke ser den eksamen også

godt ud at have på sit C.V.

Jeg tager til Belgien i næste semester

for at læse på et universitet, og

det er ikke primært for at få et udvekslingsophold

på C.V.‘et, men

mere for at komme ud og opleve noget.

Men på sigt vil jeg da meget gerne

have et studierelevant arbejde.

Flemming Lund, 3. år

Nej jeg har haft et dødssygt fabriksarbejde

på et mejeri i Varde, og det

var udelukkende for pengenes skyld.

Men det med at få noget på C.V.‘et

har da betydning, men jeg vil vente til

jeg kommer på overbygningen med

at søge.

Har overvejet at søge en stilling som

politifuldmægtig, men på den anden

side vil jeg ikke have noget med strafferet

at gøre, når jeg bliver færdig.

Rabeh Azad-Ahmad, 3. år

Nej jeg har bare holdt ferie i sommer.

Men når jeg bliver bachelor, har

jeg planer om at søge et studiejob

på Gellerup Retshjælp. Dels fordi jeg

godt kunne tænke mig at bruge juraen

i praksis og dels fordi det jo

også ville se godt ud på C.V.‘et.

15


Læserbrev

Så hold da kæft!

Jeg skulle nu have siddet og forberedt

mig til det nye semester. Nyt

semester og håbet om at starte med

ikke at komme for langt bagud. Sådan

skulle det dog ikke være. Morgenfrisk

cyklede jeg op på den nye læsesal

og fik med lidt held en plads på 1.

sal. Glæden over at være med fra

starten var dog kort. Efter der er kommet

linoleum på gulvene, har en del

studerende fået den idé, at man kan

larme, snakke, sms’e og skrive emails,

som var det en børnehave. At

der er kommet linoleum på gulvene,

er imidlertid ikke ensbetydende med,

at man kan te sig som dengang, man

gik i Mælkebøtten, Skovtrolden, eller

hvad ens børnehave nu hed. Var det

muligt, at de studerende kunne vise

bare en lille smule respekt for de

mennesker, der sidder og læser? Er

det for meget forlangt, at de studer-

Det er ikke nogen hemmelighed at

dumpeprocenten ved 1.års prøve er

højere end Bogtårnet. Sådan har det

været altid. Høje dumpeprocenter er

noget af det første man hører om når

man som ny russer træder ind i juragården,

og det er noget der til stadighed

diskuteres i kantinen, foreningerne

og krogene på Jura. Der er vel

ikke noget at sige til at man godt kan

blive skræmt og nervøs og ryste lidt i

bukserne… Hvad gør man så for at

slippe igennem det berygtede

nåleøje? Som så meget andet er det

lysten der driver værket, og lyst til at

læse får man bedst ved at have det

hyggeligt og skægt på studiet. Så er

der nemlig en god chance for at lysten

til at læse følger med alt det sjove.

Som den seriøse studerende man

er, vil en god start være, at drikke et

par øl med sin læsegruppe, gå i fredagsbar

og til Jus-fester, måske mel-

ende kunne gå ned i kantinen og

snakke om eyeliner, weekendens vilde

fester og andre ligegyldigheder?

Naturligvis kan der forekomme situationer,

hvor man skal veksle nogle

ord med en læsemakker eller ven.

Dette er der intet problem i. Problemet

opstår, når småhvisken bliver

til egentlig samtale. Det har ikke hjulpet

på problemet, at det nye bibliotek

er indrettet med hovedet under

armen - som en motorvej med indlagt

banegård i stueetagen. Alle, som

ønsker at benytte biblioteket, skal

bruge indgangen i stueetagen, hvilket

har mangedoblet støjen fra den nye

jerntrappe, som skærer igennem det,

der også gerne skulle være en læsesal.

Der er ingen tvivl om, at det nye

bibliotek er blevet forbedret markant,

men læseforholdene er blevet tilsvarende

forringet. I et stift system af Stu-

dienævn, Fakultetsråd og Institutbestyrelser

er det nye bibliotek nok ikke

til at ændre radikalt, men et par småforslag

kan måske komme igennem.

De nye computere burde låses,

således at de kun kan bruges til at

søge i bibliotekets database og ikke

benyttes til at sende e-mail og tjekke

togtider. Der bør være indgang på

anden sal, således at alle ikke er

tvunget til at bruge den larmende jerntrappe.

Bibliotekets reception i stueetagen

bør ikke være dér, hvor telefonen

til biblioteket besvares. Mest af

alt skal de studerende lære at holde

deres kæft!

tekst: Martin Juste, sur mand

Formueret på 1.

år….der er håb!

16

de sig ind i en forening på jura og

ellers nyde sit unge liv.

Men næsten lige meget hvor rart man

har det på studiet, og næsten lige

meget hvor meget man læser og

skriver noter, melder følelsen af

uoverskuelighed sig på et tidspunkt i

løbet af foråret. Brudstykker af pensum

farer rundt i hovedet og man har

svært ved at finde det kølige overblik.

Denne håbløse og åbenbart evigt

tilbagevendende situation, måtte

man selvfølgelig forsøge at afhjælpe.

På baggrund af Moderate Juristers

initiativ, præsenterede instituttet derfor

et afsluttende undervisningsforløb

i Formueret på 1. år, ved advokat

Ole Laursen. Første gang var i

forårssemestret 2002. Da det var en

mægtig succes, blev forløbet

gentaget i foråret 2003, og forventes

gentaget i 2004. Forløbet strækker

sig over tre dage, hvor Ole Laursen

fremhæver kernen og hovedlinierne

i formueret. Ole Laursens systematiske

måde at gå til værks, lagt sammen

med et stort pædagogisk talent,

giver et overblik over pensum som

man har hårdt brug for på dette tidspunkt.

Desuden giver hans rolige,

udramatiske attitude en vis ro på

nerverne. Undervisningen er lagt et

par uger før eksamen, hvor tiden er

kostbar, men den er godt givet ud på

Ole Laursens undervisning. Han kan

ikke lære en alt det man ikke nåede i

løbet af året, men han kan skabe det

overblik og den ro, der gør eksamenslæsningen

noget nemmere.

Det kan vi kun være glade for i Moderate

Jurister.

tekst: Marianne S . MJ


Nyt fra Instituttet

Videnskabspris.

Professor dr.jur. Torsten Iversen: Har

modtaget Videnskabsprisen på

75.000 kr. Tildeling sker i anledning

af Aarhus universitets 75 års jubilæum

og uddeles ag jubilæumsfonden,

der er oprettet i anledning

af universitetes dengang 50 års jubilæum.

Det er en hædersgave til

forskere, som i deres videnskabelige

arbejde har fremlagt et eller flere

betydelige resultater, der giver løfte

for det fremtidige arbejde.

Vindere af

Grundlovskonkurrence:

Martin Justesen (stud.jur), Johanne

Bagge (bachelor i statskundskab,

nu journalist studerende), Jeff Jør-

SERIØSE JURISTER

INTRODUCERER

Månedlig spilleaften

Mandag d. 29/9

KL. 19.30.

Der vil være Trivial, Skak,

Backgammon, Kortspil osv.

Vi mødes på SJ-kontoret

gensen (stud.jur) og Christian Madsen

(bachelor i spansk/tysk – HHÅ)

har vundet den af Folketinget udskrevne

Grundlovskonkkurrence i

anledning af Grundlovens jubilæum.

Prisen består af et rejselegat på

100.000 kr.

Ansøgningsfrist:

14.- november: Frist for ph.d.- og

scholaransøgninger.

Ansættelser:

Jens Evald: Ansat som professor i

retsvidenskab 1. maj 2003 – 30. april

2008.

Cand.jur. Anders Vestergaard Buch

tildelt ph.d.-stipendium ved Juridisk,

Afdelingen for privatret.

“Entrepriseretlige mangler”

Cand. Jur. Lasse Lund Madsen er

indskrevet som erhvervsforsker/

ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut,

Afdelingen for Process og Kriminalvidenskab.

“Strafbart medvirken i erhvervsforhold”

Ansøgt afskedigelse:

Professor, Cand. Jur. Vagn

Carstensen har pr. 1 september

2003 ansøgt om afsked med pension

fra sin stilling som professor

ved Juridisk Institut, Afdelingen for

Privatret.

Døsfald:

Højesteretsdommer, dr. Jur. h.c.

Jørgen Nørgaard: 15.12.1939 –

06.05.2003

Professor, dr. Jur. Ole Fenger

17


Artikel

Ro§kilde Festival

2003

And nothing else matters…

Søndag morgen d. 22. juni kl. otte

slog Danmarks ubetinget største festival

dørene op for de morgenfriske,

der i lang tid havde stået i kø for at

sikre sig de bedste teltpladser.

Selvom scenerne og selve festpladsen

først bliver åbnet torsdag eftermiddag

kl. 17 foretrækker en stor del

af festivalgængerne at komme og

feste allerede i starten af ugen.

Således havde ca. 35.000 ombyttet

deres billet til et armbånd i løbet af

søndag og mandag.

Det er ikke udelukkende for at sikre

sig de gode teltpladser, at folk vælger

at ankomme så tidligt på ugen. Mange

mener nemlig, at de første dage inden

festivalen for alvor går i luften, er

det bedste ved hele festivalen. Det

kan der være flere forskellige gode

grunde til. De fleste telte er på dette

tidspunkt stadig nogenlunde velopslåede,

hegnet stinker endnu ikke

ulideligt meget af pis og man kan

være heldig at møde folk, der rent faktisk

har været i bad inden for de seneste

2-3 dage o.s.v. En af grundene

kan også være, at der de første dage

er tid til at slappe helt af og mange

ser det naturligvis også som en

kærkommen chance for at møde de

sædvanlige teltkammerater fra de

seneste 8-12 års festivaler.

Vejret

Ugen startede med regn og skyer,

18

som det hører sig til på en Roskilde

festival. Det er ligesom ikke helt det

samme uden det obligatoriske mudder

og smat til langt op over knæene.

Men det skulle heldigvis vise sig at

dette års festival senere på ugen bød

på bedre vejr end de sidste år på

Roskilde, nemlig sol og kun lidt regn.

Det gode vejr var i høj grad med til at

forøge glæden ved at være på festival.

Maden

Jeg ville ønske, at jeg også her

kunne dele rosende ord ud til festivalarrangørerne,

men det er desværre

ikke tilfældet. Man kan

naturligvis ikke forvente den helt

store kulinariske oplevelse, når man

frekventerer diverse madboder rundt

om på festpladsen og campingare-

alet, men en hvis standard kan man

dog tillade sig at forvente. Disse begrænsede

forventninger skulle dog

vise sig at blive slemt skuffede. Helt

overordnet kan man sige, at madboderne

bar tydeligt præg af, at de var

bemandet af frivillige hjælpere, hvoraf

de fleste aldrig før havde sat deres

ben i køkkenet på en restaurant el.

blot en burgerbar. Betjeningen var til

tider ulidelig langsom, og man skulle

være heldig for at få noget at spise

på under 45 min. Når man så endelig

havde fået næsten det, man

havde bestilt – men ikke gad at bro-

kke sig over fejlserveringen, som

sikkert ville tage yderligere en halv

time at rette op på – kunne man være

uheldig at blive præsenteret for en

næsten færdigstegt pandekage eller

en pølse, der kun var lidt kold i midten.

Som om det ikke var nok, var priserne

højere end hos McDonald’s,

hvilket fuldendte den perfekte madoplevelse.

Jeg er godt klar over, at overskuddet

fra festivalen går til

velgørende formål, hvilket da også er

særdeles prisværdigt, men man

kunne måske hente lidt inspiration

fra Skanderborg Festival, hvor private

lejer sig ind på en bodplads. Kvaliteten

af maden er langt bedre, der er

konkurrence, hvilket er med til at

sænke priserne (om end ikke imponerende

meget, så dog lidt) og sidst

men ikke mindst skal man være

Camping Scenen lever op til sit navn

mere end uheldig for at skulle vente

mere end 10 min. på at få sin mad.

For lige at runde dette sure opstød

af, kan det bemærkes at det ovenfor

beskrevne er skrevet uden hensyntagen

til at undertegnede fredag fik

madforgiftning, der betød at resten

af festivalen foregik i sengen for mit

vedkommende.

En stor del af en festival er naturligvis

musikken, men også det at møde nye

mennesker rundt omkring på teltpladsen

er en vigtig del. Der er en utrolig

behagelig stemning festival-


gæsterne imellem. Det er tydeligt at

mærke, at det for mange er årets

begivenhed at komme til Roskilde og

noget mange virkelig har set frem til

siden sidste festival lukkede… At man

bare kan slå sig ned et tilfældigt sted

og så blive tilbudt en øl, og ikke så få

steder en omgang hash, er et be-

hageligt afbræk i en for mange

stressende hverdag. For mange er

det første gang på Danmarks største

festival for mange er det dog en tilbagevendende

begivenhed. Det første

var tilfældet for Paragraf, men man

bliver bestemt ikke skuffet, tværtimod.

Roskilde kan virke skræmmende

stor i forhold til de andre festivaler i

Danmark, men som man hurtigt finder

ud af, er denne festival utrolig omhyggeligt

organiseret med ca.

20.000 frivillige. Det er dog også nødvendigt

med denne organisation, da

der er ca. 75.000 betalende gæster.

En kæmpe opgave, der blev løst med

meget få problemer.

Musikken

Som en af de få danske festivaler

havde Roskilde et forrygende musikprogram.

Orange Scene blev åbnet af det

københavnske garagerock-band

Baby Woodrose. At det netop blev

dette band, der åbnede kan måske

godt undre lidt. Ingen tvivl om at bandet

har talentet til at nå langt, men de

ville nok gøre sig langt bedre på langt

mere intime spillesteder. De

formåede i hvert fald ikke at få Orange

Scene åbnet på den måde

scenen fortjener.

Helt anderledes var stemningen, da

klokken nærmede sig 22. Metallica

koncerten var nært forestående. En

koncert som mange, der i blandt os

selv, havde set meget frem til. Som

mange måske ved har Metallica haft

mange interne problemer de sidste

par år. Jason Newsted, deres bassist

igennem mange år forlod bandet

og derudover måtte forsanger James

Hetfield lade sig indlægge på en

afvænningsklinik. En turbulent periode

for bandet. Heldigvis for rockfans

over hele verden overkom bandet

forhindringerne og udgav for nylig

deres nye cd St. Anger. At problemerne

klart har forbedret bandets

sammenhold var tydeligt at se. De

leverede en helt igennem forrygende

koncert, kun afbrudt

af små pauser,

hvor bandet bad

tilskuerne om at

passe på hinanden.

Meget sympatisk

af Metallica.

Når man spiller i 2

timer kan man nå

mange numre, og

tak for det. Det var

den ene klassiker

efter den anden fra

de helt gamle til de

nyere. Desuden fik

vi 3 numre fra deres nye album, og

disse sange supplerede det øvrige

udvalg fantastisk godt. Helt klart en

af de største koncertoplevelser

mange år på dansk jord.

Hvis man kunne klare mere fantastisk

rock efter Metallica havde man

så sandelig muligheden. Iron Maiden

var kommet til Roskilde og det

med maner. En meget vellykket koncert

med mange gamle hits og derudover

et helt nyt nummer; “Wildest

Dreams”. At forsanger Bruce Dickinson

er en sand kunstner med et

publikum kan man ikke være i tvivl

om. Publikum var meget begejstrede

og adlød hans mindste vink.

Var man mere til melodisk rock var

Roskilde også stedet. Britiske Coldplay

gjorde deres entré på Orange

Scene fredag nat. Et band der især

er blevet kendte med deres sidste

album; “A Rush Of Blood To The

Head”. Der vil naturligvis være stor

forskel på en Metallica koncert og så

en koncert med Coldplay. Sidstnævnte

er meget mere forførende i

deres måde at spille på og publikum

var da også meget begejstrede for

Chris Martin og resten af Coldplay.

Til en sådan koncert var det klart at

lighterne skulle frem og deres gamle

hit “Trouble” havde da også netop

den effekt på mange af publikum. Et

imponerende skue ikke mindst, når

man står og kan kigge op på stjernerne.

Udover de allerede nævnte bød

programmet på så store navne som

The Cardigans, Blur og Bjôrk, hvor

sidstnævnte var sat til at lukke Orange

Scene. I stedet for at fokusere

mere på enkelte bands præstationer,

vil vi i stedet nævne en årlig tradition

på Festivalen.

Godt vejr er godt, men........

Nøgenløb anno 2003

I år havde ca. 300 taget opstilling for

at se en omgang nøgne baller sprinte

gennem menneskemængden. Årets

vinder, der i øvrigt fejrede sejren med

at lave “helikopteren” med sine private

dele, gik under kælenavnet

Buster. Ifølge ham skyldtes sejren,

at han havde stået nøgen længere

tid inden sine konkurrenter, om dette

er rigtigt er uvist men også ligegyldigt,

da det underholdningsmæssigt er

ligegyldigt, hvem den heldige vinder

er.

Graffiti

En anden tradition er udsmykningen

af de sorte stakitter, der står i starten

af festivalpladsen. Udsmykningen

foregår ved hjælp af graffiti, og der er

ingen tvivl om at graffitimalerne er

utroligt talentfulde. De er også blevet

særligt udvalgt af ansvarshavende

Lars Pedersen, og i år var der malere

fra seks forskellige lande.

Få problemer

Når der er så mange mennesker

samlet er det svært helt at undgå, at

......dårligt vejr kan også være

hyggeligt

der opstår problemer af diverse

slags, men heldigvis var der ikke ret

mange problemer på dette års festival

på trods af, at det vrimlede med

fulde svenskere overalt på pladsen.

Helt uden problemer forløb festivalen

dog ikke. Der var dog de obligatoriske

slagsmål (til tider med flasker

o.lign.), tyveri af mobiltelefoner m.v.

og desværre også en voldtægt. Alt i

alt var det dog en rolig festival, og vi

faldt på intet tidspunkt over hårde stoffer.

Desuden var campingarealet og

festivalpladsen mere rent end man

kunne frygte, hvilket var en positiv

overraskelse, på en helt igennem fed

festival.

tekst: Casper S. Nielsen og

Martin Nielsen

foto: Mogens Toft

19


Læserbrev

Nye regler på 3. år - er

bedre regler!

Baggrunden for denne artikel er et

studienævnsmøde i april, hvor vi (de

fem studerende i Studienævnet) fik

gennemtrumfet en reeksamen i

Formueret på 3. år i august. Det

betød, at alle der havde været til eksamen

i juni, og som dumpede en

eller begge eksaminer, kunne gå op

igen i august uden at skulle have dispensation

eller anden form for godkendelse.

Indførelsen af de nye eksamensregler

i forbindelse med

Formueret blev efterfølgende omtalt

i lederen i seneste nummer af Paragraf

(maj 2003), hvilket giver anledning

til et par bemærkninger. Det

glæder naturligvis de studerendes

repræsentanter i Studienævnet, at

redaktøren roser Studienævnet for

indførelsen af bedre regler i forbindelse

med afholdelse af reeksamen i

Formueret, og vi skal her redegøre

for, hvorfor vi stemte for at bytte en

sygeeksamen til fordel for en reek-

Det har længe været en mærkesag

for moderate jurister at få udskiftet

Gomard’s obligationsret på 2’et år.

Nu ser det endelig ud til at også afdelingen

for privatret har fået øjnene op

for de åbenbare problemer med bla.

bogens strukturering, og til tider uforståelige

sprog. Den juridiske litteratur

er vanskelig nok i sig selv, og

skal der også holdes styr på hvornår

en sætning begynder og slutter, kan

det være svært at holde tungen lige i

munden! Der

findes inden

for de forskellige

juridiske

discipliner ofte

flere bøger om

de samme

emner. Derfor

må målet også

være, at den bedste litteratur inddrages

i undervisningen og gøres til pensum.

Dette har både de studerende,

underviserne og afdelingerne ans-

samen i august, da forståelsen for

afskaffelsen af sygeeksamen findes

på et meget lille sted hos redaktøren

og andre studerende.

Ønsket om den omtalte reeksamen i

august på 3.år blev fremsat fra studentersiden

på andet møde i Studienævnet

2003. Forslagets form gik

naturligvis kun ud på oprettelse af en

reeksamen i Formueret – og intet

andet. Som de studerendes

repræsentanter i Studienævnet

havde vi ingen særlig trang til at afskaffe

sygeeksamen i Formueret.

Forslaget om reeksamen blev efter

andet møde sendt til høring på Afdelingen

for Privatret. I høringssvaret

fremsatte Afdelingen for Privatret et

modforslag. Forslaget gik ud på, at

man imødekom de studerendes ønske

om en reeksamen mod, at de

studerende “afgav” sygeeksamen i

Formueret til vinter. Vi stod altså med

valget mellem reeksamen eller sygeeksamen.

Der var altså ingen anden

udvej, hvis de studerende skulle

have en mulighed for reeksamen i

Formueret. Alternativet ville være status

quo.

At være medlem af Studienævnet

betyder, at det er nødvendigt at indgå

visse kompromisser for at få indflydelse.

Hvis vi havde fastholdt det

oprindelige forslag ville underviserne

have stemt imod, hvorefter sagen ville

være havnet i Fakultetsrådet, hvor den

ville være blevet nedstemt. Vi har i

dette tilfælde valgt at tilgodese de

mange for at sikre den bedst mulige

løsning for studerende på 3. år. De

nye regler på 3.år er trods alt bedre

regler.

Tekst: Peter Honoré, Neia

Pedersen, Søren Andreasen,

Michael Gregersen og Ole Esmark

Det lysner i øst…

20

Det afgørende må

således ikke blive

forfatterens navn og

tilhørsforhold, men bogens

indhold

varet for.

Vi er glade for, ud fra ovenstående

betragtninger, at afdelingen for privatret

har valgt at udskifte Gomard’s

første bog om obligationsret til fordel

for bogen der anvendes på Københavns

universitet. Endvidere glæder

vi os over, at også anden bog af Gomard

er til evaluering af afdelingen,

og at der derfor ikke er tale om en

enlig svale.

Vi vil fortsætte med at gøre afdelingerne

opmærksomme på at der

findes andet - og til tider bedre -

undervisningsmateriale udenfor de

gule mure. Dette bør komme de studerende

til gode.

Tekst: Asbjørn Jakobsen, MJ

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN

HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG

FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et advokatfirma med 35

medarbejdere, heraf 14 jurister. Firmaet yder juridisk bistand

til navnlig erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder

samt realkredit- og pengeinstitutter.


FAGLIG VEJLEDER

Vi søger en ny faglig vejleder med tiltrædelse snarest.

På studievejledningen er der i alt tre studievejledere og én international vejleder,

som i fællesskab løser arbejdsopgaver af varierende karakter. Arbejdsopgaverne

består hovedsagligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i form af

foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner og administrativt arbejde.

Arbejdet er meget selvstændigt, men mange opgaver kræves løst i tæt

samarbejde med studievejlederkollegerne samt ansatte på

studienævnssekretariatet, instituttet og det øvrige universitet.

Med udgangspunkt i disse arbejdsfunktioner forventer vi at:

• Du er åben og tillidsvækkende.

• Du er fleksibel og god til at samarbejde.

• Du er almindeligt interesseret i studiemæssige forhold.

• Du har bestået mindst 1. år af den juridiske bacheloruddannelse.

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på studieforløb, samt

tidligere relevant erhvervsarbejde og socialt og fagligt engagement både på og

uden for studiet. Yderligere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af den

samlede vejledergruppe. For at sikre kontinuiteten på studievejledningen vil det

desuden være hensigtsmæssigt, om du kan forblive i stillingen i 1½ - 2 år.

Stillingerne er normeret til 420 timer om året, men ansøgeren bør være

opmærksom på, at arbejdsbelastningen kan være meget varierende. Aflønning

sker i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem

Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studieleder Jørgen

Albæk Jensen tlf. 8942 1469 eller studievejledningen tlf. 8942 1375.

Ansøgningen, der indsendes til Journalkontoret, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade

1, 8000 Århus C, må være Journalkontoret i hænde senest den 20. oktober

2003 kl. 12.00. Ansøgningen skal være mærket: 2003-215/3-47. Eventuelle

samtaler vil finde sted mandag den 27. oktober 2003.

FAGLIG DAG DEBAT:

Jeg er altid meget på vagt, når jeg hører begrebet brugt, som et

retspolitisk argument, for det er altid noget negativt, og man kan få

det til at passe med hvad som helst.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen

i “Retsbevidstheden er til fals for enhver” Berlingske Tidende

21


Indlæg

7 dage i Bruxelles

- ELSA House Training Week 20.-27. juli 2003

En uge med ELSA i Bruxelles med besøg hos det internationale

advokatfirma Linklaters, EU-Institutionerne og et møde med andre

jurastuderende fra alle hjørner af Europa, og hvad det medførte.

ELSA House Training Week. ??? må

være de flestes umiddelbare indtryk,

hvis de da ikke har et nærmere kendskab

til ELSA. Jeg vil derfor forsøge

at give læserne af denne artikel et

lille indblik i dette arrangement, der

er en årlig tilbagevendende begivenhed,

som finder sted i Europas hovedstad

Bruxelles, hvor også ELSA har

sit hovedsæde. Den eneste betingelse

for at blive udvalgt som deltager

ved ELSA House Training Week er

et medlemskab af en af ELSA. I år

var der ca. 70 deltagere. Vi var en

blandet flok af nye såvel som gamle

ELSA-folk. Jeg var den eneste danske

deltager. Dette viste sig faktisk at

være en fordel, da jeg derved hurtigt

fik etableret flere virkeligt gode kontakter.

Programmet var velspækket, og

dermed var der ikke meget fritid for

deltagerne, med mindre man selv

foretog visse prioriteringer og lugede

lidt ud i nogle af punkterne, hvilket

nogle stykker benyttede sig af, for at

hvile ud til aftenarrangementerne. Det

faglige program indeholdt bl.a. besøg

hos Linklaters (et større internationalt

advokatfirma), EU-institutionerne,

samt forskellige workshops i

forhandlingsteknik, arrangeret af

ELSA.

Det mest interessante programpunkt

var besøget hos Linklaters,

hvor en af partnerne gav os tips om

hvordan vi bedst kunne sætte

FAGLIG DAG DEBAT:

kræfterne ind hvis vi ønskede at blive

blandt dem der kom i betragtning

som ansøgere til fuldmægtig-stillinger

inden for advokatbranchen i

Bruxelles. Af vigtige kvalifikationer der

blev nævnt kan her nævnes, at man

bl.a. skulle være flydende på et af de

tre europæiske hovedsprog: engelsk,

tysk og fransk. Derudover ville

det ikke være af vejen med topkarakterer

og en LLM – dog var menneskekundskab

også en meget

vigtig egenskab. Vi fik dermed et godt

indtryk af, hvad et så stort firma forventer

af deres ansatte, og hvilke

udfordringer man bliver stillet overfor

i løbet af en arbejdsuge, der hos Linklaters

sjældent var på under 60 timer.

EU-Parlamentet og Kommissionen

var ikke just sindsoprivende

spændende – det er kontorbygninger

sjældent. Begge steder blev vi

lukket ind i mindre konferencelokaler

og blev derefter underholdt i 2-3

timer om deres funktioner på et engelsk

præget af franske og tyske dialekter.

Mit kendskab til institutionerne

befinder sig derfor desværre

stadig på det niveau, som Peter Germer

i tæt samarbejde med Ruth

Nielsen fik banket ind i mit hoved.

I de enkelte workshops var vi inddelt

i forskellige hold. Afviklingen af

en workshop foregik således, at vi

først fik præsenteret teorien og

dernæst fik den afprøvet i små

rollespil, hvor vi fx. skulle forhandle

et forlig i land mellem to tidligere partnere

i landbrugsfirma. Det var interessant

at se hvem, der var bedst til at

spidde modparten på argumenter.

Den sociale side af EHTW var helt

sikkert den vigtigste, idet man i løbet

af ugen konstant møder nye mennesker

fra hele Europa og dermed

får et større indblik i livet i fx. Rusland

eller Kroatien. Hver aften stod i festens

tegn, hvilket jeg dog ikke føler

bør uddybes yderligere her. Vi var på

en heldagstur til Brugge en smuk

middelalderlig by, som kun kan anbefales,

hvis man er i det romantiske

og historiske hjørne.

Det er svært umiddelbart at beskrive,

hvor sjovt, begivenheds- og

lærerig denne tur var. Det skal

opleves!

Det koster 189 euro, ca. 1.400 kr. at

deltage i ELSA House Training

Week, og hermed er kost og logi

samt arrangementerne betalt. Deltagergebyret

beløb har jeg fuldtud fået

dækket af ELSA Aarhus, som giver

støtte til deres medlemmers deltagelse

i internationale seminarer.

Juridisk Studienævn har desuden

været så venlig at dække en betydelig

del af rejseomkostninger.

Tekst: Naja Forman Jacobsen,

ELSA

Strafferettens formål er ikke blot at modvirke forbrydelser, men - og

måske først og fremmest - at tilfredsstille det almindelige krav om

retfærdighed eller hævn, om man vil. Vi er nødt til at reagere mod

lovovertrædelser uanset deres årsager, hvis vi skal opretholde

respekten for samfundets regler. Det er den almindelige

retsbevidsthed og ikke forbryderens motiver eller sanktionens nytte,

der står i centrum for strafferetten.

22

Stig Jørgensen i “Hvilken straf” Politiken


Retskritisk Forum

- En verden uden for pensum

Retskritisk Forum arrangerer en række spændende, gratis foredrag og

debatter i efterårs- og forårssemestret for alle jurastuderende. Vi holder:

Generalforsamling Generalforsamling onsdag onsdag d. d. 1. 1. 1. oktober oktober kl. kl. 17.15 17.15 i i kontoret kontoret på på foreningsgangen

foreningsgangen

(døren v/trappen op til Juridisk Auditorium)

Alle er velkomne, og vi mangler stadig flere folk i bestyrelsen

som vil bidrage med diskussionslyst, gode ideer eller en hånd til selve

arrangementerne. Interesseret ? så mød op eller kontakt fmd. Martin Nielsen

på martinstrandby@hotmail.com. Tilmeld dig Retskritisk Forums nyhedsbrev

på mail. Send en mail på retskritiskforum@hotmail.com

Vicestatsadvokaten for

Særlig Økonomisk Kriminalitet

Poul Poul Gade

Gade

Onsdag d. 8. oktober,

statskundskabs auditorium A1, kl. 17.15-19.00

Vicestatsadvokat Poul Gade, der er anklager i Tvind-sagen, vil

fortælle om økonomisk kriminalitet – efterforskning og domsfældelser

og ikke mindst jagten på nye former for økonomisk kriminalitet.

Arrangementet afholdes med støtte af

23


FEST-FORELÆSNING

“Lidt “Lidt om om det det det meget meget jeg jeg ikke ikke forstår”

forstår”

v/ v/ professor professor Hans Hans Helge Helge Beck Beck Thomsen

Thomsen

I anledning af kåringen til “Årets Underviser 2003” afholder

professor Hans Helge Beck Thomsen, Afdelingen for Privatret,

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, en offentlig festforelæsning

for alle interesserede. Festforelæsningen retter sig såvel mod

studerende, forskere og praktikere.

Hans Helge Beck Thomsen vil forelæse over emnet: “sagers

behandling ved de forskellige retsinstanser, herunder

rigtighed og konsekvens ved domstolene, illustreret ved

undersøgelser i foged- og byretter, samt ved gennemgang af

udvalgte domme ved landsretterne og Højesteret, særligt i

relation til domme inden for kreditaftale- og panteretten”.

Efter festforelæsningen afholdes reception, hvor der serveres

en mindre buffet samt en forfriskning.

Sted: Universitetsparken, Søauditoriet, auditorium 1

Tidspunkt: Fredag den 26. september 2003 kl. 14.00.

Varighed: Ca. 1 time

Reception: Søauditoriet, auditorium 5

Arrangør: Jurrådet

24


25


Teateranmeldelse

Macbeth

Århus Teater slog d. 12 september dørene op til et teaterstykke om

magt, begær og sataniske kræfter.

Historien bag

Macbeth er skrevet i begyndelsen af

1600-tallet og er således samtidig

med den engelske Kong James den

1. og vores egen kong Christian den

IV. Stykket afspejler således sin samtid

idet handlingen koncentrerer sig

meget om heksekunst, samtidig

med at Europa blev oplyst af flammende

heksebål. I modsætning til almindelig

heksekunst som omhandler

diverse forbandelser med mere,

bruger Shakespeare heksene som

forkyndere af skæbnen. Dette ligger i

tråd med de gamle sagaer om vikingetidens

norner, der spandt livets

tråd, altså en tid hvor alting var forudbestemt

og intet overladt til tilfældighederne.

Det er derfor sigende at Macbeth

ikke er i stand til blot at lade historien

gå sin gang, men vil foregribe

begivenhederne udfra devisen

“målet helliger midlet”.

Vejen til succes

I blandt vores veluddannede læsere

sidder der sikkert et par kendere af

gode gamle William S. Men da det

nok ikke alle der har denne viden,

kommer her en lille appetitvækker.

Stykket starter med de tre hekses

forudsigelse om Macbeth. De forudsiger

at han bliver Than af Cordor???

og senere konge af Skotland, men at

hans slægt ej vil efterfølge ham på

tronen. Tronen skal i stedet tilfalde

hans tro følgesvend Banqou’s slægt.

Da Macbeth kort tid efter udnævnes

til Than af Cordor begynder han at tro

på at resten af profetien også vil gå i

opfyldelse. I mellemtiden begynder

den fremragende skuespiller Anne-

Vibeke Mogensen, i rollen som Lady

Macbeth, at konspirere mod den siddende

konge Duncan. Efter udnævnelsen

til Than vender tilbage til

hjemstavnen med kongen

som følge. Da kongen

først kommer indenfor

borgmurerne kommer der

for alvor gang i konspirations

teorierne, med Lady

Macbeth som den driv-

26

ende kraft.

Den listige Lady

Det lykkes hende med sin kvindelige

list at overtale sin mand, som sædvanlig

fristes man til at sige, til at begå

den frygtelige udåd – at dræbe kongen

og dermed bringe profetien til opfyldelse.

Med snilde og omhu søger de at skyde

skylden på kongens livvagter, som

Lady Macbeth belejligt har sat ud af

spillet, igen ved hjælp at kvindelist.

Det lykkes, men kongens egne sønner

har dog gennemskuet Macbeth,

og flygter for at undgå hans sværd,

dette medfører dog at skylden for

kongemordet herefter hviler på dem.

Da Macbeth således nu er konge,

prøver han at snyde skæbnen ved at

dræbe Banquo og dennes slægt.

Dette lykkes dog ikke, da Macbeth ulykkeligvis

har overset at alting er

forudbestemt, og Banquo’s søn Fleance

undslipper, for senere hen at

blive konge.

Banquo’s død er imidlertid ikke uden

virkning på Macbeth’s sindstilstand.

Han plages af en nagende dårlig

samvittighed, hvilket resultere i søvnløse

nætter, og panikanfald. Samtidig

ser han Banquo’s genfærd, som

er tilbagevendt for at minde Macbeth

om sin udåd.

Men det er ikke alene Macbeth der

plages af den dårlige samvittighed,

Lady Macbeth er også stærkt påvirket

af situationen. Hun går i søvne og

der er her den klassiske scene, med

Lady Macbeth der prøver at vaske blodet

af sine hænder, fremkommer.

Macbeth’s angst lindres dog, idet

han igen møder de tre hekse, som

denne gang forudsiger at han ikke

skal frygte nogen mand, født af en

kvinde – men hovmod står for fald.

Hermed synes Macbeth usårlig, men

om dette også er tilfældet, kan du selv

Macbeth: Jens Zacho Boye

Lady Macbeth: Anne-Vibeke Mogensen

Banquo: Morten Burian

Duncan: Klaus Wegener

Musik: Sorten Muld

Scenografi og iscenesættelse: Inger Eilersen / Århus Teater

se på Århus Teater.

Det sure opstød

Men nu til den alvorlige del – kritikken.

Selve stykket er udmærket. Sorten

Muld, som leverer underlægningsmusikken,

er en fremragende valg,

der virkelig forstår at skabe en

stemning. Af skuespils præstationer,

skal særligt fremhæves Anne-

Vibeke Mogensen, der var stykkets

bedste. Hendes præstation kunne

dog ikke helt opveje de jævnt

kedelige kostumer og kulisser, og en

til tider lidt langtrukken handling og

dialog, formentlig på baggrund af, at

Shakespeare er en tung tekst. Det

kan således være svært at fange det

yngre publikum, da teater jo adskiller

sig væsentlig fra filmens verden,

hvor der er action og special-effects

for mange millioner. Dette gør ikke

nødvendigvis teateroplevelsen dårligere,

det kræver blot lidt tilvænning.

I den forbindelse kan vi da lige gøre

vore læsere opmærksomme på muligheden

for at opleve teatrets mystik

til halv pris!!!! Herom kan

der læses nærmere på

www.dietheaterklike.dk

Tekst: Louise Hoeg og

Martin Nielsen


Deadlines for Paragraf

• Onsdag d. 30.09.2003 kl. 12.00

• Tirsdag d. 29.10.2003 kl. 12.00

• Tirsdag d. 19.11. 2003 kl. 12.00

Frue Kirkeplads 4

8100 Århus C

Tlf. 89 31 00 00

Fax 89 31 01 01

More than legal expertise

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Tlf. 72 27 00 00

Fax 72 27 00 27

Efterår 2003-09-19

Hus,k at der går ca. 14 dage fra deadline til bladet sendes ud med posten.

Avenue de Tervueren, 155

1150 Bruxelles

Tlf. +32 2 736 05 23

Fax +32 2 736 20 51

B. Gnezdnikovsky per. 1, bldg 2

125009 Moskva

Tlf. +7 501 799 56 84

Fax +7 501 799 56 87

27


Har du årskort nummer

fra før 1999?

- og vil du fortsat gerne modtage Paragraf?

28

Så aflever dit årskortnummer, navn og adresse på vores kontor eller i vores brevbakke på

ekspeditionskontoret.

www.kromannreumert.com

KØBENHAVN ÅRHUS BRUXELLES LONDON

SCANDINAVIAN LAW ALLIANCE

VINGE KB, SVERIGE – KROMANN REUMERT, DANMARK

THOMMESSEN KREFTING GREVE LUND AS, NORGE


Ny redaktør søges

- løn og masser af social kontakt tilbydes

Da vores nuværende redaktør på Paragraf har valgt at stoppe, søger Jurrådet og Paragraf nu hurtigst

muligt en ny. Du skal sammen med vores sekretær og den øvrige redaktion sikre, at Paragraf

udkommer otte gange om året.

Du skal:

- lede redaktionsmøder

- have kontakt til annoncører

- lave regnskab

- afholde deadlines

- holde trådene samlet

- sammen med den øvrige redaktion på ca. 20 studerende sørge for, at Paragraf

udkommer otte gange om året. Det indebærer planlægning af artikler, distribution og

layout m.m.

- skrive KUK

Vi forventer, at du:

- har ordenssans

- er pligtopfyldende og ansvarsfuld

- kan have mange bolde i luften

- har gode samarbejdsevner

- vil tage del i det sociale liv omkring Paragraf

- har kendskab til IT på brugerniveau

- er god til at omgås mennesker

Stillingen aflønnes med 20 timer pr. blad. Derudover er der masser af sociale aktiviteter på bladet.

Stillingen kan søges af en eller af flere.

Studerende, der har bestået 1. årsprøve, foretrækkes.

Vi håber, at du har lyst til at være vores nye redaktør. Send en skriftlig ansøgning inden tirsdag d.

7.10.2003 kl. 12 til Paragraf, Bartholins Allé, bygn. 340, 8000 Århus C, Att: Rikke Bøtcher. Mærk

kuverten med “Redaktør”. Samtaler afholdes fredag d. 10.10.2003.

29


Artikel

Åbent Hus på

foreningsgangen

“Meld dig ind i en forening!” var efter sigende tutor Jhin Lee´s mest

brugte sætning under intro-forløbet næst efter “Scor en tutor!”. For så

vidt angår at score en tutor har jeg kun at sige “ingen kommentarer”,

men at melde sig ind i en forening er bestemt at anbefale!

Datoen var krydset af i kalenderen,

reklamer for arrangementet hængt

op på hver og én af jurabygningens

døre og de forskellige foreningers

aktuelle medlemmer var i dyb koncentration:

Åbent Hus på foreningsgangen

skulle blive et hit. Dagen

kom, musikken begyndte at spille og

i samtlige kontorer var der glade

medlemmer, vand, øl og tonsvis af

godter at finde.. Og ja, så selvfølgelig

muligheden for at høre mere om hvad

de forskellige foreninger står for.

Åbent Hus på foreningsgangen er et

tilbud til de studerende om helt uforpligtende

at snuse til de forskellige

foreninger og personligt synes jeg,

det er synd, at der ikke, var flere, der

benyttede sig af muligheden. Jurastudiet

handler uden tvivl om at knokle

sig gennem tykke bøger med

Årets undervisers festforelæsning

Siden sidst har vi fået kåret årets underviser,

som blev Hans Helge Bech

Thomsen. I anledning af, at Hans

Helge er blevet årets underviser, afholder

han d. 26/9 en festforelæsning.

Denne er arrangeret i sammenarbejde

med jurrådet. Arrangementet

finder sted i Sø-auditorium 1 kl.

14.00 med efterfølgende reception i

Sø-auditorium 5, alle er velkommene.

Dimissionen

Jurrådet har siden sidst stået for at

arrangere dimissionen. Det er

således, at der slet ikke var nogen

dimission, hvis ikke Jurrådet arrangerede

en sådan. Man ville så i stedet

fremmedord og svære orkonstruktioner,

men det handler mindst lige

så meget om engagement og socialt

samvær og hvor bedre at finde dette

end i en forening?

Ordsproget lyder “ingen nævnt - ingen

glemt”, men jeg vil nu alligevel

rose Jagtforeningen.

De trodsede manglen på lokale og

havde pyntet enden af gangen så

livagtigt op, at selv en vege(“hvor er

det synd for dyrene”)tar ville ønske at

tilmelde sig et jagtkursus. Også de

politiske foreninger var i deres es

denne tirsdag eftermiddag, hvor der

f.eks. på SJ´s kontor var linet op til

TP-”konkurrence”: “Svar rigtigt på et

spørgsmål og vind et slips!”

taget i betragtning var foreningerne

da oprigtigt glade for de nye medlemmer,

de havde lokket i fælden, samt

endnu engang at blive påmindet om

hvorfor det er, de er aktuelle medlem-

Ønsket om opbakning fra de studermer.ende gav genlyd i gangen, men alt Tekst: Nina Månsson

Til Jurrådsmøde!

Efter et hårdt og intenst arbejde op til dimissionen gik jurrådet på en

velfortjent sommerferie, men er nu parat til at tage fat igen.

30

blot få tilsendt sit bevis. Men på jura

er der denne tradition med dimissionen.

I år havde man fået Gorm

Toftegård Nielsen og Jørgen Ilum til

at holde talerne til de studerende.

Dimitendttalen blev holdt af Ane Holland

Sørensen.

Faglig Dag

Fagligdagudvalget består af folk fra

de forskellige foreninger. Man er her

ved at få de sidste detaljer på plads

til arrangementet. Temaet vil i år være

“Medier, kriminalitet og retsbevisthed”.

Faglig Dag foregår d. 24/10-

03, hvor der er undervisningsfri. Man

bør allerede nu sætte kryds i kalenderen

denne dag, da det er en god

chance for at se, at jura er andet en

Vi sender hermed en tak til de 20

jurastuderende som dukkede op

på foreningsgangen.

bøger og teori.

Jurråds arbejdet

Der er sket en lille ændring i Jurrådet

i løbet af sommeren. Det er således,

at Louise Quorning fra KJ er taget ud

og rejse og er blevet erstatte af Kenneth

Bøjler fra KJ. Jurrådet har arbejdet

hårdt og intenst op til dimissionen

og kunne efter dette arrangement

holde en vel fortjent sommerferie.

Jurrådet tager nu igen fat på arbejdet.

Man mangler dog ikke at afholde

så mange arrangementer i dette år,

da det sidste arrangement vil være

valget.

Tekst: Sandie Mikkelsen


Indlæg

ELSA – Hvorfor

det!?

Velkommen til et nyt semester som jurastuderende. I ELSA Aarhus er vi

godt i gang med planlægningen af endnu et spændende år for vores

medlemmer. Der vil være mange aktiviteter på alle fronter, så ønsker

man at engagere sig i foreningsarbejde på universitetet uden politiske

diskussioner og uden pligt til at arbejde i baren hver gang Juridisk

Fakultet fester, - så er European Law Students’ Association måske

noget for dig!?

Den største forening for stud.jur.

The European Law Students’ Association

er en alménnyttig forening af

og for jurastuderende. Foreningen er

grundlagt i 1981, og er verdens

største forening for jurastuderende.

Idéen bag ELSA er at fremme dialogen

mellem europæiske jurastuderende,

og totalt har ELSA over 25.000

medlemmer i over 40 medlemslande.

I ELSA Aarhus er vi omkring

75 medlemmer.

Kontakter i udlandet

Et medlemskab og engagement

i ELSA Aarhus

kan være din mulighed

for at skabe kontakter

i udlandet. Til

oktober tager 15 medlemmer

af ELSA Aarhus

bl.a. på genvisit

hos jurastuderende i

Vilnius i Litauen. Medlemmer

af ELSA Vilnius

var sidste semester

gæster hér i Århus.

Besøget er planlagt til

perioden 6. – 12. oktober,

og programmet vil

bestå af lige dele sociale,

faglige og kulturelle

aktiviteter. Foreningen

hjælper selvfølgelig med fundraising

med henblik på at gøre turen

til Litauen billig for medlemmerne.

Vil du engageres?

Derudover byder de kommende

måneder bl.a. på årets generalfor-

samling torsdag den 25. september

kl. 19.00. Det er hér du kan opstille til

ELSA bestyrelsen, hvis du mener det

er noget for dig, at prøve kræfter med

ELSA et års tid. Som bestyrelsesmedlem

i ELSA Aarhus kan du bl.a. arbejde

med administration, økonomi,

marketing, akademiske aktiviteter,

seminarer & konferencer, udenlandske

studerende og studiejobs i udlandet.

Mulighederne er mange, og

så har vi ikke engang nævnt alt det

sociale og festlige, som følger med!!!

Det kan du læse mere om på: http://

www.ELSA.dk.

Informationsmøde

Traditionen tro afholder ELSA Aarhus

sit årlige informationsmøde én af de

førstkommende aftener efter generalforsamlingen

den 25. september.

Tid og sted vil blive annonceret på

opslagstavlerne. Hvis du har interesse

for ELSA, bør du møde op

denne aften til en uforpligtende snak

om foreningen, og mulighederne vi

tilbyder dig.

Det praktiske

ELSA Kontoret på foreningsgangen

er åbent alle hverdage kl. 12.15 –

13.00. Hér kan du melde dig ind i

ELSA Aarhus. Kontingentet er kr 75/

årligt. - Og er døren lukket, er det

sikkert fordi vi har travlt med at hjælpe

de ca. 40 udenlandske studerende,

som er på indskrevet på Juridisk

Fakultet dette semester. Vi

kan dog også være ude med

Sabine Blanke fra Berlin,

som vi har formidlet et studiejob

til hos GFK i Prismet,

eller optaget af at hjælpe andre

medlemmer af ELSA

Aarhus søge lignende studiejobs

i vores 39 andre

medlemslande! – Altså, hvis

vi ikke er i gang med planlægningen

af semesterets

vildeste og mest traditions-rige

vinsmagning med

Chas E, eller i gang med at

bestille flybilletter til de 3 af

vores medlemmer, som i

oktober skal på internationalt

seminar ved Adriaterhavet i Budva

i Montenegro. Velkommen på kontoret

hos ELSA Aarhus – hvis du vil

opleve lidt mere …

Tekst: Hans Dal Pedersen

31


Filmanmeldelser

Blondinens

hævn 2

Instruktør: Charles Herman-

Wurmfeld

Medvirkende: Reese Witherspoon,

Sally Field, Luke

Wilson, m.fl.

Forventningerne til denne film var

måske ikke ligefrem høje, selvom

Blondinens hævn 1 (Legally Blonde

1) faktisk var en rigtig underholdende

og sød film…. Med høj relevans for

alle blonde jurastuderende.

I denne efterfølger følger vi igen Ellen

Moore i hendes pink univers med

hendes lille hund, Bruizer.

Ellen arbejder på et advokatkontor og

står til en flot forfremmelse som succesfuld

advokat, samtidig med at

hun planlægger drømmebrylluppet

med sin forlovede, Emmet (Luke Wilson).

Denne lykkelige verden krakelerer

dog, da Ellen finder ud af, at moderen

til hendes elskede hund, Bruizer,

bliver brugt til at teste kosmetikprodukter

på dyr. Dette kan en ægte

dyreelsker selvfølgelig ikke have siddende

på sig, så Ellen sætter sig for

at redde disse dyr.

Hun drager til Washington og vil her

overbevise Kongressen om, at loven

om dyreforsøg skal ændres. Hun

møder selvfølgelig hård modstand af

de kedelige, grå jakkesæt i Kongressen,

når hun valser ind i sine

pink outfits. Og det skal vise sig at

blive en lang og sej kamp, hvis loven

om dyreforsøg skal ændres.

Filmen er ikke det bedste bud på en

film, der lægger op til de dybe tanker.

Den er letfordøjelig og lettilgængelig…

og så heller ikke mere.

Der bliver smurt MEGET tykt på med

morale og “vær-dig-selv” budskaber

og selvfølgelig rører Ellen dybt i folks

hjerter med sine karamelsvælgende

moralprædikener om hundevelfærd

og vi-skal-være-gode-ved-hinanden.

Det eneste sjove ved denne film, er

at kigge på hendes til tider ret outrede

tøj.

af Helene Nordborg Kiær

Grislings store

eventyr

Instruktion: Francis Glebas

Danske stemmer: John

Hahn-Petersen, Torben

Zeller, Nis Bank-Mikkelsen,

Jens Zacho Böye m.fl.

Grisling er et meget lille dyr, og derfor

er han nem at overse. Og det er

netop hvad der sker, da Plys, Ninka,

Æsel og Tigerdyret samler honning.

Grisling bliver ked af det og drager

alene ud i Hundredemeterskoven,

men lige så snart han er væk, begynder

de andre at savne ham. De

finder hans scrapbog, og mens de

søger efter deres meget lille og meget

forsvundne ven, mindes de nogle

af alle de eventyr, som Grisling har

været med i.

Efter at Disney for et par år siden

havde stor succes med en film bygget

op omkring Tigerdyret, kan det

næppe overraske, at en anden af bifigurerne

fra Plysuniverset skulle

have sin egen film. Filmen om Grisling

er bygget op på samme måde

som Tigerdyrsfilmen: En række små

historier, der passes ind i en rammefortælling.

De små historier er

meget morsomme og hyggelige,

tegnet og fortalt i samme stil, som

man er vant til fra Peter Plys tv-serien,

og som altid er det Tigerdyret,

der med sine underlige fantasifostre

og hoppen rundt står for de fleste

grin.

Men filmen er ikke lutter skæg og ballade.

Den rummer faktisk en pointe,

som er relevant både for store og

små, og selv om den fra voksent

synspunkt fremtræder, som var den

mejslet ud i granit, rummer den alligevel

stof til eftertanke.

Grislings store eventyr er ikke en

film, man skal se for fantastiske effekter

eller overraskende historier.

Man skal se den, fordi den er hyggelig,

sjov og enkelte steder

næsten rørende, og som sådan er

den efter min mening meget vellykket

af Jesper Kjeldsen

Pirates of the

caribbean

Instruktion:Gore Verbinski

Medvirkende: Johnny Depp,

Elisabeth Swann, Orlando

Bloom

Med klap for øjet og træbenet under

armen, begav Paragrafs udsendte

sig ud på pirateventyr i Århus midtby.

Pirates of the Caribbean er en storproduktion

i bedste Hollywood stil.

Masser af statister, skibe i naturtro

størrelse og on-site locations. Filmen

indeholder alt hvad en rigtig piratfilm

skal indeholde. Masser af kanoner,

øde øer guldskatte, og selvfølgelig

masser af romfyldte pirater. Så alt det

obligatoriske er på plads. Men når

man er i samme klub som Ringenes

Herre er det ikke nok. Men Pirates of

the Caribbean tager udfordringen op.

Kampscenerne er flotte og opfindsomme,

de mange special effects er

flot lavet på en måde så man ikke

føler det er et computerspil du kigger

på. Men vigtigst af alt har den humor.

Det står hovedrollen Captain Jack

Sparrow (Johnny Depp) for. I en verden

hvor pirater står for kaos og guvenørens

tropper stor for orden,

lykkes det for Jack at blande de to og

tage det bedste fra dem begge. Jack

er selv en blanding mellem livslyst

og dødsforagt. Selvom han for det

meste går og taler som Jeltsin på

Ibiza er han alligevel overraskende

rask med sværdet når det er nødvendigt.

Som et lille es til de flotte

kampscener har Verbinski castet

selveste Orlando Bloom, (Legolas.

Desværre i den kedelige rolle som

“Loverboy” med morale og alle de

rigtige meninger. Men fægte det kan

han. Historien vil jeg ikke gengive her,

da den gør sig bedst oppe på det

store lærred. Det er ikke dybde som i

den 6. sans, eller kærlighed som i

Titanic. Men det er jo også pirater vi

har med at gøre. Og når man er de 7

haves skræk, er der ikke tid til diskussionsklubber

og forspil. I Pirates

of the caribbean er det ikke nemlig

isbjerge skibene frygter, og de døde

gør mere end at snakke......

af Jhin Lee

32


september

september

mandag d. 22.09.03

- Paragraf; Redaktionsmøde kl. 16.15, mødelokalet under

foreningsgangen.

- AJ; Møde kl. 17.00 på kontoret (343/395).

tirsdag d. 23.09.03

- MJ; Introaften kl. 18.00 på kontoret (343/394).

torsdag d. 25.09.03

- JUS; Besøg hos Legolands juridiske afdeling (heldagstur).

- MJ; Møde kl. 16.15 på kontoret (343/394)

- ELSA; Generalforsamling kl. 19.00 i det lille juridiske

auditorium (342/455).

- Semesterstartsfest i Stakladen

fredag d. 26.09.03

- Studienævnet; Møde kl. 11.15 i det lille gavlværelse.

- Festforelæsning (med titlen “Lidt om det meget jeg ikke

forstår”) af Hans Helge Beck Thomsen kl. 14.00 i Søauditorium

1 med efterfølgende reception i søauditorium 5.

- JUS; Fredagsbar kl. 15-18 i historisk kantine.

- KJ; Før-fredagsbar-møde kl. 15.00 på kontoret (343/

396).

- Paragraf; Fredagsbar-crawl efter festforelæsningen.

mandag d. 29.09.03

- AJ; Møde kl. 17.00 på kontoret.

- SJ; Spilleaften på kontoret kl. 19.30.

tirsdag d. 30.09.03

- Paragraf; Deadline kl. 12.00 (bemærk at den døde linie

falder på en tirsdag).

- JUS Nordisk Uge i Codex (30/9 - 4/10)

oktober

oktober

onsdag d. 01.10.03

- MJ; Københavnertur til forskellige ministerier. Afgang fra

juragården kl. 06. Tilmelding d. 23 og 24 september kl.

12.30 på MJ`s kontor.

- Retskritisk Forum; Generalforsamling kl. 17.15 på kontoret

(343/390).

kalender

fredag d. 03.10.03

- KJ; Møde kl. 15.00 på kontoret.

- JUS; Fredagsbar kl. 15-18 i historisk kantine.

- JUS; Fakultetsfest i samarbejde med ØF og PF (hhv. Økonomi

og Statskundskabs festforeninger) i Turbinehallen.

lørdag d. 04.10.03

- Juridisk Jagtselskab; Havjagt på Århus Bugt. Tilmelding til

Henning Dobson Knudsen på 20618000.

mandag d. 06.10.03.

- AJ; Møde kl. 17.00 på kontoret.

- ELSA; Bilateral udveksling i Vilnius, Litauen til d. 12. oktober

2003.

tirsdag d. 07.10.03

- AJ; Introarrangement kl. 12.30 på kontoret.

onsdag d. 08.10.03

- Retskritisk Forum; Foredrag med vicestatsadvokat i SØK,

Poul Gade, med fokus på økonomisk kriminalitet. Kl. 17-19 i

Statskundskabs auditorium 1 (bygn. 333).

- JUS Nordisk Uge i Oslo (8/10 - 12/10)

torsdag d. 09.10.03

- MJ; Møde kl. 16.15 på kontoret.

- KJ; Afholder vinsmagning i Wilstersgade 10. Kontakt Asbjørn

på 28764052 for yderligere info.

fredag d. 10.10.03

- KJ; Møde kl. 15.00 på kontoret.

- JUS; Fredagsbar kl. 15-18 i historisk kantine.

- JUS; Monte-Carlo-fest.

lørdag d. 11.10.03

- Juridisk Jagtselskab; Låsbyjagten. Afgang fra juragården

kl. 09.00. Tilmelding til Eksil Schou på 20869254.

søndag d. 12.10.03

- JUS; EU-tur til den 18. oktober 2003.

mandag d. 13.10.03

- AJ; Møde kl. 17.00 på kontoret.

onsdag d. 22.10.03

torsdag d. 02.10.03

- JUS Nordisk Uge i Lapland (22/10 - 26/10)

- MJ; Møde kl. 16.15 på kontoret.

- ELSA; Infomøde om foreningen ELSA. Se opslag for

lokale og tid og for evt. mulige ændringer. af helle hartvigsen,

kalenderpige


POSTBESØRGET AVIS ( Apx 8050 ) Bladnr. 57121

Adresseændringer meldes til

Folkeregistret.

Øvrige henvendelser vedr.

leveringen rettes skriftligt til

Paragraf

More magazines by this user
Similar magazines