REFERAT - Danish Design Association

danishdesignassociation.com

REFERAT - Danish Design Association

København

17. november 2010

REFERAT – CO-CREATION TASK FORCE

10. NOVEMBER 2010

Sted:

Bysted, Rentemestervej 2b, 2400 København NV

Tilstede:

Claus Gramstrup, Bysted

Hans Axel Kristensen, Built Identity

Lars Thøgersen, CPH Design

Henning Therkelsen, add

Gunnar Näsman, DSB Design

Mads Bækgaard Thomsen, Vestas

Laura Jantzen, Danish Design Association

1. Velkomst og præsentation af Bysted

2. Gennemgang af case: Bysteds samarbejde med psoriasis foreningen

a. Co-creation i processen skaber unikke resultater, som ikke var blevet

skabt uden brugergruppen.

b. Flytter udviklingen fra at foregå i designvirksomheden til også at

inddrage brugerne i selve produktudviklingen. Brugerne har fået mere

input og Bysted bruger færre udviklingstimer.

c. Startede med ’afvæbnende’ møde for at skabe tillid til gruppen. Uddelte

stikordsdagbøger, hvor patienterne skulle skrive forskellige

hverdagssituationer ned. Interviews i hver enkelt persons hjem.

d. Derefter se den råde tråd i hverdags dilemmaerne. Opdelt i emner: rejse,

sex, partnere osv.

e. Opfandt personas, fordi det er lettere for patienter at rådgive en fiktiv

person end at skulle fortælle om sig selv.

2) Diskussion: Hvordan overholder man timepriser i co-creation sammenhæng?

Hvordan prisfastsætter man opgaven? Kan man lave en model/metode for det til

kunderne?

3) Diskussion: Hvordan skaber man en forretningsmodel for co-creation? Det bliver

for fluffy, hvis der ikke er en forretningsmodel.

4) Diskussion: Hvad er det unikke ved co-creation i designbranchen? Hvad er det,

designere kan, som andre ikke kan?

a. få folk til at forstå hinanden gennem visuelle scenarier.

b. Designere kan give overblik over situationen

c. Stille de ’dumme’ spørgsmål

d. Designere kan hvile i spørgsmålet længere inden det kommer til

løsningerne

e. Designdreven proces, der er forskellen mellem co-creation i erhvervslivet

og designbranchen

f. Designere kan facilitere en proces, der giver fællesskabsfølelse, så folk

ikke sidder og holder på deres egne idéer og går op i, hvem der fik idéen


Side 2 g. Designere er mere intuitive og kontekst-skabende – tænker mere

kvalitativt

h. Samle mennesker og skabe uformelle rum

i. Antropologer kan skrive om, hvad der sker – men designere kan lave

syntesen

j. Tegne problemer, løsninger, behov, forståelser, følelser

k. Billeder samler folk mere end ord – man ser det samme

l. Designere kan strukturere det visuelle sprog

m. Gode til at samtænke

n. Det visuelle sprog gør, at der er hastighed på – prototyping som begreb

o. Iscenesætte og eksperimentere – iscenesættende eksperimenter

p. Abstraktionsevne – industrien er ikke nødvendigvis de bedste til at se,

hvad der skal produceres i fremtiden

5) Diskussion: Hvad er forskellen mellem fokusgrupper og co-creation?

a. Fokusgrupper: interview, meningsudveksling – holdningspræget.

Involverer ikke tværfaglig kompetence i fokusgrupper

b. Forskellen mellem holdninger og handlinger

6) Begrebsafklaring

a. Gennemgang af brugerinvolveringstrappen

7) Kan man lave et koncept for co-creation?

a. Lave KPI’er – hvad kan man måle

b. En workshop i gruppen

c. Hive folk ind og udfordre tankesættet

d. Lave en arbejdsmodel der kan formidles

Næste møder:

Det er aftalt, at der afholdes en workshop i februar 2011. Planlægning sker medio januar. På

workshoppen skal gruppen finde ud af, hvordan man kan lave en forretningsmodel for co-

creation jf. diskussionerne i punkt 2, 3 og 4.

More magazines by this user
Similar magazines