Dansker i stærk schweizisk farma-klynge - Pharmadanmark

pharmadanmark.dk

Dansker i stærk schweizisk farma-klynge - Pharmadanmark

16 | pharma juni 2011

KARRIERE

Dansker i stærk

schweizisk farma-klynge


Schweiz er en hård konkurrent til Danmark inden

for farma-biotek og formår at tiltrække både

masser af kapital og højkompetent arbejdskraft.

Men hvordan er det at arbejde i Basel – en af

Europas største farmaklynger? Hanne Bragh

Frederiksen beretter.

Hanne Bragh Frederiksen har arbejdet i den

stærke farma-biotekklynge i Basel siden 2008.

Her ser hun ved bredden af Rhinen sammen

med en anden af klyngens internationale

indslag, kinesiske Lydia Chen fra Roche.

AF CHRISTIAN K. THORSTED

FOTO: PAUL DUIJZINGS

En af Europas største og stærkeste farma-biotekklynger ligger

i den schweiziske by Basel. 36.000 arbejder i områdets lægemiddelindustri

– én af dem er Hanne Bragh Frederiksen.

»Generelt præger globale eller europæiske hovedkvarterer

kulturen i Basels farmaklynge, dvs. mange nationaliteter og

stor spændvidde i fagdisciplinerne. I den forstand er klyngen

både global og lokal på én og samme tid, fordi al ekspertise

fra præklinik til marketing stort set befinder sig inden for en

radius af 40 kilometer. De mange store og små virksomheder

gør Basel til et dynamisk center for innovation. Samtidig er

Schweiz centralt placeret i Europa og vældig interessant kulturmæssigt,«

fortæller farmaceut Hanne Bragh Frederiksen.

Fra 2004 arbejdede hun primært for forskellige kontraktforskningsorganisationer

(CRO’er) med kliniske afprøvninger i

Australien og Sydøst Asien. Hun flyttede til Basel i 2008 pga.

et spændende job som klinisk projektleder hos den biofarmaceutiske

virksomhed Actelion Pharmaceuticals.

»Jobbet var attraktivt for mig, da jeg ud over at være projektleder

for virksomhedens nøgleafprøvninger i Kina, Hongkong,

Taiwan og Australien også skulle bidrage til at udvikle

strategier for vores kliniske afprøvninger i Asien. Derudover

var jeg spændt på, hvad jeg kunne lære af et job i et globalt

hovedkvarter.«

Giganter og gazeller

Basel-klyngen indeholder en blanding af giganter samt mindre

og mellemstore vækstvirksomheder. Et eksempel på en af

disse gazeller er Hanne Bragh Frederiksens arbejdsplads,

Actelion Pharmaceuticals. Virksomheden er dannet af ”afhoppere”

fra lægemiddelgiganten i den anden ende af byen,

Roche. Afhopperne købte et patent på lægemiddelstoffet

bosentan, som hverken Roche eller andre troede på, og det

kunne år senere sensationelt lanceres som det første lægemiddel

(Tracleer) til behandling af patienter med den sjældne

sygdom, Pulmonal Arterial Hypertension – en sygdom som

giver forhøjet tryk i karforsyningen til lungerne. Actelion Pharmaceuticals

har nu cirka 2.500 ansatte, heraf sidder omkring

1.000 medarbejdere i Allschwil, en forstad til Basel.

»Actelion er en af områdets biotekfrontløbere, og en virksomhed

som er stærkt forskningsdrevet,« fortæller Hanne

Bragh Frederiksen.

Internationalt arbejdsmiljø

Hun betegner arbejdsmiljøet og ånden i farma-biotekindustrien

i Basel som meget international. Udenlandsk arbejdskraft

udgør generelt 30 procent af arbejdsstyrken i Schweiz,

men i lægemiddelindustrien er andelen givetvist endnu højere.

I Actelion er således omkring 60 procent af de ansatte

ikke-schweizere. Hoved parten af udlændingene er tyskere

>

pharma juni 2011 | 17


18 | pharma juni 2011

KARRIERE

eller franskmænd, som hovedsageligt lever som grænsegængere.

Der er tale om et meget konkurrencepræget miljø, og

ofte sidder folk i deres anden eller tredje udenlandske job.

»Man skal vise resultater og bliver målt nøje. Kan man lide

at konkurrere på globalt niveau og at have færre kolleger

med den samme kulturelle og faglige referenceramme, så er

Basel et sjovt sted at være,« siger Hanne Bragh Frederiksen.

Hun forklarer, at ansættelsen i visse jobfunktioner er bygget

på kontrakter af forskellig varighed. Som kontraktansat

skal man have et godt helbred, for ingen arbejde er lig med

ingen betaling. Man skal også selv sørge for sin faglige efteruddannelse

og være indstillet på, at den næste jobudfordring

kan starte i morgen.

»Der er gode karrieremuligheder for folk, som kommer

med noget erfaring. Derimod er det svært at komme herned

uden nogle industriår i bagagen.«

Hun tilføjer, at der modsat i Danmark kun er få farmaceuter

i den schweiziske lægemiddelindustri. I såvel Schweiz som i

de omkringliggende lande synes farmaceuterne nemlig i højere

grad at være tiltrukket af at få deres eget apotek.

Face to face netværk

De mange udlændinge betyder en helt særlig expat-kultur, og

der er fine muligheder for at netværke i området. Rekrutteringsfirmaer

og andre netværk inviterer med jævne mellemrum

til møder og receptioner lige efter arbejdstid.

»Basel bærer præg af, at alle virksomhederne importerer

arbejdskraft, og derfor har man etableret face to face-netværk,

hvor man mødes på tværs af firmaer og industrier.

Uanset om man arbejder i en CRO/CMO, et formuleringsfirma

BASEL MED KINESISKE ØJNE

Den kinesiskfødte læge Lydia Chen er også en del af det mul-

tikulturelle miljø i farma-biotekklyngen i Basel. Hun arbejder

inden for clinical research i lægemiddelkoncernen Roche.

»Den store forskel mellem Schweiz og de fleste andre lande

er, at Schweiz har tiltrukket mange farmaceutiske virksomhe-

der, og derfor er der så mange muligheder, hvis man som jeg

ønsker at arbejde med klinisk forskning på et højere niveau

og med et globalt fokus. Det, der tiltrak mig ved Basel, er, at

mit job her er så interessant,« siger Lydia Chen, som arbejder

på tredje år i Basels farmaklynge.

Hun er nu australsk statsborger og bekræfter billedet af et

meget internationalt og professionelt arbejdsmiljø.

»Basel er bestemt et sted, hvor man finder en høj koncentra-

tion af folk, der arbejder inden for biotek og farma. Mit team

er fx meget internationalt, bl.a. med folk fra Tyskland, Japan,

eller en virksomhed, der sælger efteruddannelse, er det interessant

at mødes og udveksle erfaringer,« siger Hanne Bragh

Frederiksen.

Der findes også et forretningsnetværk for danskere

’DABGO’, som holder møder i mange større byer i verden en

gang om måneden med fokus på lokale debatoplæg og networking.

Attraktiv skat

Økonomisk er Basel også et attraktivt sted at være, påpeger

Hanne Bragh Frederiksen. Schweiz er kendt for lave skatter,

gode pensionsforhold og en stærk valuta. I kantonen Zug er

skatteprocenten fx helt nede på omkring 10.

»Lønnen passer til arbejdspresset og ”multi skill” kravene,«

konstaterer hun.

Leveomkostningerne er tæt på at ligne dem i Danmark,

men tager man til Basel som familie, er udgifter til børnepasning

og uddannelse en faktor, der fylder i budgettet. Der er

udbredt brugerbetaling, og selvbetalt sundhedsforsikring er

obligatorisk. Til gengæld får man en særdeles velfungerende

infrastruktur og hospitalssektor, en rimelig arbejdsløshedsforsikring,

hvis man mister sit job, og fx tre måneders betalt

barsel.

»Den dobbelte skatteprocent i Danmark forklarer med

andre ord ikke helt, hvad det er man får mindre af hernede,«

slutter Hanne Bragh Frederiksen.

Hun forventer at blive i Schweiz i to-fem år endnu. På et

tidspunkt ønsker hun nemlig at forfølge en drøm om at bo i

Asien – gerne i Singapore – og at sidde i en global projekt-

lederstilling.

Kina og England og andre europæiske lande. I Basel er der

stor forskellighed i den kulturelle og faglige baggrund, som

folk kommer med, og der er en meget stærk professionel

kultur. For mig personligt ser jeg det som en chance for at

lære noget af de mange dygtige mennesker her.«

Lydia Chen lægger dog ikke skjul på, at det var en omvæltning

for hende at komme til Basel.

»I begyndelsen nød jeg det ikke, for sammenlignet med det,

jeg kom fra, så er det stille og småt – måske lidt for roligt for

mig. Især fordi jeg ikke taler schweizertysk, har sprogbarrieren

været en forhindring for at deltage mere aktivt i samfundet.

Men Schweiz har en god beliggenhed, fordi man så let kan

komme over grænsen og lære andre lande at kende, og i dag

er det jo heller ikke svært at rejse mellem kontinenterne, når

jeg savner Hongkong.«


Foto: Colourbox

HANNE BRAGH FREDERIKSEN, 43 ÅR.

1993: Cand.pharm, Danmarks Farmaceutiske Højskole

1994-1998: Novo Nordisk, QA & produktionskemiker

1999-2000: Nycomed, lægemiddelkonsulent

2000-2004: Merck Sharp & Dohme, lægemiddelkonsulent

2004-2005: Organon Australien, CRA

2005-2006: Pharmanet Australien, CRA II

2006-2008: Omnicare Clinical Research AustralienLead CRA

2008: Quintiles Australien, Site Start up Team Lead Asia Pacific

2008- Actelion Pharmaceuticals, Schweiz, Senior Clinical Trial Manager, Asia Pacific

Basel:

En hård konkurrent til Medicon Valley

Danmark klarer sig flot internationalt

mht. innovativ lægemiddelforskning,

men overgås i internationale undersø-

gelser af Schweiz. Den stærke koncen-

tration af farma og biotek i Basel-områ-

det er en af de slagkraftige konkurrenter

til vores egen Medicon Valley.

Basel betegner sig selv som Europas førende life science-

klynge med mere end 36.000 ansatte. Områdets farmaceutiske

virksomheder inkluderer globale spillere som Novartis,

Roche, Lonza, Syngenta, og mere end 70 mindre og mellemstore

virksomheder. Til den sidste gruppe hører veletablerede

Actelion, Basilea Pharmaceutica og Pentapharm og succesfulde

biotek-start-ups som Evolva, Santhera, Synosia og

4-Antibody. Evolva blev i øvrigt skabt i Danmark, men flyttede

senere til Basel.

Hertil kommer cirka 120 leverandører af bl.a. produktionskapacitet

og udstyr og 140 servicevirksomheder, herunder

CRO’er og konsulentvirksomheder.

Markedet for højtkvalificeret arbejdskraft beskrives som

dynamisk med et godt flow mellem virksomhederne, lige som

arbejdsstyrken kontinuerligt fyldes op med folk fra andre

lande end Schweiz. Hver dag pendler 50.000 til Basel fra

Tyskland og Frankrig.

Inden for en times kørsel fra Basel findes seks højtprofilerede

universiteter med programmer inden for life science med

i alt cirka 70.000 studerende.

Ud over fx de rigelige mængder kvalificeret arbejdskraft og

lave skatter er der en markant gulerod for forskningstunge

virksomheder i Schweiz. De kan trække udgifter til forskning

og udvikling fra i skat.

pharma juni 2011 | 19

More magazines by this user
Similar magazines