Susanne og Leif Internationale medarbejdere - New Life Africa ...

newlife.africa.org

Susanne og Leif Internationale medarbejdere - New Life Africa ...

Betania Gospel Mission

hhj.jj@stofanet.dk

Bakkekammen 26A

4700 Naestved

Denmark

Jens & Malena

Jens & Malena har det godt og

trives stadig i arbejdet. De har

været velsignet med besøg af

deres forstander fra Færøerne,

Tummas, Malena, Jens & Josva

Tummas Jacobsen, som var

her i Filadelfia menigheden

og undervise i påsken. Det var

nogle rigtig gode dage, hvor

mange blev mødt af Gud.

lotte & Kaare, FrederiK og

gustav

De har det godt og stortrives

i arbejdet på krisecentrene,

selvom det også er hårdt

arbejde. Der har været utrolig

meget omkring ansættelse

af personalet, opbygning af

strukturen omkring centrene,

oplæring af personale m.m.

Deres drenge har det også godt,

og af og til kommer de på en

lille ferie hos os, så vi kan nyde

at have børn i huset igen.

Hanna og Linda

Hanna og Linda skal rejse til DK

igen først i juni, så vi må tage

afsked med de dygtige og søde

unge piger. Mange vil fælde en

tåre, da de har været på skolen

så godt som hver dag, og er

Nyhedsbrev Fra Susanne og Leif Madsen

adresseændring bedes sendes til os eller Hans Henrik Jensen, Bakkekammen 26A, 4700 Næstved. Denmark. E-Mail hhj.jj@stofanet.dk

Internationale medarbejdere

elsket af

børnene.

De har og

hjulpet med

kontorarbejde.

Linda er

utrolig

kreativ

og har

lavet flotte plancher om

børnearbejdet. Hanna har

oversat en del materiale

for os. Må Gud velsigne

dem i deres liv fremover.

ruben og sarah

De bliver til august, så de er

stadig til hjælp i arbejdet. Ruben

hjælper med praktisk arbejde

på det nye pige hus, hvilket

ikke altid er så let en opgave.

Sarah hjælper på skolen, samt

Gaver til missionsarbejdet – Alle gaver er fradragsberettiget

efter § 8 A.

Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,

kan du gøre det til Betania Kirkecenter`s ydremission,

enten på Giro 134 4218 eller via bank til Den

Jyske Sparekasse,

Billund. Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075

Husk at mærke indbetalingen ”BGM” som betyder

Betania Gospel Mission.

Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej

307. 7190 Billund. Tlf. 75 35 30 58

E-mail: ymission@stofanet.dk

på kontoret herhjemme. De er til

stor hjælp i arbejdet, husk dem i

jeres forbøn .

Tak for jeres forbøn

for os alle her.

Mat 19. 26 For

mennesker er det umuligt, men

for Gud er alting muligt.

De kærligste og varmeste hilsner

Du kan støtte missionsarbejdet generelt, eller blive fadder for dreng/pige

Missionsarbejdet

Drenge / piger som bor i New Life House

Drenge / piger som bor ude i byen

Fadderskab for skolebørn

Løn til lærere kan støttes med

Elever på gymnasiet ( Secondary skole)

Pige i syskole + symaskine

Gadebørns skolen

Linda & Hanna

Sarah &Ruben

Susanne og Leif

Frit beløb.

Beløb 250 kr. pr. mdr.

Beløb 500kr. pr. mdr.

Beløb 100kr. pr. mdr.

Beløb 100-600kr. pr. Mdr

Beløb 500kr. pr.mdr.

Beløb 130kr. pr. mdr.

Frit beløb.

Missionærer Susanne og Leif Madsen,

P.O.Box 9734, 20112 Lanet. Nakuru. Kenya.

E-mail:leifmadsen@africaonline. co.ke

Tlf. 00254 51 850147.

Mobil tlf. 00254 722876696 / 97

Ønsker du at testamentere gaver til

vort arbejde, er vi gennem betania

kirkecenters ydremission berettiget

til, at modtage arv uden at skulle

betale arveafgifter:

kontakt da venligst

Willy HØjgaard


Betania Gospel Mission

Nyhedsbrev juni 2006 Nr. 49

Sponsorløbet i Nakuru

Den 18. marts på Nakuru

stadion, blev der afholdt et

stort løb, hvor borgmesteren

Pige huset

var inviteret til at åbne denne

dag. Inden arrangementet havde

der været travlhed for os alle

med at arrangere, planlægge

og rejse sponsorer til denne

dag. Det blev en god anledning

for os som ”ministry” at blive

kendt i byen, og samtidig fik vi

anledningen til at samle midler

ind her, som alt sammen går til

byggeriet af det nye pige hus.

Børn og voksne fra New Life

Ministry, gæster fra DK og

Norge, som var på besøg, samt

mange andre fra forskellige

steder i byen, gjorde deres

indsats for at hjælpe os med

dette løb.

Det blev en helt speciel sjov og

hyggelig dag for os alle her i

Nakuru, og vi glædede os over

de indsamlede beløb. Der var

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box

9734,20112

Lanet, Nakuru,

Kenya

leifmadsen@africaonline.co.ke

www.newlife-africa.com

folk fra sygeplejeskolen, som var

der for at yde førstehjælp, Coca

Cola donerede sodavand, andre

vand, glukose, og kiks.

Der er stadig et stort behov

for penge til dette hus, ca.

250.000 kr., så tak om du

vil være med til at give, så

huset kan blive færdigt.

M

Nyhedsbrev fra

Susanne og leif

ProJeKt oversigt over

betania gosPel Missions

arbeJde i naKuru

Startede i 1996 med at give

omsorg og uddannelse til

fattige og

forældreløse

børn.

I dag er det

vokset til:

• 35 drenge

(New Life


Boys Home)

35 piger

(New Life

Girls Home)

Løbet i Nakuru

• 640 folkeskoleelever

• 48 elever på gymnasiet

• 30 syskole-elever

• 40 voksenskole-elever

• Unge i udslusning og i

lærepladser

• 39 ansatte,

som alle

skal

have

løn.

værKsted

For unge

drenge

Jens Meitilberg er leder

for dette sted, hvor de laver

senge, vinduer m.m. for salg

og til byggeriet, så det hjælper

økonomisk.

Vi tænker meget over dette

med at skabe muligheder for,

at nogle af pengene kan rejses

i Kenya i fremtiden, ja det

bliver nok ikke lige med det

samme. Men hvis vi kunne

købe et stykke jord og have

jordbrug, te / kaffe plantage,

A

gæstehus udlejning m.m., så

kunne der begynde at komme

penge ind fra Kenya, som ville

være en hjælp i arbejdet. Tak

for forbøn for dette.

rådgivning / saMtale

Rådgivning af de unge,

skolebesøg, oplysning om

arbejdet i lokalsamfundet,

arbejdet på kontoret med

D

kontakt til omverdenen, sponsor

S

kontakt, historie indskrivning fra

børnene og de unge, skrivning

af nyhedsbreve, regnskaber,

mødeplanlægning, forberedelse

af undervisning til seminarer,

møder osv. Kontakter til læger,

sygehus og andre sociale

myndigheder er

noget af det, som

vi arbejder med Ei

hverdagen.

Ja, som I kan

se er

det

godt,

at vi

er mange

til at hjælpe

hinanden.

N


Kære Venner,

Tak for jeres omsorg for os og

forbøn for arbejdet, som vi står

med i vores dagligdag. Det er

spændende og

udfordrende at

arbejde med

børn og unge

mennesker,

og vi er dybt

taknemmelige

over, at vi

kan være en

del af dette

efterhånden

store arbejde.

Vi oplever

kampe og ting,

som ikke altid

er så let, økonomiske byrder, men

også enorme sejre, som vi priser

Gud for.

At se et menneske komme til tro,

få håb for fremtiden, ja det er

det som holder os i live, og giver

Gæsterne besøger Maasaierne

arbejdsglæde.

Vi oplever at vi mere og mere

skal delagtiggøre Kenyanerne

i dette arbejde, også at løfte

økonomisk, så de dermed får

mere medansvar for ”deres børn”

her i Nakuru.

Susanne har travlt med denne

opgave, og besøger utallige

fabrikker, kontorer og foreninger,

ja selv avisen har skrevet en stor

artikel, som de vil udgive gratis

for os.

En af fabrikkerne, som hun

besøgte, forhøjede deres

brødration fra 50 brød

til 100 brød ugentlig.

gæster På besøg Fra euroPa

I marts havde vi den store glæde

at have besøg af 27 gæster fra

Danmark, Norge og Tanzania,

hvor vi var sammen i 18 dage.

Der var flere, som vi ikke kendte,

men blev hurtig rystet sammen på

alle måder.

Det var

gribende at

se flere af

dem, som

var sponsorer

møde

deres

”børn”

og give

knus

og

snakke

sammen. Flere måtte

fælde tårer og fik følelsen

af, hvor vigtig deres

hjælp var for netop dette

barn. Der blev knyttet

kærlighedsbånd imellem dem, og

brevveksling vil følge herefter.

Vi så hvor vigtigt det er for

sponsorer at komme ud på besøg,

så det er noget vi vil arrangere

i fremtiden. Skulle du være

interesseret i sådan en tur måske

næste år, kan du kontakte os på

mail, eller Willy Højgaard.

KaMPagner hos Masaierne og

ægtesKabsseMinar

Vi havde alle gæsterne med

ude på kampagne, hvor vi bl.a.

afholdte møder rundt i forskellige

Gæster fra Europe

kirker. Gæsterne deltog med

sang, vidnesbyrd og prædikener.

De var alle glade for at have

denne oplevelse, og bo og spise

hos de lokale. Mange siger, at de

aldrig vil glemme denne specielle

oplevelse og udfordring. Der blev

også afholdt ægteskabsseminar,

hvor mange var mødt frem og

modtog undervisningen med stor

åbenhed.

Susanne sammen med maasai

børnene

Børnemøde og film blev vist

om aftenen, og mange

kom til tro på

Jesus.

“Møder i Danmark

Fra midten af august til sidst i september vil

vi være på besøg i Danmark.

Hvis der er nogle af jer som er interesserede

i et besøg i jeres kirke,

eller en anden gruppe, så vil vi gerne have

en E-mail fra jer.

Det er bedst, hvis det kan være en hverdag

eller en søndag aften,

da søndag formiddagene er ved at være

optaget.”


Secondary elever hjemme

Så har vi igen haft de unge fra

secondary

skolerne

(Gymnasierne)

hjemme på

ferie, da de

jo bor på

kostskolerne.

Der blev

hygget og

snakket, og

de var alle

glade for at

være hjemme

igen hos

deres fælles

”søskende”

i New Life

House.

Idræt med børnene

seMinar

Vi havde to dage med seminar

for de unge, hvor de blev

undervist om et målrettet liv,

Åbning af Krisecenter

på ferie

og hvordan kommer jeg til mit

mål.

Udover dette er der

dagligt aktiviteter

på skolen også i

børnenes fritid,

med gymnastik,

boldspil, drama, dans

og akrobatik, samt

undervisning i Guds

ord.

åbning aF

Krisecenter

Den 31 marts

06, var en stor

dag, hvor krisecenteret

blev åbnet. Mange var

mødt op, omkring 400,

som deltog da båndet blev

klippet, samt skæring

af en stor fest lagkage.

Æresgæsten var fra den

kenyanske regering,

Mrs. Chelaite Alisen, som

holdt en rigtig god og positiv

tale for centeret, og erklærede

det herefter for åbent.

Det går rigtig godt og mange

bliver hjulpet i dagligdagen,

3 af kvinderne som bor der

sammen med deres børn, er

kommet til tro på Jesus.

Før boede de på gaden.

Gymnasie elever

lossePladsen

Der er nu blevet lejet et hus til et

krisecenter i

nærheden af

lossepladsen,

som officielt

åbner den 1

juni 06.

Personalet

er blevet

ansat, og vi

glæder os til

at komme

i gang

deroppe.

Mere om

dette sted

i næste

nummer.

ægtesKabs seMinar i elburgan

I maj var vi inviteret til at tale

til ægteskabsseminar.Der var

mødt mange op til dagen, hvor

Susanne havde været før og haft

undervisning for kvinder.

Det blev en succesfuld dag med

undervisning og spørgsmål, og

lattermusklerne blev rørt, da de

Leif underviser

mange skrevne spørgsmål blev

læst op.

Dagen sluttede med bøn for dem

alle, og vi blev igen inviteret til at

komme tilbage, da de ønskede at

deres ægteskab måtte lykkes og

være lys for andre.

Similar magazines