28. februar 2008 Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i ...

ae.dk

28. februar 2008 Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i ...

4

Figur 1. Danmarkskort over gevinster for boligejere af ejendomsværdiskattestop,

2008-priser

Anm.: Kun boligejere er medtaget. Jo mørkere området er, desto større er den gennemsnitlige

gevinst for boligejere i kommunen.

Kilde: AErådet baggrund af lovmodellens datagrundlag.

Boks 1. Beregningsforudsætninger

Beregningerne er lavet lovmodeldata fra 2005, der er fremskrevet til 2008. Huspriser er

fremskrevet med prisudviklingen fra Realkreditrådet til 2007 kommuneniveau, hvorefter

prisen er lagt flad.

Fordelingsprofiler er vist for personer over 18 år og gevinsterne er individniveau. Kun

boligejere er taget med.

More magazines by this user