basunen • marts 2012

basunen.dk

basunen • marts 2012

asunen marts 2012

1


2 basunen marts 2012


Talentudvikling

Beretning til generalforsamling

Nyt fra bestyrelsen

Singer/songwriter til Aarhus

Chappe - Grib de mange muligheder

Gaffelprisen

MGK- Østjylland

Videokonference fra Aarhus

Peter Bødker

CD-udgivelser

Siden Sidst

Søs Nyengaard

Gearkassen

Dad Rocks!

Erhvervspraltik

Dialogmøder

Generalforsamlingsberetning

Regnskab

Budget

Nekrolog

Berlin og Citronhuset

DMF Djursland fylder 100 år

www.dmf-aarhus.dk

Forside

Jimmi Riise

Foto: Ole Holmgaard

INDHOLD 04

05

06

07

08

09

10

10

12

14

16

18

21

22

24

25

26

29

31

32

34

35

Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk

Check stregkoder

i Basunen med din

smartphone

Iphone App Store

Scanlife

08

24

www.basunen.dk

16

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling Vestergade 19, 2.sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk REDAKTION Lars Kiehn

(ansv.) Bjarne Gren (grafisk produktion og web) Jes Halding (korrektur) TRYK CS Grafisk a/s DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2012.

Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden FORSIDE Jimmi Riise FOTO Ole Holmgaard

basunen marts 2012

3


DMF - MIDTJYLLAND

DMF-Aarhus

Lars Kiehn

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78

aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh

Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ

Tlf: 86439063

mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen

Asklevvej 2 - 8653 Them

Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20

Fax: 86 86 93 60

ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen

Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå

Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887

nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson

Solvænget 20

7400 Herning

pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen

Gammel Struervej 36

7500 Holstebro

Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355

henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen

Østervangsvej 95

8830 Tjele

Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282

jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte

DMF vedr. faglige spørgsmål !

Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster,

kontraktsforhold m.v. er du altid

velkommen på DMF-regionskontoret i

Vestergade.

Du kan også kontakte os pr. telefon, fax

eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent:

Mandag: 10 - 18

Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4 basunen marts 2012

Af Lars Kiehn

Talentudvikling og

handlingsplaner

for spillestederne

Her i januar måned, var hele musiklivet

i Aarhus inviteret til kulturmøde i Musikhusets

Rytmiske Sal. Mødet skulle

bruges til at få oplistet nogle visioner

for kulturpolitikken i Aarhus frem til

2017. Det er mit ønske og håb, at man

vil benytte lejligheden til at få ryddet

op i alt rodet på byens spillesteder. Mit

budskab til tænketank og kommune

skal derfor lyde, som følger.

Vi har nu igennem det seneste årti oplevet

at talenterne og upcoming navnene er

blevet udnyttet på det groveste. Nogle af

byens regionale spillesteder har spist de

lokale orkestre af med 500 kroner. Andre

af byens spillesteder har været lukket land

og en ikke eksisterende mulighed. Andre

betaler slet ikke for musikken. Der er flere

steder i byen, som udelukkende kører på

gratis musik. Det ser tilsyneladende ud

til, at der desværre kommer flere og flere

af den slags scener. Byen er efterhånden

helt uden regler eller rammer, når vi

snakker koncertøkonomi til musikerne.

Der er selvfølgelig også nogle, som ikke

har penge til musikken, men så skulle

man måske lade være at slå sig op på

musikken. Andre er gået efter den hurtige,

økonomiske gevinst. Den situation presser

de andre spillesteder. For når man som

publikum sidder og drikker øl på et af de

steder, hvor der musik, så kommer pengene

ikke ned i kassen hos dem, der prøver

at drive deres forretning ud fra devisen, at

musikerne skal honoreres minimum med

en tarif pr. musiker pr. spillejob. Det måtte

ligeledes stå tydeligt for enhver musiker,

at man ved at stille op til den slags gratis

spilleri underminerer sine egne muligheder

for på noget tidspunkt at lave penge ud af

sin musik på andre af byens steder. Yderligere

forringer man de musikeres chancer,

som prøver at gøre deres musik til mere

end en fritidsinteresse.

Derfor er det mit håb, at de bevilgende

instanser foruden spillestederne indser

nødvendigheden af at nurse og pleje

talenterne. Der skal stilles helt anderledes

krav til spillestederne, end der bliver

gjort i dag. Man skal som musikbooker

have kvaliteter og evner, så man formår

at spotte talenterne. Samtidig skal de

give talenterne de fornødne chancer på

respektable vilkår. Den erkendelse har

man for længst gjort andre steder, hvor

man eksempelvis arbejder med begrebet

talent. I sportens verden har man puljer og

muligheder specifikt målrettet talenterne.

For der har man indset, at udviklingen af

talenterne er en fornuftig investering, hvis

man skal fremme sporten og hjemtage

resultater og hæder. Det burde også være

indlysende for enhver, at det er nødvendigt

for musikken og dens talenter, at der

bliver taget hånd om dem. Det måtte være

muligt at lave en strategi for musikken og

dens talentfulde udøvere. Lige nu tabes alt

for meget musiktalent, da deres muligheder

for at skabe et liv med musik for tiden

er et næsten håbløst forehavende.

Kommunen bør i deres bevillingspuljer

prioritere de spillesteder, værtshuse og

musikforeninger, der overholder tarifferne

og betaler de unge musikere en anstændig

løn for deres indsats på alle jobs. Det

må være en af vejene. Kulturministeriet

har i sin seneste og nyligt udkomne musikhandlingsplan,

Ӄn musikscene Рmange

genrer”, som omhandler årene 2012

– 2015 også et afsnit med om talentudvikling

af talenterne uden dog at nævne

noget konkret.

En ting er fine ord i kulturelle handlingsplaner.

Det er efterhånden fundamentet

i enhver handlingsplan, om den kommer

fra kommunen eller fra kulturministeriet.

Intentionerne er altid de bedste. Den

daglige virkelighed er desværre en helt

anden. Tiden må være til at der samles op

på problemerne på spillestederne, så der

nu sættes handling bag ordene.

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om

evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På

den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de

spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Af Lars Kiehn

Jubilæum

2011 var et lidt ekstraordinært arbejdsår.

Et jubilæum er nu noget helt særligt. Højtideligheden

brugte forbundet til at markere

DMF og hele standen på spillesteder og

på andre lokaliteter, hvor der spilles musik.

Ved en lang række koncerter, som blev

lavet i et tæt samarbejde med lokalafdelingen,

fik DMF vist fanen – eller for at være

helt nøjagtig fik DMF vist sit jubilæumsbanner,

og nogle af de kvaliteter, vi som

fagforbund står for. Vi lavede en del koncerter

her i Aarhusområdet på den konto.

Koncerter som vi ellers ikke ville have haft

mulighed for at afvikle.

Dødsfald

Et dødsfald i den inderste kreds af ansatte

påvirker naturligvis de tilbageværende.

Flere af os på lokalkontoret har arbejdet

tæt sammen med Kjartan i 12 år. Derfor

var det også et stort chok, da vi kort før jul

fik beskeden om hans alt for tidlige død.

Kjartan var et dejligt og rart mennesker.

Han var også yderst kompetent. Samtidig

var han en respekteret og værdsat

sagsbehandler, der kunne sit kram. Hvis

vi var i tvivl om, hvor meget han betød for

medlemmerne, så fik vi syn for sagn ved

hans bortgang. Positive tilkendegivelser

på telefonen og flotte og deltagende mails

fra nær og fjern. Ja også fra flere personer

som var hans modpart i forhandlingssituationerne.

Desværre er virkeligheden

også den, at han efterlader et kæmpe

hul i vores organisation. Et hul der selvfølgelig

skal lukkes hurtigst muligt. Men

hans erfaring og kompetence tager år at

genopbygge.

Selskabsmusikerne

Her i 2011 er det lykkedes at få etableret

et lille selskabsmusikerudvalg i afdelingen.

Carsten Bastrup, Axel Boel, Flemming

Både, Robert Andersen og undertegnede

mødes med jævne mellemrum og

diskuterer nogle af de ting, der rører sig i

den del af branchen. (Robert og Carsten

er dog stoppet i udvalget nu). Samtidig

prøver vi at få arrangeret temaaftener,

så vi kan opkvalificere denne gruppe af

musikere. Det har resulteret i følgende

arrangementer: Bliv synlig ved Lars Borup,

Sceneoptræden for selskabsmusikere

ved Kristian Kock, Optimal højtaleropstilling

og mikrofonteknik ved Lars Frederiksen,

TC Electronics og Bjarne Langhoff

demonstrerede forskellige sangeffekter

Beretning til årets

generalforsamling

Generalforsamling i DMF Aarhus afdelingen

Mandag, den 26. marts kl. 19:00 på ”V 58” – Vestergade 58 – 8000 Aarhus C.

Dørene åbnes kl. 18:30 med musikalsk underholdning, hvor vi præsenterer ”Bødker

og Budtz spiller Beatles”.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år.

4. Fremlæggelse af regnskabet (og beslutning om decharge).

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af formand. På valg Lars Kiehn.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Ole Holmgaard & Kim Mikkelsen

9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Carsten Bastrup.

10. Valg af kritiskrevisor. På valg Jes Halding.

11. Valg af revisorsuppleant. På valg Hans Magnussen.

12. Forslag til Kongressen 2012.

13. Valg af delegerede til Kongressen 2012.

14. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i

hænde senest onsdag, den 21. marts 2012. Efter endt generalforsamling er afdelingen

vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skøn mad og drikke

tilsat musikalsk underholdning fra ”Bødker og Budtz spiller Beatles.

og muligheder baseret på TC-produkter.

Vi har et Loppemarked eller brugt-salgsmarked

i støbeskeen. Det afvikles søndag

d. 1. april 2012. Det er meningen, at der

skal udbydes et arrangement cirka hvert

kvartal i dette regi.

Chili & Chill Out arrangement

Her i 2011 afviklede vi vores andet Chili

& Chill Out arrangement. I år havde vi sat

fokus på det at udgive sin musik. Vi havde

Lars Muhl, Jimmi Riise og forbundets

Mette Ellebye-Larsen til hver at holde oplæg

om det at udgive sin musik enten på

eget label, på major labels eller igennem

DMF’s Gateway.

Igen havde vi en omgang ”KLIK”, hvor

medlemmer kunne få lavet nogle professionelle

pressebilleder af fotograf Peter

Svendsen. Som noget nyt havde vi Søren

Wrist fra DMF forsikring og Mikael Højris

med kontraktrådgivning.

Som noget nyt havde vi lavet et koncept

under overskriften ”100 gode råd”, som vi

afviklede på spillestedet ”V 58”. Ideen var,

at have ti eksperter, der repræsenterede

hvert deres musikfaglige område. De skul-

le svare på ti spørgsmål hver. Et andet nyt

tiltag var, at vi havde inviteret afdelingens

coach til at afmystificere hele begrebet

coaching for vores nysgerrige medlemmer

og give prøver på sit håndværk.

Dagen igennem serverede vi bl.a. chili con

carne og frisklagret velsmagende øl. Det

blev endnu et velbesøgt og succesfuldt

arrangement. Læs Basunen 3/2011 og

Basunen 4/2011.

Spørgeskema.

For første gang sendte lokalafdelingen

et spørgeskema ud til medlemmerne. Et

spørgeskema der skulle kaste lys over

medlemmernes vaner og læselyst i forhold

til Basunen og afdelingens hjemmeside.

Hvad kan vi gøre bedre? Mangler der nogen

artikeltyper? Læser man overhovedet

Basunen? Foretrækker man en forbedret

hjemmeside med et nyhedsbrev? Etc.

etc. Vi fik 130 udfyldte besvarelser, som

vi kunne analysere. Besvarelser der kan

>

inspirere bestyrelsen til fremtidige tiltag og

beslutninger. Tak til dem der deltog.

Fortsæt på side 26. >>

basunen marts 2012

5


Af Lars Kiehn

Forberedelser til generalforsamlingen

På sidste bestyrelsesmøde gennemgik vi

regnskaber for 2011 og budgetterne for

2012 på dagsordenen. Regnskabet viser

et overskud på 63.713 kroner. Vi har dog

stadig nogle uafklarede mellemværender

med forbundet efter vores flytning fra

Grønnegade til Vestergade. Det kan få

indflydelse på det endelige regnskab

6 basunen marts 2012

LØST OG FAST

Nyt fra bestyrelse og afdeling

Ansøgninger

Vi har behandlet en række ansøgninger:

Vi har givet bevillinger til 1700-tals Festivalen,

Spil Dansk Dagen på Fatter Eskil,

Kammerkoncerterne i Årslev, Blues Night

på Fatter Eskil, GymnasieSpot 12, ”Jazz

mig i øret” under jazzfestivalen 2012, Instrument-brugt-marked

i Viby. Instrumentbrugt-markedet

laver vi i samarbejde med

Trykkeriet og DC udlejning. Det er vores

tanke, at medlemmer, der har instrumenter

og grej liggende i deres gemmer, som de

vil af med, kan deltage i markedet.

Øvelokale i Århus midtby!!

Lokalet er 55 m2 stort og egner sig til øvning

for kor eller mindre ensembler/bands/solister,

der spiller enten akustisk eller halvakustisk. Det

egner sig også til afholdelse af mindre kurser og

workshops.

I lokalet findes et akustisk klaver. Der

er scene med scenelys, fri gulvplads og

sammenklappelige stole til 50 personer.

Desuden kan man lave kaffe og te og have mad

på køl under øvningen.

Endvidere er der mulighed for at leje PA og

andet gear.

Vi er to musikere, der bruger lokalet, og

vi er interesserede i at leje det ud med en

fast ugentlig aftale, men kan også være

interesserede i udlejning på løs timebasis.

Kontakt: jacobvenndt@jacobvenndt.dk

Tlf: 22811984 eller 22861267

Møde om Musikhandlingsplan

Formand Lars Kiehn har på bestyrelsens

og afdelingens vegne deltaget i et møde i

forbundet vedr. kulturministerens Marshallplan.

Læs om dette i beretningen på s. 26.

Deltage i kommende musikfestivaler

Vi overvejer, om afdelingen skal deltage

i Reeperbahn Festivalen i Hamburg med

et hold musikere fra Aarhus. Festivalen

finder sted 14 dage efter, at vi har været

på POPKOMM i Berlin her i efteråret. Vi

ved dog ikke om vi har økonomiske og

arbejdsmæssige ressourcer til at køre

begge dele.

Hjemmeside og nyhedsbrev

Vi overvejer, om vi skal lave en opdatering

af afdelingens hjemmeside. Vi overvejer

også, om vi skal lave et nyhedsbrev til

medlemmerne.

Kommende kurser

Vi har fået afsluttet vores gramex-regn-

skab og afrapportering for 2011 bevillingen,

Desuden har vi lavet ansøgninger til

2012. Vi har søgt og fået bevilget penge til

et Alexander-teknik-workshop i afdelingen

med Axel Nielsen. Vi er ved at lave en

Chili & Chill Out dag i samarbejde med

Mono. Det skal afvikles hos MONO for

deres medlemmer.

Aarhus Teater

Vi har været i dialog med musikere på

Aarhus Teater om forskellige teaterkontrakter,

bl.a. fortolkningsspørgsmål vedrørende

teaterkoncerten Leonard Cohen.

Forestillingen Mozart, som også er en

teaterkoncert, og Jeppe på Bjerget, har vi

også været involveret i.

Møde om kommunal

musikhandlingsplan

En stor del af bestyrelsen samt afdelingens

ansatte deltog i kommunens møde

om musikken i Århus 2013 – 2016 i Rytmisk

Sal i Musikhuset.

Brugtmarked med instrumenter og gear

køb-salg-byttedag

Søndag den 1. april 2012 kl. 14.00-17.00,

afholder DMF-Aarhus sammen med DC

Baggear udlejning og Trykkeriet, køb-salgbyttedag

med brugte instrumenter og gear.

Kig forbi med dit instrument, forstærker, pedaler

med mere, og mød interesserede købere - eller

kom og gør et godt køb selv. Tilmeld din stand

gratis på ec@dc-udlej.dk. Entreen er gratis.

Arrangementet er kun for private, og altså ikke

for forretninger og firmaer.

Mike Andersen Duo vil underholde, og der vil

være amerikansk lotteri over sponsorgaver.

Foruden der kan købes forfriskninger.

Arrangementet afholdes hos Trykkeriet,

Lykkesholms Allé 98, 8260 Viby J.

Annonceres også via Facebook


Copenhagen Singer/Songwriter Academy

rykker til Aarhus

Af Steen Fabrin Michelsen

I september 2011 startede det første

hold elever på sangskriver-uddannelsen

på Copenhagen Singer/Songwriter

Academy. Nu udvider uddannelsen og

opretter en afdeling i Aarhus, hvor kursusforløbets

opstart er mandag

d. 5/3 2012.

Basunens medarbejder har

telefonisk talt med uddannelsens

grundlægger og daglige leder, Karen

Stidsen og har mødt den kommende

underviser i Aarhus, Svend

Seegert, på DMF-Aarhus afdeling i

Vestergade.

Ikke mindre end 196 ansøgninger

modtog Rytmisk Musikkonservatorium

i 2009, da de introducerede

deres sangskriver-uddannelse i

2009. Da uddannelsen kun optog

seks studerende må interessen

derfor siges at have været overvældende.

I det hele taget er singer/

songwriter-genren populær i disse

år. Overalt i landet vokser der en

underskov af sangskriverklubber

frem, og i Midtjylland er Århus

Sangskriver-Værksted (ÅSV) en af

de landets største med over 200

medlemmer.

Copenhagen Singer/Songwriter

Academy

Inspireret af disse tendenser i tiden

tog sangerinden, Karen Stidsen,

initiativ til oprettelse af en ca. tre

måneder lang sangskriver-uddannelse

og grundlagde Copenhagen

Singer/Songwriter Academy, som

har til huse på Kulturhuset Råhuset

på Vesterbro.

Karen Stidsen fortæller, at hun blev

inpireret til uddannelsen, fordi konservatorie-uddannelsen

blev introduceret som

værende en uddannelse, der sigtede mod,

at de studerende skulle lære at skrive

sange, som, i kommercielt øjemed, kunne

afsættes til andre. Hun ville derfor oprette

en uddannelse, der i højere grad tog udgangspunkt

i den enkeltes virke som aktivt

udøvende singer/songwriter.

Svend Seegert

Selve sangskrivnngen udgør derfor kun

ca. 25 procent af undervisngen, resten

af tiden vil blive brugt på alle de andre

elementer, som er en del af det at være

singer/songwriter: performance og udvik-

ling af personligt udtryk, CD-indspilning,

fundraising, PR, royalties, pitching af

sange i film/reklamer og mange flere ting,

som man kan læse om på www.songwriteracademy.dk

I København har det været den herboende

amerikanske singer/songerwriter, Brett

Perkins, der har varetaget den daglige

undervisning, men i løbet af kurset har der

indgået 3-4 gæstelærere.

Copenhagen Singer/Songwriter

Academy – Aarhus

Egentlig var det mening, at Ole Holmgaard,

formand for ÅSV, skulle have været

den daglige underviser i Aarhus, men

grundet personlige årsager har

han valgt at hoppe fra. I stedet har

Svend Seegert, nyvalgt bestyrelsesmedlem

i ÅSV, overtaget.

Svend er cand. mag i musik og

kunsthistorie fra Aarhus Universitet

og har været aktiv musiker i mange

år. I sin studietid var han kapelmester

i Studenterrevyen i to år, og

senere også kapelmester i Århus

Revyen i to år. Han spillede klaver

og keyboard i folkemusik-foretagendet

Kætter Kvartet, 1994-2002

samt 2010-11. I de senere år har

han koncentreret sig om singer/

songwriting. Han har i mange år

undervist i musik, og har før undervist

i sangskrivning i forskellige

sammenhænge.

Uddannelsen i Aarhus vil, som i

København, også rumme fokus

på PR, fundrasing mm. Det er

dog primært selve sangskriver- og

performance-delen Svend Seegert

vil stå for. Han forklarer, at undervisningen

med udgangspunkt i den

enkelte sangskrivers niveau både

vil kredse om sangskrivninghåndværk,

teknikker og værktøjer samt

en indkredsning af hvad der kan

være givtigt i den kreative proces.

Det hele med henblik på at bevidstgøre

kursisterne omkring musikalsk

stil og udtryk.

”Hvad enten man er til det komplekse

eller til det enkle, er der et håndværk,

som det er godt at kunne flere facetter

af. Især når man husker, at rammer og

”regler” godt kan tåle at blive udfordret en

gang imellem. Det handler ikke om at folk

skal blive ens, men om, at man hver især

får en bredere palet med flere musikalske

værktøjer at arbejde med. Alt sammen for

bedre at kunne blive den optimale udgave

af sig selv”, fortæller Svend Seegert.

basunen marts 2012

7


Tekst og foto Lars Borup

8 basunen marts 2012

Grib ud efter

de mange muligheder

Portrætinterview

Han sidder i sit hjemmestudie omgivet

af saxofoner og spiller den ene musikbid

efter den anden og fortæller begejstret

om nye og gamle projekter

og samarbejdet med mange

forskellige typer af musikere.

Jeg er på besøg hos den 54- årige

musiker, underviser, arrangør,

komponist og bandleder, Jens

Chr. ”Chappe” Jensen i hans hjem

i en villa i det nordlige Århus. Han

emmer af begejstring for musikken

og den mangfoldige inspiration,

der kommer fra alle verdenshjørner.

Åbenhed

Ӂbenhed er en vigtig egenskab,

når man vil leve af og med musikken

i mange år. Det er vigtigt at

gribe ud efter de muligheder, der

dukker op,” konstaterer Jens Chr.

Jensen.

Undervisning og store orkestre

har været de faste elementer i

”Chappes” liv med musik. Allerede

i skoletiden begyndte musikken

at fylde meget. Det hele startede i

Rindum ved Ringkøbing i skoletiden,

og lige siden han var 15 år,

har han undervist.

Baljobs

Det startede med et spejderorkester,

hvor han spillede euphonium.

Senere begyndte han at spille

saxofon i Ringkøbing Big Band. Det blev

også til baljobs som guitarist i et band der

bl.a. spillede Beatles og Kinks.

I 1976 rejste han til Århus og kom med

i Peder Pedersens Big Band. Året efter

begyndte han at spille klassisk guitar på

konservatoriet. Senere specialiserede han

sig i big band direktion og blev den første,

som gik til musikpædagogisk eksamen

med et fuldt big band.

Big band

I Århus lærte han Jens Klüver og Holger

Laumann at kende og de blev hans indgang

til det århusianske musikmiljø. Han

var alvorligt smittet af big band musikken

og har spillet i stort set alle eksisterende

big bands. I 20 år var han medlem af Klü-

Jens Chr. ”Chappe” Jensen

vers Big Band. Det er også blevet til en del

år i rockbranchen bl.a. i Henning Stærk

Band og sammen med Lis Sørensen. Ny

inspiration fik han i denne periode, da han

studerede jazzsax på Berklee College of

Music i Boston fra 1983-84.

I 1992 blev han ansat på konservatoriet,

hvor han siden har været et markant omdrejningspunkt

for mange unge musikere.

Det kreative

”Det kreative skal være med helt fra starten

i uddannelsen og gå hånd i hånd med

udviklingen af det håndværksmæssige,”

siger Jens Chr. Jensen.

”Det er også vigtigt at skabe sig gode

netværk. Det har været vigtigt for mig i

forhold til at finde gæstelærere og starte

nye projekter. Jeg har rejst meget

i min tid på Konservatoriet og har

deltaget i mange internationale

møder. Her har jeg mødt mange

spændende kolleger og fået masser

af input, der kan bruges i den

hjemlige hverdag,” fortæller han.

Projektmager

Chappe er manden bag et utal af

projekter og nye er altid på vej.

Man kan nærmest få åndenød,

når man kigger på hans cv på

Konservatoriets hjemmeside.

Et af hans mange musikalske

børn er ensemblet Blood Sweat

Drum’n’ Bass Big Band, hvor navnet

naturligvis er inspireret af det

legendariske band Blood Sweat

and Tears og det er også et band,

der blandt meget andet dyrker de

gamle rockdyder. Det opstod med

afsæt i Konservatoriet i 2001, og

Kunstrådet har støttet det som

specialensemble. Støttemidlerne

er dog skrumpet ind på det seneste.

Dette big band har prøvet

mange forskellige musikalske

veje. Senest samarbejde med

syriske musikere og rappere.

Fundraising

”En vigtig og tidskrævende

disciplin, når man arbejder med

projekter, er at være god til at

søge penge. Det er vigtigt at have et godt

projekt, der også er en god historie. Ellers

får du ikke noget ud af ansøgningerne. Du

skal være rigtig god til fundraising. Det er

vigtigt at være god til at finde og ansøge

om legater. Det er også en vigtig del af

arbejdet som musiker,” fortæller Chappe.

”Jeg har siddet med mange administrative

opgaver, mens jeg var studieleder på Konservatoriet,

men det gik ud over det kreative.

Derfor er jeg nu gået på deltid og har

fået mere tid til selv at spille musik.” Det er

bl.a. blevet til samarbejde med blues bandet

Shades of Blue og det fynske big band

Tip Toe, fortæller Jens Chr. Jensen.

>


Gaffelprisen

Af Lars Borup

Prismodtager brænder for jazzen

Årets Gaffelpris gik til Ilse Vestergaard,

som i en lang årrække har været arrangementschef

i Musikhuset Aarhus. Hun er

den 32. modtager af prisen. I dag arbejder

hun stadig i huset men nu som program-

og projektkoordinator. Ilse Vestergaard er

vokset op med Musikhuset i Århus lige fra

starten i 1982. Hun har altid brændt for

jazzmusikken, som har været hendes helt

store interesse. Det har også udmøntet

sig i det daglige arbejde. Jazzen har altid

fået god plads i husets program. Samtidig

har Ilse Vestergaard også været en meget

aktiv del af bestyrelsen for Aarhus Jazz

Festival.

Gaffelprisen uddeles hvert år af Jazzselskabet

i Århus. Årets prisuddeling foregik

i Musikhuset Aarhus i forbindelse med en

koncert på caféscenen med orkesteret

Indra, som ved denne lejlighed var udvidet

med Uffe Steen. Netop dette orkester

var valgt til lejligheden, fordi det er et af

prismodtagerens favoritorkestre.

I sin begrundelse for valget af Ilse Vestergaard

som årets prismodtager nævnte

Strygere

Der er altid nye projekter på vej. Næste

punkt er at arbejde med kor, og så har

Chappe aldrig arbejdet med strygere.

”Det må også prøves, og det kommer nok.

Det kan f. eks. være et samarbejde med

strygerne på Konservatoriet, men jeg er

åben over for alle mulige andre muligheder.

Jeg er klar til at arbejde i mange forskellige

formater,” erklærer den initiativrige

musiker, mens han finder endnu et eksempel

på computeren for at demonstrere den

musikalske mangfoldighed og de mange

muligheder.

jazzselskabets formand

Jes Halding

bl.a.: ”Ilse Vestergaard

er jazzens

førstedame i Århus.

En gæv pige med

en aldrig svigtende

forkærlighed for

jazzen. En dygtig

forhandler, der har

skaffet et utal af

markante kulturbegivenheder

til byen.

Hun har et brændende

engagement

for jazzen, en stor

viden og et netværk,

der kan tage pippet

fra de fleste.”

Med Gaffelprisen

følger en check på

10.000 kr. Årets pris

er sponsoreret af

Fonden Voxhall.

”Chappe”

Ilse Vestergaard med stemmegaflen, der blev overrakt af Jes

Halding

Faktaboks:

Hvorfor bliver du kaldt ”Chappe”?

Jens Chr. Jensen fortæller selv: ”Jeg

er blevet kaldt Chappe siden jeg var

dreng.

Jeg har arvet det fra en ”landevejsridder,

som sammen med ”Bomme” holdt

til uden for min fars købmandsbutik,

hvor de nød en flaske kogesprit i ny

og næ. Da jeg blandt vennerne var

meget glad for at kende disse eksotiske

skikkelser (Bomme var bror til min

barnepige), ja så har jeg vel overtaget

navnet, da salig Chappe døde af lidt for

meget kogesprit.”

basunen marts 2012

9


MGK Østjylland - en stor succes

Af Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole

Fra 1. januar 2011 blev strukturen

for de statsfinansierede Musikalske

Grundkurser ændret på foranledning

af tilskudsmyndigheden Kunstrådets

Musikudvalg.

Sammenlægning

18 MGK steder blev kogt ned til syv

MGK Centre. Målsætningen var, at der

skulle satses såvel på en styrkelse af de

musikalske miljøer som på et større, lokalt

engagement. Ved at samle eleverne i et

center ville miljøet blive større og ved at

give mulighed for at decentralisere dele

af undervisningen, så hele talentmassen

uanset geografi ville få mulighed for at få

et tilpasset MGK kursus på den lokale musikskole,

ville engagementet lokalt blive

styrket.

Hvordan gik det så i Østjylland?

I Østjylland betød strukturændringen,

at Randers og Aarhus MGK blev sammenlagt

til MGK Østjylland med base på

Aarhus Musikskole. 30 elever på MGK

ved Randers Musikskole og tilsvarende

i Aarhus Musikskole skulle nu udgør et

center.

Tab for Randers

Randers Musikskole oplevede et tab,

idet de ved sammenlægningen mistede

en række unge talenter, som foretrak at

flytte til storbyen. Det er svært at kæmpe

imod den udvikling. Modsat så fik elever

10 basunen marts 2012

fra bl.a. Horsens, Silkeborg, Odder og

Syddjurs nu en styrket mulighed for at

modtage en del af undervisningen på

deres lokale musikskole. Og miljøet på

MGK Østjylland ved Aarhus Musikskole

har aldrig været bedre.

På turne

I uge 44 har alle MGK Østjyllands elever

været på turné rundt på musikskolerne for

dels at spille og dels reklamere for MGKs

fortræffeligheder.

Undervisning lokalt

”Pt. har vi 5 unge, som får en del af deres

undervisning på deres egen musikskole”,

fortæller koordinator for MGKØ Morten

Skott.

Styrket miljø

”Vi har oplevet en stor glæde ved at få

styrket miljøet – bedre holdsammensætninger,

mere differentieret kammermusik,

et kor på næsten 60 mand og masser

af nye muligheder. Samtidig har vi også

fået et bedre udbygget samarbejde og et

større engagement fra Region Østjyllands

musikskoler.

Repræsentantskab

Ifølge Statens tilskudsbetingelser skal

hvert MGK center styres af et koordinationsudvalg

med repræsentanter fra de

deltagende musikskoler, og der er også

nedsat et repræsentantskab, som har

Fakta:

MGK blev etableret for 26 år siden som

konservatoriefremmende kursus.

I 2011 blev 18 kurser samlet til syv

centre.

Ca. 600 unge er optaget på kurserne,

som er berammet til at vare i tre år.

Kurset er statsfinansieret og underlagt

Kunstrådet.

Kurset er ikke SU berettiget , men tænkes

fulgt parallelt med anden uddannelse

eller arbejde.

medlemmer fra hele musiklivet omkring

MGK. Det er noget, som øger engagementet.

Det lover godt for fremtiden, og vi er allerede

på vej med ansøgning om nye linjer

til supplering af de tre, som pt. findes på

MGKØ.

World Linje i fremtiden

Vi har Rytmisk Linje, Klassisk Linje og

Lydskaberlinjen og vil på sigt arbejde

mod en World linje, så vi kan få en større

spejling af det musikliv, som faktisk buldrer

af sted parallelt med MGK,” slutter Morten

Skott.

Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus

Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus

nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference

lokale.

Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring

et stort møde- bord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores

konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med

på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller

for den sags skyld hvem du ellers måtte ønske at kommunikere med omkring

din musik.

Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis

gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på

til dem i den anden ende.

Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.


asunen marts 2012

11


Peter Bødker -

musikerliv ved en skillevej

Af: Klara Fleischer. Foto: Henrik Kristensen

Peter Bødker er musiker med krop og

sjæl. Hans musikalske virke spænder

bredt, hovedinstrumenterne er piano,

orgel, guitar og bas, og sideløbende

er han en rutineret producer med eget

lydstudie. I 15 år har han arbejdet for den

samme arbejdsgiver, på fuld tid og med

fast månedsløn. Det er ikke ofte, man ser

det i den rytmiske musikbranche i dagens

Danmark. Men sådan var vilkårene,

da arbejdsgiveren hed ’Bamses Venner’,

og frontfiguren var Flemming ’Bamse’

Jørgensen.

Men en sådan konstellation har en indbygget

sårbarhed, for hvad sker der den dag,

frontfiguren pludselig ikke er der mere?

Livet med Bamses Venner

Jeg møder Peter Bødker til en kop kaffe og

en snak på DMF’ s kontor i Vestergade. Jeg

er interesseret i at høre om den pludselige

drejning, hans liv tog den 1.januar 2011, da

Flemming ’Bamse’ Jørgensen uventet døde

af et hjertestop. Hvordan håndterer man

det, når de rammer, som har struktureret

éns musikalske arbejdsliv i 15 år, pludselig

er revet væk?

Det går hurtigt op for mig, at der ikke

bare var tale om Peters professionelle liv

som musiker. En band-konstellation som

Bamses Venner er en helhedspakke, som

udover de professionelle bånd skaber tætte

relationer bandmedlemmerne imellem. Venskabsrelationer

som rækker langt ud over et

professionelt og fagligt samarbejde.

’Bamses Venner’ var altså mere end bare

et job, snarere en hel livsstil. Orkestret blev

grundlagt i 1973, med Flemming ’Bamse’

Jørgensen som forsanger og sangskriver.

Hans mange iørefaldende sange er

velkendte og populære i hele Danmark:

’Vimmersvej’, ’Så går Louise til bal’, og ’I

en lille båd der gynger’ har nærmest status

af evergreens. ’Bamses Venner’ bestod

foruden Flemming selv af fire medlemmer,

som dog igennem årene er blevet udskiftet

adskillige gange.

Peter Bødker begyndte sit samarbejde

med Flemming og ’Bamses Venner’ i 1996,

hvor han gik til audition som ny pianist. Den

musikalske kemi var til stede med det samme,

og optagelsesprøven udviklede sig til

en timelang jamsession. Peter blev bandets

nye medlem, og siden hen blev det også

ham, som sad ved flygelet, når Flemming

optrådte til intimkoncerter rundt i landet.

12 basunen marts 2012

Det musikalske samarbejde med Flemming

og de to andre musikere i bandet

udviklede sig til et venskab. Og hvordan

kan det også andet…? Når man er på turné

sammen, er man sammen 24 timer i døgnet,

hele tiden. Det er ikke muligt at melde

sig syg - man må få musikken til at leve og

samarbejdet til at fungere, også selvom

man har 40 i feber. Man kommer til at dele

alle slags livssituationer med hinanden og

må rumme både hinandens glæde og sorg.

Bandet bliver en slags lille familie.

Efter Flemmings død

Flemming ’Bamse’ Jørgensen døde pludseligt

af et hjertestop. For Peter Bødker og

de to andre medlemmer i bandet betød det,

at de fra den ene dag til den næste måtte

orientere sig fuldstændigt på ny i forhold til

deres musikalske levevej. Peter forklarer da

også, at den første tid efter Flemmings død

var både overvældende og sorgfuld.

Mindekoncerten for Flemming ’Bamse’

Jørgensen den 7.februar 2011 i NRGI Arena

i Aarhus hjalp musikerne i ’Bamses Venner’

til at bearbejde situationen. De fungerede

som husorkester og havde en lang række

dygtige sangere til at fortolke Flemmings

sange. Koncerten var en hyldest til hans

musik og til Flemming som menneske.

Efterfølgende har bandet turneret med

Flemmings sange, fremført af Stig Rossen,

i orkestret ’Stig Rossen og Vennerne’. Bassisten

Allan Nagel er tiltrådt som bassist, en

rolle som tidligere blev udfyldt af Flemming

selv.

I efteråret 2011 producerede Peter

mindealbummet ’De Store og de Gemte’.

Albummet består af tre cd’er: én med de

kendte danske sange, én med engelske covers,

samt en cd med hidtil uudgivne sange

fra Flemmings hånd. Sangene på den

sidste cd blev udvalgt efter gennemlytning

af mange timers råmateriale på cd’er og

kassettebånd. I et samarbejde med Flemmings

familie – og en skelnen til hvad der er

teknisk muligt – har Peter således produceret

en posthum cd med Flemmings kompositioner.

Peter forklarer, at det var en både

givende og nødvendig oplevelse at være i

studiet med ”Flemming” en sidste gang og

skabe et album i Flemmings ånd.

Fra fuldtid til freelance

I Danmark er det ikke mange rytmiske musikere

forundt at have fast ansættelse i et orkester

i en lang årrække. De fleste musikere

strukturerer deres arbejdsliv efter midlertidige

ansættelsesforhold og freelancevirke.

At skifte fra fuldtid til freelance må derfor

være lidt af en udfordring. Jeg spørger

Peter, hvordan han har mestret overgangen

fra den ene struktur til den anden?

Et aktivt og hjælpsomt netværk har været

en del af det, men der er bestemt plads til

flere opgaver, forklarer han. I det forgangne

år har Peter arbejdet med forskellige musikalske

projekter og har lige så stille vænnet

sig til den nye livsstil. På godt og på ondt for

livet som freelancer er en slags tve-ægget

sværd. På den ene side savner han den

fastansattes stabile arbejdsforhold, som

giver ro og tryghed i hverdagen. Freelancerens

vilkår er anderledes, man må hele

tiden være fremme i skoene og sørge for at

’netværke’, så man kan skabe gode jobmuligheder

for sig selv.

De nye vilkår rummer dog også muligheder,

som lå uden for rækkevidde i årene

med ’Bamses Venner’. Nu er der nemlig en

større variation i Peters arbejdsopgaver,

og det er en spændende oplevelse at få

mulighed for at sprede det musikalske virke

over mange forskellige former for jobs. I dag

arbejder Peter både som producer, som

studiemusiker, som lyddesigner til reklamespots

og teaterforestillinger… og selvfølgelig

som optrædende live-musiker.

For uanset hvordan man vender og

drejer den, så banker de fleste musikerhjerter

for live-oplevelsen. I hvert fald hvis man

spørger Peter Bødker. At skabe den fede

koncertoplevelse - spille til sveden hagler

af én, lade sig drive fremad af sit orkesters

energi og fornemme kontakten med

publikum. Peter er derfor aktiv i forskellige

bandsammenhænge, for selvfølgelig skal

live-oplevelsen altid have en fremtrædende

plads i hans musikerliv.

Ét af orkestrene er ’Stig Rossen og Vennerne’,

som har stor succes med at spille

Flemming ’Bamse’ Jørgensens populære

sange. I 2012 er der planlagt en Danmarksturné

med ikke mindre end 30 koncerter

rundt i landet. På den måde holdes Flemmings

minde i hævd, og hans musik lever

videre, både for publikum og for musikerne

fra ’Bamses Venner’.


asunen marts 2012

13


NYT OMTALE UDGIVELSER

Shades Of Blue: Do Right By Me

Nogle ting må man som bekendt vente på,

og når der er tale om en ny studie CD med

Shades Of Blue, ja så blev ventetiden på

19 år. Heldigvis blev

ventetiden dog for fire

år siden krydret med

den dobbelte live CD

”Feels Like The First

Time”, men nu er der

altså 11 nye numre ude,

som på nær to er eget

materiale. Der er stadig

tale om tight Chicago blues fra de fire herrer,

men på denne nye skive er de forstærket med

blandt andet blæsere og korpiger. ”De mange

koncerter gennem det sidste års tid gør, at

publikum nok allerede har hørt numrene. Vi

kan godt mærke den store forhåndsinteresse

og den lille drejning, bandet trods alt har lavet,

falder i god jord hos live publikummet”, lyder

det i pressemeddelelsen. Dette gælder både

for Chicago blues numrene som for de mere

Tamla-Motown inspirerede, som er med til at

flytte Shades Of Blues en smule siden sidst.

Medvirkende: James Loveless, Uffe Steen,

Morten Brauner, Claus Daugaard og Veronica

Mortensen, Helle Hansen, Jens Chr. Chappe

Jensen, Martin Jønsson, Jens Daugaard.

Mere info: www.shadesofblue.dk

Lars Boye Jensen: Piano Souvenirs

Med sin nye CD, Piano Souvenirs, inviterer

pianisten Lars Boye Jensen publikum med

på en rejse tilbage til

klaverets guldalder.

Albummet består af

transskriptioner for

klaver, en charmerende

genre, der fejrede sin

storhedstid i saloner og

koncertsale fra midten

af 1800-tallet og et

stykke ind i 1900-tallet. For Lars Boye Jensen

er det blevet en hel lidenskab at spille denne

slags musik, som han mener desværre bliver

spillet alt for sjældent nu om stunder. Men

med Piano Souvenirs vil han forsøge at påvise,

at den stadig byder på boblende livskraft

og masser af udfordring – både for lytterne

og udøveren. Af indholdet kan nævnes to

operaparafraser over temaer fra »Carmen«

og »Barberen i Sevilla«, lidt Chopin i jazzet

foxtrotudgave og den smægtende operetteklassiker

»Dein ist mein ganzes Herz«, spillet

af venstre hånd alene.

Mere info: www.pianopassion.dk

14 basunen marts 2012

CD UDGIVELSER

Randers Kammerorkester:

Händels orgelkoncerter nr. 13-16

Händels orgelkoncerter nr. 13-16 er nu udgivet

på en ny cd indspillet af orgelprofessor

Ulrik Spang-Hanssen

og Randers Kammerorkester

under ledelse

af David Riddell. CD’en

ligger i forlængelse af

et samarbejde om en

tidligere cd fra 2007 med

Händels orgelkoncerter

op. 7, der på forlaget

Classico blev kåret som ”årets udgivelse”.

CD Klassisk står for den nye udgivelsen i

samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium

og Randers Kammerorkester. På cd’en

finder man orgelkoncerterne nr. 13-16 samt

en Sonata for orgel og orkester.

Mere info: www.randers-kammerorkester.dk

Carpark North: Best Days

Carpark North har sendt et eksklusivt nodealbum

på gaden. Det indeholder et mere end

120 sider stort gennemarbejdet

nodealbum,

der rummer detaljerne

i Carpark North’s 14

største hits, henvendt

til sangere, guitarister,

pianister, bands og

musikskoler. For at give

bandets fans mulighed

for selv at opleve

glæden ved at spille alle

disse hits, er musikken

skrevet ned præcist som den spilles på CD

udgivelserne. Diverse riffs, soli og korstemmer

er kommet med både som noder og

TABS. Best Days node albummet er udgivet

på forlaget Stepnote Publishing i eksklusivt

samarbejde med Carpark North.

Mere info: www.stepnote.dk

SONO: Playground

Vokalgruppen SONO blev startet i 1990 under

navnet Can’t Help It! af Rytmisk Korprofessor

Jim Daus Hjernøe. Koret

har siden 2002 været

ledet af Tine Ohrt Højgaard.

Med stemmerne

som eneste instrument

eksperimenterer de 22

medlemmer af vokalgruppen

med lyde, rytmer

og nyfortolkninger. På Playground leger

SONO med udtryk og lyd inden for genrene

rock, pop og elektronisk musik. Albummet

indeholder således både upbeat numre,

og mere sjælfulde ballader, der indbyder til

fordybelse.

Mere info: www.sonovokal.dk.

Vestbo Trio: Less talk...

Vestbo Trio sender nu debutalbummet ”Less

talk...” på gaden. Siden trioens debut-EP blev

udsendt i 2010, har

Vestbo Trio, med guitarist

Michael Vestbo ved

roret, arbejdet målrettet

på at få instrumental

musik ud til et bredere

publikum, end man

normalt forbinder med

denne genre. Trioens

instrumentale musik kombinerer det bedste

fra jazz’ens dyder med popmusikkens brede

appel. Resultatet er et nyt bud på instrumental

musik for et bredt publikum. Vestbo Trio har

fået massiv opbakning til projektet. Således

har gruppens fans crowdfundet 1/3 af pladens

budget, mens de resterende midler er rejst

ved et samarbejde med erhvervslivet i Aarhus.

Desuden har SydbankFonden og Aarhus

Kommune nikket anerkendende til projektet,

som Vestbo Trio markerede med album release

i Aarhus Kunstbygning den 14. marts.

Medvirkende: Michael Vestbo, Eddi Jarl ,

Jesper Smalbro og Ask Kjærgaard, Samuel

Hejslet, Lasse Enøe, Nis Myrtue, Jonas

Enevoldsen.

Mere info: www.vestbotrio.com

Spleen United: School of Euphoria

Der har været stille omkring synth-rock bandet

Spleen United siden

udgivelsen “Neanderthal”

i 2008. Men nu er

ventetiden slut – 28.

januar udkom kvartetten

med deres tredje

studiealbum ”School of

Euphoria”. Albummets

førstesingle ’Days of

Thunder’ har cirkuleret på landets radiostationer

siden november.

På albummet fortsætter Spleen United sit

karakteristiske elektroniske udtryk, og lydbilledet

krydres med melodiske hooklines og

rock-attitude.

I forbindelse med udgivelsen af ”Days of

Thunder” er bandet taget på Danmarksturné

rundt i 17 danske byer. Turnéen afsluttes

4.april i Rønne.

Medvirkende: Bjarke Niemann, Kasper Nørlund,

Rune Wehner, Janus Nevel.

Mere info: www.spleenunited.dk.


C S Nielsen: Man of the Fall

Sangeren og sangskriveren C S Nielsen

udkom den 16. januar med sit andet album,

”Man of the Fall”. Nielsens

musikalske afsæt

er amerikansk folk- og

countrymusik, særligt

koryfæerne Johnny

Cash og Bob Dylan.

Albummets melankolske

og eftertænksomme

grundtone bærer præg

af dette, og kan betegnes som en cross-over

mellem folk og country, med inspiration fra

både blues, roots og spirituals.

Nielsen filosoferer over menneskelivets eksistentielle

vilkår med stor indlevelse og patos.

Gaffa gav fire stjerner, og ifølge anmelderen

fra Fyens Stiftstidende har C S Nielsen

”begået den bedste danske countryudgivelse i

det nye årtusinde”.

Mere info: www.myspace.com/csnielsen

Waldo & Marsha: Smiling at the Ground

31.januar udkom Aarhusbandet Waldo &

Marsha med debut-

EP’en “Smiling at the

Ground” på selskabet

Speed of Sound.

Bandets otte medlemmer

demonstrerer

her evnen til at levere

solid shoegaze-rock af

bedste skuffe. EP’ens

fire numre befinder sig i et lydlandskab af

guitarstøj, støjtrance og melodi. De unge

århusianere formår med denne foreløber for

debutfuldlængden at imponere anmelderne

og honoreres med 4 stjerner hos Gaffa og

Politiken.

Medvirkende: Victor Groth, Victor Egebo,

Mathias Klysner, Morten Danielsen, Mikkel

Kruse, Niklas Grool, Jakob Vinther, Mads

Muurholm.

Mere info: www.myspace.com/waldoandmarsha

Lone Boyd: All my Tomorrows

Den danske jazzvokalist, Lone Boyd, udkom

14. februar med sin anden CD. I 2004

debuterede hun med

en CD med sange

af komponisten Kai

Normann Andersen. På

trods af dette føles All

my Tomorrows for sangerinden

som hendes

egentlige CD debut:

”Den er et hjertebarn

og et projekt, jeg har drømt om at realisere i

meget lang tid, men først nu har haft mulighed

for at springe ud i.” Sangene er udvalgt med

omhu. Boyd har samlet 12 numre med stor

indbyrdes variation i en skønsom blanding af

jazzstandards og originalkompositioner. Sidstnævnte

består af sange af blandt andet Boyd

selv samt Jesper Bodilsen og Lars Jansson,

som også medvirker som musikere på pladen.

TEMAAFTEN FOR

selskabsmusikere

CD’en blev til på blot to dage, i Nilento studiet

i Gøteborg. Boyd har allieret sig med fire jazzmusikere

i verdensklasse, som bakker op om

hendes stærke og nærværende jazz-vokal.

Medvirkende: Lars Jansson, Morten Lund,

Tomas Franck, Jesper Bodilsen.

Mere info: www.listn.to/loneboyd

Jane Winther: A New Beginning

Siden 1997 har Jane Winther udgivet ti cd’er,

hvor hun anvender sin klare sangstemme som

instrument til at skabe en meditativ stemning.

Sangen benyttes som

kilde til bøn, og fokus

er det sjælelige udtryk.

Winthers musik skaber

en følelse af ro og nærvær

– det handler om at

være til stede i nuet.

På denne udgivelse benyttes

naturens egne toner som lydlandskab

for Winthers vokal. Cd’en er blevet til over

hele jordkloden, den er nemlig optaget så

forskellige steder som Texas (USA), Santorini

(Grækenland), Melbourne (Australien) og

Samsø (Danmark).

Medvirkende: Craig Ross, Henrik Corfitsen.

Mere info: www.janewinther.com

basunen marts 2012

15


16 basunen marts 2012

SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER NYHEDER OMTALER ANMELDELSER BØGER

Aarhusiansk musiklegende takker af

Der var en gang, hvor stedet man opsøgte

for at stille sin musikalske købelyst, var

de gode gammeldaws pladeforretninger.

Nogle steder gør man det skam endnu.

Badstue Rock i Aarhus er nordens ældste,

stadigt eksisterende af slagsen. Siden

1974 er den blevet drevet af musikentusiasten

og ildsjælen Mick D’Astugues. Men

i udgangen af februar 2012 trak han sig

velfortjent tilbage efter 38 års tro tjeneste

”in the name of Rock ’n’ Roll”. Mick’s

livsværk føres heldigvis videre i samme

ånd, da stafetten er videregivet til yngre

kræfter, i og med at medarbejder Björn

Lydén og partnere har overtaget butikken.

DMF Aarhus vil på vegne af musikerne i

Aarhus sige Mick stor tak for indsatsen, og

ønske de nye ejere den bedste fremtid for

Badstue Rock.

Bjarne Langhoff

Lokal DMF’er i TV finale

I starten af dette år har sanger Bjarne

Langhoff gjort flot figur af sig på landsdækkende

TV. I TV2’s lørdagsunderholdnings

show ’Voice – Danmarks største

stemme’ sang Bjarne Langhoff sig i gennem

program rækken, foran hundredvis af

sangkonkurrencens deltagere, og endte

på en flot tredje plads. Bjarne har været

professionel musiker i mange år, og blandt

andet også deltaget i Dansk Melodi Grand

Prix. Han er uddannet på musikkonservatoriet

og arbejder i øvrigt på sit debut

album.

MXD lancerer ny PR platform

The Danish Music Zeitgeist er en ny online

PR-platform, som den danske musikbranche

kan anvende til at markedsføre

dansk musik over for medier og musikbranchefolk

på en række internationale

markeder. The Danish Music Zeitgeist vil

Jakob Alsgaard Bahr

fungere som en slags ”album-klub”, som

internationale branchefolk og journalister

kan indmelde sig i og derigennem få

digital adgang til ny dansk musik. Platformen

er tænkt som et kampagneværktøj

omkring forskellige temaer – f.eks. den

danske deltagelse på branchefestivaler

og begivenheder som Eurosonic (Groningen,

Holland), by:Larm (Oslo, Norge),

SxSW (Austin, USA), Reeperbahn Festival

(Hamburg, Tyskland). Men som navnet

antyder, vil der især være et stort fokus på

det tyske marked, hvor dansk musik igennem

de senere år har nydt en voksende

opmærksomhed. MXD’s nye initiativ vil

- ud over en teknologisk løsning - blive

forankret og markedsført i MXDs ekstensive

netværk, som skabes via omfattende

rejseaktivitet i forbindelse med internationale

messer og festivaler, SPOT On

Denmark-fremstød i diverse europæiske

storbyer, den fællesnordiske JaJaJa-platform

i London, SPOT Festival osv.

En kvart million til klaverstuderende fra

Det Jyske Musikkonservatorium

Den 10. december modtog pianisten Jakob

Alsgaard Bahr 250.000 kroner fra Harby

Fonden, der hvert år uddeler en stor

pris til unge, danske musiktalenter. Jakob

Alsgaard Bahr studerer i solistklassen hos

professor Anne Øland ved konservatoriet i

Aarhus og forventer at debutere i efteråret

2012. Han har allerede ved flere lejligheder

været solist ved symfonikoncerter,

bl.a. med Aarhus Symfoniorkester (2011,

Brahms’ 1. klaverkoncert) og med Odense

Symfoniorkester (2003, Mendelssohns

Klaverkoncert i g-mol).

Prismodtageren er også en ivrig kammermusiker

og har fast duo-samarbejde med

sopranen Stine Elbæk Rysgaard. Han har

medvirket ved en lang række festivaler og

masterclasses i både ind- og udland og

har eksempelvis spillet koncert i Aarhus

Musikforening og ved Copenhagen Summer

Festival. Ingeniør Eigil Harby og hans

hustru holdt meget af musik, og det barnløse

ægtepar besluttede generøst at deres

formue skulle komme unge musiktalenter

til gode. Legatet uddeltes i 2011 for 17.

gang. Denne gang var der igen to legatmodtagere,

som hver modtog 250.000

kroner. Udover Jakob Alsgaard Bahr var

det akkordeonspilleren Bjarke Mogensen.

Musikundervisning i Risskov

Risskov Kreative Skole er navnet på et

nyt lokalt tiltag, søsat af private kræfter på

baggrund af ønsket om flere muligheder

for musikundervisning i lokalområdet i den

nordlige Aarhus forstad. Bag initiativet

står forældre fra nærmiljøet, der i musiker

Mads Bloch har fundet Risskov Kreative

Skoles tovholder. Mads Bloch er konservatorieuddannet

sanger og har blandt

andet i flere år ledet musikskolen på Børnenes

Friskole, hvor han også underviser

i musik. ”Risskov Skole har været ualmindeligt

imødekommende. Vi er rigtig glade

for, at de ser så positivt på vores tiltag, for

tanken er jo, at børnene skal kunne gå til

fritidsaktiviteterne i deres eget nærmiljø,

kort efter skoledagen er afsluttet”, sagde

en af initiativtagerne Gunvor Ganer Krejberg,

til Lokal avisen/Aarhus.

Aarhus Symfoniorkester på BBC

Symfonisk Sal har i flere omgange summet

af Delius’ skønne romantiske klange i

forbindelse med indspilninger af kommende

CD-udgivelser, og den britiske musik

har givet anledning til ganske mange anmelderroser

til Aarhus Symfoniorkester for

de første to Delius-indspilninger. I januar

måned havde symfoniorkesteret besøg

af et engelsk tv-produktionsselskab, der

optog musik til et Delius-portræt. I spidsen

for optagelserne står den anerkendte og

prisvindende producent og forfatter, John

Bridcut. Han var i Aarhus for på vegne af

BBC Four at lave optagelser til Deliusportrættet

i Symfonisk Sal med Aarhus

Symfoniorkester som musikalsk aktør.

Det bliver den første fuldlængde film om

Delius siden Ken Russells film ”Song of

Summer” fra sidst i 1960’erne. Filmen med

Aarhus Symfoniorkester bliver vist på BBC

Channel four i løbet af 2012.


Helt tyst i Feedback

I 2011 bragte vi her i Basunen Thomas

Qvists artikel om det legendariske lydstudie,

Feedback, der offentliggjorde sin lukning

efter knap 40 års tro tjeneste i dansk

pop og rock. Nu er tonerne endegyldigt

klinget helt ud, og lyset slukket i faciliteterne

på Haraldsgade i Viby J. Studieejer

Jacob Riis-Olsen fortalte i februar måned

til Aarhus Stiftstidende, at stedet er solgt

til en psykologpraksis. Nogle af de unge

musikere og studiefolk, der huserede i

Feedback i de sidste år, er flyttet ind i

lokaler hos Filmværkstedet, hvor noget af

det gamle Feedback udstyr er fulgt med.

Selv vil Jacob Riis-Olsen nyde pensionen

i selskab med sin klassiske guitar og se,

om ikke han kan ”spille lidt som i de unge

dage”.

Musik- og kulturskolerne får nyt socialt

netværk

Region Midtjyllands musik- og kulturskoler

har sat et nyt socialt netværk i gang. På

hjemmesiden SINUS – www.sinusnetwork.

dk kan eleverne mødes omkring deres

fælles musikalske interesse og få inspiration

og faglige inputs fra både læreren og

hinanden. Region Midtjylland finansierer

udviklingen af SINUS. Musik- og kulturskolerne

i Viborg, Silkeborg, Skanderborg,

Aarhus og Herning bliver de første, der

rider med på SINUS-bølgen. De får mulighed

for at sætte deres præg på et netværk,

der i løbet af 2013 gerne skal skylle

ind over alle 17.000 elever og lærere i

regionen. Herefter åbner SINUS dørene

for samtlige af landets 100.000 elever og

lærere på musik- og kulturskolerne.

Musikcafeen til Godsbanen

Musikcaféens lokaler i Mejlgade 53 har

været brugt til spillestedsdrift siden 1978.

Fra midtfirserne er udviklingen gået fra primært

amatørscene og undergrundsklub til

en differentieret professionel scene. Den

10. december 2011 afholdtes den sidste

koncert i Mejlgade. For i marts måned har

man efter mange års ønske fundet nye og

mere velegnede og tidssvarende lokaliteter

til spillestedet, der nu har fået nyt navn

– Radar – og er rykket ind på Aarhus’

gamle godsbanegård i Skovgårdsgade

3-5. Her vil der årligt afholdes cirka 120

arrangementer. Den 30. marts 2012 åbnes

for den første koncert, med navnene Tako

Lako, Snejegast og The Artems. I de

nye omgivelser vil publikumskapaciteten

blive 300 stående gæster. Radar er et af

Danmarks 17 regionale spillesteder, med

tilskud til musikpræsentation og drift fra

Aarhus Kommune og Statens Kunstråd.

Ny uddannelse - Rytmisk kirkemusiker

Som det første konservatorium i Danmark

efterkommer Det Jyske Musikkonservatorium

nu et behov fra store dele af landets

kirkelige miljøer for en ny type kirkemusiker.

En musiker som med lige stor autoritet

kan lede et band eller et rytmisk kor og

samtidig tage sig af konventionelt gudstjenestespil

fra orglet. Fra september 2012

udbydes både en bachelor- og en kandidatuddannelse

i rytmisk kirkemusik. Og

senest fra 2013 udbyder konservatoriet

yderligere en videreuddannelse i rytmisk

kirkemusik på både diplom- og masterniveau.

Videreuddannelsen henvender sig

bl.a. til organister med nogle års erfaring

og en PO-eksamen (præliminære organister).

Der er informationsmøde på konservatoriets

afdeling i Aalborg, Ryesgade 52,

d. 18. april 2012 kl. 19.30. Ansøgningsfristen

er d. 23. april 2012.

Nyt netværk for kvindelige sangere og

musikere

Et netværk for kvindelige sangere og

musikere ser nu dagens lys i Aarhus.

Ideerne er bl.a. at der kan gives sparring

på hinandens individuelle projekter, samarbejde

om sangskrivning/produktion og

indspilning, fælles PR-indsats, etablering

af 50’er/60’er-kvindekopiband. Netværket

for kvindelige professionelle sangere og

musikere er initieret af Jytte Johansen,

som selv er sangerinde. ”Jeg er professionel

sanger og vil lave et netværk for

professionelle kvindelige sangere eller

instrumentalister. Tanken er at sparre med

hinanden i den proces, vi er i eller skal til

at starte. Og at få mulighed for at finde

den musiker eller samarbejdspartner som

vi måske går og mangler til hver vores

projekter. Jeg står selv pt. og mangler

en kvindestemme til et nyt pladeprojekt,

hvor det er meningen, at vi sammen laver

to numre, som vi ser, om vi kan komme

i radioen med. Tage til radiointerviews -

over til play-liste udvalget, og ser om det

kan komme i rotation - osv. Give koncerter

hvor musikken passer til stedet, blandet

med nogle sange fra evt. tidligere udgivelser

og måske et par kopinumre. Desuden

har jeg tænkt på at lave et kvindekopiband,

der spiller 50’er og 60’er-numre. Jeg

har altid arbejdet sammen med mænd, har

haft mange gode erfaringer med det, men

synes det kunne være sjovt og spændende

med et kvindeband!” Jytte Johansen

kan kontaktes på tlf. 40738572.

basunen marts 2012

17


Symfonisk tillidsrepræsentant

Af: Thorkild Dalsgaard

Du går til symfoniorkesterkoncert i

Musikhuset – hører dine yndlingssymfonier

af Mozart, Beethoven, Brahms,

Mahler – alt synes at gå op i en højere

enhed – perfekt samarbejde og samspil

mellem dirigent og orkester – kommunikation

og præcision på et højt

niveau, alt sammen i en her og

nu oplevelse – levende musik

der går rent ind!

Du hører ikke, tænker ikke

over – og skal heller ikke høre

eller gruble over – de mange

timers arbejde, kunstnerisk,

planlægningsmæssigt og organisatorisk,

der går forud for,

at den symfoniske koncert kan

blive en vellykket og helstøbt

oplevelse.

Søs (Susan) Nyengaard er som

tillidsrepræsentant en af nøglepersonerne

i orkesterets organisatoriske

arbejde. Hun blev

valgt i april 2009 og har således

efterhånden tre år ”på bagen”.

Søs er en dygtig violinist, vellidt

og respekteret som kollega

og tillidsrepræsentant. Også

DMFs faglige sekretær, Steen

Jørgensen, udtaler sig særdeles

anerkendende om Søs’ indsats

i det faglige arbejde, overenskomstforhandlinger

m.m.

Vi bad Søs om at fortælle,

hvordan hun oplever det faglige

arbejde som de symfoniske musikeres

tillidskvinde.

Hvordan vil du beskrive tillidsrepræsentantens

opgaver i

symfonisk sammenhæng?

For det første medvirker TR ved alle

forhandlinger mellem medarbejder og

orkesterchef: F.eks. lønforhandlinger,

også for kontraktansatte og assistenter.

Efter indførelsen af ”ny løn” har TR faktisk

vetoret i lønforhandlingerne! Så er der

opgaven med at formidle information fra

DMF, f.eks. om overenskomst og arbejdstidsregler.

På disse områder har TR ret

til at fortolke regler, høringsret, inden en

afgørelse træffes. TR deltager også i alle

forhandlinger om afskedigelse og ansættelse

af musikere.

18 basunen marts 2012

Stort ansvar - store udfordringer

Hvad er ”Ny løn”?

Ny løn er en total omlægning af det kommunale

lønsystem, som trådte i kraft for

landsdelsorkestrene omtrent samtidig

med, at jeg blev valgt som tillidsrepræsentant.

Ny løn indebærer, at det gamle

anciennitetssystem bortfaldt (en lav be-

Søs Nyengaard, tillidsrepræsentant i Aarhus Symfoniorkester

gyndelsesløn, som steg hvert andet år

automatisk, indtil man nåede slutlønnen.)

Der er nu kommet en bedre startløn og

enklere indplaceringsordninger. Men derudover

er det TRs ansvar, at alle ansatte

får den løn de er berettiget til...

Hvordan gør du det?

Én gang om året skal alle lønninger gennemgås

og vurderes – der fremlægges

forslag til ændringer/forbedringer – det

er tillidsmandens ansvar-, et ret så tungt

ansvar, synes jeg. Det er vigtigt, at ingen

kommer i klemme, at der sker en udvikling

i lønnen.

Dog er der nogenlunde faste regler for

solostillingers lønforhold.

Har du nogen til at hjælpe dig med

disse vurderinger?

Ja, jeg har haft et vældig godt samarbejde

med de faglige sekretærer i Dansk

Musiker Forbund, Steen Jørgensen

og Toni Dürr. Det har jeg

været glad for.

Følger du nogle overordnede

retningslinier i lønforhandlingerne?

For mig er det vigtigt, at der vises

solidaritet, og at vi værner om

fællesskabet. Der er naturligvis

mulighed for, at der opstår misundelse,

mistro. Der skal være tillid

til, at det resultat, der opnås, er

retfærdigt.

Føler du dig godt nok ”klædt

på” til at varetage det store

ansvar – løn handler jo om folks

eksistensgrundlag.

Det er rigtigt – ja, jeg har været

på mange kurser arrangeret af

DMF. Jeg har f.eks. ingen økonomiuddannelse,

og de kurser har

været helt uundværlige! Også

i forhandlingsteknik. Jeg har

desuden mulighed for at drøfte

tingene med Pernille (Jönsson),

orkesterets formand og mine kolleger

i musikernes bestyrelse. Jeg

havde tidligere Jesper Rosenkilde

fra Odense Symfoniorkester som

sparringspartner – men han er

blevet orkesterchef for orkesteret

dér – og sidder nu ”på den anden

side af bordet” - ærgerligt!

Hvordan har orkesterets musikere

modtaget ny løn?

Det har været en konstruktiv proces – hvor

vi, i tæt samarbejde med DMF og LMF

(Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd,

red.) har informeret grundigt på adskillige

medlemsmøder. Vi har fremlagt vores

forslag til ændringer og redegjort for de

konsekvenser der ville blive resultatet,

såfremt forslaget blev fulgt. Efterfølgende

har vi informeret grundigt om det endelige


esultat, så jo, musikerne har accepteret

det nye lønsystem.

Jeg kan godt forstå, at lønforhandlingerne

og indførelsen af et helt nyt

lønsystem har krævet ”sin kvinde” - er

der overhovedet blevet tid til andre

opgaver?

Jeg kan naturligvis ikke udelukkende

koncentrere mig om lønspørgsmål. TR

har – ifølge retningslinierne i overenskomsten

– pligt til at arbejde for ”gode, rolige

arbejdsforhold”, så jeg bliver også inddraget

i konfliktløsning, når det er påkrævet.

Og ja, (Søs smiler) jeg har også været på

konfliktløsningskurser...også i DMF..

Hvis en konflikt opstår kommer folk til

TR. Jeg har så mulighed for at drøfte den

pågældende sag med formand og/eller

bestyrelse.

Du nævnte arbejdstidsreglerne?

Ja, det er også et TR-ansvar, at de

arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsten,

overholdes. Her i Aarhus gør v

i det bl.a. på den måde, at jeg inddrages

allerede i planlægningsfasen og deltager

i programudvalgets møder, som afholdes

to gange om året. En god arbejdsplanlægning

er jo i alles interesse.

Vi har set, at Aarhus Symfoniorkester

også måtte deltage i de kommunale

besparelser og nedskæringer, hvordan

har det påvirket jer... og dig som tillidsrepræsentant?

Nedskæringerne betød, at to administrative

stillinger blev nedlagt, og at to dygtige

og engagerede medarbejdere beklageligvis

måtte afskediges. Jeg er ikke

tillidsmand for medarbejderne i administrationen,

men vi har fra musikernes side

gjort, hvad vi kunne for at støtte og bakke

op om vore kolleger i administrationen –

desværre, i dette tilfælde, forgæves..

Og så har vi fået ny kulturminister!

Det har godt nok været nervepirrende for

os – lige siden Uffe Elbæks valgoplæg

”En Marshall-plan for kulturen” blev kendt.

Her foreslog han en reduktion af antallet

af symfoniorkestre. Hvem skulle det gå

ud over? Jeg har på den ene side så godt

som muligt orienteret mine kolleger om,

hvorledes sagen udviklede sig, på den

anden side deltaget i ”rådslagningsmø-

der”, bl.a. i DMF-regi, om argumentation

og strategi i forhold til planen.

Det var skønt, at kunne informere kollegerne

om, at den endelige plan, den

såkaldte ”musikhandlingsplan”, ikke

indeholdt tiltag i retning af at ”fjerne” et

symfoniorkester.

Hele musiklivet stod sammen mod en

”kannibalisering” og indbyrdes grøftegravning

genrerne imellem!

Får du overhovedet tid til musikken,

eller kredser dine tanker konstant om

TR-opgaver? (Søs smiler, slår undskyldende

ud med armene)

Ja, du må undskylde, hvis denne her snak

bliver lidt tør og kedelig... Jeg er meget

glad for at spille i orkesteret – det er en

dejlig arbejdsplads – jeg er stolt over mine

kolleger, deres arbejde og... deres sociale

moral og empati. Jeg er faktisk rørt!

Naturligvis reducerer det faglige arbejde

muligheden for at kaste sig ud i andre

opgaver og projekter. Men jeg har alligevel

heldigvis kunnet deltage i en masse

kammermusik, både i og uden for orkesteret

– glæder mig også over at spille

Bach i Aarhus Bach-Orkester, folkemusik i

”Herregårdskapellet” o.s.v.

Noget, jeg brænder særligt for, er gruppen

”Culturesheart”, som beskæftiger sig

med, hvad man vist kalder fusionskunst:

Gruppen består af en balletdanser, en billedkunstner,

en operasanger, en musiker

(mig), en dramaturg og en forfatter og

skaber forestillingerne i fællesskab. Vores

første forestilling var i festugen 2003, og

vi har bl.a. fået støtte fra Kunstrådet til

forestillinger i musikhuset i maj 2009.

Det lyder, som om du er vældig god til

at planlægge din tid – kan du løfte sløret

for dine fremtidsplaner, hvad angår

arbejdet som tillidsrepræsentant?

Ja, min nuværende valgperiode går til

2014 – jeg har meddelt min bestyrelse,

at jeg ikke ønsker at fortsætte i en ny

periode, men jeg vil gerne fortsætte som

suppleant for at sætte en ny TR ind i

arbejdet. Det er jo også nok nødvendigt,

således som opgaverne har udviklet sig...

Vi ønsker Søs held og lykke – og fortsat

god arbejdslyst!

Søs Nyengaard

FAKTA

Susan (Søs) Nyengaard voksede op

i Australien - begyndte at spille violin

som otteårig.

Hun blev uddannet som violinist ved

”Elder Conservatorium of Music” i Adelaide.

Søs vandt en fast stilling i ”The

West Australian Symphony Orchestra”

i Perth. I 1990 valgte hun at vende

tilbage til Danmark (også på grund af

det danske vejr, som hun holder meget

af!). Hun blev ansat på kontrakt i Aarhus

Symfoniorkester og blev fastansat

i 1994. ”Et godt år”, fortæller Søs:” Jeg

blev gravid, blev fastansat og blev

gift!”.

Søs bor i Viby, er gift med Jens Randel

Nyengaard, som er professor på

Stereologi og Elektronmikroskopi

Forskningslaboratoriet ved Aarhus

Universitet. Sammen har de tre børn på

17, 15 og 12 år, som alle spiller violin!

Søs modtog i 2009 Gustav Albecks

mindelegat.

basunen marts 2012

19


FINK REVISION & RÅDGIVNING

www.finkrevision.dk

Fink Revision

Ny Munkegade 8

8000 Aarhus C

tlf.: 61 60 62 67

info@finkrevision.dk

20 basunen marts 2012

Gør det du er bedst til og lad mig

gøre resten. Jeg har specialiseret

mig i skatteregler og regnskab for

musikere.

Skal du have hjælp til selvangivelsen

så ring for en uforpligtende samtale.

Mvh

Uffe Fink Isaksen

GATEWAY

I ÅRHUS

Mette Ellebye-Larsen fra

DMF’s egen musikdistribution

Gateway Music vil i 2012

være at træffe en dag om

måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på

eget label, eller ønsker du / I blot

at afdække udgivelsesmulighederne

i det hele taget, så kom og få en snak

med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18

for en aftale.

www.gateway.dmf.dk


Gearkassen

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Ti spørgsmål om gear:

”Vi har bygget et top-prof studie på

Christianshavn, som bliver vores base.

De næste ni måneder kommer til at stå

på intensivt arbejde med nyt materiale

og indspilninger”, fortæller trommeslager

Morten Thorhauge fra Carpark North.

Lidt solskin, frisk luft og adspredelse fra

studie arbejdet bliver det dog også til, da

der er lagt festivaljobs ind hen over sommeren

2012. Foruden trommerne dyrker

Morten også en lang række musik hard-

og software... og så sit ældgamle klaver.

Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for

tiden?

Native Instruments’ Kontakt (sampler plugin).

Jeg har siddet i mit hjemmestudie de

sidste mange måneder og skrevet sange

og lavet demoer til Carparks næste album,

og jeg vender hele tiden tilbage til Kontakt

under mit arbejde. Det er simpelthen et fabelagtigt

stykke værktøj, og der er nærmest

ingen grænser for, hvad man kan lave med

det plug-in.

Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig

af med?

Mit første rigtige trommesæt. Mine forældre

købte det af nogle venner, som havde det

stående i kælderen. Det var et gammel

Pearl jazz-sæt i Blue Sparkle. Dengang var

jeg ikke synderligt imponeret og syntes ikke

rigtigt, at der var tammer nok. Jeg solgte

det efter et års tid og købte et DC Custom

line med lidt flere tammer… Det fortryder

jeg nok lidt den dag i dag.

Hvad har du købt for nylig?

En ny mikrofon. Nærmere bestemt en billig

Audio-Technica 2020. Det er en rigtig fin

mikrofon til mit hjemmestudie. Jeg bruger

den hovedsagelig til vokaler, lidt akustisk

guitar og så til at optage mit gamle Hornung

og Møller klaver. Nå ja, og den nye synth –

Razor, fra Native Instruments.

Hvilket instrument/gear henter du ud af

det brændende øvelokale?

Min MacBook Pro, for den er jo spækket

med dyre plugs - Cubase 6, hele Native

Instruments-pakken, Arturia-pakken, Korgpakken,

Omnisphere, Softtube, Waves,

Morten Thorhauge

Soundtoys etc. Det andet instrument, jeg

ville redde, er min gamle Ludwig Supraphonic

lilletromme fra 1964. Den lyder fantastisk

og er ganske enkelt uerstattelig. Jeg

ville også gerne redde mit elskede Hornung

og Møller klaver, men det er sgu nok for

tungt.

Hvad er næste instrument/gear på

listen?

Jeg har lidt kig på den nye Sample-Pad fra

Roland, SPD-SX. Ikke så meget til studiebrug,

men mere til livebrug med Carpark.

Jeg har lidt en plan om at lege lidt mere

med samples live.

Den dårligste investering?

Jeg købte et rigtigt godt midikeyboard for

nogle år siden. 88 vægtede tangenter i vildt

god kvalitet – rigtig fint… men hvor var det

dog et stort skrummel. Ud med det igen!

Den bedste handel?

Mit føromtalte elskede Hornung og Møller

klaver er et 100 år gammelt arvestykke,

som jeg har fået lov at beholde. For at gøre

handlen endnu bedre valgte mine forældre

for mange år siden, da jeg kun var en knejt,

at renovere klaveret fra top til tå… Jeg

elsker det klaver – og så fik jeg det endda

gratis!

Har du et tip til et godt køb?

Hvis man ikke har så mange penge, men

alligevel har fået råd til en Mac, har jeg hørt,

at GarageBand skulle være et fortræffeligt

program – I hvert fald hvis man er begynder

inden for det felt af musikalske værktøjer.

Jeg har selv arbejdet med Logic i mine

unge år, men skiftede af forskellige årsager

til Cubase for seks år siden. Et program jeg

er yderst tilfreds med.

Seneste musik gadget?

TNR-i til iPhone. En app-version af Yamahas

syrede Tenori-On sequenser/trommemaskine/WTF?

En meget omfattende app

med rigtigt mange muligheder.

Det urealistiske ønske?

Et flygel. Men så længe jeg bor i byen, får

jeg sgu nok ikke plads.

basunen marts 2012

21


Med favnen fuld

af musik og børn

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Opvokset i det tyndt befolkede nordlige

Island, nu musiker og familiefar bosat

i Aarhus. Snævar Njáll Albertsson har

med sit soloprojekt, Dad Rocks! fået

hul igennem internationalt.

Heavy metal og alternativ rock

Snævar Njáll Albertsson er født i 1984

og vokset op i den lille nordislandske

havneby, Blönduós, med 850 indbyggere.

Pengene var ikke altid store, og med en

mor der arbejdede på fiskefabrikken, var

det ofte givet, hvad dagens menu stod på.

Stedfaren fik tømrerarbejde i Danmark,

så familien flyttede i sluthalvfemserne fra

Island og stiftede hjem i Spørring uden for

Aarhus.

Ansporet af sin onkels smag for Metallica

samlede Snævar som 13-årig guitaren

op og kampøvede deres første fire plader

op. Med teenageårene kom nye inspirationskilder

til som Radiohead, Pixies og fra

hjemstavnen et af Islands- og post-rock

genrens største navne, Sigur Ros. En

genredrejning over imod den mere alternative

rock, som den dag i dag stadig er

den scene, han begår sig i.

Kvartet med internationalt potentiale

Snævar har siden 2004 været forsanger

og desuden trakteret guitar og trompet

Snævar Njáll Albertsson

22 basunen marts 2012

i Aarhus bandet Mimas. ”Death-Indie”

betegner de selv musikstilen, der trækker

tråde fra post- og støj rocken, over

alternative rock og tilbagelænet lo-fi. I

parallel til bands som Pavement, Why?,

Mogwai og Do Make Say Think. Bandet

udgav i 2005 selv EP’en Hands Will Carry,

som kastede flotte anmeldelser af sig, og

desuden affødte et spillejob på Roskilde

Festivalen samme år. Det engelske label

Worst Case Scenario udgav nummeret

Thought Discuss fra EP’en i 2006. I 2008

signede Mimas med engelske Big Scary

Monsters der her udgav debut albummet

The Worries. Interessen fra udlandet

omkring den aarhusianske kvartet bredte

sig hastigt, i takt med at Mimas turnerede

intensivt i England og resten af Europa, fra

2008 og de næste par år frem. Det franske

label Distile Records udgav The Worries i

resten af Europa og i USA. I 2010 annonceredes

album opfølgeren Lifejackets

til udgivelse via tyske Sinnbus Records i

Europa. Mimas har siden hen stået som

en af de fineste eksponenter for den alternative

rock genre herhjemme fra.

Dad Rocks!

Led Zeppelin, Black Sabbath og lignende

bands fra dén tid går ofte under betegnelsen

”Dad Rock”. Altså - rock musik som

vor fader lyttede til. Snævar fortæller: ”Jeg

blev første gang far for 3 1/2 år siden, og

følte at der var nogle personlige ting rent

kunstnerisk som jeg skulle ud med på en

anden måde og i eget regi”. Som et spejlbillede

på hans personlige og sammensatte

musikalske referencer, samt tanker om

egen musik, set fremtidigt igennem hans

egne børns optik, kom navnet og soloprojektet

Dad Rocks! helt naturligt til verden.

Skabt ud af kontraster

Om fotoet af Dad Rocks! hvor Snævar er

omgivet af børnelegetøj i alverdens glade

farver, og iført en heavy metal Jackson

Flying V guitar. ”Der er en del ironi i det.

Musikken i Dad Rocks! er jo overhovedet

ikke ”Dad rock”. For mig at se, så ligger

der et patos i det. Dad Rocks! er noget

jeg virkelig vil, mener og alvorligt føler for

inderst inde. Samtidig ligger der en ironisk

distance som er med til at ramme patos og

ironien ind i ét udtryk”. Snævars karakteristiske

fornemmelse for melodi, går igen

fra Mimas over i Dad Rocks! Teksternes

humor, varme og indsigt har lidt større

spillerum i en mere musikalsk laid back og

folk’et stil.

Udenlandske ambitioner

Dad Rocks! debut albummet Mount

Modern udkom i november 2011, og er i

handlen i både Europa, USA og Japan.

”De udenlandske ambitioner havde jeg

nok ikke haft, hvis det ikke var for Mimas,

som jo arbejder meget på udlandet. Vi

har en vis fanbase i England, så der var

fra starten af en del fokus på mit projekt

også”. Han har altid valgt at booke

udenlandske jobs selv, og har derfor

med Dad Rocks! kunne arbejde videre i

forlængelse af alt gør-det-selv maset med,

selv at opbygge relationer og kontakter til

bookere, spillesteder og andre bands. I

februar 2012 var Snævar således derovre


DMF - Upcoming

og spille en række koncerter.

Det er også blevet til optrædener på

festivaler som Popkomm i Berlin, CMJ i

New York, Iceland Airwaves på Island. Det

er ikke så tit der er betaling fra de større

branchefestivaler, men de er vigtige mener

Snævar, der lægger mange kræfter i at

søge midler og støtte til at tage udenlands.

”Men når jeg eksempelvis turnerer solo i

England så tjener jeg penge”.

Travl dagligdag

Til dagligt studerer han Æstetik og Kultur

på Aarhus Universitet, men han har haft et

halvt års orlov, da der har været rigtig meget

at se til med musikken. Hverdagen er

typisk at følge ungerne Elva og Asbjørn i

institution om morgenen. Arbejde hele dagen

bag computerskærm og med telefon i

hånd, på musikken. Øve en gang ugentligt

med Mimas. Og så sangskrivningen, som

helst er når det er blevet aften.

Værktøjet

I hjemmet i Aarhus midtby har han indrettet

sig med et TC Electronic Konnekt 8

lydkort som er koblet til Mac computeren,

hvorpå der er installeret sequenser

programmet Logic. Skitser og cue tracks

bliver sunget og spillet ind på guitar ved

hjælp af forskellige kondensator mikrofoner.

Og så bliver der suppleret med

”diverse skrækkelige midi-lyde”, blot for

at få overblikket over instrumenteringen.

Alle de cue tracks som Snævar lavede i

forbindelse med Mount Modern pladen

blev taget med ned i Aarhus Lydstudie,

hvor albummet således blev til.

Teksterne

”Det er sjovt med tekster. De kan ofte

nemt blive underlagt en sangs strukturmæssige

rammer, takter og klangflader”,

tænker han, da snakken falder på ord

og tekster. Musikken på Mount Modern

albummet blev primært skrevet, hvorefter

teksterne kom til. ”I øjeblikket arbejder

jeg på at forsøge at skabe og lade teksterne

komme så frit og uden rammer

som muligt. Udfordringen er at få den til

at passe ind som sangtekster. Har man

noget på hjertet burde man i princippet

ikke indordne det for hårdt i en sangstruktur.

Teksterne betyder uendeligt meget

for mig, men jeg ser heller ikke min musik

som særlig elegant”.

Budskaber

Han ser selv sin musik som forholdsvis

politisk betonede protestsange. ”Jeg har

ikke et behov for at pege fingre, men mere

lyst til at vise folk at vi alle har fingre at

pege med”. Nogle af numrene han arbejder

på til den kommende plade, handler

eksempelvis om teknologi og kreativitet.

”Jeg mener der i en tid som denne, via en

for firkantet forvaltning af ophavsretten,

bliver lagt bånd på kreative udfoldelser

helt overordnet, i forhold til hvad teknologien

nu muliggør for enhver der har lyst til at

lave musik. Jeg vil ikke prædike specifikke

svar eller bestemte overordnede holdninger”.

Remix og sampling

Organisationen Creative Commons

stiftedes i 2001, og har med sin kongstanke

om at gradbøje ophavsretten, også

i musikbranchen delt vandene. Kort fortalt

opererer denne organisation ud fra ideen

om at man foruden fuld ophavsret, også

kan slække på suveræniteten over egne

værker, og sammensætte løsere ophavsretslige

vilkår. Altså dermed helt eller

delvist også give andre lov til at bearbejde

og distribuere nye fortolkninger af værker.

Snævar ser remixning og bearbejdning af

kunst og musik som en effektiv mulighed

og udbredelse af hans musik. Han arbejder

meget bevidst på alternativt at markedsføre

sin musik blandt andet igennem

hans sites på Facebook, Tumblr, Twitter

og diverse andre sociale medier. Dad

Rocks! har taget valget at åbne op for at

fans og andre bands kunne henvende sig

og få filerne fra Mount Modern albummet

tilsendt. Det har resulteret i at der kom 13

remix versioner tilbage, som er lagt ud til

gratis download, som supplement til hans

online CD og merchandise salg. ”Naturligvis

skal der være regler for at vores

ophavsret ikke udnyttes kommercielt. Men

eksperimentet har kreativt og markedsføringsmæssigt

givet god mening for mig”.

Ambitioner og drivkraften

At leve af musikken er idealet som Snævar

gerne vil stræbe efter. Baseret på alle

hans hidtidige erfaringer og på almindelig

fornuft ved han godt det er svært. Men

musikken, og den velsignelse og til tider

forbandelsen der ligger i at have et medfødt

kunstnerisk gen, driver ham fremad.

Der er ikke nogle definerede ambitioner

om at blive signet til et stort label. Han har

det ikke så godt med tanken om at udlicitere

arbejdsopgaverne. Han vil gerne selv

tage hånd om dette. Og det ser ud til at gå

meget godt på den måde. For Dad Rocks!

turnerede i England i februar 2012. Marts

byder på en tur til SXSW – South by South

West festivalen i Austin, Texas. Til juni ligger

en længere Europa turne i vente. Der

arbejdes på festival jobs til sommer. Og så

er Snævar så småt begyndt at skrive nye

numre til den kommende plade, som han

håber udkommer til efteråret.

På familie- og den faderlige front er der

ikke planer om ’udgivelser’. ”Lige så

uplanlagt som sangene kan være, lige så

uforudsigeligt er det med børn i princippet.

Men vi er meget glade for de to vi har fået

ind til nu”.

basunen marts 2012

23


Af Lars Knudsen / Anton Jakobsen, musiker

24 basunen marts 2012

Musiker i erhvervspraktik

”Da jeg påregner at gå på

efterløn om 1 ½ år, er det jo

på høje tide at få skudt gang

i karrieren”, siger musiker

Anton Jakobsen med et

smil. Han skulle ud i erhvervspraktik

i fire uger og

valgte at bruge muligheden

til med musikken at forsøde

tilværelsen for de ældre og

syge.

Dagjobs i ældresektoren

”Jeg havde altid haft en lille

drøm om at spille rundt om

på lokalcentre, plejehjem og

lignende, da man her ligesom

jeg ofte kan se kvaliteten i de

gode gamle sange. At spilletidspunkterne

typisk ligger

formiddag og eftermiddag

var heller ikke uvæsentligt for

mig”.

I forbindelse med sin jobplan

igennem Jobcenter Aarhus,

forelagde Anton Jakobsen

jobcenteret ideen, og her

sagde man god for den, hvis

bare han kunne finde en virksomhed,

der kunne tage ham ind som praktikant.

Tilbage til de helt gamle sange

”Jeg henvendte mig på DMF’s kontor i

Aarhus, og de var også med på ideen

om et praktikophold i ugerne op til julen

2011. Det første, jeg gjorde, var at

sende et tilbud ud pr. mail til samtlige

lokalcentre i Aarhus. Det drejede sig

om én times koncert over temaet ”Om

barndom og tiden frem”. Det var 15

numre med Søren Kragh-Jacobsen, Allan

Olsen, Lars Lilholt, C.V. Jørgensen

med flere. Efter en uges tid havde jeg ti

arrangementer linet op”.

”Efter den første forestilling spurgte jeg

selvfølgelig lidt til, hvad folk syntes om

det. De syntes det lød rigtig godt, men

de kendte ingen af numrene, og det

kunne de godt tænke sig”. Så det var

hjem og lave et nyt repertoire. Nu var

det Kai Normann Andersen og

”Fiskerpigens sang” og i den dur.

Disse blev spillet ved de efterfølgende

koncerter, og dét gav pote.

”Det er ikke så tit man møder

nogen, der kender ”Glemmer Du”

fra filmen ”Odds 777” fra 1932”,

fortæller Anton. ”Publikum sang

med, og mange af sangene var

jo også i deres sangbøger”. Da

det var ved at være op til jul, blev

repertoiret krydret med en del

julesange.

Én guitar med sang, er det der

skal til

Anton kørte en spansk guitar og

en sangmikrofon over et Bose L1

Compact anlæg, og det var rigeligt.

Et par af arrangementerne

kunne godt have været afviklet

helt uden forstærkning, hvis det

var. Men med det lille anlæg kan

der spilles lidt anderledes på den

spanske guitar, og det er heller

ikke så hårdt for stemmen, synes

Anton.

”Alt i alt synes jeg projektet var en succes.

Meningen med det hele er jo selvfølgelig,

at det skulle kaste nogle jobs

fra sig, men også inden for ældresektoren

er det sparetider. Kun fremtiden

vil vise, om der kan blive plads til mig

i deres budgetter. Tak til DMF Aarhus

fordi I ville ha’ mig som praktikant, håber

ikke, jeg har gået for meget i vejen”.

DIALOG MØD EXPERTERNE JAZZ BASUNEN

ROSA BOOKING MXD CHILL OUT


asunen marts 2012

25


GENERALFORSAMLING I AARHUS

SYMFONIORKESTER RÅDMAND ATLAS V58

SPOT 11 JAZZ I FESTUGEN POPKOMM

Af Lars Kiehn

Aarhus Symfoniorkester

2011 må have været et underligt år for Aarhus

Symfoniorkester og dets mange

ansatte. Først proklamere rådmand Marc

Perera, at han vil støtte orkesteret med en

udvidelse, sådan at det i forbindelse med

Kulturby 2017 endte med at være et fuldt

udbygget symfonisk orkester på 96 musikere.

Den glippede bl.a. i skyggen af den

store økonomiske krise, som fejede hen

over det meste af verden og Danmark her i

2011/2012. Dog vides det ikke, om rådmanden

kunne finde politisk opbakning til sine

visioner. Men set i lyset af det faktum kommunen

skulle spare 227 millioner kroner i

2012 og de næste 3 år (2013-2016), skal

der årligt hentes 300 millioner kroner på

budgetterne. Derfor var det ikke muligt og

et realistisk håb med en orkesterudvidelse.

Til gengæld skulle orkesteret nu finde besparelser

for 600.000 kroner. Dette betød,

at man blandt andet måtte sige farvel til to

ansatte i orkesterets administration. Lidt fra

den ene yderlighed til den anden. Som om

det ikke var nok, så havde regeringens nye

26 basunen marts 2012

kulturminister Uffe Elbæk i sin ”Marshall –

plan” lovet at skaffe 40 millioner til den rytmiske

musik. Disse midler skulle så hentes

fra den klassiske scene. Det ville betyde,

at minimum et symfonisk landsdelsorkester

skulle nedlægges, for der var ikke andre

muligheder at finde de 40 millioner kroner

på. Her i starten af februar 2012 opgav

kulturministeren sine planer indtil videre.

SPOT 11

Som tidligere år deltog afdelingens ansatte

samt en del af bestyrelsen i SPOT

11. Festivalen blev i år brugt til at spotte

århusianske talenter, som afdelingen kunne

bruge til at sende til POPKOMM i Berlin

senere på året. Imponerende så mange

kvalitative bands Aarhus kan blive ved med

at mønstre. På grund af det dårlige vejr og

den nystartede festival North Side, var der

ikke helt så mange gæster som sædvanligt.

Hvilket betød et større underskud til Rosa,

der er arrangør af festivalen. Men der er en

ny Spot 12 på vej.

Gymnasiespot 11

GymnasieSpot er en konkurrence for

gymnasieband. Deltagerne kommer

hovedsagelig fra Midt- Øst- og Nordjylland.

Selve arrangementet afvikles på

Nørgaard højskole i Bjerringbro. Afdelingen

har deltaget i tre år nu og mener, det er et

godt sted at profilere DMF overfor de unge.

Samtidig har afdelingen sponsoreret 1. 2.

og 3. præmierne til konkurrencen. Vinderne

eller det vindende band vinder et spillejob

på Vestergade 58, foruden en fotosession

og karriererådgivning.

Coaching

Vi har nu godt et

årstid tilbudt sessions

med Coach Jørgen

Klok. Igennem året

har der været et

pænt flow til dette.

Men der er bestemt

plads til flere. Det

er som om medlemmerne

lige skal finde

ud af, at han er til

rådighed for et beskedent

beløb. Men

den service kommer

sikkert til at vokse

stille og roligt.

Rådmand

I sommer havde afdelingen besøg af kulturrådmand

Marc Perera. Vi havde en god

drøftelse af hele musikområdet i kommunen.

Marc Perera er tydeligvis interesseret

i musikområdet og virker meget oprigtig.

På mødet drøftede vi især Aarhus Symfoniorkester

og en mulig udvidelse af orkesteret.

Der er ingen tvivl om, at rådmanden

vil gøre alt, der står i hans magt for en

udvidelse. Men ellers var mødet en generel

gennemgang af hele musikområdet. Vi

forklarede om afdelingen kerneområder,

og om de initiativer vi gik og havde gang

i. Rådmanden forklarede os om de steder,

kommunen prioriterer.

Her i starten af det nye år var hele det århusianske

musikmiljø indkaldt til stormøde.

Stormøde i Rytmisk Sal i Musikhuset

Her blev der snakket kulturpolitikken 2013

– 2016. På mødet havde man bl.a. inddelt

deltagerne i 16 grupper, som hver især

skulle komme med deres bud på indsatsområder

i kommunen. Bagefter blev der

nedsat en tænketank med ni deltagere, der

skal gå videre med de indkomne inputs.

Konservatoriets Rektor Thomas Winter er

formand for tænketanken.

Jazz i Festugen

Igen i år optrådte DMF som en af flere

sponsorer for Aarhus Festuges store jazzarrangement.

Under overskriften Beautiful

Mistakes, afvikles denne endags jazz

festival på spillestedet Atlas, Klostertorv,

Råbar, Promus og de tilstødende lokaliteter

i Vester Alle. Denne gang var der en utrolig

mange unge mennesker blandt publikum.

Festugen havde solgt koncerterne til

4-Sound som storsponsor. De delte billetterne

til arrangementerne gratis ud i butikken

Vestergade. Smart træk, der sikrede

et stort publikum. Dagen var en blanding


af gode århusianske navne blandet med

københavnske og mere kendte ting. Den

århusianske og internationale saxofonstjerne

John Tchicai pyntede på plakaten og det

samme gjorde William Blakes, der spillede

en improviseret koncert på Atlas.

Læs artiklen Basunen 2/2011

- www.basunen.dk

POPKOMM 11

I år tog afdelingen i samarbejde med DMF

København til POPKOMM med fire bands.

Dear Bear, CallMeKat, Let Me Play Your

Guitar og Lydmor. 4 Bands som de to

CallMeCat

afdelinger finansierede turen for. Foruden

de fire bands havde vi tre andre bands

med derned: Dad Rocks, Emma Act og The

New Spring. De syv bands blev markedsført

i POPKOMM kataloget som ”Danish

Invasion”. Det var sikkert en af grundene til,

at der var proppet med mennesker på det

berlinske spillested til denne koncertrække.

Vi formåede denne gang at skaffe de deltagende

bands showcases bl.a. på Tempehof,

og en stor koncertaften som Danish

invasion på spillestedet White Trash. Hver

band havde to jobs på de tre dage turen

varede.

Songwriter Summit Berlin

Dette arrangement har vi lavet i samarbejde

med DMF København i fire - fem år

nu. Igen i år sendte

vi seks sangskrivere til Berlin - to århusianske

og fire københavnske. I Berlin skulle de

samles med fire udenlandske sangskrivere.

Sammen skulle de co-write og coache

hinanden igennem ugen. Der var indlagt

besøg af bl.a. forbundets Mikael Højriis,

der holdt et oplæg om sangskrivernes rettigheder.

Endvidere var der lagt en enkelt

optræden ind på et lokalt spillested i Berlin.

Fra Aarhus deltog Niels ”Nello” Østerhåb

Mogensen og Nanna Schannong.

Citronhuset/Berlin lejlighed

Citronhuset er et mangeårigt medlemstilbud.

Mange medlemmer har været dernede

igennem årene. Mange har været der

flere gange, for det er nemt at forelske sig

i stedet og byen Monda, der er så spansk,

som det kan blive. Dog har vi her på det

seneste oplevet en afmatning og ubenyttede

uger. Det er især vintermånederne,

det kniber at leje ud. Så måske har vi nået

dig stor interesse og aktivitet på lejligheden

i Berlin året igennem. Bestyrelsen følger

nøje udviklingen.

Aarhus Musikskole

Vi oplevede desværre her i 2011, at arbejdsklimaet

på Aarhus Musikskole led et

alvorligt knæk. Musikskolen stod over for

forskellige besparelser og havde mod alle

aftaler og procedurer sat de ansattes fagligt

valgte udvalgsmedlemmer i MED-udvalget

(tidligere samarbejdsudvalget) ud af forhandlingerne

om spareplanen, trods det at

de var kørt i stilling tidligere i processen.

Ledelsen anviste selv sparemålene i Musikskolens

budgetter, og de var ultimative. Det

har store lønmæssige konsekvenser for en

del af lærergruppen.

Bl.a. har man skåret i reduktionerne, som

er en ekstra betaling, man får for at undervise

i hold, samspil og for småbørnsundervisning.

Disse reduktioner har skolen udbetalt

siden 1987, og derfor er vi (DMpF og

DMF) af den overbevisning, at de ikke bare

kan fjernes med et pennestrøg. Vi er af

den overbevisning at det bl.a. vil kræve en

opsigelse over overenskomstperioden, hvis

den i det hele taget kan opsiges. Sagen er

på vej til Faglig Voldgift og til afgørelse der.

Vi har deltaget i flere forhandlinger for at få

forhandlingerne ind på et andet spor.

Læs Basunen nr. 2/2011.

Seniorklubben

Seniorklubben mødes den første mandag i

måneden i afdelingens lokaler. Ud over det

er der to større arrangementer årligt. Sommerudflugten

og seniorjulefrokosten. To

tilløbsstykker. I år gik sommerudflugten til

Norsminde og Hou med frokost i restaurant

Stilling Sø. Julefrokosten blev holdt i Jacob

Nielsens salon i Grønnegade.

Teaterområdet

Hvert år gennemser vi en lang række kontrakter

på forskellige teaterforestillinger. De

fleste af de kontrakter giver ikke anledning

til problemer, da der er overenskomst mellem

langt den overvejende del af danske

teatre og Dansk Musiker Forbund. Her i

2011 trådte der en ny aftale i kraft, som gik

på teaterkoncerterne, som er anderledes

end den traditionelle musicalforestilling.

I år spillede man Leonard Cohen som

teaterkoncert. Da den forestilling spillede,

rejste der sig nogle overenskomstmæssige

spørgsmål. Hvilket er helt naturligt, når man

sådan får en ny form for overenskomst. I

skrivende stund er vi stadig i dialog om

fortolkningerne. I år har vi tjekket kontrakter

på Leonard Cohen, Mozart, Jeppe på

Bjerget og Chess.

Forbundsjubilæum

Som beskrevet tidligere i beretningen, så

fyldte vores forbund 100 år her i 2011. Det

betød, at vi i Aarhus afdelingen og vores region

helt ekstraordinært fik en del koncerter

hertil. Fatter Eskil, HeadQuarter og Bridgewater

havde to aftner med et par måneders

mellemrum, hvor de fejrede DMF’s 100 års

jubilæum. Under overskriften ”3 scener – 3

bands og 3 sæt”. For god orden skyld skal

det nævnes, at den første koncertaften

betalte spillestederne selv. Men vi fik fuld

kredit for den. Musikken, der blev præsenteret,

var Now That We Know, That You

Know, Mettro og Lydmor Solo. Den anden

koncertaften præsenterede vi Power Solo,

The Broken Beats og Vincent Van Go Go.

3 scener – 3 bands og 3 sæt

Den sidste række koncerter kastede utroligt

megen presse af sig, da vi havde arrangeret

koncerterne sådan, at de tre bands

skulle cykle fra koncert til koncert. Den

gimmick syntes pressen godt om, så vi fik

en masse spalteplads og TV tid.

Ude i Kaløvig Havn på restaurant Kaløhus

præsenterede Grenå afdelingen Sko/Torp

med Morten Wood. På Vestergade 58

præsenterede vi Power Solo og Dipper.

Derudover blev der afviklet en række klassiske

koncerter forskellige steder i byen og

udenfor: Anders Borbye på Cafe Smagløs,

De tre fløjter på Cafe Ørnsø, Duo Aldente

på Aros, Duo Paganini på Cafe Englen og

Trio Aurora på Aros.

Afdelingen og forbundet har været meget

tilfredse med jubilæumskoncerterne. Det

en mætningsgrad? Til gengæld er der sta-

Kulturnatten

Forrige gang der var Kulturnat, havde afdelingen

valgt at gå aktivt ind i arrangementet

og afviklede et stor arrangement sammen

med MONO på det gamle godsbaneareal.

I år havde vi valgt at droppe det. I stedet

støttede DMF Kulturnatten med 10.000

kroner til koncertprojekter på dagen.

>

basunen marts 2012

27


har givet arbejde til en del musikere. Med

koncerterne støttede vi også de trængte

spillesteder. Samtidig skal vi ikke glemme

den gode presseomtale.

Klüvers Big Band

2011 var året, hvor orkesteret fik et markant

gennembrud. Klüvers Big Band havde en

længere turne i jazzens hjemland USA

med verdensnavnet, sangeren Kurt Elling.

Orkesteret spillede bl.a. i New York seks

dage i træk på det legendariske jazzspillested

Birdland.

I Festugen blev der spillet to koncerter med

den amerikanske verdensstjerne, guitaristen

John Scofield og trommeslageren Bill

Stewart på spillestedet Atlas

Lars Møller - ny leder for Klüvers Big Band

Ellers bar året vel præg af meddelelsen om

Jens Klüvers afgang som orkesterets leder

igennem 32 år. Med virkning fra jazzfestivalen

2012 slutter han i Ridehuset, den sal

hvor Jens og orkesteret har fejret mange

flotte succeser igennem årene.

Som ny leder af orkesteret, har man ansat

den københavnske saxofonist, Lars Møller.

Læs artiklen Basunen 4/2011.

Basunen

Basunen kører nu på 25. årgang og er en

af afdelingens vigtigste informationskanaler

og kontaktled til medlemmer og verden

uden for DMF. Basunen er det informationsorgan,

hvor vi kan annoncere og melde

ud om arrangementer, workshops, kurser,

medlemstiltag m.m.. Derved kan vi forvente

at nå ud til et bredt udsnit af medlemsskaren.

Basunen er også det sted, hvor vi kan

manifestere vores meninger og politiske

holdninger til forskellige kultur- og musikpolitiske

initiativer (mest lokalpolitiske). Så

det er et vigtigt informationsinstrument og

vel også derfor, at det har overlevet 24 års

skiftende bestyrelser.

Vi udkommer fire gange årligt, og nu ligger

bladet også på nettet. Normalt omhandler

artiklerne det nære, det lokale og det, der

sker omkring os. Forbundets Musikeren

dækker det landspolitiske. De fleste artikler

skriver vi selv, men efterhånden har vi en

god skare af freelance skribenter: Jørgen

Nielsen, Steen Michelsen, Niels Mathiasen

og Lars Borup, som ind imellem bidrager til

bladet. Nu har vi også tilknyttet en fotograf.

Andre artikler får vi tilsendt fra venlige medlemmer,

der har noget på hjerte.

28 basunen marts 2012

Gramex-midlerne

Afdelingen får hvert år en blokbevilling,

som vi kan dele ud til musikfremmende

arrangementer. Disse midler kommer fra

den forbundsadministrerede gramex-pulje.

Samtidig kan afdelingen søge på vegne af

byens ildsjæle på enkelte arrangementer.

Yderligere er der mulighed for at søge til

lokalkurser og workshops m.m. Det plejer

at afstedkomme en del midler til glæde for

medlemmerne og musiklivet i Aarhus. De

midler prøver vi så at få mest muligt ud af.

Derfor uddeles pengene langt overvejende

til byens koncertarrangører. På den måde

går de videre til musikerne. I år har vi uddelt

midler til BluesNight på Fatter Eskil,

Melodica-Festivalen, ”I Love Gellerup”,

Royal Metal Festival, Talking Metal 1 + 2,

HeadQuarter, Talentprisen Aarhus Musikskole,

GymnasisieSpot 11, Julestuen, Spil

Dansk dagen på Fatter Eskil. Dialogmøderne,

Teateret Ambassaden, spillestedet

V. 58, Tunø Festival.

Skype-møder

I sensommeren 2011 etablerede vi Skype

på vores nyligt indkøbte 42” TV-skærm,

som hænger i vores mødelokale. Her

vil medlemmer og ansatte kunne holde

Skype-møder. På den måde kan man af og

til undgå rejser for at holde møder. Vi har

medlemmer, der bl.a. holder møder med

Mette Ellebye Larsen fra Gateway over

Skype. Lad det være en opfordring til at

bruge det. Se mere på side 10.

Afdelingens Bestyrelse

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen

været samlet ni gange. På møderne

orienteres om det daglige arbejde i afdelingen,

foruden der diskuteres og snakkes om

nogle af de problemer, vi som branche og

afdeling står med. Medlemstal og budgetter

følges også kvartalsvis og løbende. Derved

sikrer vi, at det ikke kører af sporet, uden

vi opdager det. Samtidig behandler vi de

indkomne ansøgninger og andre løbende

sager.

Kurser

To gange årligt kommer forbundet med et

kursuskatalog med tilbud på et højt fagligt

niveau. Mange af de kurser finder vej til

Aarhus. I afdelingen supplerer vi med

lokale kurser, der er målrettet specifikke

grupper. I år har vi afviklet ”optimering af

hjemmestudie produktion”. De fem dialogmøder,

der afvikles januar – maj med

5 forskellige kompetente musikpersonligheder

fra forskellige dele af musiklivet

– Ole Rosenstand Svidt (Gaffa) - Thomas

Rohde (MXD) - Dennis Ahlgren (AabyRoad

studiet) - Stefan Facius (Copenhagen Music)

og Christian Fløe Svenningsen (CFS

management). Foruden de fire årlige Temaaftener

for selskabsmusikerne (læs afsnittet

Selskabsmusikerne på side 5).

Se Basunen 4/2011 - www.basunen.dk

Regnskaber/økonomien

Regnskabet for 2011 viser et overskud på

63.713 kroner. Året har ikke haft de store

og voldsomme udsving. Dog har vi haft

udgifter til mødelokale og etablering af

Skype på kontoret. Medlemsbladet er til

gengæld blevet billigere. Det skyldes, at

portoudgiften er faldet. Som den eneste

portogrænse er den porto, der gælder Basunforsendelse,

faldet i 2011. Lokaleudgifterne

er også mindre i forhold til 2010. Det

skyldes, at flytning nu er slået fuldt igennem

på huslejeudgiften. Vi flyttede til noget

billigere, da vi rykkede fra Grønnegade til

Vestergade. Foreningens egenkapital er nu

625.741 kroner.

HB/FU

Bjarne Gren og Lars Kiehn har været

afdelingens repræsentanter i forbundets

hovedbestyrelse. Bjarne har også været

med i forretningsudvalget og haft posten

som forbundets næstformand. Foruden

de fire årlige hovedbestyrelsesmøder af

to dages varighed har BG deltaget i ca. ti

forretningsudvalgsmøder foruden specielle

næstformandsopgaver. De to afdelingsrepræsentanter

har sammen med de oplistede

mødedage også været til møder i

hovedbestyrelsens forskellige udvalg.

Praktikanter m.m.

Vi har siden sidste generalforsamling ansat

en enkelt studiepraktikant, der kom fra

æstetik- og kulturinstituttet Aarhus Universitet

og et par musikere, der havde mulighed

for fire-fem ugers ansættelse via Jobcentret.

Det har især bidraget med artikler til

Basunen.

Alt muligt

Vi har i året også været til en del receptioner

for at vise flaget, når der sker noget i

det lokale musikmiljø.

Vi har også hjulpet Svend Nikolajsens

orkester - et helt nyt initiativ - med at finde

musikere til flere forskellige af pladserne i

orkesteret. Dette genopstandne orkester,

der er genetableret her i Østjylland området,

har fast øvelokale i Rønde.

Afdelingen har deltaget i møder i København

om kulturministerens proklamerede

besparelser i landsdelsorkestrene til

fordel for den rytmiske scene. Møder hvor

orkestrenes musikchefer samt orkestrenes

tillidsfolk deltog. Fra DMF deltog de DMFformænd

fra de respektive byer, der huser

et landsdelsorkester.

Vi var ude med ni julekurve til afdelingens

ældre medlemmer, som er svækkede helbredsmæssigt,

og som sidder alene uden

for mange penge at rutte med.

Her i sommer havde vi besøg i kontorerne

af arbejdstilsynet, men der var intet at

komme efter.

I året har vi også hjulpet DMF Esbjerg

med at få lavet Talking Metal 1. for deres

medlemmer. Arrangement var en succes i

MONO i Aarhus, så det var klart et arrangement,

der kunne eksporteres til andre byer.

I dette tilfælde til Esbjerg som også fik en

flot succes på den konto.


ØKONOMIEN RESULTATER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE AKTIVITETER

basunen marts 2012

>

29


30 basunen marts 2012


Budget

basunen marts 2012

31


Jakob Gadegaard Frandsen, Niels

Juels Gade, Aarhus, (tidl. Skive), 45 år

Jakob Gadegaard Frandsen blev fundet

død i sin lejlighed. Han havde kæmpet

med et alkoholproblem i mange år. Hans

nærmeste kendte til det, men - som en

nær ven har formuleret det - lukkede han

sig inde i et »smertens rum« med alkoholmisbrug,

hvor man ikke kunne nå ham.

Jakob Gadegaard Frandsens liv var

præget af kærlighed til musikken. I mange

år arbejdede han sammen med Henrik

Koitzsch i både Skive og Randers omkring

et lydstudie.

Kollegerne beskrev ham som en genial

musiker med originale ideer. Han var

først og fremmest keyboardspiller, men

komponerede også selv og lod mange

helt originale instrumenter og lyde indgå.

Han arbejdede først og fremmest indenfor

afspændingsgenren, men også indenfor

ambient og rock.

Hans musikalske karriere begyndte i

Skive i orkestret Electric Toyz, der senere

blev til Tina and the Toyz. De vandt blandt

andet en talentkonkurrence på den udendørs

amfi-scene ved Musikhuset i Aarhus.

I 1990’erne lavede de en cd med Erling

Rask Band og turnerede derefter sammen.

Senere blev det især arbejdet i studiet,

som fangede Jakob Gadegaard Frandsens

interesse.

Sammen med Henrik Koitzsch komponerede

og producerede han de to new ageinspirerede

cd’er Deep Blue og Woodlands.

Deep Blue solgte over 100.000

eksemplarer. I lydstudiet arbejdede de

også for en række andre bands.

32 basunen marts 2012

Dødsfald

Jakob Gadegaard Frandsen var både en

musikalsk og en matematisk begavelse.

Det sidste kom ham også til gavn i studiet,

når der skulle laves computerberegninger i

forbindelse med musikken.

Jakob Gadegaard Frandsen arbejdede

også kommercielt med musikken. Han var

med til at designe TV2’s lyd og arbejdede

også med jingles og underlægningsmusik.

Han arbejdede også med musik til film og

tegnefilm. Animationsværkstedet i Viborg

var han i mange år en fast samarbejdspartner

for.

I en periode har han også været beskæftiget

som servicemedarbejder (portør) på

Aarhus Kommunehospital og på Aarhus

Amtssygehus samt som operatør i biografen

Cinemaxx i Aarhus.

Jakob Gadegaard Frandsen var født i Estvad.

Hans forældre var Peder Gadegaard

Frandsen, præst i Estvad og Vridsted, og

seminarielektor Brita Cathrine Frandsen.

Efter barndommen i Vridsted boede Jakob

Gadegard Frandsen nogle år i Skive,

inden han slog sig ned i Aarhus.

Han var et privat, men samtidig meget

varmt og følsomt menneske. Med en

underfundig, ofte lidt skæv humor og et

charmerende, behageligt væsen.

Jakob Gadegaard Frandsen efterlader sig

mange venner og en stor familie, heriblandt

fire ældre søskende og sin mor i

Skive.

Thomas Johansen

Jakob Gadegaard Frandsen


Mandag d. 19. december var en mærkelig

dag på DMF kontoret i Vestergade i

Aarhus. Mærkelig fordi Kjartan ikke

dukkede op, og mærkelig fordi der ikke var

nogen besked fra ham.

I løbet af dagen blev vores undren til frygt

for at der var sket noget. Det viste sig

desværre at være en velbegrundet frygt,

da vi fik meddelelsen om Kjartans alt for

tidlige død. Det ubegribelige var sket.

Ubegribeligt da vi jo så sent som fredag

eftermiddag havde set dit lune smil, og at

det uden varsel skulle blive sidste gang vi

så hinanden.

Så kom sorgen, og igen det at begribe at

du var væk for altid. Det hjalp lidt med at

begribe det da dine to sønner tog afsked

med dig ved begravelsen, og din ældste

søn Bjarke sang din yndlingssang af CV

Jørgensen – du ville have været stolt, og

smilt dit lune smil!

Farvel Kjartan

Nu kommer savnet. Det er stort. Du var

altid omhyggelig og grundig med dit

arbejde, og samtidig havde du en engels

tålmodighed. Det var egenskaber som

vore medlemmer sattes stor pris på.

Problemerne blev løst, og samtidig på en

personlig og tryg måde.

Savnet er stort, det viser alle de varme

tanker medlemmerne har udtrykt. Savnet

er også stort for os, dine daglige kollegaer.

Du var altid en god kollega, loyal og

hjælpsom. Kjartan, som den sindige jyde

du var, var det sjældent de store ord

og armbevægelser der blev brugt. Men

en gang imellem skal de store følelser

have udtryk, og det skal de her for vores

vedkommende.

Kære Kjartan, du er dybt savnet, hvil i fred

og ære være dit minde. Farvel Kjartan

Dine kollegaer

Den irske stemme er blevet tavs

Den irske stemme fra Århus er blevet tavs.

Den irske århusianer, musikeren P’sen, Per

Rohde Nielsen er død 63 år. P’sen kunne

som ingen anden fange publikum med sin

karakteristiske stemme, når han sange de

irske sange. Især var han en mester i at

synge de irske ballader. Selv i Irland troede

man, at han var lokal og bedømte ud fra

hans accent, at han var fra Cork.

P’sens musikalske liv startede i folkemusikmiljøet,

der bl.a. var samlet omkring de

daværende restauranter Kompasset og

Stenkalven. En del af denne flok fandt også

til Tunø og skabte musik og liv i Det gamle

Mejeri på øen, som dengang ejedes af legendariske

Ingeborg. Her fandt Per Rohde

sammen med Peter Egsmark, Eigil Bräuner

og undertegnede, Lars Borup og startede

Mac P’sens, som har eksisteret i mere end

25 år. Bandet har spillet overalt i Danmark

både på store festivaler og på små ydmyge

steder. Det blev også til et koncertture til

Irland og Skotland. P’sen indspillede med

Mac P’sens 2 album og en ep. Mac P’sens

spillede med samme grundbesætning de

første 25 år. P’sen førte orkesteret videre

lige til sin død. Udover Mac P’sens spillede

Per i mange andre konstellationer bl.a.

gruppen Tømmermænd. Det blev også til

et tæt samarbejde med banjospilleren Kim

Sørensen, som døde for et par år siden. På

det seneste har han lavet en del job sammen

med musikeren John Nørgaard.

Per Rohde Nielsen var sammen med Ernst

Hornslet med til at starte Tunø Festival, som

sidste sommer kunne fejre 25 års jubilæum.

P’sen var også formand for Tunø Festivals

Støtteforening.

Ved siden af musikken havde Per Rohde

bl.a. ansættelse hos Thorengaard Møbler

og drev i en årrække farvehandlen, Juuls

Eftf. på hjørnet af Graven og Mejlgade.

P’sen var som musiker aktiv lige til det

sidste og spillede et job ganske få dage før

sin død.

Han efterlader sig Karin, datteren Mai og to

børnebørn

Lars Borup

Musikkammerat og meget andet gennem

flere årtier

basunen marts 2012

33


Citronhuset i Spanien

Forkæl dig selv og den/de nærmeste

med et skønt ophold i vores

sydspanske feriehus i bjergbyen

Monda. Er du medlem af Aarhus

afdelingen har du mulighed for at leje

huset, foreløbig frem til april 2012.

Huset er ikke så stort – men det er

hyggeligt! Og så ligger det i den lille

charmerende og autentiske spanske

bjerglandsby Monda, ikke langt fra

Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks

3 personer. Der kan dog også være plads

til et par med 2 børn.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig

af sæson. Det er efter ”første til mølle”

princippet muligt at booke både én eller to

sammenhængende uger efter ønske.

Du kan læse mere om Citronhuset på

Basunens hjemmeside.

www.basunen.dk

34 basunen marts 2012

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og

finde mere information på

www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med

Lars Knudsen på 86 18 45 99

Aftale med biludlejningsfirmaet

Helle Hollis

Som et ekstra plus er der indgået en

aftale med et af Costa del Sol’s førende

biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver

DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Eneste betingelse er at reservationen sker

via DMF, som så formidler kontakten til

Helle Hollis i Malaga.

Følg Citronhuset på Facebook

Mere information på

www.citronhuset.dk

Berlin lodtrækning for efteråret 2012

Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer

igen mulighed for at lægge billet ind

på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed,

beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin.

Nu trækker vi lod om seks uger fordelt henover

andet halvår af 2012. Så har du lyst til

at bo billigt i DMF lejligheden, samtidig med

at du oplever én af Europas mest spændende

storbyer - så kan du nu byde ind på

følgende uger:

Uge 28 - 32 - 37 - 41 - 45 - 50.

Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er

seks faste sengepladser, og der er instrumenter

og gear til rådighed, så det til en vis

grad er muligt at øve i lejligheden.

Har du lyst til at byde ind med ønsket om at

leje lejligheden, skal det ske senest fredag

den 27. april 2012. Umiddelbart herefter vil vi

trække lod imellem de interesserede.

Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor

meget efterspørgsel der er på de uger, vi lejer

lejligheden ud i. Men man må gerne byde

ind på to forskellige uger, hvis man vil.

Prisen for et ugeophold er 2000 kr. Ugen går

fra mandag kl. 16.00 til næste mandag kl.

13.00. Betaling for leje skal ske kontant på

DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale

samtidig underskrives. Vær opmærksom

på, at der også lægges et depositum på

1000 kr. Du har mulighed for at søge om

støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/

Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk

eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem

10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14.

Læs mere om lejligheden, og se billeder og

videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside

www.dmf-aarhus.dk.

Velkommen til Berlin!

Tjek www.dmf-aarhus.dk.


DEN

RYTMISKE

EFTERSKOLE

I BAARING

www.rytmiskefterskole.dk

Musikefterskolen på Fyn

Sang-,

Klassisk-,

Rytmisk-

& Producer linie

Soloundervisning

... et år for livet !

basunen marts 2012

35


36 basunen marts 2012

More magazines by this user
Similar magazines