– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

8

målgruppen

den primære målgruppe er drenge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 13-17 år. det er dog vigtigt ikke

at frasortere etnisk danske drenge, hvis de grupperer sig i et fællesskab. drengeklubberne placeres, hvor det

er mest hensigtsmæssigt i forhold til drengene. det kan være i udsatte boligområder eller andre nærliggende

steder, hvor drengene færdes.

frivilligt baserede drengeklubber er ikke et socialpædagogisk tilbud, hvorfor drengeklubberne ikke kan rumme

stærkt kriminelle grupperinger eller enkeltpersoner.

der fokuseres i høj grad på en forebyggende indsats, hvor målet er at nå den store gruppe af ”gråzonedrenge”.

denne gruppe kan igen differentieres i op til flere undergrupper:

— — de ”normale” teenagedrenge, som blot ønsker et ungdomsliv som andre unge med skoletilbud, fritidstilbud

og sunde interesser i fællesskab med vennerne. der kan være flere årsager til, at disse ikke

allerede frekventerer et eksisterende fritidstilbud eksempelvis økonomi eller manglende kendskab til

fritids- og foreningslivet i danmark.

— — de kriminalitetstruede drenge som ofte udsættes for fristelsen fra det kriminelle miljø. det er de drenge,

som forsøger at navigere i dette spændingsfelt, og som har brug for et alternativ til gaden og destruktive

sociale relationer og grupperinger.

fælles for drengene er, at de har behov for et frirum, hvor de bliver taget seriøst og set som individer.

research og målgruppeanalyse

det er hensigtsmæssigt at undersøge behovet i det pågældende område, så åbningstider, rammer og indhold

for klubben fastsættes ud fra ønsker og behov hos målgruppen. det er derfor en god idé at tale med forskellige

samarbejdspartnere og drenge, som kan beskrive behovet i det pågældende boligområde.

det er vigtigt at beslutte sig for, om klubben er en klub med faste og særlige udvalgte drenge eller om stedet

skal fungere som en mere åben klub, som områdets drenge frekventerer efter behov. beslutningen bør tages

ud fra en vurdering af, hvad der vil være mest fordelagtig i forhold til boligområdet og områdets drenge, så

klubben bidrager til ro, udvikling og sammenhold og frem for alt ikke ekskluderer nogen, som indgår i den relevante

målgruppe, da det kan medføre mere uro i et område. samtidig er det vigtigt at være realistisk i forhold

til, hvor stor målgruppen kan være i forhold til antallet af frivillige. det er ikke realistisk at rumme en gruppe på

30 drenge, hvis man kun er tre frivillige.

More magazines by this user
Similar magazines