Præsentationen i Studieretningsfolderen 2011 - Nørre Gymnasium

norreg.dk

Præsentationen i Studieretningsfolderen 2011 - Nørre Gymnasium

Nørre Gymnasium

Studieretninger

2011/2012


Indholdsfortegnelse:

Supersproglig Studieretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 3

Kommunikation og medier m . Tysk/FranskF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 4

Sprog, kultur og billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 5

Virkelighedens drama og dramaets virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 6

Naturvidenskabelig studieretning med fysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 7

Naturvidenskabelig studieretning med kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 8

Krop og psyke – samspillet mellem biologi og matematik . . . . . . . . . . . . . . . . s . 9

Biotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 10

Samfund og medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 11

Samfundsudvikling og naturvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 12

Samfundsfag og Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 13

Sprog og musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 14

Matematik og musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 15

Farveforklaring til studieretningskemaerne

som findes under de enkelte studieretninger

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske forløb

Forside: Tenna, 2a

2


1. Supersproglig Studieretning

Engelsk A, Spansk A, Fransk fortsætter B

eller Tysk fortsætter B

Er du vild med sprog? Her får du muligheden

for at tilegne dig tre af verdens største sprog .

Du får en studentereksamen, der giver dig

adgang til studier som fx korrespondent eller

translatør på CBS, eller litteraturvidenskab eller

antropologi på universitetet .

Vi lægger vægt på, at du bliver rutineret i at

tale, forstå og formidle alle tre sprog . Dermed

får du også - på globalt plan indblik i kunst,

kultur, politik og samfundsforhold . Den daglige

undervisning fokuserer på sprogindlæring,

men der vil også være meget tekstanalyse, så

du skal kunne lide at læse og arbejde med både

skønlitteratur og sagprosa . Her kommer du

til at læse fx Shakespeare, Cervantes, Proust,

Flaubert, Thomas Mann og Günter Grass på

originalsproget . Vi arbejder også med musik og

billedmedier og de seneste nyheder i sprogfagene

. På denne studieretning får du også billedkunst

på C-niveau .

3

Eksempler på emner:

• Vesteuropæisk kultur og kulturhistorie / på

sporet af den vesteuropæiske identitet

• Ungdomskulturer

• Kulturforskelle og sprog: Hvordan afspejles

kultur i sprog og i kunst

• Verdenskrigene

• Kulturmøde: Kolonialisme

• Kulturimperialisme: Sprog og identitet

• Kultur- og samfundsforhold på tværs af kontinenterne

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Spansk A, Engelsk A

Engelsk A

Spansk A

Dansk A

Historie A

Fortsættersprog B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Billedkunst C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


2/3. Kommunikation og medier

Engelsk A, FranskF A /TyskF A og Mediefag B

Vi fokuserer på sammenhængen mellem

europæiske sprog, kulturer og medier især med

henblik på kommunikation i tekst, billeder og

på film. Vi lægger vægt på, at du i hele gymnasieforløbet

udvikler dine praktiske sprogfærdigheder,

og på studierejsen i 2g får du særlig

mulighed for at fremme dine sproglige kompetencer:

Du vil komme på en uges sprogskoleophold

i hhv Berlin og Paris, hvorefter turen

slutter af med en uge i London . De sproglige

kompetencer, du opnår i gymnasieforløbet, er

vigtige forudsætninger for at kunne fungere i

den moderne globaliserede verden .

Litteratur – fra før og nu – spillefilm, dokumentarfilm

og nyheder indgår i undervisningen,

så du bedre kan sætte dig ind i de

historiske, samfundsmæssige, religiøse og

kunstneriske sammenhænge . Mediefag vil

indgå naturligt i belysningen af disse sammenhænge,

og desuden vil du opnå færdigheder i

selv at producere tv- og videoprogrammer .

Eksempler på forløb/emner kan være:

Kultur og kommunikation:

• Kommunikationsudveksling og informationssøgning

på nettet .

• Ungdomskulturer.

• Historien oplevet og fortolket gennem litteratur

og film f.eks. 2. Verdenskrig, terrorangrebet

på World Trade Center m .m .

• Religionernes betydning i vor tids Europa.

• Europæisk kultur kontra f.eks. amerikansk.

Medier:

• Sammenlignende undersøgelser af nyhedsformidling

i forskellige lande .

4

• Tv – et fordummende, et underholdende

eller et oplysende medie? – vurderet ud fra

forskellige landes organisering af mediet og

programlægning .

• Sammenligning af dansk film, andre europæiske

film og den amerikanske filmtradition.

Samfund og politik:

• Indvandringen til Europa i nyere tid.

• Europæiske minoriteter.

• Den lokale identitet over for den globale

virkelighed .

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, FranskF A eller Engelsk A, TyskF A

(Du kan kun vælge denne studieretning, hvis du har haft fransk eller

tysk i folkeskolen i min. 3 år)

Engelsk A

Tysk A/ Fransk A

Dansk A

Historie A

Mediefag B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Engelsk A, Spansk A og Billedkunst B

4. Sprog, kultur og billeder

I denne studieretning får du muligheden for at

tilegne dig to af verdens største sprog . Du får

en studentereksamen, der giver dig adgang til

studier som fx korrespondent eller translatør på

CBS, eller litteraturvidenskab eller antropologi

på universitetet .

Vi lægger vægt på, at du bliver rutineret i at

tale, forstå og formidle sprog . Dermed får du

også - på globalt plan indblik i kunst, kultur,

politik og samfundsforhold . Den daglige

undervisning fokuserer på sprogindlæring, men

der vil også være meget tekstanalyse, så du

skal kunne lide at læse og arbejde med både

skønlitteratur og sagprosa . Her kommer du til

at læse fx Shakespeare, Cervantes, Auster, Allende

og anden litteratur på originalsproget . Vi

arbejder også med musik og billedmedier og

de seneste nyheder i sprogfagene . På denne studieretning

får du også billedkunst på B-niveau .

Her lærer du om kunst og visuelle udtryk fra

fx København, Barcelona, New York, Paris og

Berlin – fra berømt arkitektur til street art . Du

får også lejlighed til at arbejde med egne kunstproduktioner

.

5

Eksempler på emner:

• Vesteuropæisk kultur og kulturhistorie / på

sporet af den vesteuropæiske kulturvugge

• Ungdomskulturer

• Kulturforskelle og sprog: Hvordan afspejles

kultur i sprog og i kunst

• Verdenskrigene

• Kulturmøder: Kolonialisme

• Kulturimperialisme: Sprog og identitet

• Kultur- og samfundsforhold på tværs af kontinenterne

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Spansk A

Engelsk A

Spansk A

Dansk A

Historie A

Billedkunst B

Samfundsfag C

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Engelsk A, Samfundsfag B, Drama B

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag

og drama er de bærende fag, får du nogle

vigtige redskaber til at kunne klare dig i en

mere og mere international verden . Du lærer at

kunne begå dig på et globalt sprog . Du lærer,

hvordan du præsenterer dig selv og agerer

sammen med andre og du bliver i stand til at

analysere hvordan samfund og stater fungerer

indadtil og i samspil med omverdenen .

I studieretningen vil der være et særligt fokus

på de engelsksprogede landes kulturelle, litterære

og samfundsmæssige forhold . Derfor vil

det være nærliggende, at studieturen i 2g går til

et engelsktalende land, hvor vi kan benytte os

af de mange teatertilbud og sætte os ind i politiske

ideologier . I drama vil vi desuden benytte

os af, at Nørre G er et af Storkøbenhavns 4

Kult-gymnasier (KUnst og kuLTur), der samarbejder

med hinanden samt københavnske teatre

om at styrke og udvikle de kunstneriske fag .

5. Virkelighedens drama

og dramaets virkelighed

6

Eksempler på emner:

• Fra Shakespeare til Trainspotting – en rejse

gennem litteratur og dramatik .

• Rollespil hvor man kan prøve, hvordan politikere

forhandler .

• Hvad er globalisering? Hvilken kulturel og

politisk betydning har USA? Hvad gør globaliseringen

ved kultur, litteratur og politik?

• Præsidentvalget i USA.

• Hvad sker der, når forskellige kulturer støder

sammen globalt og lokalt?

• Politisk teater.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Samfundsfag B

Engelsk A

Dansk A

Historie A

Sprog B

Drama B

Samfundsfag B

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


6. Naturvidenskabelig studieretning med Fysik

Matematik A, Fysik A, Kemi B

I denne studieretning får du matematik på det

højeste niveau, der udbydes i gymnasiet, sammen

med to naturvidenskabelige fag på højt

niveau . Det er tre fag, som har rige muligheder

for at arbejde sammen, idet de historisk set har

været tæt forbundet og stadig er det i dag .

Der vil blive lagt vægt på den rolle som disse

fag spiller og har spillet for vores forståelse af

verden og også på beskrivelse og løsning af

mere praktisk betonede problemer .

Således spiller eksperimenter en afgørende

rolle i de naturvidenskabelige fag fysik og

kemi, og vi vil lægge vægt på fagenes metoder

og på den rolle, som matematik spiller for at

kunne behandle problemer på en præcis og

logisk måde .

Fagenes betydning for erkendelsesmæssig og

filosofisk tænkning og glæden ved matematisk

skønhed vil være en spore for undervisningen .

Arbejdsformerne vil variere såvel mellem

gruppearbejde, projekter og klassearbejde, som

mellem teoretisk arbejde og praktisk laboratoriearbejde,

ligesom besøg på forskningsinstitutioner

og virksomheder vil blive inddraget .

Det overordnede mål for studieretningen er at

udvikle viden og kunnen på højt niveau sammen

med glæde ved og indsigt i fagene .

I matematik anvender du fagets nyeste computerprogrammer,

der på én gang fungerer som

lommeregner og tekstbehandlingsprogram .

Det giver dig mulighed for at arbejde skriftligt,

uden at du bagefter skal skrive resultaterne fra

lommeregneren over på papir . Det gør det også

nemmere at eksperimentere matematisk, fx

undersøge forskellige matematiske begreber,

7

tegne diagrammer og grafer . Det vil derfor

være en absolut fordel, at du har en bærbar

computer, som programmet kan installeres

på . Matematik fungerer også som støttefag

til de øvrige naturvidenskabelige fag, og her

vil du se, hvordan du kan anvende matematik

til effektivt at beskrive og løse problemer fra

naturvidenskabens verden .

Eksempler på forløb og emner:

• Bevægelser på jorden og i verdensrummet

• Lyd og lys

• Kvantefysik

• Universets udvikling

• Miljø og teknologi

• Big Science (fx rumfart, astrofysik, partikelfysik)

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Fysik A

GF

Matematik A

Fysik A

Dansk A

Historie A

Kemi B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

1g 2g 3g


7. Naturvidenskabelig studieretning med Kemi A

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Denne studieretning tager udgangspunkt i de

naturvidenskabelige og eksperimentelle fag,

kemi og fysik . Der vil blive behandlet problemstillinger

af både teoretisk og praktisk karakter,

og matematik indgår på højeste niveau som en

naturlig og nødvendig samarbejdspartner .

Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i

konkrete problemstillinger . Løsninger efterforskes

gennem klassearbejde, gruppearbejde,

projekter og praktisk arbejde i laboratorierne .

Eksperimenter spiller en afgørende rolle i de

naturvidenskabelige fag kemi og fysik, og

der vil blive lagt vægt på fagenes metoder .

Matematik spiller også en væsentlig rolle for

at kunne behandle problemer på en præcis og

logisk måde .

Studieretningen vil have en tæt kontakt til

virksomheder og højere læreanstalter, og gennem

besøg og praktikophold bliver der skabt

mulighed for at inddrage de allernyeste tiltag

indenfor forskning, teknikker og apparatur som

en naturlig del af den daglige undervisning .

I matematik anvender du fagets nyeste computerprogrammer,

der på én gang fungerer som

lommeregner og tekstbehandlingsprogram .

Det giver dig mulighed for at arbejde skriftligt,

uden at du bagefter skal skrive resultaterne fra

lommeregneren over på papir . Det gør det også

nemmere at eksperimentere matematisk, fx

undersøge forskellige matematiske begreber,

tegne diagrammer og grafer . Det vil derfor

være en absolut fordel, at du har en bærbar

computer, som programmet kan installeres

på . Matematik fungerer også som støttefag

til de øvrige naturvidenskabelige fag, og her

8

vil du se, hvordan du kan anvende matematik

til effektivt at beskrive og løse problemer fra

naturvidenskabens verden .

Eksempler på forløb og emner:

• Medicinalkemi

• Nanoteknologi

• Miljø

• Biokemi

• Klassisk mekanik

• Levnedsmiddelforskning

• Rumfart

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Kemi A

Matematik A

Kemi A

Dansk A

Historie A

Fysik B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


8. Krop og psyke

– samspillet mellem biologi og psykologi

Biologi A, Psykologi B, Matematik B

Vi ved, at menneskets fysiske og psykiske

udvikling er påvirket af gener og miljø herunder

kultur, men hvordan spiller arv og miljø

sammen? Hvorfor bliver nogen psykisk syge?

Hvad sker der, når man ikke sover nok? Kan

man tænke sig rask? Noget tyder på, at psyken

kan påvirke kroppens funktioner, men hvordan

hænger det egentlig sammen?

Studieretningen ’Krop og Psyke’ kommer med

nogle bud på disse og andre store spørgsmål

som fx: hvad forstår man ved intelligens, og

kan man måle den? Er standardiserede intelligensprøver

”kulturfri”? Kan en persons intelligenskvotient

ændres? Hvilke psykologiske

intelligensteorier findes der, og har de indflydelse

på indretning af undervisning? Neuropsykologi

giver dig indblik i, hvordan hjernen

er opbygget, hvilke dele af hjernen der bruges,

når vi læser eller løser matematikopgaver,

og hvordan man kan se ind i den arbejdende

hjerne . Ligeledes arbejdes der med, hvordan

viden om hjerneskade bruges til at forstå den

raske hjerne .

Et tema om ’Sundhed’ arbejder med spørgsmål

som: Hvad er sund livsstil? Hvordan virker

motion? Hvordan påvirker brugen af rusmidler

som alkohol og tobak det biologiske system

på kort og langt sigt, og hvorfor bliver man

afhængig af dem? Hvorfor er spiseforstyrrelser

et stigende problem i den vestlige verden?

Problemstillinger som ovenstående står centralt

i studieretningen, hvor fagene sammen bidrager

til belysning af forskellige temaer herunder

indsamling og behandling af data i forbindelse

med eksperimenter og feltundersøgelser .

9

Eksempler på forløb og emner:

• Arv og miljø.

• Psykiske sygdomme.

• Hvad er intelligens, sammenhængen mellem

intelligens og intelligensprøver .

• Neuropsykologi og sundhed.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Biologi A, Psykologi B

Biologi A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Psykologi B

Engelsk B

Sprog B

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Fysik C

Kemi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B.

I denne studieretning får du matematik og bioteknologi

på det højeste niveau i gymnasiet .

Faget bioteknologi bygger oven på kemi C og biologi

C og bliver efterfølgende et tæt samarbejde

mellem de to fag med fokus på det bioteknologiske

. I studieretningen arbejder vi med bioteknologi

i bred forstand fra den ældgamle udnyttelse

af teknologien fra brødbagning og ølproduktion

helt frem til moderne medicinsk forskning . Vi vil

undervejs se på den forskningsmæssige baggrund,

og vil også se på, hvordan viden fra forskning

omsættes til anvendelse i moderne bioteknologiske

industrier . Tilsvarende arbejdes med sundhed,

sygdom og miljøemner . Fagene i studieretningen

bidrager med hvert sit udgangspunkt, og vi vil

samle viden og forståelse i tværgående projekter

. Studieretningen giver en bred baggrund for

bioteknologi og vi får eksemplificeret denne ved

at arbejde med konkrete medicinske præparater

og medicinske behandlingsstrategier . Herved får

vi viden om molekylerne og deres virkning i de

konkrete celler og individer . Nørre Gymnasium

har i samarbejde med Biotech Academy på

DTU deltaget i et udviklingsarbejde med støtte

fra firmaet Novozymes. Her undersøgte man fx,

om jorden omkring Nørre Gymnasium rummer

bakterier, der kan spalte cellulose? Bliver det

muligt at producere bioethanol med netop denne

bakterie - og dermed bidrage til en grønnere

energistrategi? I samarbejde med DTU er vi ved

at udvikle tværfaglige projekter mellem matematik

og bioteknologi . Et eksempel er ”Matematisk

modellering af sygdomsforløb redder menneskeliv”,

som er et projekt med udgangspunkt i den

arvelige (eller genetisk betingede) sygdom Cystisk

Fibrose, hvor eleverne vil arbejde teoretisk med

9. Biotek

10

mikrobiologiske og kliniske problemstillinger og

efterfølgende benytte denne viden til at udvikle

unikke matematiske modeller .

Studieretningen er naturvidenskabelig og giver

adgang til stort set alle videregående uddannelser .

Eksempler på forløb og emner:

• Fra Darwin til bioteknologi

• Amfetaminlignende stoffer og deres virkning

• Enzymkinetik i praksis og teori

• Gensplejsning

• Find morderen med bioteknologiske metoder

• Vandrensning

• Miljø og teknologi

• Biokemi

• Levnedsmiddelforskning

• Medicinal-forskning

Matematik A

Biotek A

Dansk A

Historie A

Fysik B

Engelsk B

Sprog B

Kemi C

Biologi C

Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium:

Matematik A, Biotek A

GF 1g 2g 3g


Samfundsfag A, Mediefag B, Matematik B

Denne studieretning giver dig et grundigt kendskab

til matematik og til samfundsmæssige

forhold, såvel nationalt som internationalt . Vi

vil inddrage både de trykte og de elektroniske

medier . Du får gode kundskaber om forskellige

former for kommunikation, forholdet mellem

medier og det politiske system samt mediernes

sproglige og æstetiske udtryksformer . Du får

mulighed for at lave egne produktioner fra idéudvikling

til færdige tv - og videoprogrammer/

trykt materiale . Vi har etableret et samarbejde

med journalister fra DR, TV2 og den trykte

presse samt filmfolk. Udover fagene i studieretningen

bliver bl .a . dansk, historie og det valgte

fremmedsprog inddraget som vigtige samarbejdspartnere

i tværfaglige forløb igennem hele

det gymnasiale forløb . Ved valg af de enkelte

undervisningsforløb vil klassen være medbestemmende

.

Eksempler på forløb/emner kan være:

Den gode historie

• Hvordan du selv laver den gode historie ved

at opsøge relevante kilder, evt . lave interviews,

vinkle din historie på den rigtige måde

i forskellige journalistiske genrer .

Internationale politiske brændpunkter og

internationale konflikter:

• Her kan fx den mellemøstlige konflikt, kampen

mod terror og dens baggrund, forholdet

mellem i- og u-lande inddrages .

10. Samfund og medier

11

Informationssamfundet samt den teknologiske

og økonomiske udvikling:

• Herunder internettet og sammensmeltningen

af de forskellige medier samt ejerskabsforholdene

inden for massemedierne .

Mediernes historie og udvikling:

• Medierne som den fjerde statsmagt; fra

objektiv journalistik til New Journalism;

virkeligheden som underholdning, reality-tv .

Hvor går grænsen mellem fakta og fiktion?

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Mediefag B

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Mediefag B

Matematik B

Engelsk B

Sprog B

Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


11. Samfundsudvikling og naturvidenskab

Samfundsfag A, Matematik B, Fysik B

Samfundsfag og fysik arbejder tæt sammen

i denne studieretning om emner som bæredygtighed,

teknologiudvikling, globalisering

og internationale konflikter. Er det f.eks. en

god ide, at vi i Danmark vil satse på vindkraft

som fremtidens energikilde, eller er der andre

alternative teknologier? Hvilken international

betydning har Irans mulige atomvåbenprogram,

og hvilken fysik og teknologi ligger til

grund herfor . Dette er problemstillinger, der

indebærer en viden om både samfundsfag og

fysik samt en evne til at kombinere de to fag .

I den daglige undervisning vil vi arbejde med

mange forskellige metoder og arbejdsformer:

fra eksperimenter i laboratoriet til spørgeskemaundersøgelser

og fra klassediskussioner til

”undersøgelser i felten” . Vægten i undervisningen

ligger på analyse og konklusion gennem en

faglig fordybelse . I analyserne indgår matematik,

idet vi både arbejder med matematiske

modelbeskrivelser og statistiske beregninger til

f .eks . at lave prognoser for Kinas befolkningsstørrelse

i 2050 eller til at finde ud af hvor

effektiv en vindmølle er til at producere energi .

Eksempler på forløb/emner:

Energi, miljø og klima:

• Undersøge årsager til klimaforandringer, herunder

diskussion af anvendelse af alternative

energikilder .

• Analyse af dansk og international energipolitik,

herunder Kyoto-protokollen .

12

Informationssamfundet:

• Overvågningssamfundet og trusler mod

demokratiet .

• Mobiltelefoni, computere, massemedier –

hvordan påvirker it-teknologi identitetsdannelse?

Væbnede konflikter:

• Terrorisme som international trussel – en undersøgelse

af våbentyper og deres betydning i

aktuelle konflikter.

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Fysik B

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Fysik B

Fortsættersprog B

Engelsk B

Biologi C

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


12. Krop, kultur og identitet

Samfundsfag A, Idræt B og Matematik B.

I denne studieretning er forståelsen for krop,

kultur og identitet i centrum. Undervisningen er

baseret på at give en generel forståelse af disse

begreber og de sammenhænge, de indgår i,

både i nationalt og internationalt perspektiv . Der

vil blive arbejdet med krop, kultur og identitet

i nationalt og internationalt perspektiv . Idræt

fremmer din indlæringsevne, og er en fantastisk

måde at lære dig selv og dine nye klassekammerater

bedre at kende . Faget består både af praktisk

og teoretisk undervisning . I praktikken skal

vi have sved på panden, og lære at forbedre os

inden for en lang række idrætsdiscipliner . Du vil

blive mødt af helt nye kropslige udfordringer, og

vi lægger vægt på alsidighed i undervisningen . I

den teoretiske undervisning vil vi bl .a . beskæftige

os med kroppens fysiologi og anatomi, De

Olympiske Leges historie, doping og sundhed,

og i tværfaglige forløb vil vi sammen med andre

fag udforske idrættens væsen . I samfundsfag

vil det internationale aspekt blive vægtet højt .

Vi vil have fokus på fysiske og samfundsvidenskabelige

sammenhænge samt muligheder og

begrænsninger i forbindelse med bl .a . idrætspræstationer

. Etiske, kulturelle og sociologiske

aspekter af menneskets adfærd og teknologiske

landvindinger er emner, hvor der samarbejdes

tæt med de humanistiske fag . Eksempelvis kan

vi tage ekstremsport, kropsidealer og folkesundhed

op i undervisningen . Matematikken vil i stor

udstrækning blive anvendelsesorienteret gennem

undersøgelser og forsøg i fagene og ikke mindst

ved vurdering af menneskets interaktion i

mange forskellige globale sammenhænge . Det

eksperimentelle og undersøgende arbejde er

en vigtig del af den daglige undervisning . Fx

13

beregninger på forskellige bevægelser, accelerationsmålinger

eller måling af muskelmasse .

Studieretningen lægger herudover op til flere

ture ud af huset . Du skal med klassen på skitur,

højskoleophold samt studierejse til eksempelvis

Athen, Berlin eller London .

Eksempler på forløb og emner:

• Ekstremsport.

• Kropsidealer og folkesundhed.

• Doping og folkesundhed

• Internationale politiske forholds betydning for

idrættens verden .

• Etik og moral i sportens verden.

• Betydningen af matematisk viden til vurdering

af forsøg og resultater .

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Samfundsfag A, Idræt B

GF 1g 2g 3g

Samfundsfag A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Idræt B

Fortsættersprog B

Engelsk B

Biologi B

Kunstnerisk fag C

Naturgeografi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Fysik C

Valgfag A

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse


Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B

I denne studieretning, hvor engelsk, musik

og samfundsfag er de bærende fag, opnås et

indgående kendskab til væsentlige samfundsmæssige

og kulturelle problemstillinger . Der

vil blive lagt vægt på udvikling af sproglige, litterære

og musikalske kompetencer kombineret

med analyser af samfundsforhold og kulturmønstre

. I engelskundervisningen udvikles

såvel skriftlige som mundtlige kommunikative

færdigheder gennem arbejde med tekster, der

øger forståelsen af engelsktalende landes musik,

kultur og samfundsforhold . Studieretningen

fokuserer både på en teoretisk og praktisk

tilgang, og der vil være rige muligheder for at

deltage i skolens musikliv . I musik undervises

både i den praktiske del (spille og synge) og i

den teoretiske (musikteori og analyse).

Eksempler på tværfaglige forløb:

• Globalisering:

• USA’s kulturelle og politiske betydning.

• Politik, musik og kultur i en globaliseret

verden .

• De amerikanske bidrag til verdensmusikkulturen:

jazz, blues, gospel, r&b, soul, funk, hip

hop .

Socialisering og ungdomskultur:

• Det senmoderne i litteratur, musik og som

socialisering .

• Musikkultur og social identitet.

• Punk, New Wave, Reggae og engelske subkulturer

.

13. Sprog og musik

14

Litteratur og musik:

• Engelsk musik og litteratur i renæssancen.

• Hip hop, soul og afro-amerikansk litteratur

og retorik .

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Engelsk A, Musik A

Engelsk A

Musik A

Dansk A

Historie A

Fortsættersprog B

Samfundsfag B

Matematik C

Biologi C

Fysik C

Kemi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Matematik A, Musik B, Samfundsfag B

I denne studieretning, hvor matematik, musik

og samfundsfag er de bærende fag, får du et

indgående kendskab til væsentlige naturvidenskabelige,

samfundsmæssige og kulturelle

problemstillinger . Der vil blive lagt vægt på

udvikling af musikalske og analytiske kompetencer

samt evne til at diskutere og tage stilling

til politiske spørgsmål .

I matematik arbejdes med praktiske beregninger,

gennemgang af matematisk teori, problembehandling

og modellering . Der lægges vægt

på at kunne forstå matematiske problemstillinger

og formulere sig matematisk .

Studieretningen fokuserer både på en teoretisk

og praktisk tilgang: i musik vil der således

være rige muligheder for at deltage i skolens

musikliv, og i samfundsfag vil der blive lagt

vægt på udadrettede aktiviteter . I musik undervises

både i den praktiske del (spille og synge)

og i den teoretiske (musikteori og analyse).

Eksempler på tværfaglige forløb:

Matematik og musik:

• Matematiske beskrivelser af og tilgange til

musik og lyd .

• Lydproduktion.

• Akustik.

Globalisering:

• Forholdet mellem rige og fattige lande.

• USA’s kulturelle og politiske rolle i verden,

herunder de amerikanske bidrag til verdensmusikkulturen

.

14. Matematik og musik

15

Socialisering og ungdomskultur:

• Identitet gennem musik og kultur.

• Techno – stammekultur i det senmoderne

samfund?

Vælg på ansøgningsskemaet:

Nørre Gymnasium: Matematik A, Musik A

Musik A

Dansk A

Historie A

Matematik B

Samfundsfag B

Fortsættersprog B

Engelsk B

Biologi C

Fysik C

Kemi C

Religion C

Oldtidskundskab C

Idræt C

Valgfag A

Naturvidenskab B

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Almen studieforberedelse

GF 1g 2g 3g


Kig ind på vores hjemmeside. Her finder du svar på næsten

alt, hvad der vedrører skolen: www.norreg.dk

Gymnasiets undervisning hviler på gældende bestemmelser

fra Undervisningsministeriet. Skulle der være uoverensstemmelse

mellem oplysninger i denne brochure og overordnede

regler, er det naturligvis de sidste, der er gældende. Ligeledes

tages forbehold for trykfejl og lignende.

Nørre Gymnasium

Mørkhøjvej 78

2700 Brønshøj

Telefon: 44 94 27 22

Telefax: 44 94 26 69

E-mail: ng@norreg.dk

More magazines by this user
Similar magazines