Studieture til København - Mellemfolkeligt Samvirke

ms.dk

Studieture til København - Mellemfolkeligt Samvirke

”Global Platform Den-

mark skal være Køben-

havns nye center for

globalt medborgerskab,

nytænkende didaktik

og aktiv stillingstagen”

Rikke Friis Mikkelsen,

Kursuschef, MS

More magazines by this user
Similar magazines