Innovation på Grundfos - Danish Water Forum

danishwaterforum.dk

Innovation på Grundfos - Danish Water Forum

Innovation

Hårdt arbejde og kundeindsigt

Peter Busch

Grundfos Management A/S


Indhold

•Definitioner

•Nogle misopfattelser af innovation

•Apollo 13 case

•Hvorfor innovation?

Innovation Grundfos

•Kundeinvolvering


Hvad er innovation ?

Innovation

•fornyelse

•nyskabelse

•nydannelse

Innovator

•fornyer

•nyskaber

•reformator

•ideudvikler

•produktudvikler

Innovativ

•opfindsom

•nyskabende

•åben og modtagelig


Hvad er innovation ?

Innovation is the conversion of knowledge and ideas into

a benefit, which may be for commercial use or for the

public good; the benefit may be new or improved products,

processes or services.”


Innovation er …..

• “KrEativitet x successfuld

implementering”

Innovation


Nogle (mis)forestillinger omkring innovation

• Man kan ikke være innovativ tid

• Det kræver inspirende omgivelser at være

innovativ

• Ideerne kommer lettest når man gør noget helt

andet

• Man skal være afslappet for at være innovativ


Apollo 13

En case at reflektere over…


Apollo 13

’Houston, we have a problem’.


Apollo 13

Hvor store er odds?


Apollo 13

Uforudsete forhindringer, projektleders håndtering


Apollo 13

Den umulige konstruktionsopgave, 31 timer


Apollo 13

Den lykkelige afslutning, successen fejres


Rammebetingelserne ved Apollo 13

„projektet‟ ?

• Sense of urgency

• Management fokus

• Målgruppen var entydig

• Målet var veldefineret

– Design udfordring

– kvalitetskrav

• Klar og ufravigelig tidstermin

• De rette kompetencer var til stede

• Resourcer var ikke et issue

• Konsekvenser ved at fejle var tydelige og fatale


There are 1.387

cameras on the

market.

How do customers

decide which one to

buy?


”Jeg vil have innovation. Uanset hvad vi

gør, må vi spørge os selv:

Hvordan kan vi være trendsættende?

Ønsker vi at gøre som de andre?

Aldrig.

Grundfos sjæl er innovation – og vi må

møde enhver udfordring med åbent sind.

Innovation skal være essensen af alt

hvad vi gør.”

Niels Due Jensen .

Bestyrelsesformand i Grundfos


The essence of innovation

” A good hockey player doesn't play

where the puck is.

A great hockey player plays where

the puck is going to be”.

Wayne Gretzky,

Canadian ice hockey player


10 TYPE OF INNOVATION

Eksempler fra DOLPHIN/ Mikkel B.

Rasmussen


Ide, fra fødsel til grav

DP

1

DP

1

DP

1

Product Planning

DP

2

DP

3

DP

4

Time to market

DP DP

5 6

DP

7


Production

Integreret produktudvikling

Research

Development engineers

Production

Business Unit

Purchase

Marketing

Quality

Service

Product management

Logistic

Research & Technology

Quality & Service


Grundfos Innovation Model


”Hvor kunne vi dog udvikle nogle

fantastiske produkter, hvis ikke vi

havde vore kunder at tage hensyn

til.”

Niels Due Jensen .

Bestyrelsesformand i Grundfos


Brugerdreven Innovation?

Teknologidreven Innovation: Fokus Funktion

Brugerdreven Innovation: Fokus Betydning


Rammebetingelserne ved dit projekt ?

• Sense of urgency

• Management fokus

• Målgruppen entydig

• Målet veldefineret

– Design udfordring

– kvalitetskrav

• Klar og ufravigelig tidstermin

• De rette kompetencer til stede

• Resourcer ikke et issue

• Konsekvenser ved at fejle tydelige og fatale


Man kommer aldrig foran

ved

at gå i andres fodspor

More magazines by this user
Similar magazines