Folder om materialet - DATS

dats.dk

Folder om materialet - DATS

Oplys Demokratiet

- et dramatisk debatmateriale

Med inspirationer til

undervisere og instruktører:

Dansk

Historie

Samfundsfag

Teater/drama

Folkeskolens ældre klasser

Efterskoler • Gymnasier m.v.

Højskoler • Amatørscener

Børne- og ungdomsteaterhold

GRATIS

DOWNLOAD

OG BRUG!

• Seks debatskabende spil/teaterstykker

• Idémateriale til drama- og teaterpædagogiske forløb

• Fem fakta-ark og et debathæfte om demokrati

Teaterstykkerne

Stykkerne beskæftiger sig alle med temaet ‘at

oplyse demokratiet’ og præsenterer forskellige

opfattelser og oplevelser af de demokratiske

processer i funktion.

Alle stykker lægger naturligt op til at kunne

indgå som en del af et større eller mindre arrangeret

debatforum.

Stykkerne varer fra 10 til 30 min. og egner sig

såvel til en hurtigt tilrettelagt readingform,

hvor aktørerne nøjes med at læse replikkerne

højt fra manuskriptet og forløbet af spillet

blot markeres, som til at blive arbejdet med i

dybden til en mere gennemarbejdet forestilling.

Materialerne er udviklet af

Idémateriale

Med afsæt i to af stykkerne er der lavet et

idémateriale, som kan være med til at hjælpe

videre med planlægningen af drama- og teaterpædagogiske

forløb i sammenhæng med

opsætningen af stykkerne. Idématerialet kan

også bruges som inspiration i reference til de

fire øvrige stykker.

Fakta-ark og debathæfte

Stykkerne lægger i en undervisningssammenhæng

op til, at de kan bruges som afsættet

for at inspirere til såvel formidling og indsamling

af samfundsfaglige og historiske faktuelle

informationer som til holdningsmæssige samtaler

i en klasse.

Brug teater til at lære mere om og diskutere de demokratiske processer!

Teater muliggør en bevidst tilstedeværelse i nuet - Teater er muligheden for at stoppe op og

måske både le og græde, forundres og udfordres til at gøre os tanker, der sætter tingene i nye

perspektiver.

DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråd

www.dats.dk www.dfs.dk


JACOB MORILD

er barn af tresserne, men kan stadig

godt li’ sin mor og far. Derudover

er han skuespiller, instruktør,

tekstforfatter, satiriker m.m.m. Har

været leder af DR’s Søndagssatire,

Mogenstruprevyen og cabaretskibet

Café Liva.

D (sænker stemmen) - Hør så her! Som jeg sagde tidligere,

har jeg en vis erfaring med afhøring fra mit tidligere

virke og jeg kan få den unge mand til at fortælle os

alt ved hjælp af - hvad skal man kalde det ... et moderat

fysisk pres ...

E - Du snakker jo om tortur!

D - Jeg snakker om ...

E - Du vil torturere ham, din sindssyge stodder!!!

...

D - Nu bli’r jeg nødt til polemisk at spørge: Er tortur

mod de demokratiske spilleregler?

B - Øhh ... jeg forstår ikke ...

D - De sagde lige, at det var imod menneskerettighederne,

ikkesandt? Tortur, altså. Vi snakker her kun om et

moderat fysisk pres, vel at mærke.

C - Hans, du vil torturere ham! Det gør man ikke - ikke

her i landet!

D - Fordi vi har demokrati?

...

D - Valget er simpelt: Enten dør vi alle sammen - ALLE-

SAMMEN! Eller osse bliver denne unge mand udsat for en

anelse mere smerte end han oplever allerede - ikke meget

- og vi overlever alle sammen - ALLESAMMEN - inklusive

den unge mand. Og beslutningen om hvorvidt og

hvorledes er vel at mærke fuldstændig indenfor de demokratiske

spilleregler.

EN DEMOKRATISK BESLUTNING

af Jacob Morild

7 personer - 3 M, 3 K, 1 MK. Spilletid: ca. 20 minutter.

Scenografi: Simpel - et bord og tre stole.

Vejl. anbefaling af målgrupper: 8.-10. klasser, høj- og efterskoler, gymnasier

m.v., amatørteatergrupper.

Vi befinder os på et paskontor. En mand folder sin lille lommekniv ud for

at skrælle en appelsin. Dette forårsager et hysterisk kaos blandt de tilstedeværende,

så det ender med at manden bliver passiviseret af politiet

som formodet terrorist. Men hvis han er terrorist, er det så appelsiner, han

har i sin plasticpose? Er det ikke snarere en bombe? Ingen tør kigge efter

- tænk hvis den gik af! Svaret må komme fra den mistænkte, men han vil

ikke sige noget …

Stykket beskæftiger sig med et alvorligt emne, men behandler det med

befriende humor.

Tekstuddrag fra En demokratisk beslutnig

TALETID

af Jacob Morild

7 personer - 3M, 4K.

Spilletid 12-15 minutter.

Simpel scenografi - 5 stole.

Vejl. anbefaling af målgrupper:

Gymnasier m.v., højskoler, amatørteatergrupper.

Vi er i et tv-studie til en prøveoptagelse

på partiledernes afslutningsdebat

dagen før valget. Er det underholdning

eller politik, der er i

højsædet når medierne dækker valget?

Morsomt og satirisk kaos bag

kulisserne før en direkte valgudsendelse

på tv.

DET STEMMER

af Jacob Morild

5 personer - 1 M, 1 K, 3 M/K.

Spilletid 10-12 minutter.

Simpel scenografi - en stemmeboks.

Vejl. anbefaling af målgrupper:

8.-10. klasser, høj- og efterskoler,

gymnasier m.v., amatørteatergrupper.

Vi er i et valglokale. B er kommet til

at sætte krydset forkert! Kan man

tage stemmen op af boksen igen og

stemme om! Eller få udlignet stemmen

ved at en anden stemmer modsat

forkert? Og kan man i demokratiets

navn stemme om det? Skrevet i en

hurtig, morsom sketchagtig dialog.

“Retten til oplysning er en grundlæggende menneskerettighed. Den er en forudsætning for gennemførelse

af andre rettigheder og en hjørnesten i demokratiske samfund. Retten til oplysning er derfor helt afgørende

for et velfungerende demokrati.

I Danmark er retten til oplysning sikret ved Lov om offentlighed i forvaltningen og en række andre love,

f.eks. love om miljøoplysninger og patienters retsstilling. Retten til oplysning gælder altså information

fra alle offentlige myndigheder og institutioner.

Udgangspunktet er altid, at man har ret til oplysning, og ingen myndigheder kan kræve, at man begrunder,

hvorfor man ønsker oplysningen”.

Fra Fakta-ark 4 - Demokrati og retten til oplysning

ww.dfs.dk gratis download fra 3. maj 2007 på www.dats.dk/o


CLAUS FLYGARE

er født i 1944 i Brønshøj.

Skuespiller, teaterleder,

satiriker, dramatiker m.m.

Siden 1993 med i ledelsen

af Mammutteatret.

Har skrevet teaterstykker

og har desuden i mange

år leveret tekster til landets

bedste revyer. Arbejdede

fra 1980 til 2000

i DR med at lave satireprogrammer

bl.a. Den

Gode, Den Onde Og Den

Virkelig Sjove.

DEMOKRATIETS

FESTDAG

af Claus Flygare

7 personer - 5M, 2K.

Spilletid: 15-17 minutter.

Scenografi: Et værtshus (kan

laves med enkle midler).

Vejl. anbefaling af målgrupper:

Højskoler, gymnasier m.v., voksne

amatørteatergrupper.

Det er valgdag og vi er på værtshus

med de kloge - ‘Professoren’,

‘Paven’ og ‘Grevinden’ -

dem der allerede ved alt det andre

læser sig til. Etik og moral,

religion og filosofi, der er højt til

loftet og dybt i glasset! Og midt

i det hele mand 1, der drikker

sig mod til at stemme og mand

2, der har stemt og drikker sig

mod til at leve videre!

REGERINGSMØDET PÅ KRONBORG

af Claus Flygare

10 personer - 8M, 1K, 1MK. Spilletid: 20-25 minutter.

Scenografi: På og under Kronborgs bastioner (kan og bør laves med enkle midler). Mulighed

for sjovt arbejde med lyd- og lyseffekter.

Vejl. anbefaling af målgrupper: Høj- og efterskoler, gymnasier m.v., voksne amatørteatergrupper.

Skrupskør farce hvor demokratidebatten er ført op på allerhøjeste niveau. Regeringspartierne

holder møde på Kronborg. Under en pause i forhandlingerne er tre politikere

gået op på de berømte bastioner for at ryge og samtidig lægge lumske og skjulte

politiske dagsordner. Pludselig bliver de - i bedste Hamlet-stil - konfronteret med en

ånd! Det viser sig at være selve demokratiets ånd, der er kommet for at kræve de oprindelige

demokratiske værdier tilbage …

Skæg farce med masser af satirisk smæk for skillingen - og et overflødighedshorn af

emner for en efterfølgende debat.

JØRN (til Werner) - På en måde tror

jeg, at en mand som dig, skal slappe

helt af. Jeg har et kontoudtog, der viser

at din kone har brugt dine taxabonner

til et beløb omkring 30.000 kr.

Hvis jeg var dig, tror jeg nok, jeg ville

foretrække en tur på bastionen frem

for en offentlig afskedigelse for misbrug

af betroede midler, og for at se

konen i spjældet for bedrageri.

DR. ULRIK - Inden du kommer for godt

i gang, med at true min kollega, skal

du lige vide at jeg jo altid har været

klar over, at vi kunne ende i en situation,

som vi står i nu. Af samme grund

har jeg gemt tre fotografier i en bankboks,

som jeg altid har omtalt som

‘min livsforsikring’. Du optræder på

alle billederne.

JØRN - Du kan proppe dine billeder

skråt op. Jeg er i besiddelse af et

filmklip, der viser dig i din store, fede,

matsorte Hummer, i gang med at køre

ind i en blind kvinde med rollator i et

fodgængerfelt, mens du sidder og sniffer

coke.

DR. ULRIK - Hun faldt.

JØRN - Og du gør hvad der bliver sagt.

POUL - Nu ved jeg ikke om der er nogen,

der er begyndt at forstå hvorfor

jeg ikke bruger spin-doktor?

Tekstuddrag fra

Regeringsmødet på Kronborg

DEMOKRATI

I FAMILIEN

af Claus Flygare

5 personer - 3M, 2K.

Spilletid: 10-12 minutter.

Scenografi: Simpel - et

bord og fem stole

Vejl. anbefaling af målgrupper:

6.-8. klasse, børne-

og ungdomshold på

amatørscener.

Det er ikke særligt ‘cool’

når ens storesøster blander

sig i hvilket sprog man taler

- og slet ikke ‘herre nice’

at hendes tilfældige fyr også

blander sig! For hvem

bestemmer egentlig derhjemme

- er der voksendiktatur,

repræsentativt demokrati

eller oplyst enevælde?

Og hvorfor skred storesøsters

fyr lige pludseligt!?

Spisebordssituation med

dramatik og overraskende

pointer.

IDÉMATERIALE TIL DRAMA- OG TEATERPÆDAGOGISKE FORLØB

DATS vil meget gerne være med til at fremme lysten til, at man, som en spændende del af selve

teaterarbejdet med et af stykkerne, iværksætter, at der også gennemføres drama- og teaterpædagogiske

forløb - set såvel i forhold til at få skabt så troværdigt et teaterunivers som muligt i fremførelsen

af det enkelte stykke - som til bevidst at forsøge at bruge nogle af demokratiets mange

vinkler i forskelligt øvelsesmateriale undervejs i processen.

Med afsæt i henholdsvis stykkerne Demokrati i Familien og En demokratisk beslutning er der lavet

et idémateriale, der kan være med til at hjælpe dig videre med planlægningen af drama- og

teaterpædagogiske forløb i sammenhæng med opsætningen af stykkerne. Idématerialet kan også

bruges som inspiration i reference til de fire øvrige stykker.

Hvis arbejdet med et af de 6 stykker skulle give blod på tanden til at arbejde videre med andre

teaterstykker, der også kredser om at være debatskabende teater så ligger der på DATS hjemmeside

en liste med andre tilgængelige manuskripter, der kan give idéer til nye forestillinger.

plysdemokratiet og www.dfs.dk gratis download fra 3. maj 20


Oplys Demokratiet - baggrund

I kølvandet på sagen om Muhammedtegningerne i begyndelsen af

2006 besluttede Dansk Folkeoplysnings Samråd at iværksætte

indsatsen: Oplys Demokratiet.

Formålet er at få synliggjort og diskuteret de demokratiske værdier

i Danmark, men også at få sat gang i en reel dialog i det danske

samfund om hvordan kulturerne kan leve sammen, om religionsfrihed,

om ytringsfrihed, om ret og pligt og tolerance.

Initiativet tager afsæt i to enkle overordnede spørgsmål:

Hvordan definerer vi demokratiet i Danmark?

Hvordan håndterer vi forskellighed i samfundet?

Gennem åben debat skal vi medvirke til at skabe grundlag for

konstruktiv sameksistens og undgå konflikt.

Som et led i Oplys Demokratiet kampagnen tog DATS initiativ til at få skrevet en række

debatskabende spil/teaterstykker af professionelle dramatikere. Fire korte spil á 10-12 minutters

varighed. Sketchagtige og tematiske om emner fra Demokrati kampagnen. To lidt

længere teaterstykker på ca. 30. minutter. Debatspil med samme udgangspunkt, men mere

uddybende, bedre i persontegningen og flere nuancer i konfliktudviklingen.

Materialerne ligger klar til gratis download og brug fra den

3. maj 2007 på www.dats.dk/oplysdemokratiet og www.dfs.dk

Brug DATS - når det handler om teater

Trænger du til ny inspiration til arbejdet med årets skoleforestilling eller til din teaterog

dramaundervisning? Så følg DATS’ Lederuddannelse i børne- og ungdomsteater.

Uddannelsen består af minimum fire weekendkurser over to år.

Bliv medlem af DATS

DATS optager både personlige medlemmer og gruppemedlemmer (scener, skoler mv.)

Som medlem får du:

• Stor rabat på kurser

• Mulighed for gratis rådgivning fra DATS’ professionelle konsulenter til bl.a.

repertoirevejledning og instruktion.

• 10% rabat på forlaget Dramas bogudgivelser og ved køb af Grimas sminke.

• Mulighed for at søge tilskud til kurser, festivaler, konferencer, opførelsesafgifter m.m.

• Tilsendt nyhedsbreve og tidsskifter.

Indmeldelse og mere information på www.dats.dk

Haderslev

DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Design,

- er landets mest erfarne tilrettelægger af teaterkurser på højt fagligt niveau

& Tekst

Landssekretariatet • Nygade 15 • 6300 Gråsten

www.dats.dk • dats@dats.dk • Tlf. 74 65 11 03 Layout:

å www.dats.dk/oplysdemokratiet og www.dfs.dk gratis downlo

More magazines by this user
Similar magazines