– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

10

Forsikring

det er vigtig at være opmærksom på, hvorledes man som frivillig er forsikret i det frivillige arbejde i drengeklubben.

såfremt man er tilknyttet en organisation eller forening, vil det ofte være den, der tegner forsikringen

i forhold til det frivillige arbejde. forsikringsspørgsmålet kan være godt at have styr på i tilfælde af, man som

frivillig eksempelvis slår sine briller i stykker under udførelsen af det frivillige arbejde.

kontrakter for frivilligt arbejde

det vigtigt at have en kontrakt, der forbinder den frivillige til klubben. kontrakten skal beskrive de forpligtelser

og rettigheder, den frivillige har i forbindelse med det frivillige sociale arbejde i klubben eksempelvis tavshedspligt,

værdigrundlag, rettigheder og så videre (se bilag).

børneattester

alle der arbejder med børn og unge skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos rigspolitiet.

en børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de

bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. en børneattest indeholder

alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

— — incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

— — udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

— — blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

børneattesterne forefindes på rigspolitiets hjemmeside og kan frit printes ud til brug i dagligdagen.

More magazines by this user
Similar magazines