børn og unge med ADHD

ucc.dk

børn og unge med ADHD

Mennesker Med AdHd kAn

HAve vAnskeligHeder inden

for kernesyMptoMerne op-

MærksoMHed, HyperAktivitet

og iMpulsivitet.

For at børn og unge med ADHD skal blive aktive deltagere

i deres eget liv, er det afgørende, at de i skoler og

institutioner møder kompetente lærere og pædagoger.

Kompetencen ligger i faglig indsigt og personlig og pædagogisk

bevidsthed for at kunne vurdere den enkeltes

støttebehov og sætte fokus på udviklingsmulighederne.

praktiske oplysninger

Kursusperiode Tirsdag den 17. september 2013 til

og med tirsdag den 1. april 2014.

17 kursusdage (tirsdage) – i alt 70 timer.

Kursusdatoerne vil fremgå af kursus-

bekræftelsen.

Undervisere Et bredt udsnit af fagfolk inden for området.

Kursussted Center for Undervisningsmidler,

Titangade 11, 2200 København N

Kursusafgift 11.000 kr. pr. kursist. Betales i to rater

– i september 2013 og i januar 2014.

Transportudgifter i forbindelse med kurset

afholdes af kursistens arbejdssted.

Bedømmelse på PD-niveau: Merudgift på

ca. 5.000 kr. Denne pris kan dog stige,

hvis der er meget få tilmeldinger.

Tilmelding Online tilmelding på www.ucc.dk/cfu/kurser

– klik på ’Online tilmelding’ og søg derefter

på kursusnr. 239042 i søgefeltet øverst til

højre.

Tilmeldingsfrist 12. april 2013

Husk at få godkendelse fra skole-/

institutionsleder inden tilmelding.

Tilmeldingen er bindende fra tilmeldingsfristens

udløb. Bliver kursisten forhindret

i at deltage, er tilmeldingen stadig

bindende, men arbejdsstedet har mulighed

for at sende en anden medarbejder.

Kontaktperson CFU-sekretær Majbrit Helt,

4189 7410, specialkurser-cfu@ucc.dk

Kursusansvarlig Pædagogisk konsulent Helle Suder,

4189 7437, hesu@ucc.dk

Åbningstider

Vejledning og udlån

mandag 11-16

tirsdag 11-16

onsdag 11-16

torsdag 11-16

fredag 11-14

Brugerservice (telefon)

mandag 11-15

tirsdag 11-15

onsdag 11-15

torsdag 11-15

fredag 11-14

Center for Undervisningsmidler

Titangade 11

2200 København N

41 89 91 10

cfu@ucc.dk

www.ucc.dk/cfu

Center for Undervisningsmidler

SPeCIALPÆdAgogISK ÅrSKurSuS 2013-14

børn og unge med

ADHD

Center for Undervisningsmidler


ET KOMPETENCEGIVENDE

FORLØB

Kurset er et kompetencegivende forløb, hvor ADHD bredt bliver anskuet

ud fra et socialt, biologisk og pædagogisk-psykologisk perspektiv.

Deltagerne udvikler konkrete og faglige kvalifikationer, som sætter dem

i stand til at iværksætte kompenserende og udviklende aktiviteter for

børn og unge med ADHD.

Koblingen mellem teori og deltagernes egen praksis er et gennemgående

element i forløbet. Der lægges vægt på, at deltagerne løbende

reflekterer over egen læreproces og arbejder bevidst med egen rolle i et

arbejdsfelt, der er præget af mangfoldighed og kompleksitet. Deltagerne

udvikler en faglig identitet inden for området og udfordres til at se

nye muligheder i samspillet med børn, unge og kolleger.

KuRsET ER FOR DIG…

Kurset er for dig, der arbejder som lærer eller pædagog med børn eller

unge med ADHD og som:

• ønsker en faglig identitet

• gerne vil blive bevidst om forskellige perspektiver og afklare/

formulere egne holdninger

• vil skabe udvikling og fornyelse af egen praksis gennem faglig

fordybelse, afprøvning og erfaringsudveksling

KuRsusINDhOLD

• Refleksionsgrupper

• Sammenhængende neuropsykologisk begrebsramme

• Teoretisk fundament og forståelse for børn og unge med ADHD

• Inklusion

• Digitale medier og teknologi

• Kognitive pædagogiske metoder og alternativer

• Overgangen fra barn til ung

• Adfærd og relationer i den daglige praksis mellem børn/unge,

forældre og kolleger

• Etik og værdier

• Social sårbarhed

PD i specialpædagogik

Der vil være mulighed for at lade forløbet danne baggrund for en

opgave på Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

More magazines by this user
Similar magazines