Nøgler til mangfoldighed - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Nøgler til mangfoldighed - Ny i Danmark

MIKS – Mangfoldighed i Kommuner og Stat: Rekrutteringsnetværk ”Rekruttering af akademikere” Gruppe 2 er typisk familiesammenførte selvforsørgende udlændinge under introduktionsprogrammet som har kompetencer, men som måske ikke er helt færdige med sprogskolen og/eller som mangler ekstra fag for at deres uddannelse matcher en dansk tilsvarende uddannelse. Her handler det, foruden forholdene for gruppe 1, at få kontakt med målgruppen via de kommunale rådgivere, de er tilknyttet, og få formildet muligheder for f.eks. integrations- og oplæringsstillinger, mentorordninger samt andre job de evt. kan varetage i virksomheden - indtil de har fået ækvivaleret deres uddannelse og herefter kan søge interne stillinger. En af de største udfordringer er de meget få ansøgninger fra akademikere med anden etnisk baggrund kombineret med det meget lille kendskab, der er til gruppen generelt. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har de, hvor mange er de, er de allerede i arbejde, hvor bor de geografisk, hvordan når man ud til gruppen, når man annoncerer osv. Netværket har haft stort udbytte af at mødes, der er blevet udvekslet erfaringer og givet gode råd på tværs af både kommunale og statslige arbejdspladser. Det kan godt anbefales, at mødes med andre HR- medarbejdere og andre og udveksle erfaringer mv. Der kan også være lokale udfordringer, som gør det hensigtsmæssigt at mødes lokalt (eksempelvis erfaringer med kontakten til jobcenteret). En hovedkonklusion fra netværket er, at der er gode erfaringer med at rekruttere etniske minoriteter til arbejdspladsen på alternative måder, hvor man i en kortere periode møder de etniske minoriteter og samtidig får de mere kendskab til arbejdspladsen. Det kan være som erhvervspraktik for voksne, sommerfuldmægtige, praktikanter osv. En anden mulighed er også at rekruttere efter lidt bredere profiler og så se, hvilke ansøgere man får, eksempelvis når der opslås integrations- og oplæringsstillinger. Nedenfor ses nogle eksempler fra netværkets arbejde, hvor der er mulighed for at hente inspiration og viden til arbejdet med at ansætte flere akademiske medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Erfaringer og inspiration • Netværk på tværs stat og kommuner har givet et informationsløft blandt deltagerne • Der er stor forskel på de etniske minoriteter med hhv. en dansk og en udenlandsk uddannelse • Gode erfaringer med mangfoldige kampagner (i Århus på SOSU-området).

More magazines by this user
Similar magazines