Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

Høstgudstjeneste

Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl. 9.30 ved

Ingelise Wenzel.

Indsamling til Kirkens Korshær.

Fra Hjerting til Peru – kontrasternes land

Mandag den 6. oktober gæster Irene og Jørgen Larsen sognehuset. De fortæller og viser

lysbilleder fra en rejse til Peru. Der vil denne eftermiddag være en lille udstilling med salg af

ting fra Peru.

Valg til menighedsråd 2008

I henhold til lov om valg til menighedsråd, § 1, stk. 2, skal der afholdes ordinært valg til

menighedsråd tirsdag den 11. november 2008. Til menighedsrådet ved Jerne Kirke skal der

vælges 12 medlemmer, en reducering fra de nuværende 15 medlemmer. Valgret har ethvert

medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i

riget uafbrudt i et år forud for valgdagen. Valgbar er enhver, som har valgret og er optaget på

en valgliste. Til anmeldelse af kandidatlister skal anvendes Kirkeministeriets godkendte formular,

der kan udskrives fra kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk eller udleveres på kordegnekontoret.

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn,

bopæl og CPR-nummer. Kandidater skal anføres med det fulde navn, dvs. det fulde navn,

som vedkommende er registreret med i CPR. En kandidatliste kan indeholde fra 1 til 18 kandidater.

Enhver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 af menighedsrådskredsens

vælgere som stillere. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller

valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. Det skal på kandidatlisten være

angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. Kandidatlister

kan tidligst afl everes den 23. september kl. 19.00 og senest den 30. september kl. 19.00.

Der afholdes offentligt orienteringsmøde

i Jerne Sognehus

tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.30,

hvor der orienteres om menighedsrådets

arbejde.

Kandidatlister kan afl everes i Jerne Sognehus

tirsdag den 23. september kl. 19.00 til

20.00 og tirsdag den 30. september kl.

18.00 til 19.00, hvor valgbestyrelsen vil

være til stede og modtage lister.

11

More magazines by this user
Similar magazines