DEJBJERG GOLF KLUB · Nr. 1 · Marts 2011 · 41. årgang

dokumenter.dejbjerggk.dk

DEJBJERG GOLF KLUB · Nr. 1 · Marts 2011 · 41. årgang

LUB NYT

DEJBJERG GOLF KLUB · Nr. 1 · Marts 2011 · 41. årgang

Læs Læs rævens rævens historie historie

på s. 24


D E J B J E R G

GOLF KLUB

w w w . d e j b j e r g g k . d k

9735 0009

Letagervej 1, Dejbjerg, 6900 Skjern

Fax 9680 1118

E-mail: kontor@dejbjerggk.dk

Sekretariatets daglige leder:

Hanne Häggqvist, træffes hverdage kl. 9-17

BESTYRELSE:

Formand: Viggo Nielsen

Engtoften 16, 6900 Skjern

Tlf. 9736 6356 (privat)

E-mail: elinogviggo@skjern-net.dk

Næstformand: Vagn Krogsgaard

Kærbyvej 16, 6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 2697 (privat) 9732 0860 (arb.)

E-mail: vagnkrogsgaard@msn.com

Kasserer: Jytte W. Hansen

Drejøgade 17, 6950 Ringkøbing

Tlf. 9717 1918 (privat)

E-mail: jwh@fyrbo.dk

Hon. sekretær: Kaj Møller Jensen

Pilevej 6, 6880 Tarm

Tlf. 937 2428 (privat)

E-mail: kajpilevej@mail.dk

Else Marie Lund

Grønsiskenvej 41, 6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 3199 (privat)

E-mail: lyngshede@vip.cybercity.dk

Jens Peder Jespersen

Vestervænget 32, 6900 Skjern

Tlf. 9735 2804 (privat)

E-mail: hogan@skjern-net.dk

Mads Møller

Oldagerparken 16, 6900 Skjern

Tlf. 6092 7660

E-mail: madsmoeller@hotmail.com

Suppleant: Rikke L. Omme

Oldagerparken 11, 6900 Skjern

Tlf. 2710 3452

E-mail: rlo@kirklarsen.dk

AMATØR- OG ORDENSUDVALG:

Paul Johansen (formand), Esper A. Tobiasen, Preben Knudsgaard

BAMBIUDVALG:

Jens Peder Jespersen, Karsten Knak,

BANEKONTROL/SERVICE:

Anders Moesgaard, Bent G. Jensen, Jacob Faartoft, Jens Erik Nørskov,

Johs. Bæk, Johs. B. Stampe, Jørgen Lauritsen, Jørgen S. Sørensen,

Kurt Dalgaard, Peter Sørensen, Rolf W. Christensen, Søren

Jespersen

BANEUDVALG:

Kaj Møller Jensen (formand), Hans Jørn Nielsen, Jacob Nordestgaard,

Kurt Nygaard Pedersen, Lars Elkjær Nielsen, Aage Daugaard

BLADUDVALG:

Else Marie Lund, Hanne Häggqvist

(al henvendelse vedrørende Klub Nyt sker til sekretariatet).

BEGYNDERUDVALGET:

Vagn Krogsgaard (formand), Anne Grethe Nielsen, Bjarne Häggqvist,

Carlo Jensen, Ella Siersbæk, Elly Kjærgaard, Emma L. Jensen, Inger Vestergaard,

Jens Horsted, Jens Evald Siersbæk, Johs. Bæk, Jørgen Lauritsen,

Kristian Kjærgaard, Ruth Bæk, Vibeke H. Lauritsen

ELITEUDVALG:

Jacob Nordestgaard, Jens Peder Jespersen, Per Strandbygaard, Thomas

Simonsen

HANDICAPUDVALG:

Viggo Nielsen (formand), Hanne Häggqvist

HUSUDVALG:

Bjarne Häggqvist (formand), Grete Christensen, Hanne Häggqvist,

Hanne Krogsgaard, Hans F. Jensen, Inge Møller, Karen Bollerup, Margit

Jensen, Ole Møller, Rolf W. Christensen

JUNIORUDVALG:

Benny Agerbo, Brian Vassard, Jacob Nordestgaard, Jan Kruse Hansen,

Jens Peder Jespersen, Mogens Andersen, Susanne Frank, Søren Due

Søndergaard

LEDER AF TIRSDAGSMATCHER, DAMER:

Formiddag: Agnete Holst, Birte Frank, Hanne N. Pedersen, Aase Johansen

Eftermiddag: Grete Christensen, Henny Kongensholm, Ida Fyhn Madsen,

Inger Stampe

LEDER AF TORSDAGSMATCHER, HERRER:

Chr. Jensen, Poul Rasmussen, Dan Lind Hansen, Thomas Kongsted

LEDER AF OLDBOYS:

Jørgen S. Sørensen, Chr. Jensen

PR- OG SPONSORUDVALG

Mads Møller (formand), Hanne Häggqvist, Karsten N. Rasmussen, Poul

Ernst Vestergaard

TURNERINGSUDVALG:

Else Marie Lund (formand), Anette Black, Bjarne Häggqvist, Bjarne G.

Hansen, Chris Black, Else Knudsen, Kaj Møller Jensen, Keld Jensen,

Mads Astrup, Mads Møller, Poul Erik V. Knudsen, Tinne Jensen, Vagn

Jørgensen

GREENKEEPER:

Chefgreenkeeper Hans Jørn Nielsen

Tlf. 9722 0153 (privat) 9735 4256 (maskinh.)

RESTAURANT:

Kurt Bøndergaard, Lasse Svenningsen, tlf. 9735 0733

TRÆNER:

Jacob Nordestgaard, pro-shop tlf. 9735 3644

Mobil 3011 1700

REPRO, SATS OG TRYK · STRANDBYGAARD GRAFISK A/S ∙ TLF. 96 800 700


Formanden

har ordet

Når St. St. Blicher slog sine folder med »Det

er koldt herude: ravne skrige, ugler tude«, ja,

så forstår jeg ham godt, når jeg en forholdsvis

tidlig mandag morgen rinder ind på isglat

parkeringsplads i Dejbjerg, hvor det i sig selv

er en øvelse at komme helskindet fra bilen til

klubhuset.

Men hVa´ sKuer MiT ØJe?

25-30 biler står allerede parkeret, og deres

ejere er, varmt påklædt, godt i gang på forni,

sultne efter at påbegynde den nye sæson,

om end »den lille runde« har noget besvær

med at finde frem til det frostdækkede hul på

en af de mange vintergreens.

I Dejbjerg Golf Klubs bestyrelse glæder vi os

også. Vi ser frem til at byde såvel gamle som

nye medlemmer velkommen til en forhåbentlig

spændende sæson.

Som sædvanlig er vi alle spændte på, hvordan

banen arter sig, når græsset grønnes.

Sidste år blev vi ramt af en forfærdelig start

på grund af vejrgudernes uheldige indblanding.

Det håber vi naturligvis at undgå i år.

Som jeg har forstået på baneudvalget, er vi

sluppet rimeligt gennem vinteren indtil nu,

men jeg opfordrer jer alle til at gøre brug af

hjemmesiden, idet greenkeeperen her med

jævne mellemrum vil orientere om banens

FORMANDEN HAR ORDET

tilstand samt diverse tiltag for at vedligeholde

eller måske endda forbedre forholdene.

Vores træner, Jacob Nordestgaard, har nu

fungeret et år i Dejbjerg Golf Klub. Mange

medlemmer har ytret stor tilfredshed med

hans indsats, så vi har nu efter et gensidigt

ønske forlænget kontrakten med Jacob yderligere

et år, således den indtil videre kører

frem til udgangen af 2012.

Golfsporten har for første gang i mange år

konstateret, at medlemstallet på landsplan

har vist faldende tendens, hvilket har givet

anledning til en del spekulationer i DGU regi.

Det er baggrunden for, at man i løbet af den

forgangne sæson har diskuteret og nu vedtaget,

at klubberne på landsplan skal have

mulighed for at inddrive andre og mere fleksible

medlemskaber end set tidligere. Man har

som målsætning at opnå flere medlemskaber

i gruppen 25-45 år. Herudover åbnes der

også mulighed for, at passive medlemmer,

der, når de »lugter savsmuldet« i manegen,

kan vende tilbage til spillets facetter til en

fornuftig pris.

Bestyrelsen har med baggrund i ovennævnte

vedtaget at udbyde et FLEKSMEDLEMSSKAB

til kr. 1.000,- for kommende sæson. Herved

får man mulighed for at spille på stor bane

mod betaling af greenfee, men med begrænsede

rettigheder i forhold til et fuldgyldigt

medlem. Se nærmere på klubbens hjemmeside.

Dejbjerg Golf Klub havde ved udgangen af

2010 et stort set uændret medlemstal, men

internt en faldende tendens fra aktive til passive

medlemmer. Vi ønsker at bibeholde vort

mål på 85-100 nye medlemmer i 2011. Det

kræver en indsats i klubben, hvorfor vi opfordrer

jer alle til at være aktive, hvis I på jeres

vej finder »potentielle» golfspillere, der kunne

tænke sig at udfordre vores ædle sport. I kan

hjælpe ved at opfordre til at gøre brug af vores

hjemmeside – www.dejbjerggk.dk –, eller

endnu bedre, lad dem kontakte sekretariatet

3

❯❯


4

FORMANDEN HAR ORDET

via kontor@dejbjerggk.dk eller tlf.: 97 350

009.

Fra bestyrelsens side bidrager vi med yderligere

tiltag:

De sædvanlige »åbent hus« dage

d. 3. april,

25. april,

25. maj og

2. oktober 2011.

Rabatordningen på kr. 1.800,-

fortsætter i 2011.

Der bliver i perioden 1. april - 1. juli mulighed for

at købe et prøvemedlemskab for kr. 1.200,-.

I prisen indgår lån af golfsæt i perioden, teorilektioner,

praktiske lektioner af PROEN m.v.

Man kan med andre ord få sit bagmærke med

mulighed for efterfølgende at blive fuldgyldigt

medlem.

Se mere på hjemmesiden.

Der bliver – med henblik på nye medlemmer

– den 27. april og d. 29. juni arrangeret en

foursome-match på for-9, der åbner mulighed

for, at du som medlem kan invitere en interesseret

ven/veninde (ikke golfspiller) til

golf på stor bane.

I skal spille sammen, I kunne være heldige at

vinde, og I er efterfølgende sikker på at kunne

deltage i et lille hyggeligt arrangement i klubbens

dejlige restaurant.

Se mere på hjemmesiden.

Vores samarbejde med omkringliggende

klubber fortsætter, men nu i en lidt udvidet

udgave, idet vi for den kommende sæson har

indgået greenfeeaftale på kr. 100,- i rabat

med Holstebro og Herning Golf Klub. De øvrige

aftaler med bl.a. frit spil i Vejen og Ikast

fortsætter, så….

Se mere på hjemmesiden.

Med henblik på bedst mulig servicering af

klubbens medlemmer har vi for sæsonen indgået

aftale med et nyt forpagterpar, nemlig

Passion

Dynamik

Farver

Energi

Skab glæde gennem blomster

- det gør vi…


Kurt Bøndergaard og Lasse Svenningsen. Der

er tale om et par med stor erfaring, hvor de

tidligere blev kendte for en bedre middag i f.

eks. Stauning Havn, men… bare rolig. De kan

mere, så i Dejbjerg vil vi blive tilbudt et menukort

lige fra pølser m. brød, et par håndmadder

og så til det mere kulinariske, men vi vil

lade dem præsentere sig selv, og det sker

bl.a. på klubbens hjemmeside

www.dejbjerggk.dk.

Den opmærksomme læser har for længst

bemærket, at jeg adskillige gange henviser til

klubbens hjemmeside www.dejbjerggk.dk.

Det er meget bevidst, idet bestyrelsen har

tænkt sig at udvide vores kommunikationsstrategi

overfor medlemmerne. Vi er overbeviste

om, at fremtidens måde at orientere eller

blive orienteret på, vil ske via nettet, hvorfor

vi fremover vil udsende vores information

FORMANDEN HAR ORDET

via et kort nyhedsbrev, der så vil henvise til

yderligere uddybning på klubbens hjemmeside.

Velvidende at nogle få endnu ikke gør brug af

en computer, vil samtlige informationer også

være at finde på klubbens opslagstavle, men

overordnet ser vi frem til fremover at kommunikere

som beskrevet.

Formelt er det imidlertid sådan, at Dejbjerg

Golf Klub skal have det enkelte medlems tilladelse

til at gøre brug af en mailadresse.

Derfor vil I se sekretariatet m. Hanne i spidsen

udføre stor iver for at få denne tilladelse, men

I kan hjælpe hende, hvis I fremtidigt ønsker

klubbens nyhedsbrev fremsendt, nemlig ved

at sende en mail til kontor@dejbjerggk.dk

med meddelelsen om, at det vil I meget gerne.

Viggo Nielsen

P a r t n e r r e v i s i o n

P a r t n e r r e v i s i o n

statsautoriseret revisionsaktieselskab

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bredgade 67, DK-6900 Skjern, Tel. +45 97 35 18 11

Hugborgvej Bredgade 18, 67, 6950 DK-6900 Ringkøbing, Skjern, Tel. +45 97 32 35 10 18 55 11

Hugborgvej Nygade 18, 6950 2, DK-6880 Ringkøbing, Tarm,Tel. Tel. +45 97 37 32 32 10 11 55

Nygade 2, DK-6880 Tarm,Tel. +45 97 37 32 11

5


6 DE

UNGE, DE YNGRE OG DE VIRKELIG GODE

VELKOMMEN TIL

baMbigolF 2011

sæsonen begynder

FREDAG DEN 29. APRIL KL. 16.30 – 17.15

Formålet med Bambigolf i Dejbjerg Golf Klub

er, at give børn i alderen mellem 4 og 7 år

mulighed for i en tidlig alder, at stifte bekendtskab

med golfsporten. Ved hver eneste

træning er det største mål at have det sjovt

med golfspillet.

Vi har »Snag Golf«, som skal hjælpe os med

at have det endnu sjovere. Snag er golf med

tennisbolde og det giver større muligheder

for at gøre golfen sjov. Vi kan blandet andet

spille rundbold, med Snag sættet.

Kontingentet for hele sæsonen er på kr. 300,-.

Husk – at vi har både køller og træningsbolde,

som kan lånes gratis.

Vel mødt den 29. april kl. 16.30, hvor vi efter

træningen vil orientere bambier og forældre

lidt om praktiske ting og planer for sæsonen

2011.

Bambigolf er som noget nyt, kun for aldersgruppen

4-7 år.

Fra man er fyldt 8 år deltager man i klubbens

juniortræning, med klubbens protræner Jacob

Nordestgaard.

Venlig hilsen

Karsten Knak

tlf. 9735 4134

Jens Peder Jespersen

tlf. 9735 2804


eliten 2011

deJbJerg eliTe Klar Til en

sPÆndende sÆson

De første slag er allerede slået for Dejbjergs

elitespillere. Vi har i år valgt at starte med indendørs

træning i Ikast Indoor Golf hen over

vinteren, så sæsonen er allerede godt i gang

for Dejbjergs elitehold.

I år er der ekstra fokus på spilletræning. Da

holdene ikke helt var klar til de første matcher

sidste år, har fokus i sæsonstarten været på

at komme ud og spille nogle flere runder inden

danmarksturneringen starter i den sidste

weekend i april. Vi forventer at tage nogle

gange til Holmsland Golfklub, hvor der gerne

skulle være sommergreens. Desuden er der

lavet aftale med Brande og Aaskov Golfklub

om et par træningsmatcher i marts og april.

Vi har i år en ung trup med rigtig gode talenter,

der alle vil gøre en ekstra indsats for at

Dejbjerg igen kan komme op i 2. division for

herrer. Og målet for pigerne er helt klart igen

at vinde gruppen, som det er sket de sidste 2

sæsoner.

DE UNGE, DE YNGRE OG DE VIRKELIG GODE

7

Som tidligere år har Eliteafdelingen udarbejdet

en sponsorpakke, hvor virksomheder kan

støtte Elite- og juniorarbejdet. Pakken koster

3.000,- + moms og for det beløb får man 10

greenfee billetter samt logo på sponsortavlen

i klubhuset. Sidste år havde vi rigtig god

opbakning fra mange lokale virksomheder og

vi håber at mindst lige så mange har lyst til at

bakke op om holdet i 2011.

Dem der støtter holdet får desuden alle en

invitation til Sponsormatch den 13. august,

hvor de får mulighed for at spille med elitespillerne

og få nogle fif fra de unge talenter.

Hvis man har interesse i at købe en sponsorpakke

kan man kontakte medlemmerne af

eliteudvalget.

Med ønsket om en god sæson

Eliteudvalget


8 JUNIORUDVALGET

Juniorafdeling

Så nærmer vi os med hastige skridt opstarten

på en ny sæson, men det betyder skam ikke,

at de første golfslag ikke er slået. Som noget

nyt bliver der i år spillet »Vikinge-golf«, en lille

turnering over 3 søndage her i februar/

marts måned, hvor der spilles en runde på

pay & play-banen med efterfølgende hygge,

kage og varm chokolade i klubhuset. Og ja,

det var en kold fornøjelse den første gang,

men trods det var der stort fremmøde af juniorspillere,

flot.

DER AFHOLDES OPSTARTSMØDE SØNDAG

D. 13. MARTS 2011 KL. 12.00 I KLUBHUSET for

alle juniorer og deres forældre. På mødet vil

der blive nærmere orienteret om træning,

matcher i klubben, turneringer og hvad der

ellers kommer til at ske i løbet af sæsonen. Så

vi håber på stort fremmøde.

Ellers kan vi kort nævne, at juniorafdelingen i

år vil prøve at synliggøre golf som en sportsgren

lidt mere, så flere juniorspillere forhåbentlig

får øje på et alternativ til andre fritidsaktiviteter.

Første tiltag er allerede sat i gang, da Dejbjerg

Golf Klub var med ved Sjov Lørdag arrangement

i Skjern Kulturcenter d. 22. januar.

Her var der opstillet chipping-bane, puttebane

samt udslagsmåtter, hvorfra der kunne

spilles SNAG-Golf. Standen var hele aftenen

bemandet med medlemmer fra juniorudvalget

samt en række junior-spillere, som kom

og gav en hånd med og fik »trukket« alle deres

venner og kammerater til standen. Og vi

kan roligt sige at aftenen var en succes, ungerne

stod nærmest i kø de første 3-4 timer

af aftenen, for at komme til at prøve golfspillet,

så forhåbentlig har det givet nogle lyst til

at prøve golf i Dejbjerg. Næste Sjov Lørdag

er den 26. marts og her har vi også planlagt

at deltage, så er vejret forhåbentlig så godt

at vi allerede får nye juniorer til Dejbjerg dagen

efter.

Andre tiltag for at få flere unge mennesker i

gang med golf er i støbeskeen, mere om det i

næste klubblad.

Et stort tema for juniorafdelingen i 2011 bliver

styrkelse af det sociale sammenhold mellem

juniorerne. Golf skulle også gerne for børnene

være mere end bare en tur rundt på golfbanen

og så kører man hjem igen. Der skulle

også gerne skabes et sammenhold og nogle

bekendtskaber ud over dem de ellers lige

kender fra skolen eller sportshallen.

Et af elementerne i dette bliver indretning af

et »junior-hjørne« i kælderen, hvor man efter

en runde golf eller ved ventetid har mulighed

for at sætte sig ned, få en sludder, et spil kort

o.s.v. med kammeraterne.

Er der nogle, der nu ligger inde med 2 spil

Ludo eller 2 spil Backgammon, men man kun

bruger det ene spil, så har du muligheden for

få ryddet op og samtidig gøre nogle juniorer

glade. Så hvis man er i humør til at donere

noget til et junior-hjørne, så hører vi meget

gerne nærmere på mail:

brianvassard@skjern-net.dk .

På forhånd tak.

Til sidst en meget vigtig detalje: MAIL-

ADRESSER. Al information fra juniorafdelin-


gen vil blive udsendt via mail, så det er yderst

vigtigt, at vi har en korrekt mailadresse på

alle børnene og/eller deres forældre. Der bliver

mulighed for at lave et »mail-tjek« til opstartsmødet,

men hvis man ellers ændrer sin

mailadresse, så kontakt venligst et medlem af

juniorudvalget, så vi ikke risikerer at et barn

går glip af nogle vigtige informationer omkring

deres golfspil.

Juniorudvalget

JUNIORUDVALGET

9


10 DAMESIDEN

Formiddagspigerne

VelKoMMen Til sÆson 2011

Til alle friske golfpiger, der har tid og

lyst til at spille golf sammen med formiddagspigerne

hver tirsdag kl. 9.30

Vi mødes første gang tirsdag 5. april kl. 8.30

til en kop formiddagskaffe og en kort orientering

om sæsonen.

Efter 18 huller har Villy Svinth lovet at give en

orientering om golfregler.

Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 9.30. Vi

mødes senest kl. 9.10, og der trækkes scorekort.

Vi starter på 6 forskellige huller. Det betyder,

at vi er færdige på samme tid, så vi kan

få lidt tid til hygge og socialt samvær i klubhuset.

Informationshæftet »Den Lille Gule« indeholder

matchprogram plus mange praktiske

oplysninger. Desuden fortæller den om reglerne

ved de forskellige matcher.

I år er der en ny bestyrelse for formiddagspigerne.

Vi siger mange tak for dygtigt udført arbejde

fra den afgående bestyrelse: Eva,

Mona, Mary og Inger. Vi håber, at vi kan fortsætte

på samme gode måde.

Vi vil ønske jer alle en rigtig god golfsæson.

Mange kærlige hilsener

og på snarlig gensyn.

Hanne Nørgård Pedersen

Agnethe Holst,

Birte Frank og

Aase Johansen

Hul 1-1


DAMESIDEN

Eftermiddagspigerne

Foråret nærmer sig – og mon ikke alle glæder

sig til rigtig at få gang i »jernene« igen, og til

samværet med eftermiddagpigerne, så reservér

tirsdag eftermiddage fra og

med 5. april. Denne dag holdes INFORMA-

TIONSMØDE for såvel nye som »gamle« piger

i klubhuset fra kl. 17.00 til 18.00. Under

mødet serveres en kop kaffe.

Villy Svinth har sædvanen tro lovet at give os

en lektion i golfregler, og det bliver fra kl.

18.00 til 19.00.

Hvis ikke andet bliver oplyst vil starttiderne

være kl. 14, 15, 16 og 16.30. 10 minutter

før hver starttid, trækkes lod blandt de afleverede

scorekort, hvorfor det bliver forskelligt

og tilfældigt, hvem den enkelte kommer på

hold med fra gang til gang. Ved starttiden kl.

16.30 kan der dispenseres fra de 10 minutter,

Hul 3-2

hvis det er aftalt med én af de andre 16.30 piger

om at udfylde scorekort.

Kontingent for sæsonen 2011 er 250,00 kr.

som betales ved tilmelding. Nye spillere må

gerne være med et par gange, for at se om

det er noget for dem inden betaling.

For at kunne deltage, skal du være fyldt 18 år,

og have bagmærke.

husK at alle har et ansvar for, at alle føler sig

velkommen og godt tilpas i klubben, så alle

får en rigtig fornøjelig sæson.

For flere informationer henvises til www.eftermiddagspiger.dk

Vel mødt til en god sæson

»Firkløveret«

Ida Madsen, Grete Christensen, Inger Stampe

og Henny Kongensholm

11


12

008211

Gavekort

udstedes

Gavekort

udstedes

Gavekort

udstedes

ZONETERAPI

MASSAGE

KRANIO-SAKRAL

ZONETERAPI

TERAPI

ZONETERAPI

MASSAGE

MASSAGE

KRANIO-SAKRAL TERAPI

KRANIO-SAKRAL TERAPI

Jette Hykkelbjerg

Klinisk zoneterapeut, lægeeks. massør

og Jette certificeret kranio-sakral Hykkelbjerg

terapeut

Klinisk zoneterapeut, lægeeks. massør

Udsigten Jette og certificeret 10 · Højmark kranio-sakral Hykkelbjerg

· 6940 terapeut Lem St.

Tlf. Klinisk 61 zoneterapeut, 44 86 63 · www.jettehykkelbjerg.dk

lægeeks. massør

og Udsigten certificeret 10 · Højmark kranio-sakral · 6940 terapeut Lem St.

Tlf. 61 44 86 63 · www.jettehykkelbjerg.dk

Udsigten 10 · Højmark · 6940 Lem St.

Tlf. 61 44 86 63 · www.jettehykkelbjerg.dk

pwc.dk

Nye veje til vækst

Start med et møde

Kontakt:

PwC, Østergade 40

6900 Skjern, T: 9680 1000

MÆRKE-

OVERSIGT:

By Groth

Gustav

Uldahl

Masai

Sandwich

Container

Lysgaard

Pulz

Kello

Brandtex

Ze-Ze

Femilet

Triumph

Wolford

Decoy

Enhver forretning

kan forbedres


sæt X i kalenderen

Fredag den 19. augusT Kl. 10.00

– stableford i 3 rækker

– lækker frokost

– flotte præmier

Matchfee incl. frokost kun 175 kr.

Tag veninden med!

Tilmelding senest den 12. august

golfhilsen

anne Johanne tlf.: 4020 5088

DAMESIDEN

13


14

NYT FRA BLADUDVALGET

KLUB NYT

DEJBJERG GOLF KLUB · Nr. 3 · Oktober 2010 · 40. årgang

xxxxxxx

Drivingrange i

Dejbjerg Golf Klub

Med Skjern Bank er hole-in-one også muligt

Den sikreste vej til en god score går gennem Skjern Bank. Vi kender nemlig den lokale

golfbane, hvordan greenen hælder og hvor ujævnhederne fi ndes. Det er ikke uden betydning,

når scorekortet gøres op.

Kontakt Skjern Bank og få en uforpligtende snak

– også om din økonomi.

bladet fra

munden

deadline

Indlæg til næste nummer af Klub Nyt,

som udkommer medio juli 2011, bedes

afleveret til sekretariatet senest

den 17. juni 2011.

Bladudvalget


TilMelding

Tilmelding med handicap og medlemsnummer skal ske

på tilmeldingslisten i klubhuset eller via Golfbox. Meldes

der afbud, efter at startlisten er lavet, skal der altid betales

matchfee, som vil blive opkrævet.

Skyldig matchfee skal betales før der kan deltages i

turneringer igen. Hvis afbud skyldes særlige omstændigheder,

tilbagebetales matchfee. Anmodning om tilbagebetaling

skal ske til bestyrelsen. Eftertilmelding

accepteres, såfremt der er ledige pladser undtaget i

Klubmesterskaberne. Der opkræves et gebyr på 20 kr.

Afbud og eftertilmelding skal ske til sekretariatet. Max.

deltagerantal ved start på flere huller er 100 (der suppleres

dog op til firebolde).

sTarTTider

Det tilstræbes, at der søn- og helligdage startes kl.

9.00. Lørdage startes der kl. 13.30. Undtagelser vil

være angivet i turneringsprogrammet. Banen er lukket

30 minutter før turneringsstart. Scorekort skal afhentes

senest et kvarter før starttid. Ved ankomst til startstedet

inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid

idømmes to straffeslag i.h.t. regel 6-3. Senere ankomst

medfører diskvalifikation.

Ved start på flere huller skal spillere, der er på banen,

stoppe spillet 30 minutter før turneringsstart. Ved start

fra hul 1 er banen åben 30 minutter efter, at sidste hold

er startet.

lige scores

(Slagspil)

Ved lige scores gælder følgende:

Scratchturneringer: Sudden death om 1. pladsen,

hvis tiden tillader det. Hul 8, 9 og 18 anvendes. Afgørende

for efterfølgende placeringer er sidste 18,

9, 6, 3 eller sidste hul. Hvis stadig lige – så lodtrækning.

Handicapturneringer: Afgørende er sidste 18, 9, 6, 3

eller sidste hul. Der fratrækkes h.v. 1/2, 1/3, 1/6 eller

1/18 af handicappet, beregnet med én decimal. Hvis

stadig lige – så lodtrækning.

I turneringer, hvor der startes på flere huller, beregnes

resultatet ud fra banens 1. hul og efterfølgende

ulige huller uanset på hvilket hul, den enkelte spiller

er startet på.

uloVlige driVere og bolde

Pr. 1. januar 2008 er der kommet nye regler, således

flere typer drivere og bolde er ulovlige.

TURNERING

r e g l e r V e d

T u r n e r i n g e r

15

Listen over ulovlige drivere og bolde vil blive printet ud

og sat i en mappe, der står på turneringskontoret.

Bliver turneringsledelsen gjort opmærksom på, at en

spiller bruger en ulovlig driver vil den pågældende spiller

blive diskvalificeret.

aFsTandsMÅlere

Det er tilladt at bruge afstandsmålere som opfylder betingelserne

i henhold til de lokale regler i klubbens turneringer.

caddie

Det er tilladt at bruge én caddie i turneringer hvor der

spilles 36 huller på én dag. Alle andre turneringer er det

ikke tilladt med caddie.

PrÆMier

I slagspil vil der normalt være præmier i både brutto-

og nettorække. En eventuel pokal vindes af bedste

bruttoscore. Der kan kun vindes i én række, og brutto

går frem for netto.

I handicapturneringer spilles der i tre rækker:

a: HCP 0,0 - 16,6 (damer 16,5) - b: HCP 16,7 (damer

16,6) - 32,0 (damer 32,8) - c: HCP 32,1 (damer 32,9)

- 42 (damer 43)

Vundne præmier skal afhentes ved præmieoverrækkelsen

efter turneringen. Hvis en præmie ikke afhentes,

går den videre til den næst placerede spiller i rækken;

men spillerens placering bibeholdes.

Turneringer iØVrigT

Foruden, de i programmet anførte turneringer, spilles

der i perioden april til oktober hver tirsdag og torsdag

henholdsvis dame- og herreturneringer. Endvidere

spilles der i samme periode begynderturneringer på

onsdage (se golfbox, aktivitetskalender og informationstavle

for dato og tidspunkt).

husk at tilmelde dig klubbens interne carlsberg

hulspilsturnering.

der er meget flotte præmier, sponsoreret af

carlsberg bryggerierne.

se opslagstavlen for nærmere informationer.

banelukning: Se aktivitetskalender, informationstavle

samt golfbox tidsbestilling.

Dejbjerg Golf Klub, december 2010


16

daTo

aPril

Turnering og sPonsor hcP sTarT hul

anTal

huller

TurneringsForM

Søn. 10. vestjyskBANK - Åbningsturnering 46/48 Gunstart 18 Foursome - Stableford

Lør. 30. DS 1

MaJ

Lør. 7. Misters Parturnering ABC Gunstart 18 Greensome - Stableford

Fre. 20. Ringkjøbing Landbobank 46/48 Gunstart 18 Mixed Greensome - Stableford

Lør. 28. DS 1

Juni

Søn. 5. Early Riser - Rofi Centret ABC Gunstart 18 Slagspil - Stableford

Man. 13. Skjern Bank 32,0/32,8 Gunstart 18 Slagspil

Lør. 25. Pro’s Day 46/48 1 18 Stableford

Juli

TURNERINGSOVERSIGT

Søn. 3. vestjyskBANK - Juniorranglisteturn. 15/20 1 36 Slagspil

Fre. 29. Tama Cup 32,0/32,8 1 18 Four ball

Max. 12 i forskel Stableford

Lør. 30. Tama Cup AB Gunstart 18 Stableford

Søn. 31. Tama Cup Slagspil 1+10 36 Slagspil

augusT

0-32,0

0-32,8

Søn. 7. DS 1

Søn. 14. Sydbanks - Four ball turnering ABC Gunstart 18 Four ball - stableford

Lør. 27. Klubmesterskaber 32,0/32,8 1 Se opslag Slagspil

Søn. 28. Klubmesterskaber 32,0/32,8 1 Se opslag Slagspil

sePTeMber

Lør. 17. Klubmesterskaber 1 Se opslag Hulspil

Søn. 18. Bravo Tours - Efterårsturnering ABC Gunstart 18 Stableford

noVeMber

Søn. 6. Tidlig Glögg Turn. ABC Gunstart 18 Slagspil - Stableford


Turneringsleder

noTer

Mads Astrup Start: 11.00

Bjarne Häggqvist Start: 8.00

Keld Jensen Over 18 år

Vagn Jørgensen Over 18 år

Vagn Jørgensen Start: 8.00

Bjarne Häggqvist Start: 5.45

Bjarne G. Hansen Åben

Keld Jensen Start: 7.00

Juniorudvalget Start: 7.30 - Åben

Mads Møller Start: 8.00 - Åben

Åben - Over 18 år

Mads Møller Start: 9.00

Åben - Over 18 år

Mads Møller Start: 8.00

Åben

Herrer/damer - Over 18 år

Bjarne G. Hansen

Poul Erik Knudsen

Start: 8.00

Kaj M. Jensen Start: 8.00

Kaj M. Jensen Start: 08.00

Vagn Jørgensen

Mads Møller

Bjarne Häggqvist Start: 11.00

TURNERINGSOVERSIGT

Turneringsudvalget:

17

Else Marie Lund, Ringkøbing

Formand

tlf. 9732 3199

Anette Black, Skjern tlf. 2138 5970

Bjarne G. Hansen, Videbæk tlf. 9717 1918

Bjarne Häggqvist, Stauning tlf. 9735 1934

Chris Black, Skjern tlf. 4017 0692

Else Knudsen, Skjern tlf. 9735 4026

Kaj Møller Jensen, Tarm tlf. 9737 9737 2428

Keld Jensen, Skjern tlf. 9735 9735 2690

Mads Astrup, Skjern tlf. 9735 2884

Mads Møller, Skjern tlf. 6092 7660

Poul Erik V. Knudsen, Skjern tlf. 9735 4026

Tinne Jensen, Skjern tlf. 9735 9735 3931 3931

Vagn Jørgensen, Tarm tlf. 9737 2246

D E J B J E R G

GOLF KLUB

w w w . d e j b j e r g g k . d k

Letagervej 1 · Dejbjerg · 6900 Skjern

kontor@dejbjerggk.dk · 9735 0009


18 XXXXXXXXX


Hos Strandbygaard Grafisk

bruger vi »bolden«

så vi trykker altid

med omtanke for miljøet

Strandbygaard Grafisk

Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk


TORSDAGSHERRER

Torsdagsherrer 2011

En ny golfsæson står for døren. når vinteren

forhåbentlig, snart får ende. Vi starter torsdag

den 7. april. Formiddagsherrer mødes kl.

8.00 til samling i klubhuset til en kort orientering

og velkomst inden vi går ud.

Kl. 13.00 vil Villy svinth give os en lektion

i diverse golfregler, og specielt i

dropperegler, dette gælder både formiddagsherrer

og eftermiddagsherrer, så derfor

starter eftermiddagsherrer denne dag først

ud kl. 14.00. Vi håber at se rigtig mange den

7. april.

Formiddagsherrerne starter i år ud kl. 8.00

og kl. 9.00 til hverdag, og med fælles start kl.

8.30 når der er månedsmatch. Eftermiddagsherrerne

starter kl. 13.00, 14.00, 16.00

og 17.00

husK: Man møder senest 15 min før start

tid, hvor holdene trækkes.

Der afholdes månedsmatch, den sidste torsdag

i hver måned, med fælles spisning og

med vinpræmier. Det gælder både formiddagsherrer,

og eftermiddagsherrer som starter

kl. 13.00.

Vi spiller igen i år match med både Henne,

Holstebro, Esbjerg og Struer. Dette vil blive

annonceret på vores hjemmeside, som I kan

finde på klubbens hjemmeside. Se under

torsdagsherrerne i »klubber i klubben«. Vi vil

selvfølgelig også lave de samme opslag på

tavlen i kælderen.

Hvis I skulle få lyst til at betale kontingent, må

I meget gerne det, tag en kuvert i kælderen,

læg 300 kr. i, og læg den i greenfeeboksen. Af

kontingentet går de 100 kr. til en bro på hul 8

som det blev besluttet på generalforsamlingen

i efteråret.

Som sidste år, vil alle som har været med i

2010 blive betragtet som medlem i 2011, og

indtil I har betalt, (eller meldt Jer ud), vil I stå

på resultatlisten med rødt skrift, og scoren

tæller først med i årsresultatet, når kontingent

er betalt.

Formandskabet er uændret: Dan Lind Hansen,

Thomas Kongsted, Poul Rasmussen og

Chr. Jensen, Vi vil gøre det så godt som muligt.

Gode ideer er altid velkomne. Så I kan

blot kontakte en af os, hvis I synes noget skal

være anderledes.

Vi glæder os til at se jer til sæson 2011.

Formandskabe

19


20 KANINØRET

Flemming Smed Top moderne autoværksted til klargøring og service Dejlige rammer til mø

Sportsvogn, familiebil

Kaninøret

eller gule plader?

Kom og få en prøvetur.

Vi har udvalget!

begynderudvalget byder hermed alle be- ÅbenT hus arrangeMenTer:

gyndere velkommen til sæsonen 2011. Udval- Vi holder åbent hus følgende datoer:

gets sammensætning kan ses på SALSGLISTEN omslaget. NETOP Søndag NU: den 3. april 2011 kl. 14.00

Mandag den 25. april 2011 kl. 14.00 (2. på-

begynderudvalgets Alfa Romeo opgave 156 2,5 V6 er: 24 V skedag) 2001 139.000 km 169.800 kr.

Audi A4 2,0 TDi 2007 2.000 km 469.800 kr.

- at organisere åbent hus arrangementer Onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00

Audi A4 2,0 TDi Avant 2005 106.000 km 398.000 kr.

- at give nye medlemmer Audi A6 2,8 TDI en Avant god modtagelse Søndag 1995 174.000 den 2.oktober km 119.800 2011 kr. kl. 14.00

i klubben Audi Allround 2,5 TDi 180 Quattro Triptronic 2003 83.000 km 619.800 kr.

- at indføre begyndere BMW 320i 2,2i i etikette Touringog golfregler Endvidere 2002 108.000 får medlemmerne km 289.800 kr. mulighed for at

- at organisere BMW teoretisk 330 3,0 prøve D (udarbejdet af tage 2003 en 139.000 ven (ikke km 329.800 golfspiller) kr. med på for-9,

BMW 530 3,0 D aut. E60 2005 47.000 km 719.800 kr.

DGU)

mens der spilles kaninmatch på bag-9 den

Chrysler PT Cruiser 2,0 Classic 2003 90.000 km 169.800 kr.

- at organisere praktisk prøve for begyndere 27. april og den 29. juni. Der arrangeres så en

Citroën C8 2,2 HDI Advance 2003 83.000 km 119.000 kr.

på par-tre-banen Ford Cougar 2,5 V6 foursommatch 1999 120.000 km for 169.800 deltagerne kr. med efterføl-

- og at organisere Kia Shuma begyndermatcher.

II 1,5 LS gende 2005 præmieuddeling. 24.000 km 109.800 kr. Vi håber, at rigtig

Vi vil gerne takke Mercedes ringkøbing CLK 320 3,2 Elegance landbo- aut. mange 2000 49.000 medlemmer km 409.800 vil kr. benytte sig af den

bank, som igen Mercedes i år er sponsor ML 270 2,7 for CDi begynder-

aut. Van mulighed, 2001 147.000 og at km vi 224.800 ad den kr. vej får nye medlem-

Mercedes SLK 230 2,3 kompr., aut. 2000 51.000 km 419.800 kr.

udvalgets arrangementer.

mer.

Mercedes Sprinter 316, 3500 kg 2003 150.000 km 224.800 kr.

Peugeot 206 1,4 HDI Edition 2006 51.000 km 154.800 kr.

Seat Toledo 1,9 TDi Stella reglerne 2004 158.000 For km indslusning 164.800 kr. aF nye

Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol st. car MedleMMer:

2005 43.000 km 279.800 kr.

Toyota Corolla 1,3 XLi Begynderbagmærke: 1994 142.000 km 39.800 Når kr. man har tegnet sit

Toyota Land Cruiser 3,0 GX TD Van begyndermedlemsskab, 1998 127.000 km 139.800 får kr. man udleveret et

VW Caravelle 2,5 TDI Comfort 10 pers. 2000 221.000 km 219.800 kr.

begynderbagmærke (blåt), som skal bæres

VW Golf 2,0 Trendline 2001 125.000 km 149.800 kr.

VW Sharan 2,8 VR6 Trendline 1999 136.000 km 219.800 kr.

Se fotos på idebiler.dk

Erhvervsparken 5 ■ 6900 Skjern ■ 97 35 22 12 ■ 20 23 23 09

info@idebiler.dk ■ www.idebiler.dk


synligt på udstyret, specielt når man anvender

træningsbanen (pay and play – banen).

Før man rigtig kan komme i gang med at spille

golf – dvs. på den store bane, skal begynderbagmærket

udskiftes med et egentligt

bagmærke (hvidt), som altid skal bæres synligt

på golfudstyret (baggen), når der spilles

på den store bane, også når der spilles på en

fremmed bane. Kun medlemmer, som har betalt

kontingent, får udleveret bagmærke.

Bagmærke til stor bane udleveres af begynderudvalget,

når følgende er gennemført:

1. 5 gruppelektioner á 50 min. hos klubbens

træner.

2. Prøve på pay & play bestående af 2 runder

á 6 huller med min. 20 point ialt.

3. Deltaget i 2 teoriaftner.

4. Bestået teoriprøve.

5. Deltaget i 3 begyndermatcher på stor

bane.

6. Opnået 10 point i én begyndermatch på

stor bane.

Proceduren er nærmere beskrevet i informationsfolderen,

»Velkommen i Dejbjerg Golf

Klub«, som alle prøvemedlemmer får tilsendt

ved prøvemedlemsskabets begyndelse. Folderen

indeholder alle de oplysninger, man

som nyt medlem har brug for i begyndelsen.

Der er også medtaget oplysninger, som kan

være til gavn senere hen. Vi opfordrer til, at

man nøje studerer folderens indhold – og

håber, at nye medlemmer derved hurtigere

får et overblik over, hvad der kræves for at

komme i gang med golfspillet.

I lighed med tidligere år arrangeres der begyndermatcher

hver anden onsdag sæsonen

igennem (dog undtaget industriferien). Første

match afvikles onsdag den 30. marts.

Den sidste afvikles lørdag den 24. september,

hvor sæsonen afsluttes med match om eftermiddagen

og spisning om aftenen (arrangementets

indhold tilpasses deltagerantal-

KANINØRET

let). Matchprogram findes på opslagstavlen i

kælderen.

Følgesvende: Vi har rigtig god erfaring med

at have en øvet spiller med på hvert hold.

Derfor vil vi igen gerne opfordre så mange

medlemmer som muligt til at melde sig som

følgesvend. I god tid før hver begyndermatch

bliver der ophængt en tilmeldingsliste for følgesvende.

21

hovedregel for hvem der kan deltage

begyndermatcher:

Max 24 måneder, regnet fra datoen for den

første begyndermatch, man deltager.

Har man opnået et handicap på 37 og derunder

før sæsonen slutter – altså senest ved

årets sidste begyndermatch, kan man ikke

længere deltage I begyndermatcher.

Men!! +hcp 37!! – uanset hvor mange år du

har været medlem, er du velkommen til at

skrive dig på deltagerlisten, og hvis der er

plads, kan du se dit navn på startlisten i kælderen

og i Golfbox senest onsdag kl. 12.00.

Ved begyndermatcher må man anvende kaninteestedet

ved hul 1 og hul 11.

Vi håber, at vi får en rigtig god og fornøjelig

sæson. Vi glæder os til at møde begyndere

fra sidste år og til at byde nye begyndere velkommen

i Dejbjerg Golf Klub.

p.u.v.

Vagn Krogsgaard


22

SHOPPEN OG TRÆNING

Shoppen og træning 2011

Så skal vi snart på græs igen. I skrivende

stund er det koldt, græsset sover og golfklubbens

parkeringsplads er for det meste

næsten tom, men mon ikke det ændrer sig i

løbet af en måned eller to.

shoPPen

Der var meget travlt på træningsbanen sidste

år og det led shoppen under, så lige nu er vi

ved at ansætte en butiksassistent. Jeg sidder

i skrivende stund med en masse ansøgninger

foran mig og er ved at finde den helt rigtige.

Vi glæder os til at udvide åbningstiden og

servicen i den kommende sæson.

TØJ, TØJ og aTTer TØJ!

Vi udvider sortimentet i shoppen i år. Der

kommer meget tøj i butikken. Blandt andet

følgende mærker; BackTee, Abacus, Nike,

Galvin Green, Rönnisch, FIVE, Wilson tøj og

meget mere.

Rönnisch kommer med en rigtig flot dame

kollektion hvor man blandt andet kan få Plus

størrelser, så hvis man er hurtig findes der nu

smart golftøj i almindelige størrelser.

Vi udvider også golfkølle afdelingen og siger i

år velkommen til NIKE og Cobra. Vi har købt

ekstra ind i Callaway, Wilson og Taylor Made.

Derudover har vi PING og Black Owl. Så der

Nykredit finder flere penge til 3 ud af 5 boligejere

I Nykredit har vi gjort det til vores speciale at tackle boligejernes samlede økonomi fra

nye vinkler. Vi ser på din samlede økonomi og sørger for at bank, forsikring, pensions-

ordning og realkreditlån spiller sammen. Vi plejer at finde flere penge til tre ud af fem

boligejere. Ring til vores erfarne rådgivere allerede i dag og aftal et møde.

Line Knoth Steen Christensen Marianne Jacobsen Kirstine Kristensen Kenneth Andreasen

Tlf. 44 55 43 07 Tlf. 44 55 43 09 Tlf. 44 55 43 08 Tlf. 44 55 43 01 Tlf. 44 55 43 11

likn@nykredit.dk schr@nykredit.dk mrj@nykredit.dk khk@nykredit.dk kena@nykredit.dk

Havnepladsen 7 • 6950 Ringkøbing

3udaf5_150x100_rin.indd 1 06-02-2009 13:13:40


liver masser at vælge i mellem i shoppen i

2011.

FligThscoPe FiTTing er VeJen FreM

Igen i år vil jeg tilbyde flightscope fitting. Færdig

med at gætte på hvilken driver eller jern

der passer dig. Flightscope er en radar der

måler din bolds flugt og derudfra kan vi finde

det udstyr der passer dig. Der kommer til at

være mange demodage i denne sæson, så

hold øje med www.svingdoktor.dk og se datoerne.

bonus rabaT

Husk at du får rabat på de fleste varer du køber

i shoppen. Husk blot at oplyse om dit

medlemsnummer når du handler i butikken,

så putter vi bonus rabat på din konto. Bonussen

kan komme helt op på 8% afhængig af

hvor store indkøb du gør. Husk bonussen skal

være brugt inden årsskiftet.

TrÆning

Der var masser at lave på træningsbanen

sidste år. Nogle gange lidt for meget. Ventetiden

på en lektion i 2010 var helt oppe på 3

uger en overgang. Det vil jeg prøve at lave lidt

om på i år. Jeg håber at jeg i den kommende

sæson kan finde en træner der kan hjælpe

med træningen. Men vær opmærksom på

ventetiden og book i god tid hvis du ønsker

træning.

SHOPPEN OG TRÆNING

Kopimaskiner - Telefax - Kontorindretning

KontorCenter West

Ring: 9735 3710

Fredensgade 74 B · 6900 Skjern

Fax: 9735 2071

23

golFsKoler

Jeg vil lave flere golfskoler i år. Både i sommerferien

med også i weekender i løbet af

sæsonen. Se mere på www.svingdoktor.dk.

Jeg glæder mig til at se jer i den kommende

sæson.

Med venlig hilsen

Jacob Nordestgaard

Shoppen 97 35 36 44

Mobil 30 111 700

www.Svingdoktor.dk

Drivingrange


24

EN LILLE FORÅRSHISTORIE

Jacob og undertegnede havde en fantastisk oplevelse en kold dag i februar.

Hr. og fru ræv stod ved søen ved hul 9. Pludselig begyndte fru ræv

at løbe op mod klubhuset og hr. ræv bagefter. De gik så lige så stille rundt

på clockgreen et stykke tid, hvor Jacob og jeg kunne stå og nyde de flotte

dyr på den anden side af vinduet.

Så havde fru ræv fået nok af clockgreen og luntede over mod 18. green.

Hr. ræv efter hende men kun indtil Åse og Arne Kristoffersen kom gående

på stien ved 18. teested. Så tog pokker ved hr. ræv. Han løb alt hvad han

kunne over mod budskadset ved hul 9. Men fru ræv, ja hun satte sig midt

på greenen og sad bare der og kikkede op på Åse og Arne. Efter et stykket

tid luntede hun efter hr. ræv. Hanne Häggqvist

Paul Johansen (Adv.H) Lotte Bliddal (Adv.L) Michael Jørgensen (Adv.) Berit Holmstrøm (Adv.fm)


agsKabe

Er der nogen, som har et bagskab

for neden, som vil bytte med et foroven?

Jeg har nogle på venteliste til et

skab for neden, idet de ikke magter

at løfte baggen op i et skab for

oven. Så hvis du vil flytte op på 1.,

så hører jeg gerne fra dig hurtigst

muligt.

Der er endnu ledige bagskabe for oven.

Henvend dig på kontoret, så kan du få

tildelt et skab.

TURNERINGER OG RESULTATER

nye medlemmer

i klubben

Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen:

Claus Risbjerg Nielsen

Henning Hansen

Keld Møller Stald

Lissy Nielsen

Lone Fjeldsted Aagaard

VigTigT - adresse ændringer

Husk at meddele adresse ændring til

sekretariatet, så du kan få tilsendt diverse

materialer fra klubben samt Bladet Golf til den

rette adresse.

Martin Fjeldsted Aagaard

Rikke Møller Stald

Mads Andersen

Emil Andersen

Michael Ringkøbing

V i g T i g T – n y h e d s b r e V

HUSK at meddele sekretariatet

om du ønsker at modtage Nyhedsbrev

25


26

hcp 30,4

Brian Vassard

Tarm afdeling

Tlf. 9948 2075

hcp 14,8

Der er drive i os. Få værdifuld rådgivning,

der bringer din økonomi under par.

Ring og få en snak om golf

og økonomi.

www.landbobanken.dk

Jesper Sand Husted

Ringkøbing afdeling

Tlf. 9975 1352


Tidlig glögg Turnering

I år var Golfstore Dejbjerg sponsor på denne traditionsrige

turnering, hvor der deltog 62.

a-rÆKKen - neTTo:

1. John Holm 75 slag

2. Villy Svinth 75 slag

3. Birgit Lørup 75 slag

Ros til Lilian Svinth 75 slag

Vinder var faktisk Jacob Nordestgaard med 72 slag

b-rÆKKen:

1. Jens Hasager Kirk 36

2. Hugo Pedersen 34

3. Aksel Krogsgård 33

4. Preben Bech 33

5. Laura Tang Madsen 32

Ros til Søren Holk Lauridsen 32

TURNERINGER OG RESULTATER 27

Turneringer og resultater

c-rÆKKen:

1. Kurt Mathiasen 39

2. Else Kjærgaard Kristiansen 35

3. Britta Højris Hansen 33

nÆrMesT FlageT:

Hul 3 Peter Larsen 6,30 m

Hul 4 Ikke nogen

Hul 18 Birgit Lørup 1,82 m

nÆrMesT FlageT hul 5 i 3. slag:

B-rækken Ole Møller 0,37 m

C-rækken Rikke Omme 1 1 /2 stang

lÆngsTe driVe hul 8

Damer Jytte W. Hansen

Herrer Claus T. Larsen

nÆrMesT FlageT hul 14 i 3. slag:

A-rækken Thomas R. Simonsen

Par PÅ hul 14:

B-rækken Sigfred Simonsen, Jens Hasager Kirk,

Bjarne Vastrup Nielsen

C-rækken Ikke Nogen

lØbende KonKurrence:

Hul 12 Mads Astrup 6,83 m

ToTal Vinder aF den lØbende KonKurrence

PÅ hul 12:

Kaj Gynthe Nielsen 0,72 m

Igennem hele sæsonen er der spillet om hvem der

kunne komme tættest på flaget på hul 12. I de enkelte

turneringer har vinderen vundet 2 fl. vin. Den

❯❯


28 TURNERINGER OG RESULTATER

spiller, som kom tættest på igennem hele sæsonen,

vandt en fin præmie, som var sponsoreret af Egvad

Radio & TV.

Vi vil gerne sige sponsorerne tak for disse fine præmier,

som gør at juniorafdelingen bliver tilført kr. 10,-

for hver spiller som deltager i konkurrencen.

carlsberg –

løbende hulspil 2010

Igen i 2010 var Carlsberg sponsor for det populære

løbende hulspil.

VINDERNE BLEV:

singel:

1. Aksel Krogsgaard

2. Jens Hasager Kirk

3. Mads Møller

4. Sigfred Simonsen

FoursoMe:

1. Kirsten og Mads Møller

2. Frida og Hans Skade

3. Lone og Frank Söllmann

4. Ida F. Madsen og John Thomsen

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget byder alle velkommen til

en ny golfsæson. Vi håber, at der igen i år vil deltage

rigtig mange spillere i klubbens turneringer.

Golfsæson 2011 begynder med åbningsmatch søndag

den 10. april, sponsoreret af vestjyskBANK. Turneringen

spilles igen i år som en 18 hullers foursome

stableford.

TaMa cuP

Tama Cup spilles i dagene 29.-31. juli. Som i

tidligere år spilles der igen i år over 3 dage. Om søndagen

er der start fra hul 1 og hul 10.

vestjylland.dk

Lidt tættere på dig ...

Nærvær er en mærkesag hos

Vestjylland Forsikring – og det kommer dig til gode.

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94


Klubmesterskab 2011

Afvikles den 27.-28. august. Vi opfordrer til,

at så mange som muligt tilmelder sig turneringen.

Lørdag den 17. september afvikles der hulspil for de

4 bedste herrer og de 4 bedste damer.

Turneringsprogrammet for

2011 og hulspilsturneringer

Der findes information om de planlagte klubturneringer

i turneringsprogrammet på s. 16-17.

Udover de planlagte klubturneringer spilles der også

to løbende hulspilsturneringer:

Carlsbergs hulspilsturnering spilles internt i klubben,

og alle der har lyst kan deltage i denne turnering.

Derudover spilles der på mandage i maj og juni måned

Regionsgolf – en turnering hvor der spilles

imod andre jyske golfklubber. Der er 6 spillere på

hvert hold, 2 damer og 4 herrer, og der spilles i følende

rækkeinddeling, A-B-C- D samt senior og veteraner.

I samtlige rækker spilles der både hjemme-

og udekampe mod hold fra de deltagende klubber.

Tilmelding finder sted på de tilmeldingslister, som

hænger på opslagstavlen.

Turneringsudvalget har igen drøftet tidsforbruget

ved turneringer og vil også i 2011 være aktive med

at kontrollere, at max. spilletiden overholdes. For at

dæmme op for det langsomme spil i vores turneringer,

er der som noget nyt udarbejdet et standardtidsskema,

som udleveres til hvert hold.

Et hold skal holde den på forhånd opstillede tidsplan

på en runde på banen. Ved væsentlige afvigelser fra

tidsplanen gives der advarsel til holdet, og systematisk

tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter

given advarsel maksimalt anvende 45 sekunder til

ét slag – udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren

har mulighed for at slå.

TURNERINGER OG RESULTATER

29

Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager

utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i flg. rækkefølge:

1. gang: ét straffeslag;

2. gang: to straffeslag;

3. gang: diskvalifikation.

»HUSK« at, i turneringer er max spilletiden 4 timer

og 22 min.(for en 4-bold). Er der det mindste tvivl

om bolden kan findes, SKAL der slås en provisorisk

bold.

Der er blevet godkendt nye lokale regler. Det er nu

tilladt at bruge afstandsmålere i klubbens turneringer,

og der er frit drop fra stier og veje, hvor overfladen

er belagt med kunstigt materiale (stenmel, stabilgrus

o.a.).

Vi vil ønske alle en rigtig god golfsæson og glæder

os til at se rigtig mange golfspillere til klubturneringerne.

På turneringsudvalgets vegne

Else Marie Lund

Hul 15-4


ØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS - STØT VO

Støt vore sponsorer de støtter os

18 hullers banen

Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

Bechs Hotel

Carl C. A/S

Garant Tæpper

Gopo A/S

Gunnar Guldbrand A/S

Hansen & Larsen A/S

Højmark Rejser

J. M. Jensen I/S

Lauge Bonde ApS.

Myrups Guld & Sølv og Optik

Partner Revision

Revisionsfirmaet PriceWaterhouse-

Coopers

Ringkjøbing Landbobank A/S

Skjern Udestuer

Søms A/S

Vestjylland Forsikring GS

vestjyskBANK A/S

VP Industries

Aadum Autoophug A/S

Pay & Play banen

Design Solutions

Malerfirma Flemming Andersen ApS.

Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S

One Collection

Skjern Boligmontering A/S

Skjern Installationsforretning

annonce i baneguide

Guldsmed Johnsen

Hotel Fjordgården

Søms A/S

Vestjyllands Andel

TurneringssPonsorer

Bravo Tours

Carlsberg

Golfstore Dejbjerg

Mister

Ringkjøbing Landbobank A/S

Rofi-Centret

Skjern Bank A/S

Sydbank A/S

Tama ApS.

vestjyskBANK A/S


RE SPONSORER DE STØTTER OS - STØT VORE SPON

andeT

Arte Glasbyg ApS.

BoligCenter Vestjylland

Cara-B

Egvad Radio & TV

Esperanto Vine A/S

Excellent Wine

Hydra-Grene A/S

Højmark Automatic

Højmark El ApS.

Lin-Ka Maskinfabrik A/S

Mister

Multiform

Naturgas Midt-Nord

Nybolig Skjern & Tarm

Nykredit

P. Grene A/S

Ringkjøbing Landbobank A/S

Rofi-Centret

Skjern Bank A/S

Skjern Serigrafi

Slagter Kirkeby

Sparinvest

Strandbygaard Grafisk

Vestjydsk Industrilakering

vestjyskBANK A/S

Vestjysk Smågrisesalg

annonce i Klub nyT

Acacia

Advokatfirmaet Bjarne E. Bødtker

Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

Cara-B

Carlsberg

Ide Biler Skjern

Jette Hykkelbjerg

KC West

Lauge Bonde ApS.

Nykredit

Partner Revision

Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers

Ringkjøbing Landbobank A/S

Skjern Bank A/S

Stark

Strandbygaard Grafisk A/S

Vestjylland Forsikring GS

vestjyskBANK A/S


32 XXXXXXXXX

vestjyskBANK

Et samarbejde

Med visionen om at være den mest attraktive samar-

bejdspartner har vi hos vestjyskBANK udstukket en

stram kurs: vi skal være den mest attraktive, økonomiske

samarbejdspartner for dig.

Vores værdier NÆRVÆR, KOMPETENCE og DYNAMIK

efterleves i alt, hvad vi gør. Det giver sikkerhed for alle

www.vestjyskbank.dk

www.riba.dk

til glæde for alle

vestjyskBANK har fokus på gensidig loyalitet

vestjyskBANK · Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 99 75 32 00

de personer og virksomheder, der hver dag viser os tillid

ved at være kunder hos os.

Som en attraktiv samarbejdspartner for såvel vores private

kunder som områdets erhvervs- og foreningsliv, prioriterer

vi det lokale engagement højt, og bidrager herved til et

fortsat stærkt og aktivt Vestjylland.

Det handler om mennesker

More magazines by this user
Similar magazines