4-2004 arbdok - Poecilia Scandinavia

poecilia.org

4-2004 arbdok - Poecilia Scandinavia

INDHOLDSFORTEGNELSE

Redaktøren har ordet 3

Aktivitetskalenderen 4

Alt hvad du ønsker at vide om

de siste Characodon-populasjoner 5

Nye levendefødende 27

Boganmeldelse: “Viviparous fishes” 28

Goodeidegruppe på vej i Poecilia 30

2

Forsidefoto

Hunn av Characodon lateralis

«Amado Nervo»

Foto: Juan Miguel Artigas Azas

Poecilia Bladet

Offisielt organ for Poecilia Scandinavia.

Utkommer 4 ganger i året.

ANSVARLIG REDAKTØR

Atle Sjødahl, Veslemyrveien 9,

N-1715 Yven/Sarpsborg,

Tlf.: 91572898

E-mail: blad@poecilia.org

Lay-out: Jan Stenløkk

rykning og distribution: Kai Qvist

COPYRIGHT

Poecilia Scandinavia og forfatteren.

For oversettelser forutsetter

redaksjonen at oversetter har

nødvendig tillatelse.

DEADLINE

Artikler til bladet skal være redaktøren i

hende senest på nedenstående datoer.

Nr. 4 - 2006:

fredag den 27. oktober 2006

Artikler og indlegg motas gerne. Hvis

det er muligt på email eller diskette/CD,

med bilder separat og ikke satt inn i

teksten, men avmerket hvor de skal stå

og med billedtekst.

TRYK

akprint, Aalborg.

ISSN 9006-0537

More magazines by this user
Similar magazines