Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Sommer 2013

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse Hfe - valgfag

Fag og niveau Psykologi C

Lærer(e) Lone Møller Andersen

Hold h1psc223

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Psykologiske retninger – en introduktion til psykologi

Titel 2 Udvikling og omsorg

Titel 3 Familien

Titel 4 Personlighed, køn og temperament

Titel 5 Læring, kognition og intelligens

Titel 6 Socialpsykologi

Titel 7 Stress og arbejdsliv

Titel 1

Psykologiske retninger – en introduktion til psykologi

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologien veje, kap. 1

Case: ”Ali på besøg i Danmark”, konstrueret ud fra Martin Levander: Anvendt

psykologi, s. 55-57.

Case: ”Jette Olsen”

Mikkel Bernt Hansen: Øvelser til psykologi, Amanda 1996, s. 65-67, 71-73

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

10 lektioner á 50 min.

Overblik over faget og dets metoder med udgangspunkt i en gennemgang af

forskellige psykologiske perspektiver.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.


Titel 2

Udvikling og omsorg

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 4, 6, 8

Case: ”Anbragt på børnehjem”

Case: ”Alene første skoledag”

Ansigtsduetter, video på www.systime.dk

’Submarino’, dansk spillefilm, instrueret af Thomas Vinterberg, 2010

Tholl: Reformer er ministrenes signal om handlekraft, Information d. 18/2-13

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 3

16 lektioner á 50 min.

Normal udvikling, tilknytning, omsorg, behov – forskellige former for svigt samt

konsekvenser af svigt. Resiliens.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case

Familien

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologien veje, kap. 10, 19

Thorup: Sårbarhed: Forkælede drømmebørn har ondt i selvværdet, Information d.

1/2-08

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 4

12 lektioner á 50 min.

Opdragelsesformer, opdragelsesidealer/samfund, den senmoderne familie,

familietyper samt livsformer.

Klasseundervisning, gruppearbejde, mindre fremlæggelser samt diskussion.

Personlighed, køn og temperament

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 2, 3, 5

Film om køn, www.systime.dk

Case: ”Joey, Brian og Jenine” – fra Lieberman: Det lille barns følelser, 2002

Preben Bertelsen: Personlighedspsykologi, s. 20-28: Trækteori

Persontypetest, www.jobindex.dk

Martin Levander: Anvendt psykologi, s. 49-53: Jungs typologi

Omfang

Særlige

fokuspunkter

15 lektioner á 50 min.

Kønsforskelle, forsigtig/risikovillig som udtryk for den menneskelige dobbelthed,

medfødt temperament samt andre personlighedstræk – herunder diskussion af

trækteori og personlighedstest.


Væsentligste

arbejdsformer

Titel 5

Klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og case.

Læring, kognition og intelligens

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 9, 11, 12, 15

Intelligenstest/Gardner:

http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070220151957.htm

Intelligenstest/IQ: http://mensa.dk/testiq.xml

Case: ”Bare ingen spørger om noget”, Politiken d. 31/12-1995

Case: ”En dag bag slør”, Politiken d. 22/3-2000

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 6

15 lektioner á 50 min.

Behaviorisme, Piaget, kognitive skemaer, opmærksomhed, perception,

hukommelse, forskellige opfattelser af intelligens

Klasseundervisning, gruppearbejde med mindre fremlæggelser i plenum,

diskussion.

Socialpsykologi

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 21

Case: ”Anne og Ahmad”, Grundlæggende psykologi og socialpsykologi: Peder

Nielsen, s. 137-140

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 7

12 lektioner á 50 min.

Gruppe/omgivelser, konformitet, roller, autoritet og lydighed samt holdninger

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel opgaveløsning, diskussion med

inddragelse af egen erfaringer.

Stress og arbejdsliv

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 23

For ung til stress. DVD, Feldballe Film & TV, 2009. Spilletid 28 min.

Information om stress og stressforebyggelse, materialet ligger på dvd’en ’For ung

til stress’

Case: ”IT-Bjarne”, www.sundhedsguiden.dk

Case: “Landmanden: Jeg er min egen herre”, Politiken d. 4/12-2005

Omfang 10 lektioner á 50 lektioner

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Stress (årsager, symptomer og coping etc.), det grænseløse arbejde, det gode

arbejde, ledelsesformer.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion.

More magazines by this user
Similar magazines