Producentmarkedet - trojka.dk

itrojka.dk

Producentmarkedet - trojka.dk

Fase

Problemerkendelse

Produktspecifikation

Søgning

efter potentielleleverandører

Indhentning

af

tilbud

Vurdering

og forhandling

samt

valg af

leverandør

Forklaring

Rutebilejer David Sørensen har i mange år transporteret

turister rundt i landet eller til udlandet i sin turistbus. Nu er

den ved at være udtjent og lever heller ikke op til de krav, der

i dag stilles til turistbusser. Han beslutter sig derfor til at

anskaffe en ny og mere moderne bus (problemerkendelse).

Han går nu i gang med at specificere kravene til den nye bus. Den skal kunne transportere

75 personer og have alt i moderne tilbehør bl.a. toilet, TV, aircondition, sovemuligheder

mv. Desuden skal den være billig i drift dvs. billig kørselsøkonomi og vedligeholdelsesøkonomi

samt kunne overholde alle miljøkrav bl.a. udledning af CO2.

Nu må han i gang med at søge efter potentielle leverandører. Han beslutter sig for,

at han vil spørge mindst 5 mulige leverandører. For at udpege dem, bruger han alle sine

forbindelser, ligesom han besøger et par messer. På den måde finder han 5 mulige leverandører.

Fra andre hører David Sørensen, at det vil være en god ide at indhente tre tilbud. Efter

en vurdering af de 5 leverandøremner beder han skriftligt de tre mest interessante om

at afgive et skriftligt tilbud. I brevet har han vedlagt en beskrivelse af de specificerede

krav.

Når han har modtaget de tre tilbud, skal de vurderes og sammenlignes. For at nå

frem til hvilket tilbud, der er bedst, må han foretage en række sammenligninger.

• Overholder tilbuddet kravene om størrelse og tilbehør

• Overholdes miljøkravene

• Driftssikkerhed og økonomi

• Forholdsmæssig pris

Selv om prisen er nævnt i sammenligningen, er den ikke altafgørende, idet den skal

sammenholdes med, hvad han får for prisen.

Endelig udvælger David nu den leverandør, han mener er den bedste og går i forhandling

med ham. Efter en række møder, skrivelser og telefonsamtaler, når de til

enighed om, at den pågældende leverandør skal levere bussen.

Ordrerutine Nu går rutinerne i gang. Der skal skrives kontrakt og aftales leveringstidspunkt m.v.

Disse aktiviteter kaldes under et for ordrerutiner.

Levering og

kontrol

Beslutningsprocessen

Endelig kommer leveringsdagen, og David Sørensen kan sammen med firmaet gennemgå

bussen for at se, om den overholder specifikationerne, før han kan køre derfra

med sin nyerhvervelse.

Fig. 26.6 Eksempel på beslutningsprocessen ved indkøb af en ny bus.

More magazines by this user
Similar magazines