Tour de foreningsgang Månedens portræt Gorrissen ... - Paragraf

paragrafblad.dk

Tour de foreningsgang Månedens portræt Gorrissen ... - Paragraf

PARAGRAF

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet

Tour de

foreningsgang

Månedens portræt

Gorrissen Federspiel

Kierkegaard

JUS-bladet

Tur til staden

April 2005


STUD. JUR. MEDARBEJDERE

Kom tættere på jobbet som advokatfuldmægtig

Til vort kontor i Århus søger vi jurastuderende,

som kan begynde hos os omkring 1. september

2005 eller efter aftale. Den ugentlige

arbejdstid er ca. 10 timer.

Kvalifikationer

Ansøgere skal gerne have afsluttet grunduddannelsen

og have gode juridiske og

sproglige kundskaber.

Vi tilbyder

GFK er et moderne advokatfirma, hvor alle

medarbejdere trives i et inspirerende arbejdsmiljø.

Vi tilbyder desuden en velfungerende

studenterfunktion med seriøse studenteropgaver.

Opgaver som bl.a. består i juridisk

sagsbehandling, kildesøgning og udarbejdelse

af responsa samt bred kontakt til kontorets

jurister.

Vore stud. jur. medarbejdere indgår i kontorets

team på 6–8 studenter og bliver tilknyttet en

af kontorets tre arbejdsgrupper. Fordelingen af

opgaver samt mødetider koordineres indbyrdes

af studenterne i samråd med den ansvarlige

jurist.

Send din skriftlige ansøgning med

relevante bilag til:

Advokat Aage Tang-Andersen (ata@gfklaw.dk).

Eventuelle spørgsmål vedr. firmaet og/eller

stillingen kan rettes til advokatfuldmægtig

Anne Sophie Friis (asf@gfklaw.dk). Du er også

velkommen til at sende ansøgningen pr. post.

Gorrissen Federspiel Kierkegaard er et af Danmarks førende advokatfirmaer med stærke internationale relationer.

Vi rådgiver såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder. Vore kontorer er centralt placeret i både

København og Århus. Firmaet beskæftiger 250 medarbejdere. GFK er en dynamisk og moderne arbejdsplads, der

lægger afgørende vægt på et højt fagligt, etisk og menneskeligt niveau.

SILKEBORGVEJ 2 · 8000 ÅRHUS C

www.gfklaw.dk

Paragraf:

Århus Universitet

Bartholins Allé, bygn.340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Anders Kluw, red.

Dennis B. Lange, IT-red.

Tom Kaadtmann Buck, kasserer

Sandie Mikkelsen, sekretær

Helene Nordborg Kiær

Jhin Lee

Jesper Kjeldsen

Jeff Jørgensen

Rikke Licht Bøtcher

Martin Strandby Nielsen

Casper S. Nielsen

Louise Hoeg

Kristina Ravn

Mogens Toft

Troels Kjersgaard

Søren Holger Ørum Kopp

Morten Stakroge

Rikke Skov Rosenskjold

Mette Hougaard

Ane Clausen

Veronica Nielsen

Kathrine Ebsen

Anne Kathrine H. Eriksen

Lena Malmberg

Lise Dencker

Layout: Anders Kluw, Dennis B. Lange,

Morten Stakroge, Jhin Lee

Billedbehandling: Anders Kluw, Morten

Stakroge, Dennis B. Lange

Fotos: Morten Stakroge

Distribution: Sandie Mikkelsen, m.fl.

Annonce: Tom K. Buck, Kristina Ravn,

Søren Holger Ørum Kopp

Internet: Dennis B. Lange

Oplag: 2300 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og Jurrådets

Fond for støtte til den fortsatte

drift af bladet.

Forside: Prismet

Foto: Morten Stakroge

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- du skal da have en cola...

Her kan du læse om:

KUK ...................................................................................... 5

Erhvervslivets juridiske øje ............................................... 6

Fuldmægtig og stud.jur hos GFK ..................................... 8

AJ, MJ, KJ, SJ og nu LJ ..................................................... 12

Det Studenterpolitiske Spil ................................................ 14

JUS-Bladet .......................................................................... 15

Årets procedure konkurrence vundet af to 1.års ............ 25

FC Jura ................................................................................ 26

Så lød startsskuddet, og pigerne kom igang ................... 27

Tour de Gang 2005 ............................................................. 28

VOXPOP .............................................................................. 30

Vibratorer i underetagen .................................................... 31

Klatretyve og masterminds ............................................... 32

QuickPoll ............................................................................. 33

Højdepunktet på mit jurastudie ......................................... 34

Kunsten at supplere sin SU ............................................... 36

Biograf ................................................................................. 37

Kalender .............................................................................. 38

Næste deadline:

10. maj

3


Det store ræs

Så skal vi desværre til det igen. Det ses tydeligt rund på gangene

– flere og flere studerende, mange af dem 1. års, får det velkendte lidt

paniske og flakkende blik. Der er ingen grund til at skjule det, eksamen

står for døren.

Lad mig i den forbindelse komme med en påstand: For os jurastuderende

er eksamen mere vigtig end for andre studerende. Nu føler nogle af

jer nok provokeret, mens resten tænker, at nu rabler det for den kære

redaktør. Men føj mig, kære læsere, et par linier endnu. Vi jurastuderende

er nemlig et helt særegent antropologisk fænomen. Ikke mange

andre steder på universitetet ser man en flok, der er så optagede af

deres karakterer, hvilket fritidsjob de har og om de nu bliver ansat det

helt rigtige sted.

Vi, Homo Sapiens Juridicus, bliver beskyldt for at være overfladiske,

have rundsave på albuerne og kun læse jura, fordi far er rig og selv

har læst det.

Når man dertil lægger, at vi i forvejen tilhører Generation X, der ikke

kan finde ud noget, slet ikke hvad de vil med deres liv, så ser det sort

ud for os.

dette tidspunkt i mit KUK, burde I være på vej op ad stolen, mens I

synes, at det her er alt for galt. Dog bør I, når I nu står op, tage en dyb

indånding og se dybt ind i jer selv. Kan der på nogen måde være en

slags sandhed i alle disse uhyrlige påstande? Er vi virkelig så slemme,

som alle de andre går og siger, vi er?

Det må jo være op til den enkeltes samvittighed at bedømme, men

mon ikke vi er lidt mere karriere-orienterede end mange andre. Vi vil

alle sammen gerne have job i de store firmaer, tjene de gode penge og

være partnere som 32-årige. Vi vil også gerne være sommerfuldmægtige

de ved politiet og i erhvervslivet, og gerne på samme tid, så vi kan

nå så meget som muligt. Og hvem vil ikke gerne have fritidsjob på et

advokatkontor, så man kan lære alle de smarte vendinger, inden man

bliver kandidat.

Her er det så, illusionen møder virkeligheden, for det er jo ikke os alle,

der får de fede job, nogle af os ønsker det ligefrem ikke, selvom den

gruppe er lidt i undertal. Når vi så skråsikkert og videnskabeligt korrekt,

har fastslået, at der måske er noget om det, de andre går og siger, så

er tiden inde til en grundig gang selvransagelse.

Bliver vi lykkeligere af at få gode karakterer og til sidst en god karriere?

Selvfølgelig ikke, det burde selvsagt være indlysende. Her kommer vi så

til kernen i mit KUK, alt det I har ventet på: Lad nu være med at gå helt i

panik, for det er ikke verdens undergang, hvis du får en lavere karakter

end ventet. Man bliver altså ikke lykkeligere af et 11-tal…

Redaktøren

K

U

K

5


Erhvervslivets

juridiske øje

I hjertet af Århus samles byens 3 mest kendte vartegn, nemlig Den Gamle

By, vor kære Ceres-bryggeri og det arkitektoniske mesterværk Prismet,

der med pragt bryder bybilledet. Det er i netop dette glashus, man finder

Gorissen Federspiel Kierkegaard’s kontorer, og nogle af landets mest

specialiserede jurister.

I advokatbranchen er det muligt

at nå til tops på flere forskellige

der – den mest enkle (og dovne

vej) er at tage elevatoren til Prismets

18. etage, og med ét står du

i kernen af GFK’s kontorer. Her vil

Paragrafs udsendte forsøge at få

et indblik i hverdagen hos advokatfirmaet

”på toppen af Århus”.

Rammerne for GFK

Hvis man er tilhænger af den

klassiske jyske jordbundethed, og

ikke lader sig imponere af hvad

som helst, vil dette nok ændre sig

Aage Tang-Andersen er en af

GFK’s i alt 34 partnere

ved synet af Prismet. Ikke alene

er bygningen smuk udadtil, men

indretningsarkitekten har også

ydet et godt og gedigent stykke

arbejde. GFK’s lokaler er topmoderne,

og signalerer høj kvalitet,

høj standard og imødekommenhed.

Desuden kommer det nok

ikke bag på nogen at udsigten er

fantastisk. En bemærkelsesværdig

detalje er, at mødelokalerne er

opkaldt efter hver deres udsigt

– f.eks. ”Vestervang”, ”Den Gamle

By” og ”Legepladsen”. Vi bliver i

dagens anledning budt velkommen

i ”Midtbyen”.

Arbejdsgangen

GFK er ikke blot et advokatfirma

med en flot ”skal”. Firmaet

er langsomt blevet det, det er i

dag, grundet diverse fusioner

advokatfirmaer imellem gennem

tiderne. Således er det et firma,

der udviser en smuk forening af

fornyelse på flere områder, men

stadig bevarer dets rødder og har

traditionerne i behold. Firmaet er

generelt internationalt orienteret,

og er rettet mod erhvervslivet

– kunderne er enten store eller

mellemstore virksomheder, som

de søger at servicere så bredt som

muligt. De har fravalgt rådgivning

af private, dog forekommer dette

ved ejendomshandler. Udover

kontorerne i Prismet, er GFK at

finde i København – der er formelt,

økonomisk og organisatorisk tale

om én virksomhed. Herudover

fungerer arbejdet separat, men der

eksisterer dog en god udveksling

af erfaringer og opgaver på tværs

af de to kontorer. Desuden afholdes

der indimellem møder mellem

byerne via videolink.

Partner hos GFK

Aage Tang-Andersen er en af

GFK’s i alt 34 partnere, med et

arbejdsområde primært indenfor

insolvensretten. Han blev uddannet

cand.jur. fra Århus Universitet

i 1986, og dette blev suppleret

med en LLM (Master of Law red.)

fra London School of Economics

året efter. Hjemvendt blev han

ansat som advokatfuldmægtig hos

et mindre advokatfirma ved navn

Poul H. Lauritsen – gennem flere

fusioner med andre firmaer dannedes

herved Gorissen Federspiel

Kirkegaard som man kender det

i dag. Aage har således oplevet

at være i et mindre firma, der

langsomt bliver et af Danmarks

største. I takt med dette har hans

egen karriere taget til.

Mandsdomineret verden?

Jurastudiet har indenfor de sidste

20 år undergået væsentlige og

mærkbare forandringer – kvinderne

har fulgt i fru Justitias fodspor,

og udgør nu en betydelig andel

af de jurastuderende på universiteterne.

Denne tendens er også

blevet bemærket hos GFK. Hvor

særligt advokatbranchen tidligere

var et udpræget mandsdomineret

område, udgør kvinderne efterhånden

en større og større del

af de udannede kandidater. Hos

GFK forlyder det endda, at der

lige for tiden er ansat flere kvindelige

jurister end mænd. Der er

ifølge Aage tale om en generel

udvikling mod en 50/50 opdeling

- en udvikling, der dog tager tid.

På partnerområdet er udviklingen

dog ikke så markant, her kan der i

særlig grad ske meget i fremtiden

– ud af de 34 partnere hos GFK

er alene 3 kvinder. Aage nævner i

forbindelse hertil, at stillingen som

partner for mange kvinder er en

’for krævende post’ når familielivet

også skal passes. For at opnå status

som partner kræves endvidere

anciennitet, tid og hårdt arbejde,

hvilket som oftest opbygges hurtigere

af de mandlige jurister. Dog

understreger Aage, at om tyve år,

vil alt se anderledes ud.

Stolt men ydmyg

I takt med at der sker store forandringer

indenfor juraens verden,

må Aage også sande, at et firma

som GFK må følge med tiden og

leve op til de krav, der stilles for

at være blandt de førende advokatfirmaer.

Han slår fast, at GFK’s

målsætninger ikke skal virke pralende,

men at de selvfølgelig har

visse retningslinier de ønsker fulgt

for at bevare deres nuværende

status – og selvfølgelig blive endnu

bedre. Det primære udgangspunkt

er, at GFK skal være blandt de

absolut bedste advokatfirmaer,

de fagligt og etisk,

set i forhold til deres

specifikke kundegruppe.

Endvidere ønsker

de at være en fagligt

udfordrende og udviklende

arbejdsplads, der

samtidig giver trygge

rammer for de ansatte. Dette føler

Aage, han hjælper med til, så GFK

bliver en attraktiv arbejdsplads, der

fortsat kan tiltrække de dygtigste

unge jurister – disse vil altid være

nøglen for en positiv udvikling.

indretningsarkitekten har også ydet et gedigent stykke arbejde

Et vigtigt omdrejningspunkt for

udviklingen og arbejdsgangen hos

GFK er endvidere, at de altid skal

kunne tilbyde en god fuldmægtiguddannelse,

der er så bred og så

alsidig som overhovedet muligt.

Uddannelsen hos GFK skal kunne

åbne døre for den nyuddannede

advokat, ikke kun indenfor virksomheden,

men det skal derimod

være muligt at komme videre. GFK

ønsker på dette punkt at bidrage

til en øget fleksibilitet på advokatmarkedet.

De nyuddannede skal

have mulighed for at forlade GFK

med et ”godt papir” i hånden, der

er nyttigt, og som firmaet kan stå

inde for. Dog kan de studerende

gøre meget – et udlandsophold i

studietiden giver generelt en god

basis for at indgå i internationale

virksomheder, såsom bl.a. GFK.

Kan jura baseres på reklame?

Målsætninger er i sin helhed ikke

meget funktionsdygtige, hvis ikke

disse i et vist omfang kommunikeres

ud til den kreds af personer,

hvor interessen bør skabes.

Her benyttes flere

metoder og derved

k o m m e r ” r e k l a -

men” vidt omkring.

F.eks. arrangeres

der to gange årligt

et introduktionsarrangement,

som

de studerende kan tilmelde sig.

Endvidere skabes en noget mere

dybdegående kontakt ved at

ansætte studentermedarbejdere

– i øjeblikket 6-8 stykker. For at

fange et endnu bredere ”publikum”

Det forlyder,

at der er ansat

flere kvindelige

jurister end

mænd

end det er muligt at opnå gennem

ansættelse og introduktionsarrangementer,

deltager de i studielivets

lidt mindre seriøse side ved at give

sponsorater til FC Juras fodboldtrøjer,

samt bidrage med præmier

til JUS’ julebanko. Især herved

mener Aage, at folk der ikke er

så langt henne på studiet, kan få

øjnene op for, at firmaet eksisterer.

De hører navnet og bliver derved

(forhåbentlig) senere interesseret

i at vide mere. Image bliver en del

af et stort firma, det er en unik metode

for at fange de studerendes

opmærksomhed – de skal tænke

GFK før de tænker på noget andet

firma. Placeringen af kontoret i

Prismet er i den forbindelse heller

ikke tilfældig. Aage forklarer,

at man i dag er blevet langt mere

bevidst på image, respekt og

omdømme – prestige er blevet en

integreret del af en velfungerende

virksomhed. Dog understreger

han, at der ikke eksisterer nogen

”prestigekamp” de enkelte firmaer

imellem – han kan dog ikke udelukke,

at dette sker for nogen på

det personlige plan, men det er

ikke noget GFK skal medvirke til

at fremme – man skal som bekendt

heller ikke kaste med sten,

når man nu selv bor i glashus...

Således kan vi slutte, at reklame

hjælper, men juraen bærer selv

størstedelen af succesen.

Lena E. Malmberg

lm@paragrafblad.dk

6 7


Fuldmægtig og

stud.jur hos GFK

På et godt og levedygtigt jurastudium summer det af diverse rygter og til

tider rædselshistorier om det at arbejde ved et advokatfirma. Men taler

rygterne sandt?

Mange vælger jurastudiet og forventer

at gå advokatvejen, fordi

der er penge i det stads’, andre

har trofast fulgt serien Ally og tænkt

”Hold da op, unisex toiletter!?!

– Jeg skal da vist være advokat!”,

og så er der dem, der bare ikke kan

vente med at stå i en retssal og

skrige ”Objection Your Honour!”.

Men hvordan er det egentlig...

Sikker karrierevej

Christoffer Fode blev uddannet

cand.jur. i 2002. Han startede som

fuldmægtig hos GFK i september

2002, og har således været der

igennem de sidste ca. 3 år. I sin

studietid var han sikker på, at han

i hvert fald skulle starte sin karriere

indenfor advokatbranchen. For

at opnå netop dette valgte han

således de mest erhvervsrettede

Christoffer var sikker på, at han

ville starte i advokatbranchen

kursusfag, men har alligevel søgt

at undgå at blive for ensporet ved

hans valg. Han forsøgte således at

vælge bredt, så mulighederne kunne

blive flere – dog stadig indenfor

det samme overordnede område.

Motivationen og ønskerne om at

gå advokat-vejen fik han desuden

bekræftet ved at være studentermedarbejder

hos advokatfirmaet

Bech-Bruun Dragsted.

Bred, alsidig uddannelse

Firmaet gør meget ud af, at de

fuldmægtige får en så bred uddannelse

som muligt. Dette medfører,

at den enkelte fuldmægtiges

arbejdsområder kommer til at

favne vidt. Christoffer startede

sin fuldmægtigkarriere hos GFK

med at tage sig af sager indenfor

insolvensretten. Derudover har de

primære arbejdsområder været

immaterialret og konkurrenceret.

Endvidere er der nogle helt centrale

områder som firmaet som

sådan beskæftiger sig med, og

som man derfor også automatisk

berører, nemlig selskabsret og

kontraktsudarbejdelse. Selvom

man gennem en fuldmægtiguddannelse

således når vidt omkring,

fokuserer man dog mere på nogle

arbejdsområder end andre, således

at man opnår en vis specifik

dygtiggørelse indenfor netop dette

punkt. Christoffer har endvidere

suppleret uddannelsen ved at undervise

på hold i aftaleret på Århus

Universitetet.

Spidse albuer

Fuldmægtiguddannelsen har ofte

ry for at være en opslidende uddannelse,

hvor der stilles store

krav arbejdsmæssigt til de fuldmægtige

– stakkevis af opgaver og

endeløse dage. Men ofte kommer

det frem, at meget af dette arbejdspres

skabes af de fuldmægtige

selv – man føler sig presset til

at lave lige så meget eller mere

end kollegaen, og selvfølgelig

arbejde over så ofte som muligt.

Christoffer afviser prompte, at der

hos GFK eksisterer nogen form

for intern kamp eller pres mellem

de fuldmægtige, advokaterne

eller partnerne. Arbejdsbyrderne

veksler, nogen gange er der store

sager som man nødvendigvis skal

arbejde længere tid med, og andre

gange er der mere frihed og et

større spillerum. Hos GFK forsøger

de fuldmægtige absolut ikke

at presse hinanden til at blive på

kontoret længere end nødvendigt,

nærmere tværtimod. Christoffer

nævner selv, at ”der er ingen grund

til at sidde her, bare for at sidde

her” – dette er den generelle holdning

hos GFK. Derimod kan man til

tider blive så opslugt af sit arbejde,

at muligheden for at blive lidt

længere melder sig – i sådan en

situation fungerer arbejdet dog så

fleksibelt, at man kan færdiggøre

opgaverne hjemmefra ved en pcopkobling.

Christoffer vil dog helst

færdiggøre arbejdet mens han er

på kontoret, og så alene benytte

hjemmet som det pusterum det

med rette bør være. Holdningen

til dette er dog meget individuelt.

Hos GFK er der særligt en tendens

til, at de der har børn benytter sig

af adgangen til hjemmearbejde og

modsat. Endvidere føler Christoffer,

at der eksisterer en utrolig

god stemning på kontoret, og

oplever ikke selv tilstedeværelsen

af ”spidse albuer”. Han ved godt,

at der generelt går mange rygter

om lige netop denne problematik

der er masser af arbejde og gode

sager nok til alle, så der er ingen

grund til at skubbe folk væk for at

få noget at lave og en bid af kagen,

siger han. Desuden har GFK ikke

noget ’hitliste-system’ hvorved der

skabes indbyrdes konkurrence, og

derved er meget af presset taget

af de fuldmægtiges skuldre. Endvidere

eksisterer der ikke kvoter

for hvor meget den enkelte skal

udfakturere, ligesom de ikke selv

ved hvad der udfaktureres.

Socialt arbejdsmiljø

Særligt ved frokostpauserne blandes

de forskellige grupper hos

GFK – partnere, advokater og

fuldmægtige. Endvidere er der

flere der ser hinanden i fritiden.

Det sociale spiller en stor rolle

for arbejdsmiljøet hos GFK – (det

er redaktionen uvist, om Ceres

Bryggeriets placering på den

anden side af gaden hjælper med

til dette). Endvidere hjælper det

sociale miljø med til at

lette nogle byrder ved

arbejdet, således at

man altid kan spørge

andre til råds når man

sidder med en opgave

– hierarkiet er her helt

udvisket, og det er en

fordel at man herved

kan udnytte hinandens

faglige kvalifikationer. Christoffer

føler at det er af stor værdi, at det

sociale miljø hænger ordentligt

sammen, så det er rart at komme

på arbejde, og fungere som en

homogen og moden samling af

voksne mennesker.

Fra teori til praksis

På GFK’s kontor finder man desuden

studentermedarbejder Helle

Sidenius, der i øjeblikket er på 1. år

på kandidatdelen. Hun har været

ansat hos GFK siden 1. februar

2005, og er således et af de nyere

ansigter på kontoret. Som stud.jur.

hos GFK bliver man tilknyttet en

Hold da

op, unisex

toiletter!?!

– Jeg skal

da vist være

advokat!

af kontorets tre arbejdsgrupper.

Man rokerer hvert semester, så

man kommer omkring alle afdelinger,

og herved opnår man en

bred faglig kompetence. Man får

herfra tildelt opgaver – disse er

af meget alsidig karakter og rummer

kendt som ukendt stof. Helle

føler, at dette i sig selv gør arbejdet

utrolig lærerigt og udbytterigt, man

opnår en betydelig faglig gevinst

ved at løse opgaverne, ligesom

det personligt er et skulderklap til

én, at ens arbejde kan bruges til

noget. Arbejdsopgaverne

omfatter primært juridisk

sagsbehandling, konkrete

juridiske spørgsmål og

generel kildesøgning i det

såkaldte ’datarum’. For

Helle er det mest interessante

og lærerrige dog at

se hendes jurabøger ”bliver

levende” – omsætte

teorien til praksis og rent faktisk

mærke, at det man har læst ikke

bare er ord i en bog. Hun føler

endvidere, at det er en gevinst at få

opgaver indenfor ukendte områder

– hos GFK er det absolut intet krav

man har haft fagene som kursusfag

for at arbejde med dem, man

skal alene have holdt sig indenfor

det erhvervsmæssige område.

Nye udfordringer

Arbejdsbyrden er fordelt mellem

studentermedarbejderne, hvis

arbejdstider er jævnt fordelt over

ugen. Helle er på kontoret hver

fredag, der er passet ind så dette

Helle føler, at arbejdet er utroligt lærerigt

stemmer overens med hendes

studier. Desuden føler hun, at

hun hurtigt er blevet en integreret

del af arbejdspladsen, og at hun

rent faktisk gør nytte med det hun

foretager sig. Der bliver stillet krav

og ens arbejde bliver kontrolleret

– alt dette anser Helle for at være

en kæmpe hjælp, man lærer af

sine fejl og af sine stærke sider.

Arbejdspresset kan også her være

stort til tider, dog understreger hun,

at kvaliteten skal vægtes frem

for kvantiteten, og arbejdstempoet

varierer således fra opgave

til opgave.

Karrierevalg

Ikke nok med at teorien pludselig

belyses af anvendelsen i praksis,

men netop denne praksis er også

en fantastisk hjælp til at forstå den

jura man læser til timerne – udfordringerne

og erfaringerne favner

således vidt og bider sig selv i

halen, hvilket giver et solidt fundament

for et relevant studenterjob.

Helle føler endvidere at jobbet hos

GFK giver et godt indblik i advokatbranchen,

og dermed et godt

fundament for en mulig senere

karriere i denne retning – dog føler

hun ikke hun vil lukke af overfor

andre arbejdsområder.

Lena E. Malmberg

lm@paragrafblad.dk

8 9


Retskritisk Forum

FRA ADVOKAT TIL

HØJESTERETSDOMMER

Jon Stokholm fortæller om sit

skifte til Højesteret fra en karriere

som advokat og som formand for

Advokatsamfundet og ivrig

debattør.

Domstolsreformen i 1999 skulle

skaffe flere advokater ind i

domstolene. Man ønskede bl.a., at

dommerne i højere grad end hidtil

skulle udøve en selvstændig

retsskabende funktion og fungere

som en uafhængig tredje statsmagt.

Men det har knebet

gevaldigt med rekrutteringen.

Det har Jens Peter Christensen

skrevet om i forbindelse med

magtudredningen i “Domstolene -

den tredje statsmagt” Han sørger

for at holde Jon Stokholm til ilden

med spørgsmål og fungerer

samtidig som ordstyrer.

w.retskritisk.dk

Arrangementet støttes

af DJØF StudSamf

Tirsdag 26. april

16.15-17.30

Juridisk Auditorium

Gratis entre - gratis kage

Jon Stokholm.

Højesteretsdommer

siden 2003. Tidligere

formand for

Advokatsamfundet.

Jens Peter

Christensen

de Cand.scient.pol og

cand.jur. Blev dr.jur. i

1997. Skrev i forbindelse

med magtudredningen:

Domstolene -

den tredje magt.

Paragraf-redaktionen

Anders Kluw

ak@paragrafblad.dk

Ane Petrine Clausen

ac@paragrafblad.dk

Anne Kathrine Eriksen

ae@paragrafblad.dk

Casper S. Nielsen

cn@paragrafblad.dk

Denns B. Lange

dl@paragrafblad.dk

Helene Nordborg Kiær

hnk@paragrafblad.dk

Jeff Jørgensen

jj@paragrafblad.dk

Jhin Lee

jl@paragrafblad.dk

Kathrine Ebsen

ke@paragrafblad.dk

Kristina Ravn

kr@paragrafblad.dk

Lena E. Malmberg

lm@paragrafblad.dk

Lise Dencker

ld@paragrafblad.dk

Louise Hoeg

lh@paragrafblad.dk

Martin S. Nielsen

mn@paragrafblad.dk

Mette Hee Christensen

mhc@paragrafblad.dk

Mette Hougaard

mh@paragrafblad.dk

Mogens Toft

mt@paragrafblad.dk

Morten Stakroge

ms@paragrafblad.dk

Rikke S. Rosenskjold

rr@paragrafblad.dk

Sandie Mikkelsen

sm@paragrafblad.dk

Søren Kopp

sk@paragrafblad.dk

Troels Kjersgaard

tk@paragrafblad.dk

Tom K. Buck

tkb@paragrafblad.dk

Moderate Jurister præsenterer

i samarbejde med det juridiske studienævn

Overbliksundervisning for studerende på 1. årsprøve

i dele af formueret og familie-/arveret

det nødvendige overblik over pensum og de bedste forudsætninger for at bestå eksamenerne i dele af

formueret og familie-/arveret.

Undervisningen i dele af formueret afholdes ved ekstern lektor, advokat Ole Laursen. Ekstern lektor, advokat

Jesper Hedegaard forestår undervisningen i familie-/arveret.

Undervisningen i dele af formueret afvikles tirsdag den 3. maj, torsdag den 5. maj og lørdag den 7. maj 2005.

Alle tre dage starter undervisningen kl. 9.00 og slutter kl. 15.00 i Søauditoriet, auditorium 1.

Undervisningen i familie-/arveret afvikles lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj 2005. Begge dage fra

kl. 9.00 til kl. 14.00 og ligeledes i Søauditoriet, auditorium 1.

Held og lykke med eksamen

Med venlig hilsen

Moderate Jurister

Se mere om os på www.moderatejurister.dk

...og der er altid

plads til flere!

11


AJ, MJ, KJ, SJ

og nu LJ

Tre jurastuderende har startet Liberale Jurister. De opfordrer først og

fremmest til mere ideologisk debat. Og til forskel fra de nuværende

studenterpolitiske foreninger skal det ske uden foreningslokaler, faste

kontortider og papirnusseri.

TAG JER SAMMMEN, kommanderede

min redaktør. Linjerne

glødede i hans KUK i sidste nummer

af Paragraf, da han med udråbstegn

og påstande om dovne,

åndsforladte og uinteresserede

medstuderende opfordrede os

alle til at tage initiativ, engagere os

og til at tage os sammen. Sådan!

Men så er han jo også selv ude

om det. Altså at han nu får endnu

en gruppe jurastuderende at holde

styr på blandt de mange andre

på jura. For nu har vi fået en ny

gruppe, der kalder sig Liberale

Jurister. Og hvad skal det så gøre

godt for? Paragraf har spurgt personerne

bag.

Vil diskutere aktuelle domme

De tre bag Liberale Jurister går på

studiets andet år: Anders Hjortsholm

(22 år), Anders Klinge (20

år) og Frans Bennetsen (21 år). I

starten af året tog de sig sammen

og oprettede et debatforum på

www.liberalejurister.dk, som de

nu har besluttet at opfordre alle på

jura til at bruge. Anders Hjortsholm

fortæller, hvad der fik dem på de

tanker:

”Jeg tror ideen kom første gang, da

vi begyndte på jura og hørte om de

mange foreninger. Vi undrede os

over, at der ikke var nogen liberal

forening,” husker han. Frans Bennetsen

tilføjer:

”Når vi har lavet juraopgaver, har

vi brugt Messenger ret meget, og

så har vi bare pludselig siddet og

diskuteret alt muligt andet om politik

og jura end opgaverne. Og på

et tidspunkt tænkte vi, hvorfor ikke

lave en hjemmeside med indlæg,

debat og sådan. Så må vi se, hvor

det bærer hen.” Frans Bennetsen

er fra Thy, men har ikke ligesom de

2 x Anders været VU’er (Klinge i

Århus og Hjortsholm i Horsens).

Til gengæld kan han sammen med

de to andre nu kalde sig politisk liberal

cyberspace-debattør. For på

deres webforum kommenterer de

politiske spørgsmål som f.eks. privatisering

af DR, ulandsbistandens

fordeling og aktuelle domme som

f.eks. Højesterets udvisning af de

to andengenerationsindvandrere,

der stak en italiensk turist ihjel.

Det er i øvrigt en afgørelse, Anders

Klinge synes er helt i orden:

”De var jo ikke danske statsborgere.

Og jeg kan ikke se, at det

fv. Frans Bennetsen, Anders Hjortsholm og Anders Klinge

skulle være i strid med liberalistisk

opfattelse at udvise nogen, der er

kriminelle. At være liberal betyder

at være tolerant og at have lige

muligheder for at klare sig selv

og tage ansvar for sit liv, og de

muligheder har de også haft,”

mener han.

Savner ideologiske diskussioner

på jura

Målet med forumet er at diskutere

jura og politik på et mere ideologisk,

nationalt og internationalt

plan og ikke bare studenterpolitik:

Anders Klinge forklarer:

”Al respekt for det arbejde, de

studenterpolitiske foreninger laver.

Men det er bare ikke det, vi vil i

første omgang.” Frans Bennetsen

supplerer med, at de heller ikke

har ambitioner om at få et foreningslokale

på studiet eller stille

op til Studienævnet eller DJØF

StudSamf-Repræsentantskab for

at få formel indflydelse på studiet

og adgang til pengekassen.

”Vi har sådan set ikke noget ønske

om at være en fysisk forening som

sådan og forpligte os selv og andre

til at møde op hver tirsdag klokken

12-14, diskutere studenterpolitik

og skrive referater. På den her

de er det twentyfour-seven - når

folk har lyst,” siger han. Anders

Hjortsholm følger op:

”Man kan heller ikke være vildt

uenig i særlig meget af det, foreningerne

mener, f.eks. at pensum

i Misligholdelseslære på andet

år af Mads Bryde Andersen er

dårligt, som KJ vist nok har som

mærkesag at få ændret,” siger han

og savner i det hele taget, at de

eksisterende politiske foreninger

også deltager i de mere overordnede

diskussioner og ikke kun

studenterpolitik.

”Ja, og de må meget gerne gøre

det på vores hjemmeside, så der

kan komme gang i debatten,”

tilføjer Anders Klinge.

Hvis vi får opbakning, fortsætter

vi

De tre initiativetagere har ikke decideret

lagt en strategi for, hvordan

de vil engagere folk, eller hvornår

deres hjemmeside må betragtes

som en succes eller en døgnflue.

Men helt uden planer, er de ikke.

Anders Hjortsholm forklarer:

”Vi har lavet plakater til at hænge

op, vi har fået link på juras hjemmeside,

og nu medvirker vi i det

her interview, så vi gør da noget

for at komme ud til folk.” Og med

hensyn til succeskriteriet supplerer

Anders Klinge:

”Altså vi ved, der er en del, som

synes det her er en fin ide, men der

skulle gerne komme en levende

debat, og der kræver nok nogle

flere.” Og hvis ikke det bliver en

succes, så var det et eksperiment,

der ikke lykkedes, fortæller Frans

Bennetsen nøgternt. Han mener,

det må være op til de studerende

på jura at vise deres opbakning til

initiativet:

”Nu har vi lavet rammerne for

noget, vi synes mangler på jura.

Så må vi se, hvordan opbakningen

bliver. Det må være vores

eksistensberettigelse.” At der er

faldende opbakning til de mange

andre initiativer på jura, skræmmer

dem heller ikke.

”Jamen, vi synes sådan set ikke,

der er nogen, der laver det her

i forvejen. Og når vi starter en

diskussion med nogen, kan vi jo

mærke, at det er noget, som rigtig

mange gerne vil, når bare der

er noget at diskutere,” vurderer

Anders Hjortsholm.

Er Fogh liberal?

Hvordan har de tre liberale det

så med Venstre og Anders Fogh

Rasmussen?

”Jeg var rigtig skuffet over Venstre

i valgkampen. Vi var ude i Atletion

og se duellen mellem Fogh og

Lykketoft, og det handlede stort

set kun om at give penge til de

ældre og til børnefamilier,” mener

Anders Hjortsholm og er enig i de

kritiske liberale røster, der mener,

at Venstre bevæger sig i forkert retning.

Anders Klinge er mere tilfreds

med Venstre, selvom valgkampen

heller ikke imponerede ham:

”Men Venstre fører faktisk en liberal

politik. For min skyld gør det

ikke så meget, hvordan man fordeler

pengene mellem børnefamilier

og ældre, så længe man samlet set

begrænser den offentlige vækst.

Det er det, som er det væsentlige.

Og det har vi gjort med Fogh som

statsminister.”

Frans Bennetsen griner, og det er

tydeligt, at det er et emne, de har

vendt før. Snakken bliver hurtig

intern:

”Yep, for Klinge har nemlig gennemskuet

Fogh,” siger han og

antyder en smule sarkastisk, at

Anders Klinge måske ikke helt ser

den virkelighed, de to andre ser.

De griner lidt af den interne uenighed

om emnet. Anders Klinge har

dog tænkt sig at underbygge sin

påstand med en artikel til hjemmesiden,

som han håber, vil starte en

debat blandt flere end de tre.

Og hvis du spørger min redaktør

(og det ville jeg nok være tilbageholdende

med…) så se for helvede

at komme op ad stolene derude og

vis lidt entusiasme – eller noget i

den stil. Læs bare hans sidste KUK

på www.paragrafblad.dk, hvor han

skriver, at det ikke er forbudt at

have holdninger. Det har de i hvert

fald på www.liberalejurister.dk.

Jeff Jørgensen

jj@paragrafblad.dk

Liberale Jurister - who?

”Aner ikke hvem de er.” Nogenlunde sådan svarede de fleste,

da Paragraf tog på besøg hos naboerne på foreningsgangen

for at høre, hvad de synes om Liberale Jurister.

Formanden for Moderate Jurister Christian Muff svarede

diplomatisk: ”Generelt er vi glade for nye initiativer på

studiet. De skal være velkomne. Men nu må vi se, hvad de

har at byde på.”

Mads Fløe Holm fra Konservative Jurister udtrykte kort

sin begejstring - eller hvad man skal kalde det - således:

”Spændende.”

12 13


14

JUS

J u r i d i s k S e l s k a b i A a r h u s

13. årgang, nr. 38 - april/maj 2005


16

JUS-Bladet

Ansvarshavende redaktør:

Carina Risvig Hansen

Layout:

Paragraf

Forsidebillede:

Klovn og Mariehøne til Tour de

Gang, d. 9. april 2005

Midtersiderne:

JUSfest d. 15/04-05

Juridisk Selskab

Aarhus Universitet

Bartholins Allé

Bygning 340

8000 Århus C

Kontor:

Bygning 343, kontor nr. 392

Telefon: 89 42 14 56

E-mail:

post@juridisk-selskab.dk

www.juridisk-selskab.dk

En forening som JUS kan ikke drives af bestyrelsen alene, derfor har vi

brug for netop DIN hjælp.

Festmedhjælper

Vil du være med til at skabe fest og glade dage bag baren? Vil du lære

JUS´s arbejde bedre at kende? Kan du levere initiativ, engagement og

en koncentreret arbejdsindsats, når det gælder?

Bliv en del af JUS´s hjælperteam.

Kontakt Søren Bloch. Ring på tlf. 20 41 86 98

Adresseændring

Er du flyttet, eller skal du flytte, er det vigtigt at det bliver meddelt JUS-

kontoret til opdatering af vores database.

Ris og Ros

Modtages gerne, skriv evt. i vores gæstebog på vores hjemmeside.

www. juridisk-selskab.dk

Kontortid

Mandag til fredag kl.12.15 –12.45

Bygn. 343/392

JUS INFO

Redaktørens ord

I den sidste tid har vi i JUS-bestyrelsen

haft rigtig travlt. Vi har bl.a.

afholdt TP turnering, deltaget i

Tour de gang, JUS fest, afholdt

fredagsbar, været på besøg på

retsmedicinsk og i Horsens statsfængsel.

Vi har været gæstebartendere

på Social Club, afholdt

medhjælperfest og sidst men ikke

mindst været helt almindelige

ganske seriøse jurastuderende!-

Så nu trænger vi efterhånden til at

slappe lidt af, og det har vi tænkt os

at gøre med 2 måneders intensiv

eksamenslæsning !!!

Men inden vi nu når helt så langt,

så har vi lige årets begivenhed, der

skal fyres af.

For det er ved at være snart, det

er rigtig snart, begivenheden vi

alle har ventet på. I et helt langt

år har vi i JUS-bestyrelsen gået

og tænkt på, hvorledes vi kan få

revanche til kapsejladsen. Og vi

har en plan!

Vi har for det første valgt at investere

i en ny gummibåd, og

glæder os over at skulle sejle i

en gummibåd, der forhåbentlig

ikke har en stigende vandstand!

Derudover har vi i år virkelig været

i tænkeboksen for at finde på ideer

til vores indmarch, og jeg tør godt

at love, at I ikke vil blive skuffet.

Så VI er klar til at tage udfordringen

op, og så håber vi, at I alle har

lyst til at støtte op omkring vores

team. Vi starter i Juragården med

serveringen af kolde fadøl til billige

priser, inden marchen går

mod søen.

Så mød op d. 4. maj kl. 11.00 i

juragården og drik en kold fadøl og

nyd, at vi går sommeren i møde.

Det er sidste undskyldning, inden

en lang og hård periode med tørre

bøger og eksamensstress, for at

drikke sig en pind i øret og give den

gaz, så det er lige nøjagtig, hvad vi

har tænkt os, der skal ske…

Efter JUS har fået overrakt det

gyldne bækken fortsætter festen

i Turbinehallen hvor Die Herren

kommer og spiller, og så skal der

festes, til solen står op. Ses vi? Det

tror jeg nok, vi gør.

Carina Risvig Hansen,

Ansvarshavende redaktør


Tur til staden

Som en årlig tilbagevendende begivenhed havde JUS også i år arrangeret

en tur til København. Selvom om opbakningen til turen ikke var så stor

som tidligere år, var der alligevel 19 personer der valgte at tage turen

over på den anden side af storebælt for at se hvad storbyen havde at

byde på.

Afgang

Så blev det tid til den årligt tilbagevendende

tur til København. 19

sultne århusianske jurastuderende

mødtes torsdag morgen, den 17.

Marts, til morgenmad og orientering

inden vi steg på bussen, som

ville fragte os til el Capital. Busturen

derover forløb med navneleg,

shots samt utallige 80 ´er hits

fra Brians medbragte cd`er, som

chaufføren velvilligt lod afspille.

Turen forløb ganske udmærket,

og med en elegant afvigende

Hele holdet samlet foran Christiansborg

manøvre undgik chaufføren at vi

kørte op bag i en personbil, da vi

nærmede os storbyen.

Kammeradvokaten

Efter indkvartering på det i centrum

beliggende og smukt indrettede

hotel Absalon, blev vi modtaget

hos kammeradvokaten Poul Smith.

Her fik vi en foredrag med indslag

fra fem forskellige ansatte, og blev

blandt andet klogere på historien

om Fogh og den røde maling, som

kom til at koste en mindre formue i

udskiftning af tæpper. Denne sag

havde en nyansat fuldmægtig fået

lov at behandle, med medfølgende

mediebevågenhed og svedende

hænder…

En overdådig pindemadsbuffet

efterfulgte foredraget, og vi fik

muligheden for at tale med både

partnere og fuldmægtige i en afslappet

atmosfære.

Bytur

Efter en hurtig omgang powershopping

for pigernes vedkommende,

og en anelse bøvl på

et italiensk spisehus, mødte vi

aftenens udfordring med en let

spænding: Natklubben Cavi, nu

Capital Club. Unge piger i meget

korte gevandter og spæde

drengekroppe i udførlige Nik

og Jay - kostumer fyldte hurtigt

dansegulvet og sofaerne med en

duft af parfume og sprut-ånde.

Her festede vi natten lang, og da

dagen gryede fredag morgen, stod

vi rimeligt friske skoleret, klar til en

ny dag i KBH.

Parken

Turen gik til parken: I spillernes

omklædningsrum fik vi anekdoten

om Whitney Houston som havde

bedt om et lille værelse til hende

og baby, men i stedet dukkede

op med Bobby, som efter en tur i

midtbyens berusende omgivelser,

blev låst inde i det lille værelse

med lyserøde elefanter på væggene

af Whitney selv.

Den faste guide kunne mange

historier som uden tvivl er blevet

bedre med årene. Vi fik også et

oplæg om de økonomiske investeringer

i projekt Parken, blandt

andet om taget, som kan rulles

over tribunerne, hvilket gør stedet

oplagt for andre arrangementer

end fodbold, hvilket har betydet

store penge i kassen. Parkens jurist

fortalte lidt om spillerkontrakter

og lejemål, som hun tog sig af.

Justitsministeriet

Om eftermiddagen gik turen til

justitsministeriet, hvor vi fik et foredrag

om opgaver og administrativ

indretning. Jakob Ebbensgaard fra

Århus Uni afsluttede med historier

fra våben - og færdselsafdelingen.

Lettere fortumlede efter mange

indtryk tog nogle af fyrene til fredagsbar,

mens vi piger igen lige

måtte se på nogle butikker, for at

undgå abstinenser på grund af

manglende shopping.

Lauritz Betjent

Senere mødtes vi på Papas til

mexikansk mad som var virkelig

godt, men som så mange andre

steder er det uhyggeligt svært for

tjenerne at finde ud af regningen,

når et selskab skal betale hver

for sig. Det sker nok heller ikke

særlig tit…

Værtshuset Laurits Betjent lagde

gulv til nattens udskejelser, og her

mødte vi en lidt andet klientel en

natten før. Vi blev vidner til en frisk

lille slåskamp, men ellers strøg

den alt for korte nat forbi os i en

rus af alkohol.

Højesteret

Næste morgen, nu temmelig

trætte, kørte vi til Højesteret,

hvor tidligere højesteretsdommer

og æresmedlem af JUS, Torben

Nielsen fortalte om processen i

den smukke sal, og derefter viste

os rundt i resten af bygningen.

JUS REVY

Æresmedlem af JUS, Torben Nielsen

Et spændende indblik i juraens

højborg og trætte, men opstemte

af stedets hellighed, væltede vi ind

i bussen efter en spurt til seven -

eleven. I de blødeder fandt vi

tiltrængt hvile, indtil juragårdens

velkendte asfalt bød os velkommen

hjem til Århus. Til alle, der var

med - Tak for en fantastisk tur, jeg

håber vi ses igen næste år.

Af Annemette Petersen

Kunne du tænke dig at være med til at lave dette års JUS revy?

Har du et skjult sangskrivertalent?

Eller klarede du ikke cuttet til dette års Stjerne for en Aften?

Eller kunne du tænke dig at lave kostymer?

Så er JUS revy lige sagen….

For mere information kontakt:

Carina_risvig@hotmail.com

18 19


”Bo”-deling

Maskebal, d. 15/4


Sejren er vor

Modstanderne sidder på kanten

af stolene. Enhver muskel i deres

kroppe er spændt, og man

kan se koncentrationen lyse ud

af øjnene på dem. Hos den ene

har en dråbe sved aflejret sig i

hårkanten og triller nu langsomt

ned over panden, indtil den opfanges

af et let rynket øjenbryn.

Asbjørn har netop trukket et kort

fra bunken og holder – som et led

i den psykologiske nervekrig – en

kunstpause, inden han begynder

at læse: ”Hvad er diameteren på

en sumobrydningsbane?” Ordene

lammer modstanderne, der sidder

som forstenede. Frustrationen er

tydelig. Sejren er vor!

Paven og slaven

Helt så dramatisk var det måske

ikke, men Fredagsbarens Trivial

Pursuit-konkurrence var nu ganske

underholdende alligevel. Der

var ca. 30 fremmødte hold fra vidt

forskellige studieretninger og med

vidt forskellige navne, spændende

fra ”Paven og slaven” til ”Team

DJØF”. Reglerne var, som de

plejer at være, dog med de modifikationer

som følger af, at der

blev spillet på tid. De hold der ved

tidens udløb havde flest oste gik

videre til næste runde.

Spurtpræmier

Fredagsbarens sædvanlige, hyggelige

stemning herskede mens

spillet foregik, og musikken blev

leveret af et fremragende liveband,

som spillede kendte sange

(indimellem i en ny ”fortolkning”).

Undervejs var der ”spurtpræmier”

i form af øl, t-shirts mv. til det hold,

der erobrede den næste ost. Arrangørerne

var i det hele taget

rundhåndede med præmierne,

idet der bl.a. var et stort antal

EU TUR

billetter til fodboldkampen AGF

– FC Nordsjælland. Da AGF den

følgende søndag vandt kampen

2-1, kunne dette jo ikke være

bedre. Til finaledeltagerne var der

endvidere gavekort til Social Club

lydende på en flaske sprut med

tilhørende vand. Da vinderne kom

fra Jura supplerede JUS her med

flere præmier.

Opfordring

I det hele taget var det en rigtig

hyggelig eftermiddag. Jeg kan kun

opfordre folk til at deltage, næste

gang et lignende arrangement

stables på benene. Endnu engang

må man sande at en god weekend

starter i Fredagsbaren!

Af Robert Busk

EU- turen går i år til Bruxelles og Luxembourg, Vi besøger bl.a. Parlamentet,

Kommissionen, NATO,

Prisen ligger på max. 1795 kr.

Tilmelding sker på mail til:

Carina på Carina_risvig@hotmail.com

Sidste tilmeldingsfrist er 20. juni efter først til mølle-princippet.

Max 40 pladser.

JUS-bestyrelsen

anno 2005

Formand

Svend Bjerregaard

tlf: 51 29 23 45

Næstformand

Louise Mühlbach

tlf: 21 25 55 75

Kasserer

Helle Muff Højbjerg Jensen

tlf: 29 91 08 82

Klubmester

Søren Bloch

tlf: 20 41 86 98

International sekretær

Bjarke Bach Nielsen

tlf: 26 84 10 03

PR- & IT-ansvarlig

Annemette L. Pedersen

tlf: 60 66 18 77

Fredagsbar-ansvarlig

Jacob Ladefoged

tlf: 29 60 92 59

Fondsansvarlig

Søren Sandvad

tlf: 26 28 27 65

Faglig sekretær

Christine Hulthin Poulsen

tlf: 27 34 22 43

Sekretær

Birgitte Marie Heise Dreyer

tlf: 23 44 06 96

Kandidatmedlem

Jeppe Lefevre Olsen

tlf: 51 80 01 63

Kandidatmedlem

Mikkel Andersen

tlf: 27 12 71 66

JUS-blad redaktør

Carina Risvig Hansen

tlf: 23 71 79 73 Kontortid: 12.15 - 12.45 hver dag

www.juridisk-selskab.dk

22 23


Årets Procedure

Konkurrence vundet af

to 1. års studerende!

Reportage fra ELSAs procedurekonkurrende

De fleste man finder på jura på

denne tid af året må formodes at

trives ganske godt på studiet. Det

er en dejlig tid for nye bekendtskaber

og ikke mindst indlæring af nyt

stof på relativt højt, fagligt niveau

(det bør de fleste jura-studerende

i hvert fald hævde qua de høje

dumpeprocenter.)

Spørgsmålet er nu, om vi efter

årets procedurekonkurrence bør

begynde at sætte spørgsmålstegn

ved, hvor stejl lærekurven på studiet

i realiteten er, eller om vi bare

må affinde os med, at vi så to særdeles

talentfulde og velforberedte

unge studerende trumfe alle andre

i årets store finale?

De glade vindere

6 hold stillede op

Procedurekonkurrencen løb af

stablen i Århus Byret, hvor 6 hold

stillede op. Hvert hold havde

tilknyttet en vejleder, som hjalp

holdene gennem opgaverne og

proceduren, fra de fik udleveret

opgaven onsdag til vinderen skulle

kåres to dage efter til selve konkurrencen.

Halvdelen af holdene fik

pålagt rollen som forsvarere og

halvdelen som anklagere.

Efter en indledende runde gik ét

anklagerhold og ét forsvarerhold

videre til finalen, hvor der som supplement

til den indledende runde

var linet endnu en udfordring op,

da finalen tillige bestod af afhøring

af et vidne. Holdene skulle her de-

monstrere deres evne til at tilegne

sig relevante oplysninger fra en

part i sagen, men samtidigt bevare

overblikket og være opmærksom

på vidnets specielle interesse i

sagens udfald. Godt hjulpet på vej

af et yderst velforberedt vidne, som

udviste stor troværdighed, klarede

begge finalist-holdene opgaven

med glans.

Konstruktiv kritik

Dommerne, som gav point på baggrund

af indhold og selve proceduren,

var Gunver Nørskov (dommer

i Århus Byret), Sofus Christensen

(advokat) og vores egen Gorm Toftegaard

Nielsen, som lykkeligvis

velvilligt ofte er at finde ved denne

slags arrangementer. Alle holdene

modtog ved konkurrencens afslutning

konstruktiv kritik og gode råd

af de velmenende dommere, som

med stor ildhu og en særdeles

positiv tilgang til de studerende

bidrog til at særdeles vellykket

ELSA arrangement.

Summa summarum, så foldede

Anne Melchior og Lars Bender

sig virkeligt ud, skønt de havde en

udfordrende, formueretlig opgave

foran sig. Deres struktur i proceduren

var skarp og logisk og de

optrådte med en rolig og selvsikker

fremtoning. Det var en fornøjelse

at se! Holdets vejleder var Thomas

Raabjerg Møller, som fortsatte

succesen fra sidste år, hvor han

selv optrådte på vinderholdet.

Af Anne Dinéss,

PR Elsa Århus

25


Sæsonen er i gang!

FC Jura spillede første kamp i serie 5, lørdag den 9.april på udebane mod Team Leo. FC Jura havde en del

problemer op til kampen, da 1. målmand Christian ikke kunne spille, og Samsø måtte stå... hvilket dog ikke

gik helt skidt!!!

Yderligere måtte Bamse melde sig ukampklar pga. hans evige tilbagevendende skade… småstiv, krydret

med lidt tømmermænd. Vi håber Bamse er skaden kvit næste weekend. ”Bamse” var dog med på sidelinien

sammen med Svend og et par damer.. not bad not bad!

FC Jura startede ud i et godt tempo, men efter ca. 7 min var der ikke mere kondition i holdet (på nær ”Leen” og

”1.års” der løb og løb og løb), så FC Jura satsede på en kontrolleret offensiv. I det 24. min fik FC Jura frispark

tæt ved Team Leos straffesparksfelt. Bjarke sendte bolden ind i feltet og debutanten Morten Leen sparkede

efter 2. forsøg klatten i kassen, til en 1-0 føring. Resten af 1. halvleg var ikke præget af FC Jura-chancer... I

2.halvleg var der et stort pres mod FC Jura, men i det 73. minut fik ”Leen” en flot pasning fra ”Social Michael”

og scorede til 2-0... Hvilken debut!

I det 85. min. fik Team Leo reduceret til 1-2. Efter noget klumpspil foran målet var det ”Samsø” der desværre

blev ramt i ryggen og bolden røg i mål. Resten af kampen var ren overlevelse for FC Jura, men stillingen

holdt og 3 point var hermed indkasseret - NICE!

Men konditionstræning er nok på dagsordenen til træningen i næste uge...

Man of the match: Leen

Træning

Der er her en rettelse i forhold til artiklen i sidste blad. Vi har nu fået mulighed for at træne på vores gamle

hjemmebane, Møllevangen, ved handelshøjskolen, og her kommer træningen fortsat til at ligge både for

damerne og herrerne. Træning er mandag fra 18.30 og onsdag fra 17.00.

For mere info: www.fcjura.8k.com – her kan du se holdbilleder, spillerinfo, samt generel information om

klubben.

Desuden kan du kontakte Martin ”mao” Jørgensen på 26836285, hvis du har spørgsmål vedrørende herreholdet

og Søren Nørbæk på 22339176, hvis du har spørgsmål vedrørende dameholdet.

På FC Juras vegne: Mogens ”mugge” Toft og Martin ”mao” Jørgensen

Damerne

03/05 19:15 – Christiansbjerg IF vs. FC Jura på

CIF’s anlæg

07/05 13:30 – FC Jura vs. Vejlby IK på Åhavevej

12/05 19:00 – Skovbakken IK vs. FC Jura ved Veri-

centret

18/05 18:00 – FC Jura vs. Århus JAI på Åhavevej

21/05 10:00 – FC Jura vs. IHF/ Åbyhøj på Åhavevej

Kommende kampe:

Herrerne

24-04 12:45 – VRI vs. FC Jura på Bellevue Stadion

30-04 13:30 – KFUM’s B Århus vs. FC Jura på Frydenlundsskolen

07-05 12:00 – FC Jura vs. NB 93, Aarhus på Åhavevej

13-05 18:00 – FC Gaudeamus vs. FC Jura på Åhavevej

21-05 12:00 – FC Jura vs. Football CL. Vietnam på

Åhavevej

Så lød startskuddet,

og pigerne kom i gang

Maria Lund i angreb. Det er uvist, hvad der herefter hændte. Mål blev der ikke

Tønnies’ taktik i halvlegen

3. Halvleg

Det var med nerverne hængende

uden på spillertøjet (som vi endnu

ikke har), vi mødte op på Åhavevej

til vores første hjemmebanekamp.

Fighten skulle afvikles imod Skovbakken.

Der var ganske ufortjent

ikke helt styr på omklædningsrum

og nøgle til banerne, men efter at

have sendt både modstanderne

og os selv igennem boldhullerne

i indhegningen omkring banerne

kunne kampen gå i gang.

Kampen forløb uden de helt store

fadæser og udviklede sig efter

vores lidt børnehaveklasseagtige

start med klumper af mennesker

omkring bolden til en fremragende

fodboldkamp, som blot bar minimal

præg af nybegynderproblemer.

Konditionen er at kimse ad!

Da vi som nævnt endnu ikke har

fået vores egne spillerdragter

(men det kommer – de første

sponsorer har allerede meldt sig),

har herreholdet venligst udlånt

deres reservesæt til os. De er og

har alt i alt været rigtig søde til at

hjælpe os i gang - taxadaha. Det

volder dog store kvaler for mange

af de mandlige medlemmer i FC

Jura, at netop et damehold skulle

promovere dette spillersæt i en

tre rækker bedre pulje, end det

hidtil har været anvendt i. Nu har

trøjerne for første gang været med

i en serie 2-kamp.

Det kunne være blevet den helt

store målfest, men vi er et meget

beskedent folkefærd og vil under

ingen omstændigheder hovere

allerede fra starten. Allerede nu

ligger vi jo som før antydet tre rækker

højere end herrerne. Kampen

endte 0-0.

Alle er naturligvis velkomne som

spillere eller supportere. Se kampprogram,

spillerprofiler, flere billeder

og meget andet på www.

fcjura.8k.com.

Af Søren Nørbæk

26 27


Tour de Gang 2005

Fest og farver på foreningsgangen

Lørdag d. 9. april blev den årlige

Tour de Gang afholdt blandt juras

foreninger. Det var atter blevet tid

til at bevise, at foreningsaktivitet er

andet end bare politik og hardcore

faglighed.

Traditioner

Tour de Gang er en årligt tilbagevendende

begivenhed, hvor alle

foreningerne og deres medlemmer

des under ganske uformelle

forhold. Faktisk så uformelle forhold,

at alle medlemmerne hvert

år er trukket i udklædningstøjet,

og hver forening har udsmykket sit

kontor efter et selvvalgt tema.

Således går der ofte mange overvejelser

og omfattende forberedelser

forud for selve aftenen, idet det

nok næppe kan benægtes, at der

mellem foreningerne finder en lille

prestigekamp sted i forbindelse

med udsmykningen.

Dette år var bestemt ingen undtagelse,

og så forskelligartede

temaer som amerikansk fodbold,

McDonalds, nytårsaften og hippiefest

blev præsenteret.

Nye bekendtskaber

Traditionen med en fælles fest

foreningsgangen, har ud over

det faktum at det bare er hylende

morsomt, også den fordel

at medlemmerne fra de forskellige

foreninger kommer til at møde

hinanden på tværs af det daglige

tilknytningsforhold. Således er det

nærmest umuligt ikke at stifte nye

bekendtskaber i løbet af aftenen,

og sammenholdet mellem de

studerende kan ikke andet end

at blive styrket som følge heraf.

Det er således rart at se det store

engagement fra alle foreningerne,

og man kan bare håbe, at denne

årlige begivenhed vil blive videreført

også i fremtiden.

Vi ses til næste år

Undertegnede vil således gerne

på paragrafs vegne sige tak for

sidst til de andre foreninger og

allerede nu begynde at glæde sig

til næste år.

Slutteligt kan jeg kun opfordre

alle, der endnu ikke er foreningsaktive,

til at komme et smut forbi

foreningsgangen og måske endda

finde en forening at melde sig ind i.

Vi har noget for en hver smag, og

som disse sider gerne skulle have

illustreret, så er foreningsarbejde

slet ikke så kedeligt endda.

Morten Stakroge

ms@paragrafblad.dk


Hvorfor er du med i en studenterpolitisk forening?

Tyge B. Rasmussen Rasmus Grønborg Jakobsen Poul Michelsen

Jeg er med i en studenterpolitisk

forening, fordi jeg mener,

at det er en god måde at opnå

indflydelse på. Mit valg af KJ afspejler

min politiske orientering,

selvom KJ rent holdningsmæssigt

afviger en smule fra Det

Konservative Folkeparti, kan

jeg stå inde for foreningens

holdninger. Jeg synes, at Tour

de Foreningsgangsfesten er

totalt cool, den giver mulighed

for at møde mennesker på tværs

af de forskellige foreninger og

skeje lidt ud.

Jeg er med i en studenterpolitisk

forening, fordi jeg tror på, at jeg

derved kan gøre en forskel. Jeg

er generelt meget socialt anlagt

og bor bl.a. på kollegium, og

det er nok derfor foreningslivet

appellerer til mig. AJ giver mig

muligheden for at møde nye

mennesker, og det tror jeg,

at man kan lære meget ved.

Foreningsgangsfesten er fed,

fordi man har muligheden for at

de og blande sig med endnu

flere mennesker på jura og høre,

hvad de har på hjerte.”

Jeg er med i en studenterpolitisk

forening, fordi jeg mener, at det

er en fantastisk mulighed for at

de studerende på tværs af

årgange, og få inspiration til mit

fremtidige virke som jurist. Tour

de Foreningsgang er et sjovt

arrangement, det giver stort

sammenhold mellem foreningerne,

og er en mulighed for at

drøfte hverdagens problemer i

et uformelt forum. Jeg tror også,

at arrangementet åbner mulighed

for tværpolitiske relationer

og forståelse.

Tekst: Rikke Rosenskjold Foto: Morten Stakroge

Snart bachelor?

Studievejledningen holder informationsmøde for studerende, der afslutter deres bacheloruddannelse

sommeren 2005

Fredag d. 29. april 2005

Kl. 12:15

i Søauditoriet, aud. 1

På mødet vil der bl.a. blive orienteret om:

• Eksamensforhold

• Afmelding af eksamen

• Særlige forhold i forbindelse med afslutningen af bacheloruddannelsen, eks. SU,

forbedring af karakterer etc.

• Kursusfagene

• Pointsystemet på kandidatuddannelsen

• Dispensationsmuligheder

• Muligheder for at tage kursusfag andre

steder end på jura.

Med venlig hilsen

Lena, Søren og Janni

Vibratorer i underetagen

Dengang der kun var én tv-kanal,

og en bøsse var noget, man skød

med, kendte vi primært vibratorer

fra dokumentarfilm såsom Poul

Bundgaards eventyrer i Sengekants-filmene.

Det var alt sammen

meget godt og meget uskyldigt, og

ingen led overlast. I dag har vibratorbegrebet

imidlertid udviklet sig

til noget fra Helvedes forgård!

På trods af at jeg er

saa gammel og har

læst saa længe, at jeg

stadig ynder at skrive

Navneord med stort

Begyndelsesbogstav,

stadig bruger aa frem

for det nymodens å og

stadig tror, at Danmark gaar til

Ejderen og derudover indbefatter

Skaane, Halland og Blekinge, har

jeg accepteret Teknologiens Fremmarch

med deraf følgende Gener

paa Læsesalene.

Mobiltelefonen er et nødvendigt

onde, og talrige undersøgelser

COPSØ A/S

Sommerfuldmægtige

VI SØGER

Jurastuderende, der forventer at blive kandidater

i 2006 til ansættelse i sommeren

2005 – min. 4 uger – til vore kontorer i

Aalborg, Viborg, Herning, Esbjerg og

København.

DU HAR

bestået grunduddannelsen

gode teoretiske færdigheder, specielt

inden for formueretten.

VI TILBYDER

et godt arbejdsmiljø

afvekslende arbejdsopgaver

mulighed for overværelse af retssager

arbejde med almindelig sagsbehandling,

herunder udarbejdelse af juridiske

responsa og processkrifter m.v.

aflønning efter DJØF’s lønskala for

studerende.

viser da også med højeste videnskabelige

integritet, at ungerne i

folkeskolen lider social overlast,

såfremt de ikke har mulighed for

at tage billeder af hinanden i badet

og sms’e til hinanden om, hvordan

man lægger brøker sammen. I

realistisk erkendelse af at jura på

mange punkter ikke ligger fjernt fra

folkeskolen, og at kampen mod telefonerne

på læsesalen

minder om Don Quijotes

mere berømte

kamp mod vindmøllerne,

er stridspunktet

ikke selve telefonerne

denne diskussion er gammel

og blev vistnok uinteressant allerede

i år 2000. Så nok om den!

Som antydet i overskriften er anklagepunktet

i nærværende sure

opstød, at vores medstuderende

tilsyneladende opfatter en tændt

vibrator på læsesalen som noget

ganske naturligt (!). Således høres

der gang på gang den forstyrrende

INFORMATIONSMØDE

Der afholdes informationsmøde

mandag den 25. april 2005 kl. 16.00

i Preben Hornung Stuen, Stakladen,

Århus Universitet.

På informationsmødet vil partnere og advokatfuldmægtige

fortælle om virksomheden,

arbejdet og advokatfuldmægtiguddannelsen.

Jurastuderende der derudover ønsker information

om ansættelsesmuligheder som

advokatfuldmægtig hos Dahl, Koch & Boll,

er også meget velkomne.

Der vil efterfølgende blive serveret et let

traktement.

larm fra en telefon, der slår mod

bordet gennem oftest længere

tid, hvilket kan være mindst ligeså

forstyrrende for koncentrationsniveauet

som en egentlig ringen.

Min opfordring er derfor den – og

følgende gode råd er ganske gratis

– at man i det mindste har sit

vibrerende utyske i lommen eller i

tasken, hvor larmen ganske naturligt

begrænses.

Eftersom læsesalen er et egentligt

bibliotek med et ordensreglement,

hvor der arbejdes seriøst, og

eftersom der på de studerendes

opfordring efterhånden er

brugt betragtelige tidsmæssige

og økonomiske ressourcer på at

minimere støjgenerne, er det paradoksalt

og måske endda komisk, at

vi – de studerende – selv er kilden

til meget af støjen.

Af Søren Nørbæk,

overbygningen

TILMELDING

Skal ske senest onsdag den 20. april 2005

til Rikke Freund Thinggaard på tlf.

87 27 11 00

eller på e-mail rthinggaard@dkblaw.dk.

Yderligere oplysninger om Advokatfirmaet

Dahl, Koch & Boll kan findes på

www.dkblaw.dk.

ANSØGNING OG ANSÆTTELSE

Ansøgning bedes rettet til Viborg-kontoret,

Gravene 2, 8800 Viborg,

att. direktør Helle F. Andersen.

I ansøgningen bedes det anført, hvilket/

hvilke kontorer, man ønsker ansættelse ved.

Ansøgningsfristen udløber den

9. maj 2005

Ansøgerne modtager svar primo juni 2005.

30 31


32

Klatretyve og

masterminds

En næsten sandfærdig beretning om forårets to indbrud på

foreningsgangen

”Jeg har en plan. Vi skal bruge en

skruetrækker, en issyl og tre gummiænder.”

”Skide godt Egon!”

Sådan kunne man forestille sig, at

planlægningen af forårets indbrudsrække

på Jura har

foregået. Skulle

der blandt læ-

serne være nogle, der ikke har

hørt om indbruddene, tager vi lige

historien fra begyndelsen.

De mørke skygger sniger sig

af sted

Kalenderen viser februar og årets

første JUS-fest er netop overstået.

Netop da alt ånder fred

og ro, sniger mørke

skygger sig langs

de gule mure. En

mindre horde

af medlemmer

fra Århus’under-

verden klædt i sorte klatretyvskostumer

nærmer sig langsomt

og ubeset bygning 343. De er

helt klar over, at nattevagten og

hans schæfer King befinder sig

i den anden ende af Uniparken,

og derfor har de retsløse frit spil.

De finder hurtigt en rude, der kan

brækkes op, og hurtigere end man

kan tænke ”straffelovens paragraf

276” er de oppe af den lille trappe,

der fører til foreningsgangen. Det

kræver ikke meget overvejelse,

før denne forsamling af samfundets

udskud udbryder et fælles

”Cowabunga!” og dørene til de 10

foreninger sparkes op. Da støvet

har lagt sig, ser disse Klatretøsens

fætre til deres store tilfredsstillelse,

at der på JUS’ kontor

står et vaskeægte Franz Jäger-pengeskab.

Gruppens

mastermind træder frem

og kommanderer: ”Gummihandsker,

stetoskop og

så holder I helt kæft!”

Så nemt skal det ikke

være

Mr. Mastermind ligger

længe på gulvet. Han

bakser med pengeskabet,

mens sveden driver

ned ad hans lidet intelligenstyngede

pande og

til sidst må han indse, at

hans forældre alligevel

havde ret da de bad

ham få en uddannelse.

Hele missionen ser ud til

at mislykkes, indtil flokkens

næstkommanderende udtænker

den brilliante plan: ”Vi

smider det da ud af vinduet.”

Og som sagt, så gjort. De

mest pumpede medlemmer

af banden hanker op i pengeskabet,

og vipper det ud af vinduet i

gavlen. Pengeskabet hvirvler gennem

luften, inden det rammer de

okkergule trappetrin nedenunder.

Men desværre for disse potentielle

dødsgangsemner er eneste

resultat et lille hak i underlaget,

og pengeskabet ligger som urørt.

”Pis!” I mangel af bedre begynder

banden at gennemrode KJ’s kontor

og drager herefter hærgende

igennem resten af gangen. Det

sørgelige resultat af strabadserne

var, udover pengeskabet, der indeholdt

9000 kr., et digitalkamera, en

boomblaster, enkelte håndører og

andre mindre effekter, hvis største

værdi er af affektionsmæssig

karakter. Kompagniet havde sat

sig op til det største kup siden

Guldhornene, men måtte gå hjem

med mindre end nok til at dække

taxiregningen.

Hvorfor?

Selvfølgelig er alt dette spekulationer,

men virker alligevel ikke til at

Her på redaktionen er vi glade for

at konstatere, at I, vore læsere, er

glade for vores nye udseende.

Vi er faktisk også selv ret glade

for det.

Vi bemærker, at næsten halvdelen

af jer endda synes, at det nye

design er superlækkert. Vi takker

og bukker.

Skulle du sidde og overveje hvordan

det nu er med statistisk metode,

så ser vi ingen problemer...

Frem til næste deadline kan du

på www.paragrafblad.dk deltage i

afstemningen om:

Skal eksamensdatoerne ligge fast

allerede ved semestrets start?

1) Ja

2) Nej

3) Det gør ingen forskel

være langt fra virkeligheden. Men

det store spørgsmål, der melder

sig er: Hvorfor ønsker man at

ramme studenterforeningerne? De

værdier, der måtte findes på kontorerne,

er et produkt af en masse

studerendes frivillige arbejde.

Men det mest tankevækkende

er, at indbruddet i februar bærer

præg af at være udført af folk med

kendskab til jura og foreningsgangen.

Det er for tilfældigt, at man

bryder ind, netop den ene nat

JUS har penge i deres pengeskab.

Ligesom det er pudsigt, at man

kender til den pengekasse, der lå

i en af foreningernes fryser. Men

det, der sætter nålen på spidsen

er, at der også blev brudt ind i

fredagsbarens rum bag kantinen.

Et rum de fleste studerende ikke

engang ved eksisterer, og endnu

færre ved, hvor er.

Lad nu være

Som om det ikke var slemt nok

med februars indbrud, gentog hele

historien sig i påskeferien. Natten

QuickPoll

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

48%

21%

Superlækkert Meget bedre

end før

efter 2. påskedag, var der igen

indsparkede døre på foreningsgangen.

Og der er ingen tvivl om,

at opgaven er udført af de samme

gerningsmænd som sidst, for det

var netop kun de kontorer, hvor

der sidst var udbytte, som man

denne gang havde brudt ind i.

Til studenterforeningernes held

gik indbrudstyvene forgæves, for

ingen har tilsyneladende mistet

noget.

Tilbage er der ikke andet end at

på hele foreningsgangens vegne

at opfordre til, at forårets to indbrud

ikke bliver gentaget. Der er

ingenting at komme efter, så lad

nu være.

10%

Megaflot

Denns B. Lange

dl@paragrafblad.dk

Hvad synes du om Paragrafs nye udseende?

43 stemmer

21%

I orden

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Højdepunktet på

mit jurastudium!

Vis Moot, ADVARSEL: Stærkt vanedannende. Abstinenser ved hjemkomst

må påregnes.

Willem C. Vis International Commercial

Arbitration Moot (til daglig:

Vis Moot) er en international

procedurekonkurrence, der finder

sted hvert år og drejer sig om

en opdigtet sag om international

køberet og voldgift. Jeg havde i år

den store fornøjelse at være med

det hold, som repræsenterede

Århus Universitet.

Udarbejdelse af processkrifter

Konkurrencen består af en skriftlig

og en mundtlig del og foregår på

engelsk. Alle hold udformer først et

processkrift på vegne af sagsøger,

derefter skifter man side og laver

et svarskrift på vegne af sagsøgte.

Sagen blev frigivet i oktober,

hvorefter bibliotek og Internet blev

gennemsøgt for relevant litteratur

og praksis, som kunne støtte lige

præcis vores ”klients” sag. Ind i

mellem en ganske svær opgave,

da klienterne - som i den virkelige

verden - ikke altid havde opført sig

lige hensigtsmæssigt.

Ved de ugentlige møder med vores

coach på den skriftlige del diskuterede

vi vores seneste udkast

til processkriftet. Her blev givet

feedback på såvel det juridiske

indhold som på form og struktur,

der er ganske anderledes end i de

opgaver, vi kender fra studiet.

Mundtlige procedure

Da den skriftlige del var afsluttet,

mødtes holdet to gange ugentligt

med tre coaches (advokater) for

at øve den mundtlige procedure.

Flere gange deltog endvidere en

retoriker, som gav gode råd og

kritik vedr. stemmeføring, gestikulation,

virkningsfulde argumenter,

m.v.

Hver gang fik vi personlig feedback

fra coachene, og der blev ikke lagt

fingre i mellem. Dette var til holdets

bedste, men absolut også til den

enkeltes bedste; vi er helt sikkert

alle betydeligt bedre talere nu, end

vi var, da vi mødtes til den første

mundtlige fremlæggelse i starten

af februar.

”Træningskampe”

De sidste weekender før afgang

til Wien, hvor den mundtlige del

af konkurrencen skulle løbe af

stablen, afholdtes premoots - ”træningskampe”.

Den første foregik

på Århus Universitet, og foruden

Københavns Universitet deltog

fire tyske universiteter fra Berlin,

Hamborg, Kiel og Hannover.

Den følgende weekend drog

vi til Holland og mødtes med

universiteter fra København, Rotterdam,

Utrecht, Madrid samt

New Orleans. Her havde vi bl.a.

den store oplevelse at procedere

i Fredspaladset i Haag. Aftenerne

blev brugt til ”bonding” med de andre

hold, som jo stod med samme

fornøjelser og frustrationer, som

vi selv gjorde. Allerede efter disse

premoots forekom det at have

været al arbejdet værd.

Wien - stemningen

Torsdag den 17. marts satte holdet

og de tre ”mundtlige” coaches

kursen mod Wien. Trods de gode

premoots var jeg personligt ganske

uvidende om, hvilken fantastisk og

begivenhedsrig uge jeg gik i møde

- det kunne jo ikke blive bedre.

Men jeg tog fejl!

Stemningen i Wien var helt fantastisk:

Glade, forventningsfulde

studerende fra over 153 universiteter

fra alle verdensdele samt

coaches og voldgiftsdommere

fra hele verden - deriblandt flere

juridiske forfattere, verdenskendte

inden for deres felt. Og alle med

det mål at få en skøn uge med

den bedst mulige indsats i både

konkurrencen og i de sociale arrangementer,

der gav glimrende

muligheder for ”networking”.

Konkurrencen

I Wien blev der igen varmet op til

konkurrencen: Ekstra coaching aftenen

inden man skulle procedere,

nationalsang umiddelbart før selve

proceduren, og holdet placeret på

tilskuerpladserne som supportere

for talerne.

Vi mødte fire hold fra universiteter

i Sydafrika, Los Angeles, Hong

Kong og Armenien, og selvom vi

allerede ved de to premoots havde

procederet over for voldgiftsdommere

og hold, vi ikke kendte, så

var det alligevel noget andet i

Wien. Det var ”the real thing”, det

vi havde arbejdet frem mod i seks

måneder. Man fandt for alvor ud

af, at en god procedure handler

om betydelig meget andet end

blot jura. Selv det bedste juridiske

argument er ikke meget bevendt,

hvis dommeren er faldet i søvn....

Wien - afslutningen

Indsatsen til trods gik vi ikke videre

til 2. runde. Det var selvfølgelig

ærgerligt, men vi syntes dog at

kunne se tilbage på en god indsats,

hvor vi havde gjort vores

bedste. Herefter var der ikke andet

at gøre end at trøste os sammen

med de øvrige 120 hold, som heller

ikke gik videre. Dette foregik

med rigelige mængder af Tequila

og Gösser (den lokale øl), på ”Ma

Pitom”, der hele ugen (som hvert

år) var stambar for deltagerne i

til 2. runde ændrede ikke på, at

det var en fantastisk og lærerig

oplevelse.

Ingenting kommer dog, som bekendt,

af ingenting, og det gælder

også denne oplevelse. Deltagelsen

i Vis Moot har kostet blod, sved

og tårer (nå ja, blod er måske at

overdrive...), hvilket i virkeligheden

har føjet en ekstra dimension til, og

gjort det til en endnu mere intens

oplevelse, end hvis alt bare kunne

rystes ud af ærmet. Det har i den

grad været al arbejdet værd, og jeg

deltog med glæde igen til næste år,

hvis det var muligt!

rangere et års ophold i England

for at tage en LL.M. Dette ville jeg

- som det andedamsmenneske,

jeg er - helt sikkert aldrig havde

fundet på, hvis det ikke var for

Wien. Deltagelsen i Vis Moot er

uden sammenligning det bedste,

jeg har gjort i min studietid.

Ingen bør snyde sig selv for muligheden

for at blive udvalgt til holdet,

så jeg kan kun opfordre til at sende

en ansøgning. Yderligere information

om Vis Moot kan ses på www.

jura.au.dk/processpil/VisMoot.htm

, www.cisg.law.pace.edu/vis samt

www.maa.net

konkurrencen. At vi ikke gik videre

Livsforandrende

Ved ankomsten til Wien sagde

”overarrangøren” i sin velkomsttale,

at Moot’en ville ændre vores

liv. Han fik faktisk lidt ret. For mit

vedkommende har jeg dels fået en

aldeles uforglemmelig oplevelse,

dels er jeg nu i gang med at ar- Af Bodil M. Byrialsen

Willem C. Vis International Commercial

Arbitration Moot

- International procedurekonkurrence -

- Gi’ dit CV en international profil og skab dit eget internationale netværk

- Proceder den fiktive sag i flere europæiske storbyer med alle udgifter betalt

- Få uvurderlig rutine i kunsten at procedere – med kyndig vejledning fra de tilknyttede

advokater

- Oplev et tæt og intenst sammenhold med resten af verdens elite-studerende!

Informationsmøde afholdes tirsdag den 10. maj 2005 kl. 15.00 i bygning 340, lokale 425 (det

store gavlværelse), hvor tidligere deltagere og vejledere vil deltage. Universitet vil endvidere være

vært for et lettere traktement.

Har ovenstående fanget din interesse så send en skriftlig ansøgning på engelsk bilagt eksamenskarakterer

og CV til Kim Sommer (KSJ@jura.au.dk) eller aflever den på ekspeditionskontoret.

Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 13. maj 2005. Samtaler vil efterfølgende

blive afholdt i uge 20.

For yderligere information se:

www.jura.au.dk/processpil/VisMoot.htm

www.maa.net/ (Moot Alumni Association)

www.cisg.law.pace.edu/vis.html (Pace University, New York, konkurrencens officielle

hjemmeside)

34 35


Kunsten at

supplere sin SU

I Las Vegas har de så mange penge, at de deler ud af dem

mange forskellige slags

poker, lige fra 5 Card

Draw til 7 Card Stud

som man spiller sidst

på aftenen med gutterne.

Men den eneste

”rigtige” form for poker

hedder Texas Hold ’Em,

No Limit, også benævnt

”the Cadilac of Poker”.

Spillet minder om alle

de andre former. Man

har 2 lukkede kort på

Penge kommer helt af sig selv hånden, og 5 åbne på

bordet. De åbne kort

Vi kender det alle sammen. Når er fælles, og af de 7 kort danner

eksamen nærmer sig, så kommer man en kombination af de bed-

frygten, frygten for “de grønne ste 5. Spillet er helt vildt nemt at

borde”. Det er dog ikke altid ens- lære, eller som Vince Van Patten

betydende med triste ansigter og (berømt amerikansk kommentator)

bristede drømme, det kan også formulerede det: ”It takes a minute

medføre ufattelig glæde og sprud- to learn and a lifetime to master.”

lende humør. Og her taler jeg dog Det sidste havde de ikke helt

ikke om en god karakter eller at forstået i Vegas, hvor der var flere

trække et godt spørgsmål. Jeg spillere, der praktisk talt forærede

taler om cool cash, rede penge, deres penge væk. Det eneste

dollars i spandevis. Der er et sted man skulle gøre, var bare at være

i det store Amerika, hvor gaderne

flyder med guld og honning, en

lille flække i den store golde ørken,

som hedder Las Vegas. Byen,

også betegnet “Sin City”, er en

oase af overflod og luksus, hvis

eneste eksistensberettigelse er at

tilfredsstille alle menneskehedens

mørkeste lyster. Her er alt, hvad

man kan tænke sig af alkohol,

kvinder og gambling. Men jeg var

der af helt andre grunde, der var

for mit vedkommende tale om pure

business, uden skumle svinkeærinder.

Metoden hedder poker,

og er nok det mest populære

kortspil, der findes lige i øjeblikket,

takket være den store udbredelse

på Internettet. Der findes dog

det rigtige sted på det rigtige

tidspunkt, så gik resten næsten

af sig selv. I modsætning til alle

andre former for spil, så er poker

ikke gambling. Held er kun en del

af spillet, og evner som læsning

(af andre spillere) og matematik

tæller lige så meget. Efter blot en

uge i denne forjættede by var turen

betalt, og lommerne bugnede af

de grønne sedler, som de jo er så

glade for ”over there”. Har man

derfor et lille hul i læseplanen, så

kunne en tur til Las Vegas jo være

en ide. Mens man er her, kan man

jo også se resten af byen med sine

utallige shows af letlevende damer

og imponerende bygningsværker.

Syndens by sover efter sigende

aldrig, men det gør man efter en

hård dag på kontoret!

Tom K. Buck

tkb@paragrafblad.dk

Biograf

Adams Æbler White Noise Elektra

§ § § § § § § § § § § § § § § § § §

Filmen handler om præsten

Ivan, der ser det som sin fineste

opgave at hjælpe sine medmennesker,

især dem, der er kommet

i uføre. Ivan har en ret ustabil

forbindelse til virkeligheden,

hvilket dog ikke forhindrer ham

i at modtage nynazisten Adam

med åbne arme. Adam er dømt

til 12 ugers samfundstjeneste og

kommer ind i Ivans skrøbelige,

verdensfjerne kollektiv, der i

forvejen består af alkoholikeren

Gunnar, Sarah og tankstationsrøveren

Khalid.

Men der er afsløringer på vej,

øretæver i luften og uro i Paradis.

Filmen er spækket med religiøse

referencer - men dette er også

kampen mellem godt og ondt;

mellem gud og djævlen, og så

skal Adam lige bage en æblekage.

Filmen går fra livets største

kamp til banaliteter, bandeord og

humoristiske replikker.

Udmærket film, men humoren er

til tider for morbid, og volden er

frastødende.

Jonathan Rivers (Michael Keaton)

mister sin smukke gravide

kone Anna (Chandra West) under

mystiske omstændigheder.

Savnet er stort, men pludselig

dukker der en mand op i Jonathans

liv, som fortæller ham, at

han er blevet kontaktet af Anna

via radio og på tilsyneladende

tomme bånd.

Selve plottet i White Noise er

baseret på ”electronic voice

phenomena”, eller EVP, hvilket

kort sagt er troen på, at dede

kan kommunikere med os gennem

audio- og videooptagelser.

Man bliver altså kort sagt trukket

ind i et temmelig surrealistisk og

abnormt univers, der fra ende til

anden er sindssygt uhyggeligt

(for små søde paragraf-piger).

Men handlingen er langt fra

spændende eller overraskende,

og desuden mangler der en

decideret rød tråd, for at filmen

handlingsmæssigt lever op til

uhyggen.

I den tilsyneladende endeløse

strøm af film i X-men, Spiderman

og Hulk genre, er der nu kommet

en lille skæv fortsættelse til

Oscar hittet Daredevil.

Filmen handler ikke om Daredevil

selv men om hans lille godte

kæreste Elektra. Hvem er hun?

Hvor kommer hun fra? Og hvor

har hun lært det? Alt dette får

du svar på her samt en masse

mere.

Der er nemlig en evindelig kamp

mellem to grupper kampsportsfanatikere.

Den ene er god, den

anden har en mere tvivlsom

moral. I filmen møder vi så flere

og flere figurer, om hvem man

tænker: ”Wow! Han må da være

den sejeste super kung-fu motherfucker

ninja i verden”.

5 min efter bliver han så tævet og

erstattet af en ny, og så starter

det forfra.

Elektra er til drenge på 14, der

kan lide piger i sexede dragter,

ninjastjerner og fede kampscener…

Ligesom mig.

Af Ane Clausen Af Lena Malmberg Af Jhin Lee

36 37


Kalenderen
April:

Juni:Tirsdag d. 26.04.05

- Retskritisk Forum, Fra

Advokat til Højesteretsdommer,

i Jur.Aud. kl. 16.15-

17.30

Fredag d. 29.04.05

- Studievejledningen holder

de for studerende, der

afslutter deres bachelor

sommeren 2005 i SøAuditoriet,

aud. 1, kl. 12.15

- JUS, sidste fredagsbar før

eksamen i samfundsfagenes

kantine, kl. 15-18

Maj:

Onsdag d. 4.05.05

- Kapsejlads på søen i Uniparken

Faste mødetider:

ELSA, kontortid alle dage 12.15-13

JUS, kontortid alle dage 12.15-15.45

AJ, tirsdage kl. 16.15 på kontoret

KJ, åbent kontor hver fredag fra 14.30

MJ, mandage kl. 16.15 i mødelokalet

SJ, fredage kl. 15 på kontoret

Onsdag d. 29.06.05

- Studievejledningen holder

Ikke-bestået-møde for 1.

år i Juridisk Auditorium kl.

16-18

Juli:

Fredag d. 01.07.05

- JUS, sommerfest i samfundsfagenes

kantine fra kl.

21

Sæt allerede nu kryds

i kalenderen onsdag d.

26.10.05, hvor der afholdes

FAGLIG DAG!

Indlæg sendes til vores

kalenderpige Kristina, på

kalenderpigen@paragrafblad.dk

KalenderpigenHvert år uddeler Kammeradvokaten to legater

til jurastuderende ved Københavns Universitet

og Aarhus Universitet. Begge legater er på

25.000 kr., og pengene skal bruges til studieophold

i udlandet.

Indleverer du i foråret 2005 en bachelorrapport

(Københavns Universitet) eller obligatorisk

opgave (Aarhus Universitet) inden for statsret,

forvaltningsret, EU-ret eller folkeret, der

bedømmes som ekstraordinært god, så send

en ansøgning til os senest d. 16. september

2005.

Advokatfi rmaet Poul Schmith er et af landets største og mest alsidige

advokatfi rmaer med knap 100 jurister og i alt omkring 190 medarbejdere.

Siden 1936 har en af partnerne i fi rmaet varetaget hvervet som

kammeradvokat. Kammeradvokaten er statens faste advokat i civile

sager, men som privat fi rma løser vi desuden opgaver for private, hel-

og halvoffentlige virksomheder samt amter og kommuner.

Ansøgningen skal vedlægges et eksemplar af

bachelorrapporten/den obligatoriske opgave,

en fuldstændig karakterudskrift og bedømmelsesskema

(for obligatorisk opgave).

Læs mere om legatet på www.kammeradv.dk.

Ansøgningen sendes til:

Kammeradvokaten

Vimmelskaftet 47

1161 København K

Att.: HR-chef Cecilia Wilson

Mrk.: “Kammeradvokatens legat”


MAGASINPOST B,

Bladnr. 46298

Institutbladet Paragraf

Bartholins Allé, bygning 340

8000 Århus C

More magazines by this user
Similar magazines