OSK Referat Juni 2011 - Velkommen til NA SoV.

nasov.dk

OSK Referat Juni 2011 - Velkommen til NA SoV.

OSK - MØDE I NÆSTVED 05/06-2011

Dagsorden for dagens møde:

1. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde

3. Valg af ordstyrer

4. Oplæsning af traditioner og koncepter

5. Godkendelse af dagsorden og referat

7. GSR rapporter.

8.Unity dag evaluering

8. OSR. OI og WEB rapporter

9. Kasser/ litteratur rapporter

10. Valg af betroet tjener

11. Post

12. Eventuelt

13. Rundt om mødet

14. Næste møde.

1. Sindsrobøn.

Afholdt.

2. Præsentationsrunde: Tilstede:

Mogens / kasser

Per /Sekretær

Thomas /afgående OSR

Jesper/GSR mandags gruppen friheden /OI

Kenn/OI

Jonas GSR

Thor/GSR Clean og frisindet Vordingborg.

Lars/

Allan/ GSR Lørdagsgruppen Vordingborg.

Michael /GSS

Jimmi/GSR Korsør

Lars/GSS Lørdagsgruppen Vordingborg

Hans/OBS

Mødet blev åbnet kl. 10:30

3. Valg af ordstyrer:

Thomas

4. Oplæsning af traditioner og koncepter.

Blev læst op.


5. Godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt

6. GSR Rapporter.

Ringsted: lørdagsmødet - Mellem broerne 12. Lørdag kl. 10 til 11.

Ingen referat:

Ringsted: Bagvejen mellem broerne 12. torsdag kl. 17:30 til 18:45.

Ingen referat:

Ringsted: Cape Diem - mellem broerne 12. søndag kl. 19 til 2

Ingen referat:

Ringsted: Den frie time- mellem broerne 12. mandag kl. 17:15 til 18:15.

Ingen referat:

Ringsted: Stepworking - mellem broerne 12. fredag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Næstved: Mandagsgruppen – kornbakken 6. mandag kl. 19:30 til 20:45.

Ingen referat:

Næstved: fredagsmødet – Futura caféen Farimagesvej 22 fredag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Vordingborg: Fællesskabet – brænderigården Algade 104, 2 sal. Tirsdag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Vordingborg: Clean og Frisindet. Åndehullet. Algade 92. Torsdag kl. 19 til 20. i bunkeren.

Ingen referat:

Vordingborg: Lørdagsmiraklet- Åndehullet. Algade 92. Lørdag kl. 11 til 12.

Ingen referat:

Holbæk: Vejen frem – Klosterstrædet 5. Tirsdag kl. 20 til 21.

Ingen referat:

Holbæk: fredag

Ingen referat:

Slagelse: Håbet - Hestestrædet, bag Slagelse teater. Fredag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Nykøbing F: Frihedsgruppen – Kulturforsyningen, Voldgade 1. mandag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Nykøbing F: Keep it simpel—banegårdspladsen 1a. lørdag kl 11 til 12.

Ingen referat:

Nykøbing F: Sydhavsøerne – Lindeskovskirken. Onsdag kl. 20 til 21.

Ingen referat:

Korsør: Bromødet-- Skolegade 1 indgang C Mandag kl. 19 til 20.

Ingen referat:

Kalundborg: Tirsdags Gruppen - Bredgade 47. Medborgerhuset. Tirsdag 19 til 20.

Ingen referat:

Roskilde: Søndag Ringstedgade 16. Kl. 12.12-13.13

Ingen referat:

Roskilde: Onsdag Ringstedgade 16. kl. 19.19-20.20

Ingen referat:

Gunderslev: Gunderslev gruppen Gunderslev kirke Fredag 19 – 20

Ingen referat:


Haslev Onsdagsgruppen Slagterivej 17 onsdag 18.45 – 20.00

Ingen referat:

7. Unitydag Evaluering

Der var en runde der stor tilfredshed med arrangementet og service indsatsen,

Der blev forlået at man nedsætter et udvalg til unity dag hvor alle medlemmer kan medvirke til

planlægningen af Næste års unitydag. Og at man er tidligere ude med at opstart disse møder.

.

9. OSR/ OI og WEB Rapporter.

OSR:

Det er overvejende NA´s økonomi der er taget op, og det er her prioriteringslisten der har været

oppe. Man har brugt erfaringen fra USA vedr. taknemmeligheds ugerne.

OI:

Der blev fremlagt Regnskab og Referat fra Oi møde den 22-05-11.

Dette bliver lagt op på vore hjemmeside. http://www.nasov.dk/ under referater.

WEB:

Ændringer ang møderne skal sendes til web.nasov@gmail.com

OSK-SOV SERVICE MAILS: OSR: vestsjaelland.na.osk.dk@gmail.com Mødelisteansvarlig:

moedeliste.sov@gmail.com Litteratur ansvarlig: litteratur.sov@gmail.com OSS: osssov@gmail.com OI:

offentliginformationsov@gmail.com

10. Kasser og Litteratur rapport.

Bestilling af litteratur skal gøres på mail litteratur.sov@gmail.com. Ellers vil det som hovedregel først

være til afhentning ved næste OSK møde.

Mht. kørsels godtgørelse skal gr. dække for GSR transport. Og OSK for OSK service.

Der var et pænt overskud afsendt 22.000 donation til RSK. tilbage i kassen 4226 kr.

Vedr. donationer i taknemmeligheds ugerne vil det være en god ide at sende budskabet at

OSK også er en del af fælleskabets manglende økonomi

11. Valg af betroet tjener.

OSR: Opstiller Jesper. og bliver valgt


OSS: Opstiller for 1 år Lars. Som fremlæger service cv. Og bliver valgt

HI formand: opstiller Jimmi. Som fremlæger service cv. Og bliver valgt

12. Post.

Vi har PT. Ikke nogen postboks. World news kan bestilles på NA.org.

Der er kommet oplysninger fra worldservice om at der vil blive mulighed for web oplink til

hovedspeak på worldservice konferencen. Der blev taget beslutning fra OSKSOV at vi ville lade

dette være op til storbyerne….

13. Eventuelt.

14. Rundt om møde.

Stor enighed om det har været et rigtig godt møde….Tak

15. Næste møde

D.o3- 07 - 2011 kl.10:30 på kornbakken.

Venlighilsen og kærlig service

Per Sekretær


1. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde

3. Valg af ordstyrer

4. Oplæsning af traditioner og koncepter

5. Godkendelse af dagsorden og referat

6. GSR rapporter.

7. Udvalg Unity dag 2012.

RDS

OSR Raport udfyldes

HI

8. OSR. OI , og WEB rapporter

9. Kasser/ litteratur rapporter

10. Valg af betroet tjener

11. Post

12. Eventuelt

13. Rundt om mødet

14. Næste møde.

Dagsorden for næste møde:

More magazines by this user
Similar magazines