Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Titel 2

Udvikling og omsorg

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 4, 6, 8

Case: ”Anbragt på børnehjem”

Case: ”Alene første skoledag”

Ansigtsduetter, video på www.systime.dk

’Submarino’, dansk spillefilm, instrueret af Thomas Vinterberg, 2010

Tholl: Reformer er ministrenes signal om handlekraft, Information d. 18/2-13

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 3

16 lektioner á 50 min.

Normal udvikling, tilknytning, omsorg, behov – forskellige former for svigt samt

konsekvenser af svigt. Resiliens.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case

Familien

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologien veje, kap. 10, 19

Thorup: Sårbarhed: Forkælede drømmebørn har ondt i selvværdet, Information d.

1/2-08

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 4

12 lektioner á 50 min.

Opdragelsesformer, opdragelsesidealer/samfund, den senmoderne familie,

familietyper samt livsformer.

Klasseundervisning, gruppearbejde, mindre fremlæggelser samt diskussion.

Personlighed, køn og temperament

Indhold Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, kap. 2, 3, 5

Film om køn, www.systime.dk

Case: ”Joey, Brian og Jenine” – fra Lieberman: Det lille barns følelser, 2002

Preben Bertelsen: Personlighedspsykologi, s. 20-28: Trækteori

Persontypetest, www.jobindex.dk

Martin Levander: Anvendt psykologi, s. 49-53: Jungs typologi

Omfang

Særlige

fokuspunkter

15 lektioner á 50 min.

Kønsforskelle, forsigtig/risikovillig som udtryk for den menneskelige dobbelthed,

medfødt temperament samt andre personlighedstræk – herunder diskussion af

trækteori og personlighedstest.

More magazines by this user
Similar magazines