4-2004 arbdok - Poecilia Scandinavia

poecilia.org

4-2004 arbdok - Poecilia Scandinavia

Goodeiderne er som bekendt nogle af

de mest spændende ungefødere – ikke

mindst på grund af deres specielle

ynglebiologi, hvor ungerne blandt

andet fødes med en «navlestreng» fra

gattet. Mange arter er truede i naturen

og samtidig yderst sjældne i

akvarierne.

Hovedformålet er da også det enkle, at

sikre så mange Goodeidearter som muligt

i Skandinavien. I praksis ved at der

etableres mindst to opdræts-grupper af

hver art – det kan så enten være hos den

samme eller hos forskellige opdrættere.

I første omgang har initiativtagerne (Martin

Tversted og undertegnede) inviteret en

gruppe, hvor både Norge, Sverige og

Danmark er repræsenterede – dog nok

med en lidt for stor dansk overvægt. Hvis

andre gerne vil være med, hører vi meget

gerne fra jer. Udgangspunktet er, at

gruppen skal være skandinavisk og dække

alle tre lande – og hvis der melder sig flere

interesserede fra Norge og Sverige vil det

være yderst fornemt.

Gruppen etableres i et tæt samarbejde med

Poecilia Scandinavia, men seriøse

opdrættere af Goodeider, som af en eller

anden grund ikke er medlemmer, vil også

være velkomne. Vi forbeholder os ret til

30

GOODEIDEGR

GOODEIDEGRUPPE GOODEIDEGR UPPE P PPÅ

P Å VEJ

VEJ

I I POECILIA

POECILIA

Tekst: Thue Grum-Schwensen

at afvise medlemmer, der ikke er seriøse –

selv om det i praksis næppe vil ske.

I tilknytning til Goodeidegruppen etableres

der også et forum eller lignende på

poecilias hjemmeside, www.poecilia.org -

i tæt samarbejde med bestyrelsen.

I det hele taget er det ideen, at gruppen

arbejder sammen med Poecilia

Scandinavia. Vi håber også, at det kan blive

startskuddet til, at andre starter tilsvarende

interessegrupper i Poecilia-regi. For

eksempel om Xphophorus-slægten eller

Gambusiaer.

Ud over hovedformålet vil gruppen også

gerne medvirke til:

At udveksle erfaringer og synspunkter

vedrørende bevaring og opdræt af

Goodeider – gerne via et forum i Poeciliaregi.

At udbrede kendskabet til Goodeidefamilien

blandt andre akvarister.

At indgå i internationalt samarbejde

omkring bevaring og opdræt af Goodeider

i fangeskab og i øvrigt bakke op bag Fish

Ark projektet i Mexico (i hvert fald

moralsk..).

More magazines by this user
Similar magazines