FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE - CA a-kasse

ca.dk

FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE - CA a-kasse

Mere effektive møder, 2

Styr din hverdag, 4

Flere ledige. Flere medlemmer, 6

MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #2 MAJ 2009

FODBOLDKLOG

LEDELSE

Boom i tillægsforsikring, 7

Spar penge på kurser, 8

Kursuskatalog, 9

Skyd genvej til jobbet, 18

Fodboldklog på ledelse, 20

Karrieremesser og employer

branding, 23


TEMA : MERE EFFEKTIV

MERE EFFEKTIVE

Tekst: Ole Strand, illustration: Van Tran

15 % af mødetiden er spildtid, viser

CA-undersøgelse om mødekultur.

Men forberedelse og styring kan

gøre møderne mere effektive.

"De værste møder er dem, hvor deltagerne

kommer lallende for sent, man diskuterer

hele dage og er ikke kommet et

dyt længere, end man var, før man gik til

møde". Sådan lyder en typisk kommentar

fra CA’s mødekultur-undersøgelse.

Mindre tid til spildtid

9 ud af 10 oplever spildtid til møder. I snit

spilder vi 15 % af tiden ved et møde. Det

viser en undersøgelse blandt 386 medlemmer

af CA a-kasse.

Det kommer ikke bag på Kirsten Andersen.

Hun har i mange år levet af at rådgive

og undervise om mødeeffektivisering og

har sammen med Claus Bekker Jensen

skrevet bogen ’bedre mødekultur’.

"Ineffektive møder er ikke noget nyt fænomen.

Men der er meget mere fokus på

mødekultur i takt med, at der er kommet

fl ere møder. De fylder mere i en presset

hverdag, og det giver en større interesse

for at gøre møderne mere effektive", siger

Kirsten Andersen.

For lidt tid til møder

CA’s medlemmer bruger i snit ca. 6 timer

om ugen på at deltage i møder, så møder

fylder en pæn del af arbejdstiden. De

mange møder kan i sig selv være med til

at skabe en ond cirkel med dårlig mødekultur,

som er selvforstærkende, mener

Kirsten Andersen.

"Mange medarbejdere løber til så mange

møder, at de ikke har tid til at forberede

2

CAnyt

ISSN 1903-3184

Oplag 32.000

sig ordentligt til det enkelte møde, så bruger

man længere tid end nødvendigt på

mødet, og skal måske ligefrem indkalde til

et nyt møde, og så fortsættermøllen med

endnu fl ere dår lige møder", siger Kirsten

Andersen.

Snyd ikke med mødeindkaldelsen

Kimen til spildtid er ofte lagt allerede inden

mødet er startet, fordi mødelederen

ikke forbereder mødet og deltagerne ordentligt.

På hvert fjerde møde er der ikke

udsendt en dagsorden i forvejen, fremgår

det af CA’s undersøgelse. Men selvom

deltagerne får en dagsorden, er det ikke

sikkert, at den er til megen hjælp, mener

Kirsten Andersen.

"Mange mødeindkaldelser er kun stikord

eller overskrifter. Men hvis du ikke kan se,

hvad der reelt skal foregå, er det en snydedagsorden.

Så er det mere held end for-

Redaktion

Ole Strand (ansv.red.)

Layout

Van Tran

CA a-kasse

Sværtegade 3

Postboks 2116

1014 København K

stand, hvis mødet går godt", siger Kirsten

Andersen.

Dagsordenen sætter rammen

Netop mødeindkaldelsen og dagsordenen

er alfa og omega for et effektivt afviklet

møde, mener Kirsten Andersen.

"Dagsordenen skal klart fortælle, hvad der

skal ske på mødet, og hvad der forventes

af deltagerne, og hvor lang tid hvert enkelt

punkt forventes at tage. Så har deltagerne

en reel mulighed for at forberede sig, og

forventninger til mødet er afstemt", siger

Kirsten Andersen.

En motiverende dagsorden giver samtidig

mødelederen et effektiv redskab til at afvikle

mødet effektivt.

"Når rammen er meldt ud, retter man

ind efter det. Deltagerne hjælper med at

Tel 3314 9045

Fax 3314 9042

Århus kontor

Vesterport 8 K

8000 Århus C


MØDER

holde tiden, når de kender tidsplanen. Hvis

et punkt kun er til orientering, skal der ikke

være en lang diskussion. Og ellers kan mødelederen

bruge tidsrammen til at holde

mødet på sporet", siger Kirsten Andersen.

Drop automatikken og vælg fra

Mødelederen, der af gammel vane indkalder

en hel afdeling, uden at tænke over,

om det er relevant i forhold til det konkrete

møde, er en væsentlig årsag til for mange

spildte mødetimer.

"Nogle gange dækker man sig ind og inviterer

for en sikkerheds skyld, for ikke at

holde relevante personer udenfor eller for

ikke at fornærme nogen. Men hvis Hugo-

Børge kun er relevant for to punkter, så tag

ham kun med dér. Og hvis han slet ikke er

relevant, så invitér ham ikke. Han vil sikkert

være lykkelig for at slippe", siger Kirsten

Andersen.

Den, der er inviteret, har den samme pligt

til at vælge fra.

HVORFOR ER MØDERNE

INEFFEKTIVE? – TOP FEM

1. Manglende mødeledelse, 55,4 %

2. Ikke-strukturerede diskussioner, 49,2 %

3. Formål med mødet ikke klart, 46,9 %

4. Møder starter eller slutter ikke til tiden, 43,8 %

5. Lange møder, få resultater, 42,2 %

HVAD ER DET VIGTIGSTE

FOR ET MØDE? – TOP FEM

1. Klart formål med mødet, 83,6 %

2. Alle deltagere er forberedte, 70,6 %

3. Kun relevante personer deltager, 56,1 %

4. Klar dagsorden, 55,8 %

5. Mødeleder, der styrer dagsorden, 47,8 %

Kilde: CA’s medlemsundersøgelse om mødekultur

"Er du inviteret til et møde, så spørg dig

selv: "Kan jeg bidrage med noget? Kan jeg

selv få noget ud af at deltage? Får andre noget

ud af, at jeg deltager? Hvis ikke, så meld

fra og få mere tid til at forberede dig til de

vigtige møder", siger Kirsten Andersen.

Slagplan for det

effektive møde

1. Brug tiden på de vigtige emner

Lav en liste over emnerne til mødet. Hvor

mange punkter er der, og hvor vigtige er

de hver især?

Læg de vigtige punkter først, og de mindre

vigtige punkter til sidst på dagsordenen.

Overvej om punkter til orientering overhovedet

skal med, eller om de i stedet kan

sendes ud med mail.

2. Kun relevante mødedeltagere

Invitér kun dem, der er relevante for mødet.

Er du i tvivl, så kontakt personen, og

hør om der er behov at være med.

Alle punkter er ikke altid relevante for alle.

Planlæg møderne efter det, og læg det, der

er relevant for alle først og resten til delvis

deltagelse bagefter.

Er du inviteret til møde, så tag kun med,

hvis det er relevant, eller mødelederen mener,

at du ikke kan undværes.

3. Lav en motiverende mødeindkaldelse

Mødeindkaldelsen skal give svar på de tre

helt basale spørgsmål:

Hvornår og hvor holdes mødet?

Hvad handler det om? (er et punkt for

eksempel til orientering, til drøftelse eller

til beslutning)

Hvad skal jeg gøre inden og under mødet

4. Sæt tidspunkter på dagsordenen

Skriv i dagsordenen, hvor lang tid hvert

MERE EFFEKTIV : TEMA

punkt forventes at tage. Det hjælper til forventningsafstemning

og forbedrer chancen

for at holde tiden.

5. Mødet starter til tiden

Der er kun en måde at få et møde til at

starte til tiden. Det er at starte til tiden. Hvis

man vænner sig til at vente på ham, der

altid kommer for sent, vænner han sig også

til, at det er ok.

Læg de vigtigste punkter først, så er motivationen

til at komme til tiden større. Indskærp,

at det er vigtigt at overholde tiden.

6. Afstem forventninger

Start med at bruge et par minutter på at

gennemgå dagsordenen og den forventede

tidsplan. Så er indvendinger og tilpasninger

på plads, inden mødet starter for alvor.

7. Klar konklusion på alle punkter

Har alle en klar fornemmelse af, hvad der

er aftalt? Hvis mødelederen siger, "ja, det

lyder som om vi er enige, videre til næste

punkt", så kan man sidde med hver sin opfattelse.

Lav en prøvekonklusion: "Er vi så enige om

sådan og sådan?" Så ved man, hvad der er

aftalt, og der er plads til indvendinger og til

at få ryddet misforståelser af vejen.

8. Referatet

Få referentrollen på plads inden mødet, så

du ikke skal bruge mødetid på det. Så er

referenten også forberedt på opgaven, og

har afsat tid til det.

Skriv referat umiddelbart efter og send det

ud til godkendelse.

9. Evaluer jævnligt møderne

Hvad går godt? Hvad kan gøres bedre?

Find skabelon for den gode mødeindkaldelse

og læs mere om bedre mødekultur

på www.bedremoedekultur.dk

3


TEMA : MERE EFFEKTIV

STYR DIN HVERDAG

Tekst: Ole Strand, foto: Claus Haagensen/Chili foto

Bliv bedre til personlig planlægning

og til at styre en hektisk hverdag.

Det er dagsordenen på CA's kursus

'Styr din hverdag'.

Århus i april. 15 medlemmer, der gerne vil

have bedre tid til arbejde og hverdag, er

samlet til kursus i CA's lokaler i Århus.

Ham, der er dårlig til at sige fra. Hende, der

hele tiden bliver forstyrret i kontorlandskabet.

Eksperten, som kollegerne hele tiden

spørger til råds. Den nyuddannede, som

har svært ved at vurdere tidsforbruget på

sine opgaver. Karrierekvinden, der også

hænger på hele hjemmefronten. Det er

nogle af dem, der er med i dag.

"De fl este har en travl hverdag med masser

af spændende opgaver både på jobbet

og derhjemme. Du kan få lige så mange

opgaver du vil. Men hvis du ikke skal

drukne i arbejde, er det vigtigt, at du har

styr på dine succeskriterier på jobbet og

privat. Hvor mange opgaver har du, hvor

lang tid skal du bruge, og hvordan skal de

prioriteres. Så får du også bedre overblik

over, om du har tid til at påtage dig mere",

siger Dorthe Almdal, der er karriererådgiver

i CA og underviser på kurset.

Bliv tidsrealist

Folk kan opdeles i tre typer, når de skal

vurdere tidsforbruget på en opgave: Tidsoptimisten,

tidspessimisten og den mere

sjældne type, tidsrealisten, mener Dorthe

Almdal.

"Optimisten kommer tit i tidsnød, fordi

han siger ja til mere, end han egentlig har

tid til. Pessimisten lægger rigeligt med tid

ind til opgaven, og bliver færdig i god tid,

men får måske også sagt nej til fl ere opgaver

end nødvendigt. Det svære er at

ramme lige imellem og være tidsrealisten,

der afsætter præcis den tid, der skal til",

siger Dorthe Almdal.

For at være tidsrealist, er du nødt til at se

kritisk på hver enkelt opgave, der kommer

ind, og give et realistisk bud på, hvor lang

4

tid det vil tage. Derefter må du vurdere,

om du har tid til at lave den i forhold til

dine andre opgaver og den tidsramme, der

er for opgaven.

Få prioriteret opgaverne

Men du skal også vurdere om opgaven er

vigtig for dig, og om den skal prioriteres i

forhold til dine andre opgaver.

"Den, der komme med opgaven vil altid

synes, at det er vigtigt at du laver den.

Men se kritisk på den. Hvis du har god

tid, kan du godt være serviceminded og

tage opgaven. Men hvis du egentlig ikke

har tid, så prioriter den fra. Det er måske

ikke en mulighed, hvis for eksempel din

chef kommer med opgaven, men så må

chefen prioritere, hvad der er vigtigst", siger

Dorthe Almdal.

Prioritering gav ekstra medarbejder

Bente Hunnerup, der er med på kurset,

har brugt benhård prioritering med godt

resultat. I hendes job som PR-chef og

brand manager i bilbranchen blev hun

dynget til med opgaver og knoklede for

at nå det hele. Da det begyndte at knibe

med tiden, satte hun sig ned og delte sine

opgaver efter vigtighed, og hvor meget de

hastede, for at kunne prioritere det uvigtige

fra.

"Selvom jeg fi k sorteret noget fra, var der

stadig for meget, der både hastede og var

vigtigt. Så var jeg i princippet lige vidt.

Men nu kunne jeg så gå til chefen og give

et overblik, og bede ham prioritere. Han

kunne godt se problemet, og fi k opnormeret

funktionen, så jeg fi k en assistent", siger

Bente Hunnerup.

Fjern tidsrøverne

Det er ikke kun opgaver, der tager tiden.

En normal arbejdsdag er fyldt med afbrydelser

og tidsrøvere, som gør arbejdstiden

ineffektiv.

"Vi arbejder i en afbrydelseskultur, hvor

der hele tiden kommer nye henvendelser,

informationer og opgaver, som du skal for-

holde dig til. Telefonen der ringer, ny mail

i indboksen, eller kollegaen der lige stikker

hovedet ind for at spørge om noget. Hver

gang du bruger tid på en afbrydelse, koster

det minimum 2 minutter at skifte fokus i

forhold til den opgave, du er i gang med.

Så jo fl ere gange du lader dig afbryde, jo

mere tid spilder du", siger Dorthe Almdal.

Luk ned i perioder

Løsningen er at begrænse afbrydelserne,

så du får frirum til at arbejde uforstyrret.

En men effektiv start er, at ændre på indstillingerne

til dit mailsystem.

"Slå ny-mail-funktionen fra, og nøjes med

et samlet mail-tjek et par gange om dagen.

Opret regler, så forskellige typer mails,

f.eks. nyhedsbreve ryger i forskellige mapper,

som du så kan læse, når det er relevant

for dig. Luk telefonen af og luk døren,

hvis du har brug for fred – og sørg for at

kollegerne respekterer det", siger Dorthe

Almdal.

Sæt realistisk tid på opgaven

1. Hvad skal der laves?

2. Hvad går opgaven ud på?

3. Hvad skal der til for at løse den?

4. Har jeg lavet en tilsvarende

opgave før?

5. Hvad var tidsforbruget dengang?

6. Hvordan adskiller opgaven sig

fra sidst?

7. Hvor lang tid tager det så?

Skal opgaven prioriteres?

Vurdér altid om opgaven er vigtig for

dig. Er det en opgave, som hjælper dig

med at nå dine mål?

Opdel dine opgaver i fi re kategorier:

1. Vigtig og haster.

2. Vigtig, men haster ikke.

3. Ikke vigtig, men haster.

4. Ikke vigtig, og haster ikke.

Dine vigtigste prioriteter bør altid være

opgaverne i kategori 1 og 2 – Medmindre

din chef beder dig prioritere

anderledes.

Se alle CA’s kurser på ca.dk/kurser


MERE EFFEKTIV : TEMA

”Vi arbejder i en afbrydelseskultur, hvor der hele tiden kommer nye henvendelser, informationer

og opgaver, som du skal forholde dig til ... jo fl ere gange du lader dig afbryde, jo mere tid spilder

du”, Dorthe Almdal, karriererådgiver i CA a-kasse.

Hvis du sidder i et kontorlandskab, er der

ikke nogen dør at lukke. Nogle steder sætter

man et rødt skilt op ved sin plads, hvis

'døren er lukket', og et grønt, hvis 'døren er

åben', og det er ok at forstyrre.

Giv en tandlægetid

For Bente Hunnerup har det været svært

at skabe et frirum uden afbrydelser. Kolleger

havde vænnet sig til at kigge forbi,

Erfaringsudveksling er en vigtig del af CA-kurset 'Styr din hverdag'.

og lige bruge fem minutter af hendes tid,

som så tit blev til mere. Men på kurset blev

hun inspireret af en af de andre kursister,

som fortalte om sin succes med at indføre

tandlægetid til den slags 'har-du-lige-etøjeblik'-møder.

"Hos tandlægen kan du ikke bare lige

komme ind af døren og få tid. Du får en

afmålt tid på et bestemt tidspunkt. Tager

det, længere tid, end der er afsat, må der

aftales en ny tid. Det er ok, at tage de fem

minutter med det samme, hvis det passer

ind i arbejdet. Ellers så fi nd en tid senere

på dagen, hvor det passer bedre. Og gør

det klart at der er afsat en bestemt tid til

opgaven. Hvis det tager længere tid, og du

skal i gang med noget andet, så må de få

en ny tid og vende tilbage senere", siger

Bente Hunnerup.

5


FLERE LEDIGE

– NU OVER 1.000

Tekst: Ole Strand

Flere medlemmer bliver ledige, men

ledig hedslængden er konstant endnu.

Ledigheden har fået tag i CA's medlemmer. For

første gang i fl ere år er der over 1.000 ledige

medlemmer i CA a-kasse. 1.020 var ramt af ledighed

i marts 2008, mens der i juni 2008 kun

var 549 ledige medlemmer.

Fra det absolutte lavpunkt i juni 2008 er ledigheden

steget fra 1,8 % ledige til 3,2 %. Det svarer

til en stigning på 68 %.

"Det er en markant stigning på kort tid, men

det hører med til billedet, at ledigheden i juni

2008 var den laveste nogensinde. Selvom det

rammer mange hårdt på kort tid, er 3,2% i historisk

perspektiv en forholdsvis lav ledighedsprocent.

Det er bekymrende, at ledigheden stiger

støt måned for måned, men vi er endnu et

stykke fra de 7 %'s ledighed, som vi oplevede

under den seneste lavkonjunktur i 2003", siger

Christian Friis, der er direktør i CA.

Fortsat job at få

Flere er ramt af ledighed, men det har ikke givet

de store udsving i ledighedslængden. Det tager

ikke længere tid at komme i job for den enkelte,

end det gjorde i juni 2008. Andelen af ledige

med mere end 3 måneders ledighed er faldet

fra 54,3 % i juni 2008 til 44 % i marts 2009.

"Den gode nyhed er, at arbejdsmarkedet ikke

er frosset til. Selvom der lige nu kommer fl ere

ledige ud på arbejdsmarkedet, kommer de i

job igen i samme tempo som før krisen", siger

Christian Friis.

FLERE VIL ALLIGEVEL I A-KASSE Tekst: Ole Strand

Den økonomiske situation påvirker også

CA's medlemstal. Største gruppe af nyindmeldte

er lønmodtagere, der har fortrudt,

at de tidligere har fravalgt a-kassen.

CA's personale har mere travlt med nyindmeldelser

end længe. Der er kommet tre gange så

mange nye medlemmer i første kvartal i år i forhold

til sidste år.

Fortryder fravalg af a-kasser

En del af stigningen skyldes, at de nyuddannede

Andelen af ledige medlemmer i CA (%)

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

jan-

08

feb-

08

mar-

08

apr-

08

melder sig ind i større omfang end før. Men den

største tilgang sker fra de 25-29 årige, der i første

omgang har fravalgt a-kassen efter endt uddannelse.

"Typisk er de blevet færdige med uddannelsen

inden for de sidste par år, men fravalgte a-kassen,

fordi de ikke regnede med at blive ledige.

Nu er bøtten vendt med krise, nedskæringer og

usikkerhed om jobbet, og så er a-kassen blevet

mere interessant", siger Lars Christensen, der er

forsikringschef i CA.

maj-

08

jun-

08

jul-08 aug-

08

sep-

08

okt-

08

nov-

08

dec-

08

Andelen af ledige, der har været ledige over 3 mdr. (%)

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

jan-

08

feb-

08

mar-

08

apr-

08

maj-

08

jun-

08

jul-

08

aug-

08

sep-

08

Finanskrise

Finanskrise

okt-

08

nov-

08

dec-

08

jan-

09

jan-

09

Fravalget koster

De nyindmeldte lønmodtagere skal dog helst

ikke blive ledige alt for snart. Lønmodtagere, der

melder sig ind, kan nemlig tidligst få dagpenge,

når de har været medlem et år, og kun hvis de

i medlemsperioden har haft et års arbejde. En

nyuddannet, der melder sig ind i a-kassen senest

14 dage efter uddannelsen, kan få dagpenge

allerede en måned efter uddannelsen.

Læs mere på www.ca.dk/ledig/

feb-

09

feb-

09

mar-

09

mar-

09


BOOM I TILLÆGSFORSIKRING

Tekst: Ole Strand

32 % fl ere tillægsforsikrede i første

kvartal. Fald i forgæves henvendelser.

De første måneder af 2009 har været en

travl tid for CA PLUS tillægsforsikring.

"Telefonerne har kimet. Vi har i snit fået

150 nye kunder om måneden i første kvartal

2009. Desuden har mange af de eksisterende

kunder kontaktet os for at hæve

dækningen, så de er bedre sikret, hvis de

bliver ledige", fortæller Jan Stensbo, der er

team manager for CA PLUS tillægsforsikring

i forsikringsselskabet Europæiske.

Andelen af CA-medlemmer med en CA

PLUS tillægsforsikring har elllers ligget konstant

på cirka 4,5 %. Men med de mange

tilmeldinger i første kvartal er der nu 5,9 %

Medlemstilbud – 50 % rabat,

der giver 100 % udbytte.

Styrk din karriere, læs Morgenavisen Jyllands-Posten

Ud over basal arbejdsløshedsforsikring giver medlemskab af CA

adgang til en lang række unikke tilbud, som giver dig økonomisk

fordel og samtidig styrker dine kompetencer og din karriere.

Få Jyllands-Posten leveret hver dag i et år for kun 5,65 om dagen.

Se de gode tilbud på jp.dk/ca

af CA's medlemmer, der har en tillægsforsikring.

Det er en stigning på 32 %

Færre går forgæves.

I januar henvendte hver femte sig forgæves

til CA PLUS, fordi de først tog kontakt, da

fyresedlen var på vej. Hvis der varsles fyring

eller opsiges de første 180 dage efter

forsikringen er tegnet, dækker forsikringen

nemlig ikke.

De forgæves henvendelser er aftaget gennem

marts og april, men helt forsvundet er

de ikke, fortæller Jan Stensbo.

"Måske hver tiende ringer og fortæller, at

der er fyringer på vej, eller at de allerede

er blevet fyret. Og så er der ikke noget at

gøre. Du kan ikke tegne forsikringen, når

først skaden er sket", siger Jan Stensbo.

CA PLUS tillægsforsikring

Du kan få op til 30.000 kroner om måneden

i tillægsforsikring som tilskud til

dagpengene.

Dagpenge og tillægsforsikring må

maks. udgøre 80 % af din tidligere løn.

En tillægsforsikring, der giver dig for

eksempel 10.000 kroner om måneden

ved ledighed, kan du få for 310 kroner

om måneden (præmien er fradragsberettiget).

www.ca-plus.dk


SPAR PENGE KURSER

Tekst: Ole Strand, illustration: Van Tran

Som CA-medlem kan du få store rabatter

på en bred vifte af fagligt udviklende

kurser hos fem af landets

bedste kursusudbydere.

Hvis du er medlem af en fagforening, har

du måske i forvejen mulighed for at deltage

i kurser til fordelagtige medlemspriser.

Men der er god grund til alligevel at tjekke

kursustilbuddene via CA.

CA-kurser er konkurrencedygtige

De gode CA-rabatter giver dig kursuspriser,

som er konkurrencedygtige i forhold

til en række fagforeningers tilbud – både i

faglig kvalitet og på prisen.

Selvfølgelig skal du se dig for. Det kan være

svært at sammenligne kursusindholdet på

kurser fra forskellige kursusudbydere.

Men her er en række eksempler på kurser,

der er umiddelbart sammenlignelige, og

hvor du med CA-rabat kan spare fra 250

kroner til 1.900 kroner.

Intet kompromis med kvaliteten

Selvom CA har forhandlet klækkelige rabataftaler

på plads, er der ikke gået på kompromis

med kvalitetskravene til kurserne.

Vi har nøje undersøgt udbuddet af leverandører

og kun indgået samarbejde med de

absolut førende kursusudbydere på hver

deres områder.

Læs mere om kurser og priser

på www.ca.dk/kompetence

8

Lederne

Grundlæggende coaching 1, 2 dage.

Normalpris: 11.850 kroner

Medlemspris: 9.950 kroner

Kommunikation og Sprog/

Tack International

Lederen som Coach, 2 dage.

Normalpris: 10.500 kroner

Medlemspris: ingen rabat

Business Danmark

Key Account Management, 3 dage.

Normalpris: 13.500 kroner

Medlemspris: 11.500 kroner

DJØF

Lyst til ledelse, 2 dages internat

+ 1 efterfølgende dag.

Normalpris: 16.950 kroner

Medlemspris: 16.150 kroner

Alle kursuspriser er ekskl. moms.

CA/PricewaterhouseCoopers

(gennemføres af Kjerulf & Partnere)

Basiscoaching, 2 dage

Normalpris: 10.990 kroner

CA-medlemspris med 15 % rabat: 9.341,50 kroner

CA/Tack International

Lederen som Coach, 2 dage.

Normalpris: 10.500 kroner

CA-medlemspris med 20 % rabat: 8.600 kroner

CA/Tack International

Key Account Development, 3 dage.

Normalpris: 11.250 kroner

CA-medlemspris med 20 % rabat: 9.600 kroner

CA/Right Management

Introduktion til ledelse, 3 dages internat, inkl.

individuel test (team management profi le).

Normalpris 19.900 kroner

CA-medlemspris med 20 % rabat: 15.900 kroner


KURSUSPROGRAM

2. HALVÅR 2009

GRATIS KURSER FOR ALLE MEDLEMMER AF CA – UANSET OM DU ER LEDIG ELLER I JOB

KURSER I AALBORG – ÅRHUS – KOLDING – ODENSE – KØBENHAVN


SOM MEDLEM AF CA DELTAGER DU GRATIS

I CA’S EGNE KURSER. TILMELDING FOREGÅR EFTER

‘FØRST TIL MØLLE’ PRINCIPPET CA.DK/KURSUS

➲ JOBSØGNING OG KARRIEREUDVIKLING

CV OG ANSØGNINGER, DER VIRKER

Sådan skriver du, så du kommer til samtale!

200 ansøgninger til et job er ikke ualmindeligt. Især på

stillinger annonceret i aviser og på internettet er kampen om

jobbet hård. I CA læser vi over 2000 ansøgninger og CV’er om

året. Kom og få vores bud på, hvordan du gør en forskel, når

du sender din ansøgning.

Hvordan skriver du en ansøgning, der skiller sig ud

i mængden?

Hvordan præsenterer du dine kompetencer bedst muligt

i et CV?

Hvordan slipper du igennem nåleøjet og videre til

samtalen?

Hvad er de små tricks, der gør en forskel?

Medbring dit CV, ansøgning og det tilhørende stillingsopslag i tre eksemplarer

på dagen.

DIN KARRIEREVEJ

Hvilken retning skal du gå?

Vil du gerne mestre

at beskrive dine kompetencer og ambitioner?

at skabe præcise udviklingsmål?

at stå fast på dine værdier?

Find frem til, hvad der har betydning for en succesfuld opgaveløsning.

Få en fornemmelse af, hvor du har dine styrker, og

hvor du med fordel kan bevæge dig hen i din karriere.

Mød op til en inspirerende dag, hvor du får konkrete værktøjer og mulighed for

efterfølgende coaching.

LÆS MERE OG SE MANGE FLERE KURSER CA.DK/KURSUS

LEDERENS KARRIEREVEJE 1

Bliv en bedre og mere synlig mellemleder

Som mellemleder kan det være vanskeligt at udskille og

synliggøre sin indsats. Det kan have en effekt på chef og kollegaer,

som måske ikke opdager og påskønner din ledelse, og

for dig kan det være vanskeligt at dokumentere og overbevise

andre om din ledelse.

Få derfor fokus på, hvordan du synliggør din egen indsats som

leder, så du står bedre rustet til at komme videre med din karriere

enten i samme job eller andet job.

Kurset har fokus på:

Forventninger til ledelse

Lederudfordringer

Hvordan synliggøres ledelse i hverdagen

Min ledelsesstrategi

Det er en forudsætning for deltagelse, at du er leder og har personaleansvar.

LEDERENS KARRIEREVEJE 2

Få et bedre indblik i dig selv som leder

En af grundforudsætningerne for god ledelse er kend skabet

til medarbejdernes adfærd og ikke mindst kendskabet til,

hvorledes din adfærd kan påvirke, styrke og udvikle dine

medarbejderes indsats. Med udgangspunkt i værktøjet Insight

Discovery Profi l-analyse vil du få en dybere indsigt i dig selv.

Kurset har fokus på:

Dine styrker og svagheder

Din kommunikation med andre

Dine mulige blinde pletter

Din personlige ledelsesstil

Hvordan skal rammerne være, for at du effektivt kan

udføre ledelse

Handlingsplan for personlig udvikling

Det er en forudsætning, at du har gennemført 'Lederens Karriereveje 1'.


PROAKTIV JOBSØGNING

Find frem til de gode job, som aldrig annonceres

80 % af alle job annonceres aldrig. Få inspiration til at fi nde

nogle af de 10.000 job, som du ellers ikke ville fi nde.
Kreativitet – tænk anderledes og få job

Personligt netværk – lad det arbejde for dig

Uopfordrede ansøgninger – skab selv dit job

Medbring en uopfordret ansøgning og en avis fra dit lokalområde.

SCOR I TEST

Vær forberedt og få mere ud af samtale og test

Flere og fl ere virksomheder bruger test i forbindelse med

rekruttering af nye medarbejdere. Men hvad fortæller de om

dig, og hvad kan du selv bruge test til?

På kurset lærer du om forskellige test, og hvordan virksomheder

benytter dem til rekruttering. Du vil også få mulighed

for at få lavet din egen jobtest og arbej de med den i forhold til

dine jobsamtaler.

CA’S KURSER

HJALP MIG TIL NYT JOB

Jeg har netop fået job som Account Manager i en softwarevirksomhed

efter tre samtaler og diverse færdigheds- og personlighedstest

i et felt på 200 ansøgere.

Når der er så mange ansøgere til hvert job, er det de små

marginaler, der afgør, om du kommer til samtalen. Jeg er helt

overbevist om, at CA’s jobsøgningstilbud har været en medvirkende

årsag til, at jeg fi k jobbet.

Jeg deltog i ’CV og ansøgning’, ’proaktiv jobsøgning’ og ’scor i

test’, fordi jeg ikke havde skrevet en ansøgning i 10 år, da jeg

blev ledig i vinter. CA har givet en masse praktiske tips om,

hvordan man stiller ansøgningen op, og hjulpet mig med at lave

forskellige CV, der kan målrettes de enkelte job.

Jeg tog også CA’s personprofi ltest for at få en bedre indsigt i

mine kompetencer og min profi l. Det gav gode input og mere

tyngde til mit CV og var også en god forberedelse til den test,

som jeg var til i forbindelse med jobsamtalen.

Jeg har deltaget i lignende kurser hos private udbydere, men

CA’s kurser er klart de bedste.

Henrik Helboe Aakjær, medlem af CA

BEMÆRK . VI OPKRÆVER ET GEBYR 250

KR., HVIS DU UDEBLIVER UDEN AFBUD


KLAR,

VELFORBEREDT

OG SKARP!

Jeg deltog for nylig på kurset 'Succes til jobsamtalen'. Da jeg

tændte telefonen efter kurset, var der en besked, om jeg kunne

komme til samtale nogle dage efter, hvilket jeg selvfølgelig

kunne.

Samtalen var hos et rekrutteringsbureau, og spørgsmålene gik

på 'fortæl om dig selv', 'hvorfor skal virksomheden ansætte

dig?', 'hvad fangede dig ved denne stilling?' og så videre i den

dur.

Aldrig har jeg været så klar, velforberedt og skarp! Tak for et

rigtigt godt kursus.

Henriette Vilsen, medlem af CA a-kasse

SUCCES TIL JOBSAMTALEN

Vær forberedt og få jobbet!

Bliv endnu mere tydelig i din kommunikation til samtalen.

Få input til, hvordan du får synliggjort dine kompetencer i

forhold til jobbet.
Hvad vil der i løbet af samtalen blive spurgt om?

Hvad kan du gøre, for at din præsentation og fremtræden

bliver styrket?

Hvordan laver du en samtalestrategi og bliver mere

tydelig i din kommunikation til samtalen?

Medbring tre eksemplarer af både dit CV, din ansøgning og det tilhørende stillingsopslag.

➲ PERSONLIG UDVIKLING

COACHING

Få en smagsprøve!

Få en introduktion til coaching og oplev, hvordan du kan anvende

coaching i forhold til dit job eller din personlige udvikling.

Coaching handler om at understøtte en meningsfuld udviklings-

og forandringsproces for dig. Du kommer til at arbejde

med de gode spørgsmål, der får dig til at fi nde dine egne

svar, så du opnår dine mål!

Du vil før kursusstart blive kontaktet af kursuslederen, og du skal forberede dig

på to områder, du gerne vil arbejde med på kurset.

KOMMUNIKATION OG KONFLIKTHÅNDTERING

Bliv bedre til at få dine budskaber igennem

Din evne til at samarbejde og kommunikere er afgørende for,

at du når dine mål. Bliv endnu bedre til at kommunikere, så

modtageren i højere grad forstår dine hensigter og undgår

dermed, at uenigheder eskalerer til mulige konfl ikter. Konfl ikter

på arbejdspladsen kan ikke undgås, men kan i værste fald

resultere i et dårligt arbejdsmiljø eller afskedigelser.

LÆS MERE CA.DK/KURSUS


VITAMINER TIL DIN PERSONLIGE UDVIKLING

Dagen giver indblik i, hvordan konfl ikten kan håndteres i tide

af både ledere og medarbejdere, så den ikke eskalerer, men

i stedet bliver en konstruktiv del af din og virksomhedens

udvikling.

Dagen varieres med oplæg, debat og opgaver samt dine egne erfaringer.

LEDER VEJ

Før dine lederambitioner ud i livet

Går dine karrieredrømme i retning af at få lederansvar? Så

deltag i en inspi rerende dag, der tager udgangspunkt i dine

lederambitioner og en afklaring af disse.

Hvilke lederegenskaber efterspørges der i dag?

Dine lederdrømme i relation til dine erfaringer,

kvalifi kationer og kompetencer

Målret dine fremtidige arbejdsopgaver,

så de støtter dine mål

Styrk kommunikationen af dine lederambitioner

Dagen varieres med oplæg, debat og opgaver samt dine egne erfaringer.

AUTENTICITET I HVERDAGEN

Kurset er en introduktion til, hvordan du kan lære at være

mere autentisk i hverdagen – i stedet for at leve i fortiden eller

fremtiden, kan du leve i nuet og på den måde være mere til

stede i det, du gør.

Kurset er anbefalet til både ledere, medarbejdere og medlemmer mellem job.

Dagen vil være en blanding af teori og praktiske øvelser.

NETVÆRK KAN LÆRES

Bliv bedre til at netværke

På kurset får du en netværksoplevelse med fokus på dig og

dit netværk.
Bliv bevidst om dit eksisterende netværk

og dets potentiale

Sæt mål for din fremtidige brug af netværk

Få lejlighed til at netværke og gå hjem med nye kontakter

Gennem praktiske øvelser får du værktøjer til at blive en kompetent

netværker.

FORHANDLINGSTEKNIKKER

Bliv en vinder ved forhandlingsbordet!

Når en forhandling bliver vanskelig, eller de negative følelser

tager over, er det vigtigt at bevare overblikket. Forberedelse

og en god værktøjskasse er vejen til gode forhandlingsresultater.

På dette kursus får du teknikkerne til at skabe gode

resultater og win-win situationer ved forhandlingsbordet.

Dagen varieres med oplæg, debat og opgaver samt dine egne erfaringer.

PRÆSENTATIONSTEKNIK, DER VIRKER

Få dit budskab til at gøre en forskel!

Har du prøvet at præsentere et budskab uden følelsen af at

trænge igennem? Eller er du usikker, når du skal formidle et

budskab for en gruppe tilhørere?

Deltag i dette kursus, hvor vi tager udgangs punkt i dine og de

øvrige deltageres erfaringer. Vi arbejder med fl ere af de grundlæggende

elementer i din præsentation herunder forberedelse,

budskab, personlig fremtoning og brug af virkemidler.

Forbered en lille mundtlig præsentation af dig selv på maks. 3 min.

STYR DIN HVERDAG

Sådan bruger du tiden rigtigt og når mere

Kender du det? Tiden slår ikke til, det bliver sværere at nå det

hele, og der opstår ofte forandringer, som ‘vælter’ planerne?

Så deltag i et kursus, der handler om personlig planlægning,

kvalitet og at kunne styre din dagligdag.

Kurset er bygget op som et forløb med følgende trin

Forberedelse inden kurset,

herunder kontakt med kursuslederen

Kursus med inspiration, teknik og øvelser samt

udarbejdelse af din egen handlingsplan

Mulighed for efterfølgende coaching

BEMÆRK . VI OPKRÆVER ET GEBYR 250 KR., HVIS LÆS DU MERE UDEBLIVER CA.DK/KURSUS

UDEN AFBUD


FAGLIGE KURSER: FEM FØRENDE KURSUSUDBYDERE GIVER

MEDLEMMER AF CA OP TIL 50 % RABAT DERES KURSER. HER

KAN DU SE ET LILLE UDPLUK – SE MERE CA.DK/KOMPETENCE

LEDELSE

INTRODUKTION TIL LEDELSE

Kom godt fra start – få førertrøjen på

Som ny leder mødes du af helt nye forventninger. Det er

dig, der får førertrøjen på. Det er dig, de andre ser på,

når beslutninger skal tages, konfl ikter skal løses, og når

ret ningen skal udpeges. Kurset forbereder dig på de muligheder,

udfordringer, faldgruber og dilemmaer, nyudnævnte

og kommende ledere vil møde i deres første lederjob.

Varighed: 2 dage + 1 dag. Normalpris: 19.990 kr. CA-pris: 16.992 kr.

DE 7 GODE VANER – FOR LEDERE

Skab vedvarende ekstraordinære resultater

Kurset i De 7 Gode Vaner er målrettet nye og erfarne ledere,

der ønsker et nyt sæt ledelsesværktøjer til at takle de nye

lederudfordringer, verden byder på i dag. I samarbejde med

FranklinCovey nordic approach.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 11.990 kr. CA-pris: 10.192 kr.

DELEGERING OG PRIORITERING AF OPGAVER

Du oplever, at der ikke er tid, mulighed eller kompetence

tilstede for, at du kan delegere mere til dine medarbejdere

– eller du synes måske, at opgaven ligger mest sikkert hos

dig. Din evne til systematisk at vurdere din samlede opgavemængde

og prioritere dem er afgørende for din videre

succes som leder. Dermed kan du bruge dine ressourcer,

hvor de er vigtigst og lade dine medarbejdere lære af dig.

På kurset vil du gennemarbejde strategier til, hvordan du

kan bevare styringen med opgaverne uden at skulle gøre

dem selv.

Varighed: 1 dag Normalpris: 6.300 kr. CA-pris: 5.600 kr.

LEDELSE AF ‘HIGH PERFORMANCE TEAMS’

Du måles på de resultater, du skaber gennem andre. Ledere

er derfor afhængige af at opbygge velfungerende teams, der

arbejder godt og effektivt med at løfte deres opgaver. Workshoppen

hjælper dig til at undgå typiske faldgruber og du

lærer, hvordan du skaber gode rammer for velfungerende

teams og deres ledere.

Varighed: 1 dag Normalpris: 6.300 kr. CA-pris: 5.600 kr

➲ SALG OG SALGSLEDELSE

SALGETS PSYKOLOGI – EFFEKTIV PERSONLIG

SALGSUDVIKLING

Din evne til at afl æse kundens psykologiske drivkræfter

forbedres, og du bliver i stand til at anvende denne viden i al

kontakt med kunden. Din evne til at læse og forstå kundens

forventning til dig og din rolle, samt at kommunikere og skabe

tillid forbedres. Du vil hurtigt mærke en stor forskel i dit

salgsarbejde, fordi du lærer metoder til differentiering overfor

forskellige kundetyper.

Varighed: 3+1 dage. Normalpris 15.000 kr. CA-pris: 12.000 kr.

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL SAMT ÆNDRINGER I PRIS, TIDSPUNKT ELLER KURSETS INDHOLD. ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

LÆS MERE OG SE MANGE FLERE KURSER CA.DK/KOMPETENCE


KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Nøglekunder kræver strategisk planlægning

Key Accounts er virksomhedens vigtigste kunder. Men da

disse kunder også er vigtige for konkurrenterne, er det

nødvendigt at udarbejde en detaljeret plan for serviceringen

af dem.

Varighed: 2x2 dage. Normalpris: 29.900 kr. CA-pris: 23.920 kr.

SALES POWER

Som deltager på Sales Power vil du opnå en stor motivation

og positiv indstilling til dit job, din dagligdag og fremtid. Du vil

identifi cere dine svagheder og lærer at kompensere med dine

styrker. Derudover vil du få konkrete værktøjer til at optimere

dit salgsarbejde. Den er slut med at blive nummer 2 og ikke nå

dine budgetter.

Varighed: 3 dage. Normalpris 11.250 kr. CA-pris 9.000 kr.

E-LEARNING

Viden, når du ønsker det

Få inspiration og indsigt inden for ca. 50

temaer, som f.eks.: Effective meetings, Company

strategy, Finance management og Emotional

intelligence.

Normalpris, 1 ’tema’: 2.500 kr. CA-pris: 2.000 kr.

Normalpris, 4 ’temaer’: 6.000 kr. CA-pris: 4.800 kr.

➲ ØKONOMI OG REGNSKAB

VÆRKTØJER OG METODER TIL CONTROLLERE

Kursusforløbet er opdelt i to forløb, som man kan tilmeldes

særskilt. Kurset i Financial controlling giver dig en opdateret

viden om værktøjer og processer inden for budgettering,

projektøkonomi og ekstern rapportering. Kurset i Business

controlling giver dig opdateret viden om værktøjer og processer

inden for den forretningsorienterede økonomifunktion,

den interne ledelsesrapportering, Balanced Scorecard,

Activity Based Costing og Lean i økonomifunktionen.

Business controlling Varighed: 2 dage

Financial controlling Varighed: 2 dage

Pris pr kursusforløb: 9.990 kr. CA-pris: 8.492 kr.

Samlet pris for Financial + Business controlling: 17.990 kr. CA-pris: 15.292 kr.

LEAN I ØKONOMIFUNKTIONEN

Ud over at være en ledelsesfi losofi er Lean et sæt metoder

til at optimere de daglige arbejdsgange, så der skabes mest

mulig værdi med mindst muligt spild. Spild reduceres med

udgangspunkt i at analysere årsags-/virknings-sammenhængene

mellem input, output og de mellemliggende processer for

derigennem at eliminere de ikke-værdiskabende aktiviteter.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 10.990 kr. CA-pris: 8.492 kr.

EXCEL FOR ØKONOMIFUNKTIONEN

Kursus i Excel for økonomifunktionen er et skræddersyet

kursus til dig, som arbejder med budgettering, rapportering

og økonomistyring. Du vil blive introduceret til mulighederne

i Excel med det formål at automatisere funktioner og spare

tid på rutineopgaver. Vi sætter fokus på, hvordan Excel kan

bruges til at understøtte arbejdsopgaver f.eks. i form af budgetopfølgning,

analyse af regnskabstal og rapportering.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 8.990 kr. CA-pris: 7.642 kr.

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL SAMT ÆNDRINGER I PRIS, TIDSPUNKT ELLER KURSETS INDHOLD. ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

LÆS MERE OG SE MANGE FLERE KURSER CA.DK/KOMPETENCE


FAGLIGE KURSER: FEM FØRENDE KURSUSUDBYDERE GIVER

MEDLEMMER AF CA OP TIL 50 % RABAT DERES KURSER. HER

KAN DU SE ET LILLE UDPLUK – SE MERE CA.DK/KOMPETENCE

➲ MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

VIRAL MARKEDSFØRING

Kunsten i Viral markedsføring er at få andre til at sprede dit

budskab. Det handler om at bruge mange forskellige virkemidler

og skabe dialog i din målgruppe. Du skal tænke utraditionelt

og skabe et positivt miljø omkring dit produkt.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 8.450 kr. CA-pris: 6.760 kr.

BRANDING – MEGET MERE END ET LOGO

I en tid hvor forbrugerne efterspørger brands med naturlighed

og troværdighed, handler branding grundlæggende om at

holde fast i virksomhedens hovedidé og at samarbejde med

forbrugerne på en troværdig måde for at skabe tillid.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 8.450 kr. CA-pris: 6.760 kr.

GRAFISK PRODUKTION

FOR INHOUSE-BUREAUET

Få udskiftet de dyre eksterne leverandører og producer selv

med Adobe Creative Suite. I løbet af blot 5 dage, kan du lære

at sætte tekst og billeder op og behandle grafi k. Du lærer

også at bygge skabeloner op, hvilket ensarter og effektiviserer

produktionen.

Varighed: 5 dage. Normalpris: 19.500 kr. CA-pris: 15.600 kr.

➲ INFORMATIONSTEKNOLOGI – IT

IT-FUNKTIONEN ANNO 2009

Ledelse af en IT-afdeling er en kompleks disciplin, der bl.a.

kræver overvejelser om følgende:
Understøtter IT-afdelingens beslutninger

forretningens ønsker og strategi?

Hvilken forretningsmæssig værdi bibringer

it-omkostningerne?

Er IT-afdelingen og medarbejderne i denne effektive nok?

Dette kursus vil hjælpe dig som IT-chef med at besvare ovenstående

og andre essentielle spørgsmål, som er nødvendige

for at illustrere IT-afdelingens virke og værdi.

Varighed: 3 dage. Normalpris 15.990 kr. CA-pris: 13.592 kr.

IT-KONTRAKTER

Få styr på udfordringer og faldgruber

med et kursus i it-kontrakter

På kurset gennemgås de væsentlige juridiske elementer i en

typisk anskaffelsessituation, de faldgruber, man som kunde

skal være særlig opmærksom på, de vilkår, enhver anskaffelsesaftale

bør indeholde, samt de typiske vilkår for drift og

vedligeholdelsesaftaler.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 10.990 kr. CA-pris: 9.342 kr.

KOM GODT I GANG MED

MICROSOFT OFFICE 2007

Bliv opgraderet til Microsoft Offi ce 2007. Vi hjælper dig med at

blive mere effektiv i Excel, Word, PowerPoint og Outlook. Med

dette kursus får du det brede overblik over nyhederne i Offi ce

2007 pakken. Du vil opleve, at du bruger mindre tid på dine

opgaver, når du kender den hurtigste løsning på en opgave.

Varighed: 2 dage. Normalpris: 5.450 kr. CA-pris: 4.360 kr.

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL SAMT ÆNDRINGER I PRIS, TIDSPUNKT ELLER KURSETS INDHOLD. ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

LÆS MERE OG SE MANGE FLERE KURSER CA.DK/KOMPETENCE


Nærværende rådgivning

Hos os får du en god og

nærværende rådgivning, og

bankprodukter til de rigtige priser.

Det er vores speciale, og

forudsætningen for, at vi kan have

mange kunder som dig

– og det har vi!

Fjernkundeafdelingen

Salling Bank

Frederiksgade 6

7800 Skive

fka@sallingbank.dk

www.sallingbank.dk

Finansiering fra

5,96% *

*) ÅOP pr. 01.04.2009

Gratis Mastercard Guld


VENTETID KAN FOREKOMME KURSER

Tekst: Ole Strand

Den stigende ledighed betyder også stigende

efterspørgsel på CA's kurser og karriererådgivning

– både fra ledige og folk i

arbejde. Det betyder, at der af og til opstår

ventetid på karriererådgivning og på de

mest populære kurser.

"De ledige har første prioritet, så i takt med

den stigende ledighed bruger vi mere tid på

dem og lidt mindre tid på de ekstra tilbud.

Det giver så lidt længere ventetider for de

medlemmer, der er i arbejde, men det tror

SKYD GENVEJ TIL JOBBET

Tekst: Ole Strand, illustration: Van Tran/Ole Strand

Er du jobsøgende eller overvejer du

at komme videre i karrieren? CA

har mange gode værktøjer, der kan

hjælpe dig videre.

En stor del af vores tilbud er rettet mod de

forskellige faser i jobsøgningen – afklaring,

research, ansøgning og CV, jobsamtalen,

test – men vi kan også hjælpe dig med personlig

udvikling og karriereudvikling.

18

1

Afklaring - hvad vil du?

Hvad kan du?

Nyuddannet eller midt i karrieren?

Vi hjælper dig med at fi nde frem til,

hvad du vil, og hvad du kan.

1. Læs mere om afklaring på

ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset 'Din karrierevej'.

3. Bliv coachet af CA’s dygtige

karriererådgivere.

jeg alle medlemmer har forståelse for", siger

Lars Christensen, der er forsikringschef

i CA.

Ingen forsinkelser for ledige

Ventetiden gælder udelukkende de ekstra

tilbud om karriererådgivning og kurser,

som alle CA's medlemmer kan benytte sig

af – uanset om man er ledig eller i job. Der

er ingen forsinkelser i forhold til indsatsen

over for de ledige: Alle ledige medlemmer

får dagpenge uden unødig ventetid og bli-

Brug CA i den rigtige rækkefølge

Du kan få viden fra CA på tre måder.

Jo mere målrettet viden du har brug for, jo

tættere skal du i kontakt med os.

1. Start med at fi nde gode generelle råd

om jobsøgning og karriere på ca.dk/jobogkarriere.

Vi opdaterer løbende med

nye artikler og cases.

2 3

Find jobbet

– hvor vil du søge?

Vil du søge inden for dit faglige

område eller skifte spor?

1. Læs om, hvordan du fi nder jobbet

på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset om ’Proaktiv

jobsøgning’.

Få gratis adgang til Dunn &

Bradstreets omfattende erhvervsdatabase

og lav research på de

virksomheder, som du er interesseret

i.

3. Få karriererådgivning om dine jobmuligheder

på arbejdsmarkedet.

ver indkaldt til tiden til alle de samtaler og

kurser, de skal deltage i.

"Som ledig er du i forvejen i en presset situation.

Du skal ud og fi nde et nyt job, og

din økonomi er presset. I den situation er

a-kassen det sikkerhedsnet, som skal hjælpe

dig med dagpenge og med at fi nde et

job igen. Det er a-kassens grundydelse, og

den skal du ikke gå og vente på", siger Lars

Christensen.

2. Deltag i netværk og i vores mange kurser,

hvis du har brug for mere målrettet

viden og sparring, end du kan fi nde på

hjemmesiden.

3. Få en aftale med en karriererådgiver, hvis

du har brug for mere konkret feedback,

end du kan få på hjemmesiden og vores

kurser. Du kan få individuel coaching eller

helt konkret rådgivning, samtaletræning

eller en personprofi l-test.

Optimér dit CV

og din ansøgning

Din ansøgning skal fange opmærksomheden

på 20 sekunder. Er den

skarp nok?

1. Læs om, hvordan du skal skrive

din ansøgning og dit CV på ca.dk/

genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kurser om ’CV og

ansøgning, der virker’ og ’Proaktiv

jobsøgning’, og få feedback på

dine ansøgninger og dit CV.

3. Få konkret rådgivning om din

ansøgning og dit CV af en karriererådgiver.


Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab, hvis historie

går helt tilbage til 1761. Selskabet ejes af kunderne - et gensidigt selskab. Vi

fokuserer på at udvikle markedets bedst dækkende privatforsikringsprogram og

adskiller os på en række områder fra andre forsikringer på markedet. Du kan

læse vores forsikringsbetingelser på www.kab.dk

CA a-kasse har indgået et spændende samarbejde med Købstædernes

Forsikring, der indebærer, at du som medlem af CA kan tegne særdeles

attraktive privatforsikringer.

Aftalen giver dig bl.a. store rabatter på bilforsikringen, og sikrer dig, at

præmien ikke stiger, selvom du får en skade. Du får ingen grimme overraskelser,

hvis uheldet er ude.Du har mulighed for at få dækket hele dit

private forsikringsbehov hos Købstædernes Forsikring, for udover bilforsikring

kan du bl.a. også tegne indboforsikring, husforsikring, fritidshusforsikring,

rejseforsikring og ulykkesforsikring. Udover billig præmie indeholder

forsikringerne en bred og unik dækning, som du kan læse mere om

på www.kab.dk.

Bestil et uforpligtende tilbud på

www.ca.dk/forsikring

eller ring på tlf. 33 45 74 76

Læs mere på ca.dk/genvejtiljob

4

Forbered dig på jobsamtalen

Du er forbi den første hurdle, du skal

til samtale. Bliv en succes til samtalen

med gode fi f og samtaletræning.

1. Få gode råd om jobsamtalen på

ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kursus ’Succes til

jobsamtalen’, så du er forberedt

og får jobbet.

3. Få samtaletræning af en karriererådgiver,

inden du skal til

samtalen.

5
Priseksempler på Købstædernes Bilforsikring Elitebillist2009 præmier

F.eks.: Peugeot 207, Fiat Punto, Opel Corsa, Suzuki Swift fra 4.436 kr.*

F.eks.: VW Passat, Toyota Avensis, Ford Mondeo, Peugeot 407 fra 5.027 kr.*

F.eks.: Audi A6, Volvo V70, VW Touran, BMW 520 fra 6.212 kr.*

* Tilbuddet er afhængigt af, at du som minimum også tegner en af følgende forsikringer:

Indbo, Parcelhus, eller fritidshus.

Er du sikker på din personprofi

l – test dig selv

Ved tre ud af fi re ansættelser bruger

arbejdsgiveren test til at fi nde ud

af, om du er den rette. Forbered dig

med en af de skarpeste personprofi

l-test på markedet.

1. Læs om test på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset ’Scor i test’ og få

mere ud af samtale og test.

3. Tag CA’s gratis Insights Discovery

Personprofi l, og få feedback af en

test-akkrediteret karriererådgiver.

6

Videre i karrieren

Du kan altid komme ud for nye udfordringer

i din karriere. CA hjælper

dig med stress- og konfl ikthåndtering,

coaching og kurser i karriereudvikling

og personlig udvikling.

1. Læs om personlig udvikling og

karriereudvikling på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kurser om ’Leder

på vej’, ’Lederens karriereveje’,

’Coaching’, ’Kommunikation og

konfl ikthåndtering’, ’Autenticitet

i hverdagen’, ’Netværk kan

læres’ , ’Forhandlingsteknikker’,

’Præsentationsteknik’, og ’Styr din

hverdag’.

3. Få coaching og karriererådgivning.

19


FODBOLDKLOG LEDELSE

Tekst: Ole Strand, foto: Mark Andersen

Mere fodbold til lederne. Erhvervs ledere

kan lære af fodboldens toptrænere,

mener forfatterne bag ledelsesbogen

Management by Football.

To forfattere er på udebane og oppe imod

48 kampklare CA-medlemmer på den anden

banehalvdel. Vi er til gå-hjem-møde

om Management by football – en ledelsesbog,

som tager sit udgangspunkt i fodboldcases

og i profesionelle fodboldtræneres

ledelseskompetencer.

Udebaneholdet består af Peter Boris

Kreilgaard, der er marketing group manager

i Statoil Danmark, og Daniel Kim

20

”Hvis erhvervsledere skulle

fungere på samme betingelser

som cheftrænere i topfodbold,

ville deres hold høre

hjemme i 2. division".

Soren, der er Director of Business Development

i Bark Copenhagen A/S. De

har skrevet bogen sammen med Henrik

Aage Sørensen, der er strategisk direktør

i Bark Copenhagen A/S.

Fodbold nemt at relatere til

Peter Boris Kreilgaard spørger ud i salen.

Hvor mange af de tilstedeværende har

spillet fodbold? En skov af hænder ryger i

vejret. Også blandt den kvindelige fjerdedel

af publikum.

Skoven af hænder giver samtidig en forklaring

på, hvad fodbold-cases kan gøre

for en bog om ledelse. Fodbold er national-

sporten. Rigtig mange har spillet fodbold.

De ser fodbold og kender mange af de trænere,

spillere og fodboldresultater, som bogen

tager sit udgangspunkt i. Manchester

United, Allan Simonsen og David Beckham

– Det kan man da forholde sig til.

Erhvervsledere i 2. division

Men fodboldvinklen er ikke bare en gimmick.

Der er mange ligheder mellem toptrænere

og erhvervsledere, mener Daniel

Kim Soren.

"Klubfodbold på topplan er verdens mest

konkurrenceprægede industri. Mange

virksomhedsledere kan tage ved lære af


Management by football

– 10 kompetencer

Professionelle fodboldtrænere arbejder

i en af verdens hårdeste brancher.

Forfatterne bag Management by

football har analyseret sig frem til 32

adfærds træk, som er fælles for toptrænerne

og samlet dem til 10 stærke

ledelseskompetencer.

toptrænerne, som skal levere meget håndgribelige

resultater. Træneren arbejder under

et intenst pres, og hvis han ikke leverer

varen, er det kritisk – så venter fyresedlen",

siger Daniel Kim Soren.

Eller som forfatterne lidt provokerende udtrykker

det i bogen: "Hvis erhvervsledere

skulle fungere på samme betingelser som

cheftrænere i topfodbold, ville deres hold

høre hjemme i 2. division".

På gå-hjem-mødet er der fokus på hver enkelt

af de 10 stærke ledelseskompetencer

som er beskrevet i bogen. I det følgende

ser vi på tre af dem.

Gå efter guldet

20. september 1995 spillede Manchester

United på hjemmebane mod 2. divisionsholdet

York City i den engelske Coca-Cola

Cup. Det var David mod Goliat, og David

– York City vandt sensationelt 0-3.

"Nogle gange i erhvervslivet tænker vi på

forhånd åh-nej, her er konkurrencen for

hård. Det kan ikke lade sig gøre. Sådan er

det ikke i fodbold, der spiller man altid for

sin chance, uanset hvem der er modstanderen",

siger Daniel Kim Soren.

Det kan erhvervsledere lære rigtig meget

af, for man vinder ikke kampe i fodbold eller

i erhvervslivet ved at acceptere at middelmådige

resultater er i orden.

"Som træner er du nødt til at tro på, at du

kan gøre det umulige og sætte høje mål for

at vinde. Hvis du som leder kun satser på

at gøre det 10 % bedre, så når du nok heller

ikke meget mere end det. Til gengæld

bliver du snart indhentet og overhalet af

dem, som tør. Så sæt barren højere og gå

efter guldet", siger Daniel Kim Soren.

Styr talenterne i anden række

I 1977 blev Allan Simonsen valgt som

årets spiller i Europa foran Kevin Keegan

på andenpladsen. Men starten på det internationale

eventyr var mere ydmyg. Allan

Simonsen kom fra Vejle til Borussia Mün-

1: Gå efter guldet

2: Forklar 'hvorfor'

3: Gør strategi til adfærd

4: Gør din strategi fl eksibel

5: Brug intuition og fi nd de rigtige

mennesker til jobbet

6: Styr talenterne fra anden række

7: Skab træningsritualer

8: Sæt andre i stand til at løse

problemer

9: Kend din modstander

10: Identifi cer de essentielle

dødboldsituationer

chen-Gladbach i december 1972. Det næste

1½ år tilbragte han stort set alle kampe

på bænken, før han slog igennem.

"Allan Simonsen kom fra Danmark som en

stor kanon. I Tyskland var han bare en ung

spiller under udvikling. Han skulle hærdes,

før han kunne klare sig i den benhårde tyske

bundesliga. Fodboldtrænere er meget

bevidste om, hvad de har af talenter i klubben.

Hvem er første valg til pladsen, hvem

er nr. 2, hvem af de unge skal vi udvikle

på? Hvilke pladser skal vi hente ind udefra?",

siger Peter Boris Kreilgaard.

Netop talentstyringen er en vigtig lederkompetence,

mener Peter Boris Kreilgaard.

"Lederen skal have tjek på sit medarbejderteam,

og på dem, der står i anden række.

Hvis førstevalget forsvinder til et andet job,

skal han kunne pinpointe talenterne og udvikle

eller købe dem, så de kan træde ind.

Det foregår ikke så mange steder endnu.

Men det sker for eksempel i Statoil, hvor

jeg er ansat. Ved udviklingssamtalen skal

jeg pege på, hvem der kunne udfylde min

plads og mit job, hvis jeg stoppede", siger

Peter Boris Kreilgaard.

"Som virksomhed skal man stille sig selv

spørgsmålet: Er vi Chelsea, der køber sig til

de gode kræfter, eller er vi Manchester United,

der i højere grad selv udvikler talenter

fra bunden?", siger Peter Boris Kreilgaard,

og suppleres af Daniel Kim Soren:

"I en mindre virksomhed giver det ofte sig

selv. Der er sjældent råd til at købe de dyre

guldfugle. Så må man selv spotte talenterne

og udvikle dem".

Identifi cér de vigtigste dødboldsituationer

Old Trafford, 6. oktober 2001: Grækenland

fører 2-1, da England får frispark i

dommerens overtid omkring 30 meter fra

det græske mål. England skal have uafgjort

for at kvalifi cere sig til VM. David Beckham

går roligt til bolden, tager tilløb og sender

et perfekt skruet skud op i hjørnet bag den

Test dine fodbold-lederkompetencer

på www.management-by-football.com

græske målmand, som ikke når at kaste sig

efter bolden. 2-2 og England er videre til

VM-slutrunden i Japan og Sydkorea.

"Op mod 50% af alle mål i de store turneringer

bliver scoret i dødboldsituationer. De

har en kæmpe betydning for resultaterne

i topfodbold, og derfor indøves forskellige

varianter igen og igen under lukkede træninger,

så modstanderen ikke kan forberede

sig på dem", siger Daniel Kim Soren.

Trænerne har identifi ceret de vigtige dødboldsituationer

og indøvet dem med spillerne.

På samme måde kan lederen forberede

sine medarbejdere på vigtige dødboldsituationer

i erhvervslivet.

I en dødboldsituation er spillet afbrudt.

Bolden ligger stille og skal sættes i spil af

det ene hold, som dermed får initiativet.

På fodboldbanen kan det være frispark. I

erhvervslivet kan det f.eks. være ny lovgivning,

prisstigninger på olie, eller andet som

ændrer dine branchevilkår.

"Forbered jer på de sandsynlige dødboldsituationer,

som I bør kunne reagere på.

Hvad gør vi, hvis den største kunde lukker,

eller hvis der kommer en orkan, der rammer

vores marked i USA? Flere scenarier

kan dækkes af den samme plan. Jo mere,

du kan samle under samme hat, jo bedre,

for jo fl ere situationer dækker den", siger

Daniel Kim Soren.

Da orkanen Katrina ramte i New Orleans,

havde den amerikanske virksomhed Home-

Depot forberedt sig grundigt.

"HomeDepot havde ikke forberedt sig specielt

på Katrina, men havde en generel plan

for, hvad der skulle gøres, hvis infrastrukturen

brød sammen. Så der var en plan for,

at skaffe nødgeneratorer, mad, husning af

medarbejdere og beskyttelse af forretningerne.

De havde alt parat fi re dage før stormen,

og var oppe og køre med næsten fuld

produktion i løbet af nogle få dage, mens

det tog lang tid for konkurrenterne at komme

igen", siger Daniel Kim Soren.

21


VIL DU MED OMBORD?

Aarhus, Ridehuset 30. september - 1. oktober

Copenhagen, Øksnehallen 24. september - 25. september

Forventningsfulde og kvalificerede nyuddannede vil skabe relationer til din virksomhed i tide. Kom og mød din

virksomheds fremtid på SICEF Karrieremesse 2009. Hvis du også synes fremtiden er værd at investere i så kontakt

os på telefon 2999 2050 og hør om dine muligheder. Følgende virksomheder har allerede sikret sig billet:

Samarbejdspartnere:


KARRIEREMESSER

FREMMER EMPLOYER BRANDING

Tekst: Ole Strand, illustration: Van Tran

Karrieremesser er den mest direkte

vej til employer branding blandt studerende

og nyuddannede. Men succes

på messen afhænger af en velforberedt

indsats.

Vil din virksomhed gerne have et godt navn

blandt de unge højtuddannede? Så er en

stand på en karrieremesse en god vej til deres

hjerter.

Karrieremesser det bedste kontaktmiddel

29 % af alle studerende på de videregående

uddannelser bruger karrieremesser til at orientere

sig om deres karrieremuligheder. Det

viser den årlige undersøgelse, som det globale

analysefi rma Universum netop har lavet

blandt ca. 6.500 studerende på universiteter

og handelshøjskoler i Danmark.

"Karrieremesserne er en af de vigtigste informationskanaler,

hvis du vil optimere dit

employer brand, fordi det er på messerne, at

de fl este højtuddannede får deres primære

kendskab til de virksomheder, som de gerne

vil arbejde for", siger Jakob Overgaard Andersen,

der er employer brand specialist i

Universum.

Mindre fi rmaer kan få bedre brand

På karrieremesser er køen længst hos Carlsberg,

A.P. Møller og andre virksomheder

med stærke employer brands. Men mindre

kendte virksomheder kan også få meget profi

lering ud af en karrieremesse.

På en karrieremesse får næsten halvdelen

af de besøgende også kendskab til virksomheder,

som de ellers ikke før havde anset

som interessante. Det viser en messeundersøgelse,

som CA har lavet blandt de studerende,

der har deltaget i forårets karrieremesser.

"Selvfølgelig vil de studerende gerne hen forbi

A.P. Møllers stand og de andre højt profi -

lerede virksomheder. Men de ved også godt,

at de ikke alle sammen kan få job dér. Så de

studerende er åbne for andre muligheder,

hvis de mindre kendte virksomheder kan

få lokket dem ind på standen og vise, hvad

SÅDAN FÅR

DU PAY-OFF

MESSEN

Før messen – Forbered dig

Sæt helt konkrete operationelle

mål for, hvad I skal nå – og sæt

mål for h ver medarbejder, så

alle er motiveret.

Hvordan når du bedst dine mål?

Hvad kræver det af udstyr og af

medarbejderne? Hvem er de

bedste medarbejdere til mes

sen?

Forbered og træn på forhånd

de kritiske s ituationer, s å alle

ved, hvordan de skal a gere p å

messen.

Under messen

Følg drejebogen, og hold fokus

på at opfylde målene.

Vær op søgende, i mødekom

mende og engageret.

Efter messen

Evaluering. Hvad v ar målet?

Hvad kom der ud af det? Var det

pengene værd?

Kilde: Kasper Freudenthal

Mercuri International

-

-

de står for", siger Jimmy Buchmann, der er

salgs- og marketingchef i CA a-kasse.

Messe på skinner for DSB

DSB er en af de virksomheder, der formåede

at trække mange besøgende på SICEF

C3 Karrieremesse i 2008. DSB blev den 9.

mest besøgte stand og nr. 6 på listen over

virksomheder, som havde gjort det bedste

indtryk på messen, fortæller Lise Kraglund

Kristiansen, der er projektleder for SICEFmessen.

"Mange opfatter måske DSB som en virksomhed,

der mest ansætter togstewardesser

og lokoførere. Men på messen var DSBfolkene

fremme i skoene for at tiltrække

de forbipasserendes opmærksomhed. Meget

få slap forbi uden at blive hevet ind

til en engageret fortælling om DSB som et

spændende sted at arbejde – også for højtuddannede.

Det er den slags gode indtryk

som man tager med sig hjem fra messen

og husker næste gang, man skal søge job",

siger Lise Kraglund Kristiansen.

Træn dine medarbejdere

Netop personalets imødekommenhed og

engagement betyder allermest for de besøgendes

oplevelse af virksomheden, viser

CA's messeundersøgelse. Derfor er det

vigtigt at forberede medarbejderne så godt

som muligt, mener Kasper Freudenthal,

der er konsulent og salgsleder i Mercuri

International og underviser i messetræning.

"De fl este er ikke vant til at stå på en messestand

og har ikke styr på, hvordan man

bedst skaber kontakten til kunden. Det

skal man lære. Træn situationerne sammen.

Find frem til, hvordan du henvender

dig bedst til kunden, hvordan du skaber

og fastholder kontakten, og hvordan du

sender kunden pænt og hurtigt videre, når

salget er lukket. Når du har øvet dig hjemmefra,

er det meget nemmere at gøre det

på messen", siger Kasper Freudenthal.

23


FÅ MERE UD AF CA

Tilmeld dig CA’s e-nyhedsbrev på ca.dk/e

Med det månedlige nyhedsbrev fra CA a-kasse får du ny viden,

inspiration og spændende invitationer!

Styrk din

personlige

udvikling

CA's nyhedsbrev

Ledere mangler X-factor

Alt for mange ledere tager ikke deres kommunikation alvorligt, og ingen tør fortælle dem

munikerer dårligt. ”Kom nu ind i kampen. Nogle gange skal man have tæsk for at udvi

ekspert.

Læs mere

Hukommelsestræning med MEMO teknik

Kender du det, at du undervejs i en præsentation eller et vigtigt møde ville ønsk

bedre hukommelse? Så læs videre og lad dig inspirere af memo teknikkerne.

Læs mere

Hvis din hest er død, så stå af!

Hvis du vil, kan du styre dit personlige og professionelle liv lige derhen, du vil.

der begrænser dig i at nå det, du virkelig ønsker.

Læs mere

UDGIVER CA A-KASSE, SVÆRTEGADE 3, POSTBOKS 2116, 1014 KØBENHAVN K

AFSENDER PORTOSERVICE, HJULMAGERVEJ 13, 9490 PANDRUP

10 dræberspørgsmål til jobsamtalen

Forbered dig på jobsamtalen - og på de 10 "dræberspørgsmål", der afgør

skidt til samtalen.

Læs mere

Kundepleje – et varmt emne i en kold tid

I en tid med vigende markeder skal de knappe ressourcer målrette

Tilpasningen til de nye forhold kræver en udvikling og sanering af k

Læs mere

UMM

ID-NR. 42481

tress af (3)

sidste del af artikelserien 'Stress af' af karriererådgive

More magazines by this user
Similar magazines