– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

– en guide til etablering af frivilligt baserede ... - Frivillignet.dk

Formål og gennemsigtighed

det er vigtigt med en klar og tydelig formålsbeskrivelse af drengeklubben. dette for at sikre, at drengeklubben

ikke opfattes som et konkurrerende tilbud blandt andre etablerede fritidstilbud i området. det er vigtigt

at invitere relevante aktører til et informationsmøde, da dette kan medføre et relevant samarbejde omkring

klubben fremover.

Relevante aktører kan for eksempel være:

— — Opsøgende gadeplansmedarbejdere

— — klubber

— — ssP

— — boligforeninger

— — beboerrådgivere

— — afdelingsbestyrelser

— — diverse foreninger

— — skoler

— — andre

ligeledes er det vigtigt, at klubbens rammer, indhold og formål er gennemsigtigt for forældrene, så de ikke

føler sig udelukket og bliver i tvivl om incitamentet og intentionerne for drengeklubben.

Samarbejdsaftale

det er vigtigt at lave en officiel samarbejdsaftale mellem alle involverede interessenter, så alle kender ansvarsfordelingen

i forhold til samarbejdet omkring drengeklubben. det er vigtigt løbende at justere dokumentet,

såfremt der sker ændringer i navne på ansvarlige, lokaliteter, økonomiske forhold og så videre. alle involverede

parter underskriver dokumentet som bevis på et officielt indgået samarbejde (se bilag).

økonomi

det er nødvendigt at have lidt startkapital, når man etablerer en drengeklub. beløbet behøver ikke at være

højt, men skal kunne dække forskellige aktiviteter, forplejning og så videre i hverdagen. det kan være en idé at

indføre brugerbetaling i forbindelse med nogle aktiviteter som eksempelvis madlavning eller ture ud af huset.

beløbet skal være symbolsk og mest af alt fungere som signalværdi i forhold til drengene, så de bliver bekendte

med, at ting og aktiviteter ikke altid er gratis. det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man med en evt.

brugerbetaling ikke ekskluderer nogen. det er derfor vigtigt, at klubben har økonomi til at lave fravigelser, hvis

det er relevant i enkelte tilfælde.

9

More magazines by this user
Similar magazines