– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

FrIVIllIGGrUppenS orGanISerInG

retningslinier for frivilliggruppen

det er vigtigt at drøfte, hvordan man som gruppe fungerer bedst muligt, når det handler om eksempelvis

mødekultur, kommunikationsform, engagement og så videre. det er vigtigt at have fokus på, at klubben kun

fungerer i et samarbejde og ud fra et fælles ansvar for alle involverede.

ansvarsfordeling

vi anbefaler, at alle i gruppen deltager i organiseringen og koordineringen af drengeklubben. der vil dog være

særlige poster, der skal varetages for at sikre, at der er et overblik over aktiviteter, vagtplaner, antal frivillige

og så videre. for at sikre den bedst mulige organisering af en drengeklub anbefaler vi derfor, at de forskellige

ansvarsposter fordeles på forskellige frivillige i klubben.

ansvarsposter i en drengeklub

en tovholder (denne post kan uddelegeres på flere frivillige).

en økonomiansvarlig.

en fundraisingansvarlig.

Tovholder

— registrering af frivilliggruppen.

— udarbejdelse af vagtplan.

— udarbejdelse af aktivitets kalender.

— Opdatering af adresselister.

— kontakt til relevante samarbejdspartnere.

— videreformidle relevant information til gavn for klubben.

det er ikke meningen, at tovholderen skal gøre alt arbejdet, men derimod sikre, at tingene bliver gjort og opgaverne

også uddelegeres til andre i gruppen i et samarbejde.

21

More magazines by this user
Similar magazines