Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 4 · Sep. 2008 - Febr. 2009


Som det nok er bekendt, skal der være valg til menighedsråd til november. Om der bliver kampvalg eller fredsvalg vil jo vise sig, men man må nok forvente en vis udskiftning denne gang, hvor vi i Jerne Sogn på grund af de nye bestemmelser bliver tre medlemmer færre. Det kunne være dejligt, hvis der ville melde sig nogle yngre kræfter – gennemsnitsalderen er absolut i den høje ende. Ved en sådan lejlighed tales der om et ”testamente” fra det gamle til det nye råd. Hvad vil vi gerne se videreført? Det har været diskuteret i et ’vision/debatudvalg’ og efterfølgende i rådet, så der fi ndes nu et papir på det. Som bekendt er der et højt aktivitetsniveau i sognet, og det forestiller vi os videreført på samme niveau. Desuden blev nogle væsentlige emner omtalt: ”Børn og unge”, ”Unge familier”, ”De fremmede i vort sogn” og ”Socialt belastede i sognet”. Det er tunge emner, som har været diskuteret i udvalg og råd over en længere periode, og der har været enkelte arrangementer på nogle af emnerne. Der var forslag om på sigt at søge at gøre minikonfi rmandundervisning og konfi rmandundervisning obligatorisk to-årig. Med hensyn til bygninger synes vi, at vi afl everer kirken i god stand. Sognehuset har nogle ret alvorlige skavanker, som vi søger at afhjælpe nu og de næste par år. Og det nye råd kan glæde sig til at samarbejde med præster og personale. Det har i denne – og også i den forrige periode været en stor fornøjelse! Der afl ægges regnskab og lægges budgetter for tiden. Vi har oparbejdet et lille overskud, så vi nu kan få et nyt lydanlæg i salen, så alle nu kan høre! Desuden kan vi renovere det lille mødelokale, så det kan bruges til forskellige formål. Og så har vi lavet en kontrakt med galleri Slugen, så vi for et mindre månedligt beløb kan få 3-5 forskellige billeder til væggene, bytte dem ud med andre, når vi har lyst, og i øvrigt spare beløbet op til senere køb. Jeg vil ønske god arbejdslyst i de sidste måneder af valgperioden og et godt valg. Ole Brimnes formand 2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i 2008: 18. september og 20. oktober. Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes Kontor. Mødedatoer for 2009 kan ses på www.jernekirke.dk


Højskoledagen Den årlige højskoledag fi nder sted lørdag den 13. september 2008 Kl. 09.30: Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl. 10.00: Ingelise Wenzel: ”Livet er en gåde” – om Storm P´s liv og virke Kl. 12.00: Frokost Kl. 13.00: Koncert i Jerne Kirke ved organist Mette Nørup Kl. 13.45: Tomas Møllehave: ”Fryd” – noget om livskvalitet og børneopdragelse Kl. 15.00: Kaffe Kl. 15.30: Visesanger Dorte Mørup Tagmose synger danske viser Kl. 16.30: Afslutning Tilmelding til højskoledagen er kun nødvendig til frokosten. Hele dagen koster 100 kr. Tilmelding senest torsdag den 11. september kl. 13.00, tlf. 76 10 46 30 eller 76 10 46 36. Ingelise Wenzel Alle helgens dag 2. november 2008 Kl. 09.30: Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl. 10.30: Kirkekaffe Kl. 11.00: Sygeplejerske Lise Erbs: ”Den sidste svære tid”- om afl astning i hjem og på hospice Kl. 16.30: Mindegudstjeneste ved Poul Erik Kammersgaard. Alle er velkomne til gudstjenesten, men særligt indbydes alle, der inden for det sidste år har mistet et familiemedlem eller en ven. Ønskes afdøde nævnt, afl everer man en seddel med navn, fødselsdag og -år samt dødsdag. Det er underordnet, om afdøde har boet i Jerne Sogn. Mindegudstjenesten indeholder desuden salmesang, musik, bøn og bibelsk læsning. 3


Lørdag den 13. september kl. 13.00: På højskoledagen er der koncert i Jerne Kirke med organist Mette Nørup, som spiller orgelværker af bl. a. Bruhns, Widor, Messiaen og Alain. Lørdag den 13. september kl. 15.30: Højskoledagen afsluttes med Dorte Mørup Tagmose, som synger danske viser. Mandag den 22. september kl. 16.30: I forbindelse med Vestjysk Orgelfestival er der koncert med professor og rektor Anders Bondeman, som har givet mange koncerter i både ind- og udland. Anders Bondeman er i dag ansat som professor ved konservatoriet i Stockholm, samt rektor ved Kungl. Musikaliska Akademien. Anders Bondeman vil spille værker af bl.a. Böhm og Bach og desuden improviserer over et opgivet tema. 4 Koncerter Mandag den 10. november kl. 16.30: Til denne Alle helgens koncert er død, engle og evighed de gennemgående temaer. En koncert, der indeholder både dansk, engelsk og tysk musik. Det er den lyriske sopran Inge-Lise Nygaard Parsons, der bliver akkompagneret af organist Hanne Lund Nielsen. Inge-Lise Nygaard Parsons er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun fortsatte sine studier i London, hvor hun nu er bosat. Hanne Lund Nielsen er uddannet organist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har studeret i London, hvor hun også var organist i Den danske Kirke. Hanne Lund Nielsen er nu organist ved Nykøbing Mors Kirke. Tirsdag den 2. december kl. 19.30: De Ni Læsninger i Jerne Kirke. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor, præster og organister medvirker. Søndag den 14. december kl. 19.30: Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Kirkens præster og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 15. december kl. 14.30: Konservatoriets Forskolekor synger julemusik i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen.


Altertavlen i Jerne Kirke Altertavlen i Jerne Kirke stammer fra 1653-54 og er blevet fremstillet på et lokalt værksted, der også har forsynet andre kirker på egnen med altertavler. Altertavlens hoveddel viser 3 scener fra lidelseshistorien. Hovedbilledet er den sidste nadver, og de 2 sidebilleder er Jesu dåb og Jesus i Getsemane. Topstykkets maleri forestiller korsfæstelsen, og øverst troner Jesus som verdens herre. De 4 malerier er indrammet af slyngede søjler og pyntet med en rigdom af hoveder, drueklaser m.m. - alt sammen kendetegnende for barokstilen. I sidevingerne, der afslutter sidefelterne, ses fi gurer af de 4 evangelister, hver med deres symbol: Matthæus med en engel, Markus med en løve, Lukas med en okse og Johannes med en ørn. Kirken har tidligere haft en gotisk fl øjaltertavle fra omkring 1475-1500, men denne befi nder sig i dag i Løgumkloster Kirke. Efter en omfattende restaurering blev denne altertavle taget ned, og den omtales i 1653 i forbindelse med dens udskiftning med den nuværende som "gammel og slet". Alterbordet, der er fra senmiddelalderen, måske samtidigt med den ældre altertavle, er bygget af munkesten med et alterbordspanel i renæssancestil. Ingelise Wenzel Foto: Jens Chr. Jensen 5


Julemarked 2. søndag i Advent - 7. december 2008 Kl. 09.30: Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl. 10.45-15.30: Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier, samt genbrug og antik Kl. 12.30 og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl. 14.30: Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med sidste år holder vi en børnegudstjeneste juleaften kl. 11.30, hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. ½ time, og børn i alle aldre er velkomne. Ingelise Wenzel Adventseftermiddag Onsdag den 3. december kl. 14.30 i konfi rmandstuen, Fortuna Allé 61. Vi drikker kaffe og synger advents- og julesalmer. Organist Mette Nørup spiller, og Poul Erik Kammersgaard taler om advent og jul. Alle er velkomne. Tove og Poul Erik Kammersgaard Julefest Søndag den 28. december kl. 19.00 i Jerne Sognehus for hele familien. Vi synger julesalmer. Der vil være bibelhistorie og leg for børnene. Kaffebord á 15 kr. Alle, både børn og voksne, er velkomne. Poul Erik Kammersgaard Tirsdag den 2. december kl. 19.30 er der De Ni Læsninger i Jerne Kirke. Der er - traditionen tro - dansk og engelsk julemusik på programmet. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor, præster og organister medvirker. Mandag den 15. december kl. 14.30 synger Konservatoriets Forskolekor i Jerne Sognehus i forbindelse med mandagsarrangementet. Søndag den 14. december kl. 19.30 er der julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Eseko- ret, Jerne Mandskor Mandskor og Rørkjærkoret. Kirkens Kirkens kor, præster og og organister medvirker. 6 Advent og Jul i Jerne Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke op til jul Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagplejebørn og børnehavebørn er velkomne. Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf. 76 10 46 30.


Børn og Unge i Jerne Sogn I sensommeren/efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfi rmander velkomne. I uge 35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i samarbejde med Grundtvigskirken. Onsdag den 3. september kl. 17 holder vi intro-eftermiddag for elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole. Vi begynder med en fortællegudstjeneste i Jerne Kirke. Bagefter hygger vi os i sognehuset og spiser pizza. Allerede ugen efter går det løs med 3 måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveforløb bl.a. bibelfortælling, salmer, drama, billedkunst, bagning, udfl ugt, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte besked til familierne. På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole. Thomas Krog, minikonfi rmandunderviser Fastelavn Gudstjeneste søndag den 22. februar kl. 11.00 i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Derefter er der samvær i Jerne Sognehus, hvor vi bl.a. slår katten af tønden. Både børn og voksne er velkomne. Babysalmesang Babysalmesang Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem mor eller far og det lille barn. Det foregår i kirken, og en overvejende del af det musikalske indhold er salmer eller kirkelig musik. Børnene skal ”opleve” salmerne med deres sanser – ved både at høre, se, mærke og bevæge sig. De skal erfare genkendelsen ved at komme der og høre de samme toner gentaget. Alder: 0-12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Tidspunkt: Kl. 10.15-11.00 med efterfølgende samvær i sognehuset. Datoer: Datoer: Tirsdage Tirsdage 9/9, 9/9, 16/9, 16/9, 23/9, 23/9, 30/9, 30/9, 7/10, 7/10, 21/10, 21/10, 28/10, 4/11 og 11/11. Tilmelding ikke nødvendig. Til foråret begynder der et nyt hold. Se herom på www.jernekirke.dk www.jernekirke.dk BUSK-aften: (Børn Unge Sogn Kirke) onsdag 29. oktober kl. 18.30 i Jerne Kirke. Vi holder en speciel børne-/ungdomsgudstjeneste ved Poul Erik Kammersgaard. Børnegudstjeneste Juleaften I I lighed lighed med med sidste sidste år år holder holder vi vi en en børnebørnegudstjenestegudstjeneste juleaften juleaften kl. 11.30 11.30 ved ved IngeIngeliselise Wenzel. Wenzel. Vi synger synger 3 kendte kendte julesalmer julesalmer og og hører hører juleevangeliet juleevangeliet genfortalt. genfortalt. GudstjeGudstjenestennesten varer varer ca. ca. en halv halv time, time, og og børn børn i alle alle aldre aldre er velkomne. velkomne. 7


September Mandag den 1. september kl. 14.00 ”Iran: Præsteskabet og befolkningen” Lysbilledforedrag ved Finn Christensen, Viborg Tirsdag den 2. september kl. 10.00 ”Skal vi læse en bog sammen” Torsdag den 4. september kl. 18.00 +aften (se omtale) Mandag den 8. september kl. 14.00 Sangeftermiddag Tirsdag den 9. september kl. 10.15: Babysalmesang kl. 19.30: Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg Lørdag den 13. september - Højskoledag Se omtale og særskilt program Mandag den 15. september kl. 14.00 ”Hvad vil vi med historien – din og min historie” foredrag ved biskop Herluf Eriksen, Højbjerg Tirsdag den 16. september kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 10.15: Babysalmesang Tirsdag den 16. september kl. 19.30 ”Salmestafet” (se omtale) Mandag den 22. september kl. 14.00: Sangeftermiddag kl. 16.30: Koncert i Jerne Kirke med Anders Bondeman (se omtale) Tirsdag den 23. september kl. 10.15 Babysalmesang Torsdag den 25. september kl. 19.00 ”Stormøde” ved sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Borris Mandag den 29. september kl. 14.00 Sangeftermiddag Tirsdag den 30. september kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 10.15: Babysalmesang 8 Kalender september 2008 – februar 2009 Oktober Torsdag den 2. oktober kl. 18.00 +aften (se omtale) Mandag den 6. oktober kl. 14.00 ”Fra Hjerting til Peru – kontrasternes land” lysbilledforedrag ved Irene og Jørgen Larsen, Hjerting Tirsdag den 7. oktober kl. 10.15 Babysalmesang Mandag den 13. oktober kl. 14.00 Sangeftermiddag Mandag den 20. oktober kl. 14.00 ”Den som mærker græsset…” sange og fortællinger ved højskoleforstander Erik Sommer, Nr. Nissum Tirsdag den 21. oktober kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 10.15: Babysalmesang kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale) Mandag den 27. oktober kl. 14.00 Sangeftermiddag Tirsdag den 28. oktober kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 10.15: Babysalmesang Onsdag den 29. oktober kl. 18.30 i Jerne Kirke BUSK – aften (se omtale) November Søndag den 2. november kl. 11.00 Sygeplejerske Lise Erbs: "Den sidste svære tid" (se omtale) Mandag den 3. november kl. 14.00 ”Under de blomstrende kirsebærtræer” - en rejse i det japanske forår ved Peter Porskjær, Esbjerg Tirsdag den 4. november kl. 10.15 Babysalmesang Torsdag den 6. november kl. 18.00 +aften (se omtale)


Mandag den 10. november kl. 14.00: Sangeftermiddag kl. 16.30: Alle helgens koncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 11. november kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 10.15: Babysalmesang – afslutning Mandag den 17. november kl. 14.00 ”Livet er utroligt – men sandt”, en fortælleog sangeftermiddag om Benny Andersen ved familietrioen Anders, Niels og Arne Mårup, Hjerting Lørdag den 22. november kl. 10.00-15.00 ”Basar” (se omtale) Mandag den 24. november kl. 14.00 Sangeftermiddag Tirsdag den 25. november kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale) December Mandag den 1. december kl. 14.00 ”På cykeltur langs Donau” rejseforedrag ved Mette og Poul Nørup, Esbjerg Tirsdag den 2. december kl. 19.30 ”De Ni Læsninger” i Jerne Kirke Søndag den 7. december kl. 10.45-15.30 Julemarked (se omtale) Mandag den 8. december kl. 14.00 Sangeftermiddag Torsdag den 11. december kl. 18.00 +aften (se omtale) Søndag den 14. december kl. 19.30 Julemusikgudstjeneste (se omtale) Mandag den 15. december kl. 14.00 Juleafslutning med Musikkonservatoriets Forskolekor Søndag den 28. december kl. 19.00 Julefest i Jerne Sognehus (se omtale) Januar Mandag den 5. januar kl. 14.00 ”Carl Johans Venner” underholder Tirsdag den 6. januar kl. 10.00 ”Skal vi læse en bog sammen” Mandag den 12. januar kl. 14.00 Sangeftermiddag Tirsdag den 13. januar kl. 19.30 ”Salmestafet” (se omtale) Mandag den 19. januar kl. 14.00 Se nyt program Tirsdag den 20. januar kl. 10.00 ”Skal vi læse en bog sammen” Mandag den 26. januar kl. 14.00 Sangeftermiddag Februar Mandag den 2. februar kl. 14.00 Se nyt program Tirsdag den 3. februar kl. 10.00 ”Skal vi læse en bog sammen” Torsdag den 5. februar kl. 18.00 +aften (se omtale) Mandag den 9. februar kl. 14.00 Sangeftermiddag Mandag den 16. februar kl. 14.00 Se nyt program Tirsdag den 17. februar kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen” kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale) Mandag den 23. februar kl. 14.00 Sangeftermiddag Program Forårets mandagsprogram forventes klar i midten af december. 9


Kirkeligt Samfund i Jerne hedder nu - Grundtvigsk Forum i Jerne På Kirkeligt Samfunds årsmøde i Vartov 2007 vedtog man, at moderforeningen fremover skal bære navnet: ”Grundtvigsk Forum” med undertitlen: Kirkeligt Samfund Kirke Skole Kultur Samfund. Bestyrelsen i Jernekredsen har valgt at følge eksemplet fra Vartov, så ved to på hinanden følgende generalforsamlinger var der blandt de fremmødte medlemmer enighed om, at vores forening fremover hedder Grundtvigsk Forum i Jerne. Aktiviteter: ”Pisk, gulerod eller tryllestav…?” om børneopdragelse. Hvert år arrangerer Grundtvigsk Forum en landsomspændende samtaledag om et eller andet påtrængende emne af fælles interesse. I år er emnet BØRNEOPDRAGELSE. Det har tilsyneladende alle en mening om: Unge og gamle, forældre og bedsteforældre, barnløse og børnerige, professionelle børneopdragere og såkaldt almindelige mennesker. Læs mere på: http://www.samtaledag.dk Samtaledagen i Jerne Sognehus er i år tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 16.30. Der er gratis adgang. Fællesmøde for de grundtvigske kredse og foreninger i Esbjerg Kommune onsdag den 7. januar 2009 kl. 19.30 i Jerne Sognehus. Foredragsholder er tidligere folketingsmedlem, redaktør Hans Engell med emnet: ”Hvem bestemmer – politikerne eller medierne?” Der er gratis adgang for medlemmer. Grundtvigshusfondens årsmøde finder sted mandag den 20. april 2009 i Sognegården, Nørregade 52 a, 6740 Bramming. Årsmødet er for kredsens medlemmer. Hvad vil vi med historien - din og min historie Biskop Herluf Eriksen kommer mandag den 15. september på besøg i Jerne Sognehus og fortæller personlige erindringer knyttet til historien, som han har oplevet den. Idéen er, at tilhørerne får en fornemmelse af, at deres historie også er inddraget. Salmestafet 2008 er Sangens År. Det vil vi i Jerne markere med en salmestafet. Til den første aften finder vi 6 personer, der hver især vælger en salme fra salmebogen. De 6 salmer synges ved den første salmesangsaften. Nu skal de 6 personer hver finde en efterfølger til at overtage stafetten og så videre. Vi mødes følgende tirsdage kl. 19.30 i Jerne Sognehus: 16/9, 21/10, 25/11 2008. 13/1 og 17/2 2009. Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget. Man kan henvende sig til Jerne Kirkes Kontor, hvis man har lyst til at vælge en salme. Alle i sognet er velkomne disse aftener. 10 Omtale


Høstgudstjeneste Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl. 9.30 ved Ingelise Wenzel. Indsamling til Kirkens Korshær. Fra Hjerting til Peru – kontrasternes land Mandag den 6. oktober gæster Irene og Jørgen Larsen sognehuset. De fortæller og viser lysbilleder fra en rejse til Peru. Der vil denne eftermiddag være en lille udstilling med salg af ting fra Peru. Valg til menighedsråd 2008 I henhold til lov om valg til menighedsråd, § 1, stk. 2, skal der afholdes ordinært valg til menighedsråd tirsdag den 11. november 2008. Til menighedsrådet ved Jerne Kirke skal der vælges 12 medlemmer, en reducering fra de nuværende 15 medlemmer. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen. Valgbar er enhver, som har valgret og er optaget på en valgliste. Til anmeldelse af kandidatlister skal anvendes Kirkeministeriets godkendte formular, der kan udskrives fra kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk eller udleveres på kordegnekontoret. Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og CPR-nummer. Kandidater skal anføres med det fulde navn, dvs. det fulde navn, som vedkommende er registreret med i CPR. En kandidatliste kan indeholde fra 1 til 18 kandidater. Enhver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. Det skal på kandidatlisten være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. Kandidatlister kan tidligst afl everes den 23. september kl. 19.00 og senest den 30. september kl. 19.00. Der afholdes offentligt orienteringsmøde i Jerne Sognehus tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.30, hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde. Kandidatlister kan afl everes i Jerne Sognehus tirsdag den 23. september kl. 19.00 til 20.00 og tirsdag den 30. september kl. 18.00 til 19.00, hvor valgbestyrelsen vil være til stede og modtage lister. 11


FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl. 19.00-20.30 i Fasanhuset, Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf. 75 15 73 95. Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne) Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget 14, tlf. 75 11 72 73. Jerne Børneklub Kom og vær med hver mandag fra kl. 16.30-17.45 i konfi rmandstuen, Fortuna Allé 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et godt kammeratskab, hvor vi synger, leger, hører noget fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får en forfriskning. Kontaktperson: Birgitte Boiskov Jakobsen, Hasselvej 13, tlf. 75 12 51 56. Danmissionens Mødrekreds i Jerne Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej 101, tlf. 75 15 15 95. Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede.Besøgstjenesten får bistand fra Afl astningstjenesten med henblik på den mere praktiske del af arbejdet, såsom kurser, undervisning, opfølgning m.m. Ingelise Wenzel Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl. 9.30 i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel 12 Jerne Sogn Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø tlf. 75 12 85 23 E-post: pon@esenet.dk Sogneeftermiddage Hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl. 13.00, og kl. 14.00 kommer kaffen på bordene. Hver anden mandag er der ”Åbent Hus”, hvor vi efter kaffen synger sammen og hyggesnakker. De øvrige mandage har vi forskellige foredrag. Skal vi læse en bog sammen? Datoer: 2/9, 16/9, 30/9, 21/10, 28/10, 11/11 og 25/11 2008. 6/1, 20/1, 3/2 og 17/2 2009. Tidspunkt: Kl. 10.00-11.30 i Jerne Sognehus. Alle er velkomne disse tirsdag formiddage, hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og fortalt. Vi begynder på en ny bog den 2/9. Ingelise Wenzel


Jerne Menighedssamfund Effata Torsdag den 11. september kl. 19.30: Høstfest under medvirken af organist Karen Margrethe Hjort, Kolding. Torsdag den 25. september kl. 19.00: ”Stormøde” (fælles for Indre Mission i hele Esbjerg) i Jerne Sognehus, - tale ved sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Borris. Torsdag den 9. oktober kl. 19.30: Møde ved Inger Gimm, Bramming. Torsdag den 30. oktober kl. 19.30: Møde ved Oda Hansen, Ølgod. Torsdag den 13. november kl. 19.30: Møde ved sognepræst Bent Skovhus Christensen, Sædding: ”Bøn – alt er muligt for den, som tror”. Torsdag den 27. november kl. 19.00: ”Stormøde” (fælles for Indre Mission i hele Esbjerg) i Sædding Menighedshus, C.M. Nielsens Vej 12 – tale ved sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede. 4.-11. januar: Evangelisk Alliances bedeuge i Esbjerg hver aften kl. 19 (se særskilt program med stederne). Onsdag den 21. januar kl. 19.30: Møde ved indremissionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Torsdag den 22. januar kl. 19.30: Møde. Fredag den 30. januar kl. 19.00: ”Stormøde” for hele familien (fælles for Indre Mission i hele Esbjerg) i Esbjerg Missionshus, Kirkegade 25 – tale ved Thorkild Vad, Videbæk. Torsdag den 12. februar kl. 19.30: Møde ved diakonikonsulent i Blå Kors, Poul Arne Nyborg, Branderup: ”Diakoni”. Torsdag den 26. februar kl. 19.30: Generalforsamling. Arrangementerne fi nder sted i Fredensgade 12, hvis andet ikke er anført. Kontaktperson: Bent Jensen, Januarvej 33, tlf. 75 16 04 38 +aften (plusaften) Torsdagene 4/9, 2/10, 6/11, 11/12 2008 og 5/2 2009 kl.18.00-21.00 i Jerne Sognehus. Vi begynder med at spise. Derefter vil der være oplæg og samtale om et emne med relation til den kristne tro. Alle er velkomne uanset alder! Pris: 25 kr. pr. person - under 16 år halv pris. Tilmelding senest tirsdagen før til P. E. Kammersgaard. Ønsker du ikke at deltage i spisningen, kan du komme kl. 19.00. Basar Lørdag den 22. november i Jerne Sognehus kl. 10-15. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet går til Danmissionens arbejde. Bibelkreds Torsdagene: 18/9, 23/10, 20/11 2008, 15/1 og 19/2 2009 kl. 19.30 i konfi rmandstuen, Fortuna Allé 61. Alle er velkomne. Poul Erik Kammersgaard. 13


September Søndag den 7. september 16. søndag efter trinitatis 09.30 I Wenzel - høstgudstjeneste (kaffe) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 14. september 17. søndag efter trinitatis 09.30 JC Jensen 11.00 I Wenzel Søndag den 21. september 18. søndag efter trinitatis 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 28. september 19. søndag efter trinitatis 09.30 JC Jensen 11.00 JC Jensen Oktober Søndag den 5. oktober 20. søndag efter trinitatis 09.30 I Wenzel (kaffe) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 12. oktober 21. søndag efter trinitatis 09.30 JC Jensen 11.00 JC Jensen Søndag den 19. oktober 22. søndag efter trinitatis 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 I Wenzel Søndag den 26. oktober 23. søndag efter trinitatis 09.30 JC Jensen 11.00 PE Kammersgaard Onsdag den 29. oktober 18.30 PE Kammersgaard (børnegudstjeneste) 14 Gudstjenester i Jerne Kirke November Søndag den 2. november Alle helgens dag 09.30 I Wenzel (kaffe og foredrag) 11.00 PE Kammersgaard 16.30 PE Kammersgaard (mindegudstjeneste) Søndag den 9. november 25. søndag efter trinitatis 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 JC Jensen Søndag den 16. november 26. søndag efter trinitatis 09.30 JC Jensen 11.00 I Wenzel Søndag den 23. november Sidste søndag i kirkeåret 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 JC Jensen Søndag den 30. november 1. søndag i advent 09.30 JC Jensen 11.00 I Wenzel December Søndag den 7. december 2. søndag i advent 09.30 I Wenzel 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 14. december 3. søndag i advent 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 I Wenzel 19.30 Julemusikgudstjeneste Søndag den 21. december 4. søndag i advent 11.00 JC Jensen


Onsdag den 24. december Juleaften 11.30 I Wenzel (børnegudstjeneste) 13.00 I Wenzel 14.30 PE Kammersgaard 16.00 I Wenzel Torsdag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) 11.00 JC Jensen Fredag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 28. december Julesøndag 11.00 JC Jensen Januar Torsdag den 1. januar Nytårsdag 16.00 PE Kammersgaard Søndag den 4. januar Helligtrekongers søndag 11.00 I Wenzel Søndag den 11. januar 1. søndag efter helligtrekonger 09.30 JC Jensen 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 18. januar 2. søndag efter helligtrekonger 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 I Wenzel Søndag den 25. januar 3. søndag efter helligtrekonger 09.30 Finn Ryneld 11.00 JC Jensen Februar Søndag den 1. februar Sidste søndag efter helligtrekonger 09.30 I Wenzel (kaffe) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 8. februar Søndag septuagesima 09.30 PE Kammersgaard (kaffe) 11.00 PE Kammersgaard Søndag den 15. februar Søndag seksagesima 09.30 JC Jensen 11.00 I Wenzel Søndag den 22. februar Fastelavns søndag 09.30 JC Jensen 11.00 PE Kammersgaard (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00. Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen. 15


Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 76 10 46 30, fax 75 45 18 88 E-post: kordegn@jernekirke.dk Åbent: mandag - fredag 9 - 13, tors. tillige 16 – 18 Kordegn Gyda E. Pedersen Privat: Tlf. 75 27 24 38 Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.) Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 33 E-post: jcj@jernekirke.dk Fridag fredag, træffes bedst man.-tors. 11.30-12.30 Privat: Randersvej 44, tlf. 75 12 10 44 Sognepræst Poul Erik Kammersgaard Fortuna Allé 61 Tlf. 75 12 00 46, mobil 30 12 55 46 E-post: peka@jernekirke.dk Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre. 12-13 Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 36 E-post: iwenzel@jernekirke.dk Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors. 12-13 i sognehuset eller privat tirs. 17-18 Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Tlf. 75 17 02 25 Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 34 Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf. 75 17 13 39 E-post: organist@jernekirke.dk Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 35 Privat: Fredensgade 18, tlf. 75 12 85 23 E-post: organist@jernekirke.dk E-post: men@esenet.dk (privat) Kirketjenerne Karin Lindsov og Britta Houlrik Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 38 E-post: kirketjener@jernekirke.dk Minikonfirmandunderviser Thomas Krogh Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 37 Babysalmesang Anne Præstegaard Thomsen Tlf. 75 14 57 14 Kirkelig vejviser Menighedsrådsformand Ole Brimnes Kornvangen 13, tlf. 75 13 12 31 E-post: ole.brimnes@esenet.dk Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf. 76 16 20 35 Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Karin Rohr Lynge, Alice Nielsen og Mette Nørup Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Forældres attester og CPR nr. medbringes. Dåb finder sted ved gudstjenesterne kl.11.00 på alle søn- og helligdage. Dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjeneste den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Begravelse Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. www.jernekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines