Bådmalingsguide - Yachtpaint.com

yachtpaint.com

Bådmalingsguide - Yachtpaint.com

Bådmalingsguide

Dansk Udgave


02

Bådmalingsguide & Farvekort

I mere end 100 år har vi udviklet produkter der beskytter, plejer og forskønner alle typer

af både.

Det spiller ingen rolle hvor du befinder dig, eller i hvilket farvand du sejler, Internationals

erfaring, viden og support finder du over hele kloden.

Uanset om vi er i laboratoriet og forsker og udvikler, eller vi er til søs og tester vore

produkter, er vi i vores rette element. At få kemien til at gå op er lige så vigtig for os,

som det er at kende til forskellen mellem forskellige sejlere, og vand rundt om hele

kloden. Over alt hvor der findes både, er vi tilstede for at skabe kontakter, løse problemer,

og dele ud af vor viden.

Our World is Water

Indhold

n Før du starter

Helbred & Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 Produkt labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05

n Hurtig referencer

Bundmaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 Primers & Grundmalinger . . . . . . . . . . . . . . . .12

Hvorfor skal du bruge fortynder? . . . . . . . . . . .09 Bådpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Arbejde med fillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 Lakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Finishmalinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

n The Echo Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

n Maling og Projekt Dagbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

International og miljøet: Vi har mange produkter og malingssystemer som hjælper

dig til at din båd påvirker miljøet mindst muligt. Besøg yachtpaint.com så får du mere at vide.

Spørg eksperterne

På International Farvefabrik anser vi at det er vigtigt at kunne tilbyde

avanceret teknisk support og rådgivning til alle vores kunder. Uanset om

du er nybegynder eller en mere erfaren bådmaler, så har du sikkert nogle

spørgsmål, som vi gerne hjælper til med at besvare. Sådan her kan du nå os...

yachtpaint.com

45 76 40 11

kontaktdk@watski.com

Vor webside er udviklet til at kunne give dig

omfattende information. Den findes tilgængelig

over hele verden på mere end 20 sprog, og den

holder åbent hele døgnet, 7 dage om ugen. Uanset

om du leder efter information om vore produkter,

malingsskemaer, nyheder, tips & råd, ”Sådan gør

du” information, eller bare vil vide hvor du kan

købe vores produkter – så finder du det og meget

mere på yachtpaint.com.

Vi tilbyder teknisk support til alle vores kunder.

Under højsæson bemandes vores Help desks

af dygtige tekniker, som kan give dig de råd du

behøver til præcis dit malingsarbejde. Vores Help

desks er åbent man-fredag mellem 9:00 – 16:00

på tlf. 45 76 40 11 På andre tider kan vores

detailhandlere hjælpe dig, eller du besøger

yachtpaint.com.

På alle vores produkter finder du et produkt

datablad (PDS) – du finder dem på

yachtpaint.com. Et PDS indeholder information

om produktet, hvordan det skal anvendes, tørreog

overmalingstider, transport- og lager information,

sikkerhed m.m.

Datablad

Sikkerhedsdatablad

Produkt labels

Per Anders Jakobsson

Teknisk rådgiver

Ifølge loven er det vores ansvar at offentliggøre

et Sikkerhedsdatablad (SDB) for hvert enkelt

produkt vi sælger. Et sikkerhedsdatablad giver

information om hvordan man håndere og arbejder

med forskellige produkter på en korrekt og sikker

måde. Sikkerhedsdatabladet giver bl.a information

om fysiske egenskaber, giftighed, helse

påvirkninger, første hjælp, opbevaring, affalds

håndering, beskyttelses udstyr og instruktioner

for oprydning og rengøring ved spild og lakage.

Alle vore sikkerhedsdatablade kan downloades

fra yachtpaint.com.

Informationen på vores produkt labels er skrevet

for at give dig det bedste resultat udaf vores

produkt. Der findes også information om hvordan

du arbejder med produktet på en sikker måde, og

hvordan du beskytter dig. Læs altid vejledningen

grundigt igennem inden du bruger produktet.

På side 5 i Produktguiden finder du forklaring

på de forskellige symboler.

Har du nogle spørgsmål? Så har vi, eksperter som har svarene!

03


Før du starter

n Helse & Sikkerhed

At mærke farveprodukter med helse- og sikkerheds

risici er et lovligt krav, og der findes altid en speciel

del af etiketten som forklarer hvad der gælder for

produktet. Det er loven som bestemmer hvordan

symboler og tekster skal se ud, og derfor ikke altid

så lette at forstå. På etiketten forklare vi symboler

og udtryk som kan forekomme, og giver dig også

lidt råd, om hvordan du håndtere produktet uden

at udsætte dig selv for nogen risiko.

Læs altid etiketten inden du begynder. Hver

dåse har symboler med efterfølgende fraser som

kortfattet skal gøre dig opmærksom på hvilke risiko

der findes. Her rekomanderes også om hvilken

beskyttelses udrustning som bør vælges.

Dit eget helbred

Undgå at få farve i munden

Mad og drikke bør ikke indtages, opbevares eller

tilberedes i et område hvor farven opbevares eller

anvendes. Hvis man ved et uheld skulle få indtaget

farven skal man umiddelbart søge læge hjælp. Det

er vigtigt at bevare roen. Fremkald IKKE opkastning.

Undgå indånding

Indånding af opløsningsmidler og giftige dampe

m.m. kan mindskes gennem god ventilation og

filtrering. Hvis ventilation ikke er tilfredsstillende,

eller det rekommanderes på etiketten, bør specielt

åndeværn benyttes. Tag aldrig bundmaling af med

varme, eftersom det kan frigøre giftige gasser.

Vådslip altid istedet, da tørslipning giver mere støv,

som kan være usundt at indånde. I lokaler med

dårlig ventilation skal friskluft maske anvendes.

Besøg vores hjemmeside for mere information yachtpaint.com

04 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag

Opløsningsdampe er tungere end luft, og vil derfor

presse den friske luft opad. Indånding af sådanne

dampe kan give svimmelhed og utilpashed, og

kan til og med føre til et collaps. Læs etiketten

nøje og anvend anbefalet beskyttelsesudrustning.

Sprøjtning kræver særlige sikkerhedsregler.

Sprøjtestøv bør under ingen omstændigheder

indåndes. Læs etiketten grundigt og sørg for at

du anvender den beskyttelsesudrustning som

kræves. Ofte er det friskluftsmaske som anbefales,

fordi den tilfører brugeren frisk luft hele tiden.

Undgå øjenkontakt

Øjnene bør beskyttes både under selve påførslen

og når der er risiko for farvestænk i ansigtet. Et par

beskyttelsesbriller er ikke specielt dyre, og kan fås

i de fleste butikker. Det er godt givet ud at bruge

sådanne. Hvis farvestænk alligevel kommer i øjet,

er det vigtigt at skylle det under rindende ferskvand

i mindst 15 minutter, øjet skal være åbent. Søg

herefter umiddelbart læge.

Undgå hud kontakt

Hudirritation kan forekomme hvis farven kommer

i kontakt med huden. Derfor er det vigtigt altid at

anvende beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj

ved alt arbejde med maling. Overalls, som beskytter

kroppen, arme og ben, bør anvendes. Eventuel

hudcreme som anvendes, må ikke være oliebaseret,

eftersom det bevirker at farven absorberes i huden.

Ringe og ure skal tages af, eftersom farven kan

sætte sig fast på bagsiden og irritere huden. Farve

som er kommet på huden vaskes bort med sæbe

og lunkent vand. Smør derefter gerne huden med

en hudlotion. Anvend aldrig opløsningsmidler eller

fortynding til at vaske huden med.

Mærkning af produkt

Etiketterne på vore produkter er mærkede med

følgende faresymboler. Læs altid informationerne

på etiketterne igennem inden du begynder

malingsarbejdet.

Ætsning

Ætsning på hud og øjne kan give

smertefulde sår, der har svært ved

at læges.

Ekstremt / meget brandfarligt

En gnist eller cigaret kan forårsage

brand, lettere end benzin.

Farve og fortynding i dåser, eller

opløsningsmiddelafdunst i luften,

kan antænde eller eksplodere.

Helbreds skadeligt / irritation

Kan skade huden, luftveje eller svælg.

Teksten forklarer vilket som gælder.

Miljøfarligt

Giftigt for organismer som lever i vand,

og kan give negative effekter på vand

miljøet under længere tid.

Brand og eksplosionsfare

De fleste farver indeholder organiske opløsningsmidler

– som begynder at afdunste så snart dåsen åbnes.

Mange uheld kan undviges hvis du tænker på følgende

ting:

n Undgå åben ild i områder hvor farven anvendes

eller opbevares

n Ryg aldrig i forbindelse med malingsarbejde

n Opbevar farven i gode ventilerede og tørre rum,

langt fra varmekilder og direkte sollys

n Luk dåsen ordentligt efter brug

Bådmalingsguide

n Undgå gnister fra metal, elektriske installationer

som slås af og på, eller fejlinstallationer

n Smid altid klude, papir og lignende, som er smurt

ind i farve eller opløsningsmidler, i en tætlukket

affaldsbeholder.

Jarle Eide

Teknisk rådgiver

”Behøver du mere

information om

hvordan du arbejder

sikkerhedsmæssigt bedst

med vores produkter?”

Informationen i det her afsnit er tænkt som en

generel information. For at være sikker på at

du får den mest opdaterede information når det

gælder personlig sikkerhed, hvordan du håndtere

vores produkter, tilbehør og værktøj, har vi nu

mere omfattende information under rubrikken

”Inden du begynder” på vores hjemmeside.

Hvis du alligevel ikke finder hvad du søger,

er du naturligvis altid velkommen til at ringe

eller maile til os.

Et klik – ekspertråd på et klik

Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com 05


Hurtig referencer

n Bundmalinger

Brug denne guide når du vælger din

bundmaling, denne guide hjælper dig

at vælge det korrekte produkt til netop

dit bundmalingsprojekt.

Egenskaber

Fortynder

Rækkeevne (m 2 pr. liter) 9.0 9.6

Antal lag 2-3 (en sæson) / 3-4 (to sæsoner) 2-3

Underlag

Ideel til hurtiggående fartøjer

Påføringsmetoder

Ideel til områder med

stærk begroning

No. 3

Polerende

Micron ® Extra EU Cruiser ® Polishing AF

n Premium multi sæson copolymer

bundmaling til områder med

heftig begroning, selvpolerende

n 24 måneders beskyttelse med

en applicering

n Biolux ® teknologi for sublim

slim og vækst kontrol

n Kan påføres optil 12 måneder

før søsætning

Brug bundmaling korrekt. Læs altid på bagsiden af dåsen og andet produktinformation inden du går igang.

NY

GLASSFIBER TRÆ STÅL/JERN ALUMINIUM

BRONZE

RUSTFRIT STÅL


n Bundmaling der yder en effektiv

beskyttelse i områder med

medium begroning

n Eroderende og opbygger

derfor ikke tykke lag

n Kan påføres alle materialer

inkl. aluminium

n Sortiment i klare kulører

n Kan påføres de fleste bundmalinger,

forudsat at de er i god stand

No. 3

PENSEL RULLE AEROSOL GOD BEDRE BEDST


BLY

Cruiser ® Eco

n Effektiv bundmaling uden

kobber til søvand

n Minimal opbyggelse af tykke lag

da malingen gradvist opløses

n Til alle materialer

n Ideel til både op til 30 knob

No. 3

Fabi CT Copper

n Effektiv, økonomisk, traditionel

kobberbaseret bundmaling.

Ideel til både der sejler max 10 knob.

Ideel til træbåde og kan påføres optil

3 mdr. før søsætning

n Traditionel kobberbaseret bundfarve

n Ideel til træbåde

n Kan påføres optil 3 mdr. før søsætning

No. 3

Langsomt Polerende

9.7 9.0 9.0

2-3 2-3 2-3


Læs sundhed/sikkerheds/databladet før brug.


Bådmalingsguide

Fabi Eco

n Bundmaling uden kobber til søvand

n Let polerende, let at holde ren

n Til alle materialer

Er du interesseret i, hvilken relativ miljøpåvirkning dit valgte produkt har?

Klik ind på echoprogram.com for at få flere oplysninger.

* Sammenlignet med det bedst sælgende produkt i VORES sortiment.

06 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com 07

No. 3Hård

Trilux ® Hard Antifouling

n Hård bundmaling som også

kan bruges på aluminium både

n Til hurtiggående både og

trailer både

n Biolux teknologi – for bedre

beskyttelse

08

No. 3

10.6

2-3


Jarle Eide, Teknisk rådgiver

Tyndfilm

VC ® 17m Extra

n Ekstra stærk tyndfilms

bundmaling

n Til kapsejlads både

og powerboats

n Tilsat friktionsnedsættende

materiale

n Hård glat overflade

n Hurtigtørrende for hurtig

søsætning

VC ® General

Thinner

11.0

2-3

”Har du brug for at vide hvordan

man fjerner gammel bundmaling?”

Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag


Special Produkt

Trilux ® Propeller

n Trilux Propeller er en hård

bundmaling, specielt for drev,

påhængsmotorer, propellere

og aksler

n Spraydåsen gør det let at komme

til på ellers utilgængelige steder

n Kort tørretid, let at påføre,

sparer tid og arbejde

n Kan bruges på aluminium

og rustfrit stål

VC ® General Thinner

TIL AFRENSNING

1 pr. drev

Minimum 3 lag

Spørgsmålet er et klik væk på yachtpaint.com


n Hvorfor fortynde?

Den fortynder vi anbefaler er den der i forvejen gør produktet flydende. Man fortynder for at få produktet til at

flyde lettere ud, samt til at rense værktøjer med.

No. 1 No. 3 No. 7 No. 9 VC ® General

Thinner

Almen fortynder til

1-komp.produkter,

og til rengøring

Egenskaber

Typisk brugt til

bundmalingsprodukter

(undtaget

Micron ® Optima

& VC ® produkter)

også brugt til

spray fortynder til

en -komponent

malinger)

n Arbejde med Fillers

Underlag (efter grundmaling)

Bruges til epoxy

produkter

Velegnet over og under vandlinen ✓

Watertite

Bruges til

2 komponent

polyurethan

produkter

Din båd bliver ikke kun angrebet af elementerne. Skader kan også ske hvis du sejler på

grund, eller ind i andre både. Watertite er et 2 komponent vandtæt filler. Som kan bruger

både under og over vandlinien, man kan påføre op til 20 mm i en arbejdsgang.

n 2 komponent vandtæt formulering

n Fylder op til 20 mm pr. arbejdsgang

Dækker (m 2 pr. liter) Rækker 1m 2 ved 1mm tykkelse

Bruges til

VC ® produkter

Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com

09

Hurtig referencer

n Finishmalinger

Brug denne guide til at vælge det

rette produkt til dit projekt.

Egenskaber

Fortynder

Perfection Toplac ®

n Perfection polyurethanlak er den

ultimative højblanke finishmaling

n Den giver en højblank overflade med

lang holdbarhed m.h.t. glans og kulør,

og er ekstrem modstandsdygtig

overfor slitage og kemikalier

n Specielt formuleret så ”erfarne”

amatører let kan få et professionelt

resultat

n UV filter i kombination med

kemisk hærdning giver lang levetid

No. 9 No. 1

Perfection

Undercoat

Matting

Additive

Non-Slip

Additive

n Finishmaling som er velegnet til

de fleste materialer over vandlinien

n Den er meget let at påføre med

pensel, rulle + malerpude, og

indeholder UV-filtre der giver

bedre holdbarhed

n Meget god sammenflydning

n Dobbelt så lang levetid som

traditionele alkyder

n Den unikke kemiske opbygning

gør at Toplac er traditionele

finishmalinger overlegen, og

giver en glans der holder længe

Rækkeevne (m 2 pr. liter) 12.0 12.0

Antal lag 2-3 1-2

Underlag

Påføringsmetoder

Anbefalet grundmaling

Tilsætningsstof

For en mat overflade,

tilsæt:

For en skridsikker

oveflade tilsæt:

* Ovenpå egnet primer

GLASSFIBER TRÆ STÅL/JERN ALUMINIUM BLY GLASSFIBER TRÆ STÅL/JERN ALUMINIUM

PENSEL RULLE

Pre-Kote

Matting

Additive

Non-Slip

Additive

SPRØJTE

Interlux Super

n Højblank bådmaling specielt

udviklet til det maritime miljø,

der er meget let at påføre

n Traditionel finishmaling som

kan bruges til det meste

n Kan påføres på alle korrekt

forbehandlede overflader

Interdeck ®

n Skridsikker polyurethan

dæk maling

n Indeholder skridperler

n Kan påføres alle materialer

n Mat overflade så man ikke

bliver blændet af sollyset

n Kan påføres direkte fra dåsen

med pensel eller rulle

No. 1 No. 1

Bådmalingsguide

Danboline

n Slidstærk maling til kølsvin, bag

luger, aflukker, kistebænke mm.

n Tåler kemikalier, varme,

olie & brændstoffer

n Let at rengøre

9.5 11.0

1-2 1-2 1-2

* * * * * *

10 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag 11

No. 1

Pre-Kote

Matting

Additive

Non-Slip

Additive

Hvad er matterings middel?...

Matteringsmiddel kan blandes i alle finish og klarlakker, jo

mere mat overflade man ønsker des mere iblandes. International

fremstiller 2 typer materingsmiddel, en til 1 komponent og

1 til 2 komponent produkter.

Hvad er Anti skrid middel?...

Det er et syntetisk granulat som iblandes malingerne så man opnår

en skridsikker overflade, jo mere der iblandes des bedre skridsikring.

Få mere information i databladene eller på yachtpaint.com

Er du interesseret i, hvilken relativ miljøpåvirkning dit valgte produkt har?

Klik ind på echoprogram.com for at få flere oplysninger.

* Sammenlignet med det bedst sælgende produkt i VORES sortiment.


Hurtig referencer

n Primers & Grundmalinger

Brug denne guide til til at vælge din

primer og grundmaling, så du får

det rette produkt til dit projekt.

Egenskaber

Typisk forbrug

Fortynder

Rækkeevne (m 2 pr. liter) 12.0 7.4

Antal lag 4 1-5

Underlag

Påføringsmetoder

Ideel til over vandlinien

Ideel til under vandlinien

Ønskes korrekt applicering bør produktdatabladet gennemlæses inden man starter.

Yacht Primer Primocon ®

n Konventionel primer for træ,

stål og letmetal over vandlinien

n Hurtigttørrende

n Pigmenterne består af små

aluminiumsflager der giver en

antikorrosiv beskyttende barriere

Over vandlinien, under en

komponent grundmalinger

Må ikke overmales med

2 komponent maling

No. 1n Hurtigttørrende konventionel

primer for alle materialer under

vandlinien

n Kan også bruges som sealer

mellem forskellige typer

bundmaling

Under vandet, under bundmaling

Spærrelag over ukendte

bundmalinger/ ved bundmalingsskift

Må ikke bruges under

VC ® 17m ExtraNo. 3

No. 7

Bådmalingsguide

Interprotect ® VC ® Tar2 Gelshield ® Primer

200

n Hurtig tørrende, let at påføre

2 komponent epoxy primer

n Tilbyder excellent rustbeskyttelse

n Kan bruges som en bundmalings

primer oven på eksisterende epoxy

primere

Til brug som rustbeskytter

Giver en vandtæt overflade under

vandlinien

Må ikke bruges oven på en

komponent lakker

n 2-komponent epoxyprimer, til

beskyttelse mod osmose og som

antikorrosiv primer på metal

n VC Tar2 er selvudjævnende, giver

en glat overflade uden slibning før

påføring af VC bundmaling

n Glat overflade – ideelt underlag

for bundmaling

Under VC ® 17m ekstra, grundet en

ekstrem glat overflade.

Primer til VC ® 17m ekstra

8.1 11.3 8.1

2-5 3-7 5-6


Gelshield ® Plus Perfection Undercoat Pre-Kote

n Opløsningsmiddelfri Epoxy

som opbygger tykke lag

til osmosereparationer

n Mindst 150µm opnås pr. lag

n Indeholder ingen

opløsningsmidler som kan

trænge ind i laminatet og

forårsage nye blærer

n Lang overmalingstid

Bruges til at reparere

osmose skader

Må ikke fortyndes

6.0 12.0 12.0

4 1-2 1-2

Påfør efter at have fjernet gelcoat

Læs databladet

n Højpræstations 2-komponent

polyuretangrunder

n Nem at påføre, hurtigttørrende

og let at slibe

n Fremragende holdbarhed

af blanke finish-lag

n Halvblankt udseende

Bruges under 2 komponent

Perfection finish

Må ikke bruges ovenpå en

komponent lakker

No. 9

Grundmalinger

n Grundmaling til en

komponent malinger

n Kan blandes med

finishmalinger for at få

den bedste farve ændring

n Langtidsholdbar, enkelt at

påføre og slibe

n Lang overtidsmaling tillader

lag på lag påføring

Bruges under International

en komponent lakker

Må ikke bruges under

2 komponent produkter

✓ ✓

✓ ✗ ✗

12 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com 13 14 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag

VC ® General

Thinner


n Hurtigttørrende, letbearbejdet

epoxyprimer der beskytter mod

osmose

n 5 lag (250µm) giver beskyttelse

mod osmose

n Kan bruges i temperaturer ned til 5°C

n Tørrer hurtigt, flere lag kan påføres

samme dag

Bruges til at undgå osmose

Primer til nye glasfiberbåde

✓ ✓ ✓

GLASSFIBER TRÆ STÅL/JERN ALUMINIUM BLY ZINK PENSEL RULLE

SPRØJTE

Er du interesseret i, hvilken relativ miljøpåvirkning dit valgte produkt har?

Klik ind på echoprogram.com for at få flere oplysninger.

* Sammenlignet med det bedst sælgende produkt i VORES sortiment.

No. 7


No. 1

* * * * * *

* Ovenpå egnet primer


Woodskin: Fungere som skind for træet NY

Woodskin er en fleksibel træolie/lak hybrid som fungere som skind for træet.

Mikroporøse egenskaber gør at Woodskin lader træet under lakken ånde; små huller i

lakken gør at lakken kan krympe og udvide sig når træet bevæger sig, hullerne er dog

så mikroskopiske at de stadig afviser vand – som ellers udvikler mug og råd/svamp.

Woodskin er meget enkelt at påføre uden

mellemslibning eller fortynder. Overfladen flyder

jævnt og fint sammen til en gennemsigtig blank

overflade. Woodskin er tyndt og trænger derfor

dybt ind i træet hvilket minimere risikoen for

krakelering og flager. Minimalt vedligeholdelse –

kun rengøring og siden hen et nyt lag er hvad der

behøves indenfor en ny sæson. Den lysebrune

teaknuance fremhæver spillet i træet og er ideel

til fede træsorter som tex teak.

Egenskaber

n Praktisk dækevne 10m 2

n Mindst 3 lag

n Ideel til fede træsorter

Påføringsmetoder

UV beskyttelse/Højglans

n Bådpleje

Internationals bådpleje serie er frembragt til at bistå

vores båd maling og vedligeholds serie. Produkterne

er specielt formuleret til at være lette i brug.

Nano Polish

n Rengøre, polere og beskytter

gelcoat og malede overflader

n Nano teknologi giver suveræn

glans og holder ekstra længe

n Voksindhold giver en smudsafvisende

overflade der er let at holde ren

Nano Wax Sealer

n Forsegler gelcoat ogmalede

overflader

n Indeholder ikkeslibemiddel

n Nano teknologi giver ensuveræn

glans somholder meget længe,

oger let at holde ren

Bådmalingsguide

Egenskaber og fordele

n Mikroporøs træolie/lak hybrid

– En fleksibel lakoverflade der bevæger sig med træet,

mikroporøs vandafstødende egenskaber som hindre

mug og råd

n Den tynde formulering trænger ind i træet uden

ekstra fortynding

– Meget enkel at påføre med pensel, flyder let ud til

en jævn overflade

n Ingen slibning påkrævet mellem lag, flager eller

krakkelere ikke

– Meget enkel forbehandling og let at vedligeholde

n Let pigmenteret og gennensigtig formulering

– Genemsigtig Teak nuance som fremhæver træet

åretegninger

n Indeholder HALS og UV absorbere

– God UV beskyttelse hele sæsonen

Premium UV Polish

n Rengører, polere og beskytter

i en arbejdsgang

n Specielle tilsætningsstoffer giver

lav friktion og gør at overfladen

er let at holde ren

n Giver en højblank finish og optimal

beskyttelse i det maritime miljø

Premium UV

Wax Sealer

n Tyndtflydende voksforseglning med

ekstra UV-beskyttelse, anvendes

efter Premium UV Polish

n Giver en hård smudsafvisende

og ekstra langvarigt beskyttelse

n Meget let at polere

Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com 15

Hurtig referencer

n Lakker

Brug denne lak guide til at hjælpe dig

vælge det perfekte produkt til dit projekt.

Egenskaber

Fortynder No. 9

”Har du nogensinde tænkt over hvordan de proffesionelle

opnår den der glas-agtige overflade på lakerede overflader?”

Når man arbejder med klarlakker skal man være opmærksom på at slut finish kan være påvirket

af selve træets underlag. Ønskes en glat oveflade skal træet slibes grundigt, og der skal påføres

flere lag lak. Men vidste du at hvis man påføre International Clear Wood Sealer Fast Dry under

lakken, så vil den fylde træet op og virke som en primer der gør at man hurtigere bygger op, og

hurtigere får det perfekte look.

No. 1

Ønskes en anti skrid effekt, tilføj Non-Slip middel i den valgte lak.

Bådmalingsguide

Schooner Compass

® Goldspar ® Satin Original

n Schooner er en

traditionel olielak baseret

på kinesisk træolie

n Den indeholder UV-filtre,

der beskytter mod

solens skadelige stråler,

og har en meget lang

levetid

n Let at påføre

n Dyb og høj glans

n En halvmat polyurethanlak

specielt til interiør og

lignende

n Resistent overfor varmt

vand, milde syrer og

alkalier

n Er hurtig støvtør, hvilket

mindsker risikoen for

forurening med støv på

overfladen ved tørring

n En traditionel bådlak

med UV-filter

n Fleksibel, let at påføre,

samt udmærket

glansbestandighed

n En meget lys lak der

passer godt til lyse

træsorter

Rækkeevne (m 2 pr. liter) 12.0 12.9 14.3 12.9 10.3 11.7

Antal lag

Variere grundet anvendelse

Venligst check produktlabel/data blad.

Egnet til påføring direkte på

olieret træsorter. eks. teak iroko

Påføringsmetoder

UV beskyttelse/Højglans

Tilsætningsstof

Ønskes en mat

overflade tilføj:

Perfection Plus Schooner ® Gold

n En lak af højeste kvalitet,

kombinerer bestandighed mod

kemikalier og slitage med en

suveræn glans

n Indeholder UV-filtre for at give

produktet den længst mulige

levetid

n Væsentligt længere levetid

n Kan påføres fede træsorte

n Tåler olier, benzin og milde syrer

No. 3

2-5 2-6 5-7 3-6 3 3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Polyurethane

Matting Additive

n Avanceret UV teknologi i vores

mest holdbare en komponent lak

n Ekstrem dyb glød og farve er

opretholdt i hele lakken levetid

n Slib mellem hvert andet lag

n Traditionel gylden farve

n Designet til den krævende

eller proffesionelle lakere

Matting

Additive

Langtidsholdbar

Højglans holder

længere end andre

ledende

lakprodukter*

No. 1 No. 3 No. 1 No. 3 No. 1 No. 3 No. 1 No. 3

* Baseret på Florida UV tests

GOD ‘

BEDST

16 Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag 17

Matting

Additive

n Stærk, holdbar,

polyurethane finish

er en modstandsdygtig

overflade overfor ridser,

olie, mild syre/alkali

n Hurtigtørrende formulering

n Påfør 2 lag pr dag, slib

mellem hvertandet eller

hvert tredje lag

n Indeholder ekstra UV

absorberer

n Suveræne udflydning giver

en glat og flot overflade

PENSEL RULLE

Matting

Additive

SPRØJTE

Kun til interiør


Matting

Additive

Er du interesseret i, hvilken relativ miljøpåvirkning dit valgte produkt har?

Klik ind på echoprogram.com for at få flere oplysninger.

* Sammenlignet med det bedst sælgende produkt i VORES sortiment.


18

MAL MED MILJØET I TANKERNE

HVAD ER ECHO PROGRAM?

International har forpligtet sig til – som en del af

AkzoNobels generelle engagement – at blive en

af verdens førende virksomheder på miljøfronten.

Echo-programmet er en del af dette engagement.

HVORFOR GÅR VI OP I DET?

Når vi reducerer vores miljøpåvikning ved at blive

ved med at levere produkter med uovertruffen

ydeevne, sikrer vi et rent og sikkert miljø for os

alle, så vi kan nyde vores passion for sejlads –

nu og i fremtiden.

OMFANGET!

Echo-programmet omfatter alt, som

International foretager sig som en virksomhed

i fritidsbådsbranchen for at reducere vores

miljøpåvirkning. Du kan læse alle detaljerne

på echoprogram.com.

PRODUKTERNE?

Som en hjælp til de af vores kunder, der ønsker

at vælge produkterne i vores sortiment ud

fra deres samlede relative miljøpåvirkning*,

har vi klassificeret dem alle ved hjælp af

miljøevalueringsværktøjet, der er udarbejdet

af AkzoNobel.

Dette værktøj, der er helt unikt og kun tilgængeligt

for International Paint Ltd. og i forbindelse med

vores produkter, fastslår miljøpåvirkningen i

forhold til et referenceprodukt, som er det

mængdemæssige bedst sælgende produkt

i den pågældende sortimentskategori (f.eks.

maling, grundere osv.).

Helpline tlf. 45 76 40 11 åben 8-16 mandag til fredag

Vi omsætter derefter denne relative påvirkning til

"Echo-klassificering" som vist nedenfor. Jo lavere

tallet, desto mindre er den relative miljøpåvirkning.

Klik ind på echoprogram.com for at få flere

oplysninger.

7

HØJERE

6

5

echoprogram.com

Bedstsælgende

produkt

4

REFERENCE

3

Miljøpåvirkning

sammenlignet med

referenceproduktet

2

1

LAVERE

Vores evalueringsværktøj og Echoklassificeringssystemet

er udviklet til at skabe

overblik og med videnskabelig troværdighed vise,

hvordan International evaluerer og klassificerer

vores sortimenters miljøpåvirkning. Når du som

kunde får dette overblik, kan du finde det produkt

i vores sortiment*, der miljømæssigt er det mest

velegnede til dig.

Vi føler en forpligtelse over for miljøet,

og det lover vi dig at blive ved med.

* Alle klassificeringer er i forhold til VORES

bedst sælgende produkt. Det er ikke muligt at

sammenligne med produkter fra andre leverandører.

n Maling og Projekt Dagbog

Brug denne side til at huske de projekter du har udført, det vil hjælpe dig at huske hvor langt du er i processen.

Projekt 1

Dato

Produkter brugt

Andre bemærkninger:

Projekt 2

Dato

Produkter brugt

Andre bemærkninger:

Projekt 3

Dato

Produkter brugt

Andre bemærkninger:

Forarbejde

Vejr (forhold, temperatur, fugtighed)

Forarbejde

Vejr (forhold, temperatur, fugtighed)

Forarbejde

Vejr (forhold, temperatur, fugtighed)

Farve Kvantitet Antal lag

Farve Kvantitet Antal lag

Farve Kvantitet Antal lag

Besøg vor hjemmeside for mere information – yachtpaint.com 19


Joakim Sandgren, Regionschef – Yacht Nordic

”Besøg vores webside for endnu flere ekspertråd.”

Vores nye Produktguide og Farvekort er lavet med tanke på dig, for at det skal være så enkelt som muligt

for dig at vælge det rigtige produkt. Vil du have mere information om vores produkter, behandlingsprogram,

forbehandlinger eller helt enkelt mangler lidt ekspertråd angående maling og vedligeholdelse, så skal du

besøge vores hjemmeside. Kig efter ”Sådan gør du” guiden med enkle trin-for-trin vejledning, tips og råd,

så får du nemmere et rigtigt professionelt resultat, hver gang!

Importør: Watski A/S

Savsvinget 4

DK-2970 Hørsholm

Tlf.: 4576 4011

Fax: 4576 4012

Oplysningerne i denne håndbog er til brug for Dem i Deres arbejde med

produkterne. Alle oplysninger og anbefalinger i denne håndbog, samt teknisk

information, er baserede på vores praktiske og teoretiske test og vores generelle

erfaring i øvrigt. Alle produkter er halvfabrikata, og det endelige resultat er

afhængig af hvorledes man bruger produkterne, hvilke hjælpemidler der

anvendes og ydre forhold som f.eks. temperatur og fugt. Forkert anvendelse

af produkterne og misforståelser ad de i håndbogen givne retningslinier,

er ikke vores ansvar. Vi forbeholder os ret til at ændre produkter og

instruktioner uden varsel.

® , International ® og AkzoNobel logo

er registrerede varemærker af AkzoNobel.

Dansk Udgave © Akzo Nobel N.V. 2011

Trykt i England i miljøvenlige materialer

Svarene er bare et klik væk på yachtpaint.com

Autoriseret Forhandler:

CBP0009062309115003

More magazines by this user
Similar magazines